*/
  • ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 512
  • จำนวนผู้ชม : 392960
  • จำนวนผู้โหวต : 987
  • ส่ง msg :
  • โหวต 987 คน
วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 1933 , 08:30:46 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 18 คน opads , คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว และอีก 16 คนโหวตเรื่องนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สมัยแรกๆที่ผมเริ่มสนใจประวัติศาสตร์หลายปีมาแล้ววันหนึ่งที่ไปกราบพระนอนจักรสีห์

ที่สิงห์บุรีนั้นนั่งมองท่านดูจนอิ่มใจถ่ายรูปไปหน่อยแล้วกลับมาดูท่านนานๆอีกครั้ง       ดูครั้งหลังนี้เห็นว่า

นี่ท่านเป็นพระสุโขทัยเลยทีเดียวหรือมีคนทำที่ไม่ใช่ช่างอยุธยา     แต่ด้วยความเป็นผู้ไม่รู้จึงเก็บงำลังเล

อยู่เป็นนาน    นังสือหรือข้อมูลในระดับพื้นฐานก็ไม่ได้แสดงไว้     ยังแต่มีตำนานที่มีสิงห์ออกลูกมาเป็น

พระเจ้าแผ่นดินซึ่งตอนหลังมาฆ่าพ่อและไถ่บาป   ด้วยการสร้างองค์พระที่นี่ก็ดูจะพ้องกับตำนานในเมือง

เหนือหลายแห่ง      ภาพของอยุธยาอาจมีหลายมิติหลายเวลา  อยุธยาในช่วงต้น ช่วงกลางและช่วงปลาย

สมัยลำพังแค่สามช่วงเวลานั้นอาณาเขตของแผ่นดินอยุธยาก็แตกต่างกัน

 

 

 

        เมื่อเรากลับไปมองจารึกสุโขทัยหลักหนึ่งด้านที่สี่เขียนไว้ว่า     “อาจปราบฝูงข้าเสิก  มี

เมืองกว้างช้างหลาย     ปราบเบื้องตะวันออก  รอดสรลวง  สองแคว  ลุมบาจาย  สคา  เท้าฝั่งขอ-ง  

เถิงเวียงจันทน์เวียงคำ  เป็นที่แล้ว    เบื้องหัว นอน  รอดคณฑี  พระบาง  แพรก  สุพรรณภู-มิ  

ราชบุรี  เพชรบุรี  ศรีธรรมราช  ฝั่งทะเล สมุทรเป็นที่แล้ว  เบื้องตะวันตก  รอดเมือ-งฉอด  เมือง น  

หงสาวดี    สมุทรหาเป็นแดน - เบื้องตีนนอน    รอดเมืองแพร่     เมืองม่าน      เมืองน เมืองพลัว  

พ้นฝั่งของ เมืองชวา  เป็นที่แล้ว  - ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้น   ชอบด้วยธรรมทุกคน  ”

 

(ด้านที่๔ บรรทัดที่ ๑๖-๒๗)   การกำหนดอายุของจารึกนี้อยู่ในปี พศ.๑๘๓๕ หรือ พศว.ที่๑๙   ซึ่งหลังจาก

นั้นอีกประมาณหกสิบปี พศ.๑๘๙๓ อาณาจักรอยุธยาก็ถือกำเนิดขึ้น เราลองพิจารณาเมืองที่เราคิดว่าเป็นของ

อยุธยานั้นในจารึกของพ่อขุนมีชื่อเมือง"แพรก"คือที่นี่ สุพรรณภู-มิ  ราชบุรี  เพชรบุรี  ศรีธรรมราชยาวตลอดฝั่ง

ตะวันตกลงไปถึงนครศรีธรรมราช วันที่อยุธยาเริ่มตั้งอาณาจักรสุโขทัยอ่อนแอลงเมืองทั้งหลายเหล่านี้ก็จะค่อยๆ

เปลี่ยนสถานภาพของตน  อาจจะก่อนหรือหลังจากที่อยุธยาเริ่มสถาปนา  พรมแดนของอยุธยากับสุโขทัยก็ค่อย

ถูกสร้างขึ้นมา    เมืองหลายๆเมืองที่อยู่บนรอยต่อนี้เราจึงอาจได้เห็นอิทธิพลของสุโขทัยที่เคยปกครองหลายๆ

เมืองเช่นสุพรรณหรือที่นี่อาจเห็นอิทธิพลข้ามมาจากสายล้านนาหรือหริภุญชัยด้วยซ้ำ ซึ่งคำว่าล้านนาในยุคนั้น

คือพันธมิตรของสุโขทัยอาจจะไม่แปลกที่เราพบเจดีย์เชียงแสนต่อเนื่องที่นี่หรือที่สุพรรณ    ยิ่งทีแพรกศรีราชา

นี้มีประวัติถึงรุ่นพระเจ้าอู่ทองให้น้องชายมาปกครองเพื่อยันแดนกับสุโขทัย       ยังผ่านมาอีกไม่กี่รัชกาลถึงเจ้า

นครอินทร์ก็ยังให้ลูกลำดับสองคือเจ้ายี่มาครองที่นี่เมืองนี้ดูจะมีความสำคัญไม่น้อยแต่น่าแปลกที่ว่าหลังอยุธยา

ตอนต้นหรืออาจะเป็นได้ว่าสุโขทัยเสื่อมอำนาจไปแล้วเมืองแพรกศรีราชานี้ดูจะถูกลดบทบาทลง  หรืออาจจะว่า

ชนแดนของอยุธยาได้เลื่อนตำแหน่งไปสูงขึ้นกว่าเมืองนี้ในตำแหน่งชนแดนกับล้านนาแทน  หรืออาจจะมีเหตุผล

อืนใดเพราะว่าหลังพระบรมไตรโลกนาถ  อาณาจักรอยุธยาก็เข้าชนแดนกับล้านนาแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจดียรายองค์นี้ก็เป็นปรางค์กลีบมะเฟือง

 

 

 

            ๏๑.เมืองลูกหลวงนครอินเจ้า        เกอดก่อ


      นามแพรกศรีราชา                                   สืบร้งง

  
      เจ้ายี่ครองรอยต่อ                                    สุโขทัย

 

      เขตตต้นอยุธยาต้งง                                 ชนแดน๚ะ

 

 

            ๏๒.แพรกคำเขมรคือน้ำ            ทางแยก


      ย่อยแยกสบสายแกน                               แม่น้ำน้อย


      ศรีราชาเจ้าเมืองแจก                               ทางครอง


      อาจสืบเค้ารากร้อย                                  ทวารวดี๚ะ

 

 

            ๏๓.เหนือนั่นแดนต่อต้าน             สุโขทัย


      สุพรรณภูมิตะวันตกวิถี                              ถ่องด้าว


      ละโว้อยุธยาแดนสมัย                               ต้นทาง


      สามรัฐยันสามท้าว                                   ยืนชน๚ะ

 

 

           ๏๔.เช่นแพรกแตกน้ำแยก              หลายทาง

 

        สามแคว้นสามวัฒนธรรมบน                     ที่กว้าง

 

        ปรุงสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง                   ที่มา    

 

        เห็นชัดรอยสุโขทัยว้าง                            ต่ออยุธเยศ ๚ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เมื่อ เข้าไปในวัดมหาธาตุสิ่งแรกที่เห็นคือเจดีย์รายอันแปลกตา ลำดับความคิดเรื่องยุคสมัย

ผุดขึ้นจนงง แต่เจดีย์รายส่วนใหญ่มีลักษณะช่วงฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยม     ดูน่าจะมีการแต่งเติมเสริมรูปทรงใน

แต่ละยุคสมัยแต่งคงเก็บรูปโครงสร้างไว้     อารมณ์เค้าโครงที่เป็นแปดเหลี่ยมนึกถึงงานเจดีย์ที่เมืองเหนือแถว

ลำพูน     งานประดับตกแต่งที่ทำอยู่บนเจดีย์รายก็ดูน่าจะอยู่ช่วงเวลาร้อยปีไม่เกิน(อาจจะผิดพลาด)พอกลับมา

ดูที่บ้านจากรูปถ่าย    ก็น่าจะมีสายสัมพันธ์กับช่างสกุลลาวตำแหน่งที่อยู่ก็เป็นกลุ่มของลาวเวียงตั้งแต่สุพรรณไป

ยันอุทัยธานี  พยายามหาข้อมูลใดใดอ่านก็ยังไม่มีที่ระบุชัด         แต่เจดีย์รายองค์สุดท้ายไปอยู่ด้านติดน้ำของ

พื้นที่วัดกับป็นปรางค์กลีบมะเฟืองอันนานนานพบที  ดูจะคุ้นและเห็นชัดจากปรางค์รายที่วัดพระศรีมหาธาตุลพบุรี

ที่ที่มีการปั้นรูปเทวดาไปบนแต่ละกลีบของมะเฟืองนั่นแล้วมีที่ไหนอีกแห่ง  (ขอนึกก่อน...น่าจะเป็นวัดช้างรอบที่

กำแพงเพชร...ไม่อ้างอิง)    ดูน่าจะมีเพียงสามที่ในประเทศนี้เท่าที่ปรากฎอยู่   จากรูปองค์พระในซุ้มทั้งสี่ทิศของ

องค์ปรางค์รายกลีบมะเฟืองนี้ดูจะเป็นงานในยุคอู่ทองซึ่งก็ดูเป็นไปได้เพราะ พื้นที่ของสรรคบุรีถึงแม้จะอยู่ชัยนาท

แต่ก็เป็นชัยนาทที่อยู่ติดกับเดิมบางนางบวชของสุพรรณบุรี

 

 

 

           ๏๕.ฐานแปดเหลี่ยมรูปร้อย           รายเจดีย


      ปกแบบตกแต่งเร้น                                ทรงแย้ง


      เหตุอาจสกุลช่างที่                                ลาวเวียง


      ดูไปเช่นเชิงแกล้ง                                 แปลกชาญ ๚ะ

 

 


           ๏๖.สุดรายริมน้ำนั่น                     งามปราง


      ดูซุ้มดูพระนาน                                    อยุธยาต้น


      หรืออู่ทองก่อนช่าง                               เชิงเดียว


      ยงงชมกลีบมะเฟืองค้น                          งามตา ๚ะ

 

 


           ๏๗.ผ่องผ่านลพบุรีน้นน              มหาธาตุ


      กรายเจดียกลีบมะเฟืองหา                       ยากเร้น


      ผุดผาดรูปรอยมาด                                อู่ทอง


      อยู่กรุงจำลองเฟ้น                                 ดูที่เมืองโบราณ ๚ะ

 

 

1.องค์ปรางค์

2.วิหารใหม่

3.วิหารเดิม

4.เจดีย์ราย

5.ปรางค์กลีบมะเฟือง

6.แม่น้ำน้อย

 

 

 

 

       มหาธาตุองค์นี้ใหญ่โตมากทีเดียว ตัวองค์มหาธาตุล้มลงมาเหลือแต่รูปฐานมีรูประเบียง

คตล้อมองค์มหาธาตุแทบไม่มีรายละเอียดเหลือแล้ว ส่วนตัวองค์มหาธาตุจะเป็นรูปอะไรนั้นก็สืบค้นได้ที่เดียว

เป็นข้อความของรัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสเมืองสรรค์ปีพศ.๒๔๔๔ว่า


           "วัดมหาธาตุนี้ตั้งอยู่ใจกลางผ่านคูเมืองทั้งสองด้านเชิงเทินยังมีอยู่เป็นเนินดินยื่นเข้าไปจากฝั่งแม่น้ำ

ด้านตะวันตก ๒๐เส้น แต่เมืองนี้เป็นเมืองทำนองสองฟากแม่น้ำเช่นเมืองทั้งปวง ฝั่งตะวันออกจะยื่นเข้าไปมาก

น้อยเพียงใดเค้าเงื่อนหายไปบางทีจะได้อยู่แค่ฟากเดียวชั้นหลัง     วัดมหาธาตุนี้ตามฝีมือทำเป็นสองคราวหรือ

สามคราว ชั้นเดิมทีเดียวเป็นเมืองอย่างละโว้ชั้นสองเป็นเมืองลพบุรี เป็นการเพิ่มเติมซ้ำกันลงไป เช่นตัวอย่าง

ที่เห็นได้ชัดคือ พระระเบียงเดิมเป็นพระสิลาเว้นห้องหนึ่ง ครั้นภายหลังทำแทรกลงไปในห้องว่างทุกๆห้อง เป็น

พระก่ออิฐและขยายพระระเบียงต่อออกไป เอามุมเป็นกลางอย่างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างพระวิหารใหญ่

เห็นจะเป็นเมื่อครั้งเจ้ายี่พระยา ด้วยพระมหาธาตุนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันเป็นชั้นๆ ที่เป็นยอดเล็กยอดน้อยนั้น

ไม่ใช่พระปรางค์"

 


          ก็ยังสรุปไปไม่ได้เหมือนกันว่าที่นี่ควรจะเป็นทรงอะไร แต่ความคิดของรัชกาลที่ห้าเป็นเช่นนั้นซึ่งน่าจะมี

การพบร่องรอยบางอย่างในพื้นที่คราวนี้ความคิดของท่านเป็นรูปทรงอะไรเรื่องนี้ผมว่าคนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์

หรือโบราณคดีคงได้วิเคราะห์วิจารณ์กันมาแล้วแต่ผมก็ยังงงอยู่ถ้าไม่ใช่ปรางค์ ในเมืองสรรค์นี้จะมีรูปรอยอะไรที่

เป็นไปได้ ก็ขอให้ผ่านดูร่องรอยในเมืองสรรค์ที่เห็นได้โดยเฉพาะราชินีแห่งเจดีย์(ตามคำของอาจารย์ นณ ปากน้ำ)

คือวัดพระแก้วเมืองสรรค์ที่อยู่ออกไปนอกเมืองดูเป็นต้นทางความคิดเล่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         ๏๘.โอ่วิหารสูงใหญ่ค้ำ                ธานิน


      รอยอยุธเยศผ่านเจ้ายี่                        งามแท้


      เห็นเสาแปดเหลี่ยมริน                       ระบบ


      เดาหัวเสากุมุทแน้                            สมัยโน้น ๚ะ

 


         ๏๙.แปลกวิหารเก่าควรชี้        ตรงแนว


      แกนกึ่งมหาธาตุโพ้น                         แปลกค้น


      แนวตรงกลับเป็นแก้ว                        ใหม่มา


      ยังแต่สืบคดีพ้น                               เรื่องอะไร ๚ะ

 


         ๏๑๐.มหาธาตุปัจจุบันชี้     ล่มลับ


      จักเช่นทรงอยุธเยศไฉน                    หรือเว้น


      ฤากลีบมะเฟืองฟุ้งจับ                        ลพบุริน


      ใครเดาใครเพลินเฟ้น                        ควรคะนึง ๚ะ

 

 

         ๏๑๑.หรือรูปรอยดูเร้น              เป็นเจดีย


      หลั่นลดระดับจึง                               ยอดห้า


      ทรงเช่นวัดพระแก้วศรี                       เมืองสรรค์


      ลองเชิงลองขบท้า                           ทายเอย ๚ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       กลับมาที่เรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งคือแนวของมหาธาตุตรงสมมาตรกับแนววิหารใหม่  แต่ไม่ตรง

กับแนวของวิหารเก่า   เรื่องนี้บางท่านอาจดูว่าไม่แปลกเพราะสมัยนี้ระบบระเบียบการสร้างวัดอาจไม่มีพิธีรีตอง

เท่ากับสมัยโบราณแต่ถ้าท่านไปดูโบราณสถาน  ต่างๆจะเห็นว่าในอดีตเขามีระบบการตั้งแนวอุโบสถหรือวิหาร

ตรงกับแนวเจดียหรือปรางค์  เพราะฉะนั้นในอดีตการสร้างแบบไม่มีแกนสมมาตรจึงกลายเป็นเรื่องแปลก ส่วน

การตีความไปในทางใดก็สุดแล้วแต่    แต่เท่าที่ทราบก็คือยุคสมัยสร้างมหาธาตุกับวิหารเป็นคนเวลากันดูจะมี

น้ำหนักมากที่สุด

 

 

 

 

 ราชินีแห่งเจดีย์  วัดพระแก้วเมืองสรรค์  อยู่นอกเมือง  งดงามดังราชินีจริงๆ

 

 

 

 ทางแก้ว

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25 อิมกุดั่น ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 08/11/2014 เวลา : 07.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับป้าอิ่ม คนปทุมฯ
ที่นี่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก
โดยเฉพาะในสรรคบุรีทั้งหมดจะมีพระธาตุที่นี่
ราชินีแห่งเจดีย์ที่ว่าไว้และวัดอีกสองสามวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์
ปรากฎในดินแดนภาคกลาง
น่าแปลกใจที่การเรียนประวัติศาสตร์
บ้านเราที่ค่อนข้างแข็งที่ไปจับเอาวัด
ที่ดังๆในอยุธยามาเป็นอุปกรณ์การศึกษา
ที่นี่น่ามีหลักสูตรศึกษาประวัติศาสตร์
ในรุ่นนักเรียนมากทีเดียว
เพราะทำให้ความคิดด้านประวัติศาสตร์
ของเราลื่นไหลไปถึงยุคการเปลี่ยนแปลง
ต่างของอาณาจักร
เราจะได้เห็นภาพหลายๆภาพ
โดยเฉพาะภาพก่อนที่อยุธยา
จะเข้ามาเป็นผู้ปกครองเมือง
จริงๆการยึดที่นี่ได้ก็ดี
การเป็นพันธมิตรกับสุพรรณภูมิได้ก็ดี
กับการสร้างเมืองอยุธยานั้นต่อเนื่องกับ
ที่นี่ผมเคยอ่านว่าต้องให้น้องชาย
ของพระเจ้าอู่ทองเข้ามาครอง
แต่จำแหล่งอ้างอิงไม่ได้
การเกิดอะไรขึ้นเหล่านี้
ล้วนทำให้ดินแดนในอาณัติของสุโขทัย
ทางตอนใต้ที่กล่าวในศิลาจารึกว่า
ข้ามไปยังฝั่งชวานั้นถูกตัดขาดเอาเลยที่เดียว
ประวัติศาสตร์ล้วนเป็นองค์ประกอบต่อเนื่องกัน
บางครั้งเราด่วนสรุปด่วนตีความ
ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หมด


ความคิดเห็นที่ 24 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 07/11/2014 เวลา : 00.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

พระปรางค์กลีบมะเฟืองดูแปลกตากว่าพระปรางค์องค์อื่นๆ จังเลยครับพี่ทางแก้ว

ความคิดเห็นที่ 23 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อิมกุดั่น วันที่ : 05/11/2014 เวลา : 20.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

แปลกตาค่ะ ไม่เคยเห็นพระปรางค์กลีบมะเฟืองเลย
มีรูปหนึ่ง ได้จังหวะนกบินอยู่ในซุ้มพอดีเลย
ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 05/11/2014 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับ คุณเจ้าพระยา1 เหล่าซือ คุณปวิภา คุณชาลี

อันเล็กนั่นเป็นเจดีย์รายครับ บก.
แต่องค์ที่อยู่ริมน้ำจริงๆก็ถือว่าเป็นเจดียรายเหมือนกัน
แต่ขนาดท่านก็ไม่เล็กนักใกล้ๆกับปรางค์ที่นนทบุรี
ถ้ามองท่านดีดี(ในรูป)จะเห็นหน้าคนหรือเทพ
ยังติดอยู่ที่มุมเลยทำให้อ้างอิง
ได้ไปถึงลพบุรีนั่นล่ะครับ
อีกไม่กี่ปีหน้าท่านคงหลุดร่วงไปหมดแล้วครับ


ความคิดเห็นที่ 21 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 12.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

รูปทรงเจดีย์แตกต่างไปจากที่เคยเห็นนะครับพี่
ปรางค์กลีบมะเฟือง ก็ไม่เคยเห็นเล็กขนาดนี้มาก่อน

ความคิดเห็นที่ 20 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ปวิภา from mobile วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน[email protected] บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

มาชม มาชื่นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะอาจารย์ทางแก้ว (แสดงความเห็นไม่ถูก)

ความคิดเห็นที่ 18 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เจ้าพระยา1 วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chayada08
เจ้าพระยา ๑

สวัสดีค่ะ
เป็นลูกหลานเมืองสรรค์ค่ะ เห็นมาตั้งแต่เด็ก
เท่าที่ทราบ รู้สึกจะเรียกว่าเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
น่าจะเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา ไม่ค่อยมีความรู้หรอกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับครูแดง
บางทีความแปรปรวนความล่มสลาย
เป็นตัวเร่งให้มนุษย์เห็นสัจธรรม
และมีศรัทธาพอกพูนขึ้นมา


ความคิดเห็นที่ 16 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูแดง วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 06.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-เฝ้ามองอดีต....ที่สดใส สุดท้าย ก็ล่มสลายไปตามกาล

ไม่มีสิ่งใดเที่ยง ไม่มีสิ่งใดให้ยึดครอง....

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

รู้จักเจดีย์วัดสามปลื้มไหมครับ
ที่อยุธยาวันดีคืนดีท่านกลายเป็น
เจดียกลางวงเวียนบนถนนจาก
พหลโยธินเข้าเมืองไปได้อย่างไร
รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะเฉพาะตัวทีเดียว
ถ้าท่านเห็นสัดส่วนขององค์ระฆัง
ต้นทางอยู่ที่ราชินีแห่งเจดีย์องค์นี้ละครับ
เพียงแต่ราชินีแห่งนี้ท่านมีบริวารอีกสี่องค์รอบตัว
ดูจะอลังการแพรวพราวเลยน่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับ indylove แม่หมี
ผมเป็นพวกเป็ดคือเอาทุกอย่างแต่ก็ยังเอาดีไม่ค่อยได้
กลัวแต่โม้ๆไปเดี๋ยวท่านผู้รู้จริงจะมาค้อนหรือมาเคาะหัวเอา
อ่านเอาสนุกเอาพอถกเถียงกันได้
เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องแขวนลอย
เป็นเรื่องที่บางครั้งเราไปฟันธงหรือมั่นใจ
ก็จะทำให้การสืบค้นของเราผิดพลาดเป็นลูกโซ่
การสืบค้นทำให้ประวัติศาสตร์เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้
และบางครั้งโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทย
การสืบค้นอาจทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์ต่อเนื่องของ
ชุมชนชนชั้นทาสหรือท่านอื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์ด้วย
มุมมองพวกเราในรุ่นหลังก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่กว้างไกลขึ้น
เอมีใครมาเคาะหัวแถวนี้ไหม....อุ้ยความคิดเห็นที่ 13 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

มาอ่านเอ็นทร่ีของพี่ทีไร

ได้ความรู้กลับไปทุกครั้ง

ทำไมเก่งจัง รู้ทั้งประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ภาพเสกตซ์แล้วก็บทกวี ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
INDYLOVE วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 10.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

ชอบเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่มาที่ไปก่อนจะมาถึงทุกวันนี้ น่าสนใจทุกช่วงทุกตอนเลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสคงได้มานั่งฟังคุณทางแก้วเล่าให้ฟังและคงจะได้ความรู้ประดังสมองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 08.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ท่านแจ๊คผมมาที่นี่ได้ผ้าซิ่นลาวครั่งกลับมา2ผืน

ความคิดเห็นที่ 10 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
captain.Jack วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 07.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

สุดยอดมาครับพี่นุ...อย่างผมคงได้แค่พระเครื่อง..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับป้าเจี๊ยบ

ความคิดเห็นที่ 8 เหล่าซือสุวรรณา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 03/11/2014 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับครูชบาฯ คุณสำรวจฟ้า เหล่าซือฯ
การเขียนบล๊อคนี่ดีอย่างคือเขียนไปศึกษาไป
และต้องบังคับตัวเองให้เขียนให้จบ
ก่อนเขียนเรื่องนี้ก็ไม่รู้อะไรหลายอย่างเลยครับครูชบา
ตอนนี้ก็ยังต้องหาหนังสืออ่านไปเรื่อยๆ


ความคิดเห็นที่ 7 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 02/11/2014 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยอย่างคร่าวๆ ส่วนศิลปไม่มีความรู้เลย

ความคิดเห็นที่ 6 ทางแก้ว , สมชัย ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ชบาตานี วันที่ : 02/11/2014 เวลา : 17.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ชบาตานีไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้
แต่ก็สนใจอยากที่จะเรียนรู้ค่ะ
นับว่า คุณทางแก้ว เป็นผู้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่งเลยล่ะค่ะ
นับถือๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 ลุงชาติ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 02/11/2014 เวลา : 16.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ลุงชาติแหมไปกลับสบายๆครับ
เลยสามชุกผ่านเดิมบางต่อกับชัยนาทถึงที่นี่ก่อน
วันเดียวกำลังดีครับ


ความคิดเห็นที่ 4 สมชัย ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลุงชาติ วันที่ : 02/11/2014 เวลา : 13.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongchat
http://www.facebook.com/lungchati

อย่างผม
คงต้องดูที่เมืองโบราณ
ถ้าจะดูของจริง
คงต้องหาเวลาว่างสัก 1 อาทิตย์
เพราะบางมุมดูแล้วต้องรอเวลา
รอแสงตกกระทบ

ความคิดเห็นที่ 3 สมชัย , แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 02/11/2014 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

อ้อนึกได้อย่างหนึ่งครับแม่มดฯว่าผมเคยเห็น
ปรางค์กลีบมะเฟือง
ที่วัดมอญดูน่าจะเป็นวัดคงคารามกระมัง
จะลองไปค้นรูปเก่าๆดู
เผื่อใครอยากทำวิทยานิพนธ์บ้างเชียว
เรื่องรัฐมอญกับลพบุรีและอู่ทอง


ความคิดเห็นที่ 2 สมชัย , แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 02/11/2014 เวลา : 09.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

แหมแม่มดใช้ศัพท์ฝารั่งคลาสสิคทีเดียว
ถ้าจะว่าไปในเชิงวิชาการ(ซึ่งผมก็ไม่มี)
เราต้องกลับไปพูดยุคสมัยของอินเดีย
ที่ส่งผ่านอุดมคติเข้ามาในพื้นที่นี้
เราถูกจินตนาการของอุดมคติสุโขทัยนำทาง
และเปรียบเทียบ
จนรู้สึกว่างานก่อนอยุธยาไม่ว่าจะเป็น
ขอม ลพบุรี หริภุญชัย หรืออู่ทอง ซึ่งยุคสมัยคาบเกี่ยวกัน
นี้ท่านดูดุดัน แต่จริงๆท่านดูงดงามทีเดียว
อย่างที่แม่มดว่า
และเมื่อใส่เสื้อนักวิชาการสักเล็กน้อย
มอญในยุคก่อนเป็นทางผ่านของศิลปะอินเดียที่เข้ามา
โดยผ่านศาสนา การไปอินเดียในยุคสมัยนั้นยากมาก
พระจะไปศึกษาพุทธศาสนาก็ต้องใช้มอญเป็นเป็นศูนย์กลาง
ถ้าไปลังกานี่อาจไม่ได้กลับมาบ้านเลย


ความคิดเห็นที่ 1 สมชัย , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 02/11/2014 เวลา : 09.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

ขออนุญาตออกความเห็นแบบคนที่ไม่มีความรู้ทางศิลปะ (แปลว่า จะผิดหรือถูก ฉันก็ไม่รีบผิดชอบทั้งนั้น ) ว่า พระพุทธรูปที่นี่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง พระยืน (มีศัพท์เฉพาะที่ไม่ฟังดูบ้านๆแบบของแม่มดไหมคะ) ให้ Silhouette ที่งดงามชดช้อยมาก เป็นลักษณะเฉพาะของยุคนี้หรือเป็นเพียงความธรรมดา (ที่คนด้อยการศึกษาไม่เคยสังเกตมาก่อน) คะ
พระปรางค์ทรงมะเฟืองชวนให้คิดถึงรูปทรงของงานกระดาษสีตัดสวยๆที่แขวนตกแต่งอยู่ในวัดมอญ (ซึ่งมีอยู่มากมายในจังหวัดราชบุรี)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน