• rittichai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-12-21
  • จำนวนเรื่อง : 218
  • จำนวนผู้ชม : 419345
  • ส่ง msg :
  • โหวต 49 คน
ganeshnoi
การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/ganeshnoi
วันอาทิตย์ ที่ 13 กรกฎาคม 2557
Posted by rittichai , ผู้อ่าน : 1031 , 23:56:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สิบปี;ศรัทธาที่แน่วแน่ของชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย

                                                                                                      (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

  

 

การสวดมนต์คืออะไร

การสวดมนต์คือ กิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เป็นประเพณีที่ดีงามประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาลในหมู่พระสงฆ์เมื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงธรรมเทศนาต่อพุทธบริษัททั้งหลายแล้วต่างพากันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แบ่งเป็น๒เวลาคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมและตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมเพื่อชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปทั้งนี้เพื่อสู่มรรคผลพระนิพพาน ในการสวดมนต์นั้นต้องประกอบด้วยความดีพร้อมองค์ประกอบ๓ประการคือ ทางกายที่สงบเรียบร้อยสำรวม ทางวาจาคือการกล่าวถ้อยคำอันประเสริฐ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และทางใจคือการมีใจเคารพนบน้อมศรัทธาเลื่อมใสต่อพระธรรมคำสอนอันมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

การสวดมนต์ถือได้ว่าเป็นการฝึกจิตที่ดีประการหนึ่ง เพราะการที่เราสวดมนต์ซ้ำบทใดบทหนึ่งจะช่วยควบคุมจิตใจให้สงบลงทำให้เรามีสมาธิ มีจิตใจสงบ ร่มเย็น ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ผู้สวดมนต์ต้องกระทำด้วยความศรัทธา เลื่อมใส และสม่ำเสมอให้เป็นปกติในชีวิตประจำวัน[๑]

การสวดมนต์เป็นเครื่องมือของการทำให้เรามีสมาธิทั้งนี้ เราต้องสวดเสียงดัง พอสมควรเพื่อให้หูได้ยินเสียงตนเอง จิตใจจดจ่อกับบทสวดมนต์ ใจอยู่กับเสียงสวดมนต์จนเกิดสมาธิและควรเข้าใจความหมายในบทสวดมนต์นั้นๆเพราะบทสวดมนต์ล้วนเพื่อยกระดับ ความศรัทธา ด้านจิตใจให้ดีงาม บริสุทธิ์ สำหรับการสวดมนต์มีทั้ง การสวดมนต์ด้วยตนเอง ฟังผู้อื่นสวดมนต์ และสวดมนต์เพื่อผู้อื่น

การสวดมนต์ด้วยตัวเอง ควรหาสถานที่เงียบสงบใช้เวลาประมาณ๒o-๓oนาที และควรสวดมนต์ในตอนเช้าตื่นนอนหรือก่อนนอนจะทำให้เรามีสมาธิและเกิดปัญญาเกิดประโยชน์ต่อจิตตน การฟังผู้อื่นสวดมนต์ เช่นพระสงฆ์ เสียงที่นุ่ม ทุ้ม กังวานจะทำให้เราเกิดศรัทธา มีความสุขจะเกิดพลังคลื่นที่เยียวยารักษาผู้ป่วยให้มีจิตใจผ่อนคลาย จากความเครียด การสวดมนต์ให้ผู้อื่น จะเกิดคลื่นพลังบวกเพราะเกิดจากจิตใจที่ดีงามจากความปรารถนาดี

หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วควรใช้เวลาการนั่งสมาธิครั้งแรกควรทำประมาณ๕-๑oนาที แต่เวลาที่เหมาะสม ควรนั่งสมาธิ ประมาณ ๑๕ นาที โดยวิธีการนั่งสมาธิให้ได้ผลต้องทำที่ถูกกับจริตตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาใช้ “พุทธ” เมื่อหายใจเข้า บริกรรมว่า “โธ” เมื่อหายใจออก หรือจะใช้จังหวะการนับหรือการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้ ทั้งนี้จิตใจต้องนิ่ง สะอาด และสงบ เมื่อทำได้ค่อยๆเพิ่มเวลาในการนั่งสมาธิ เป็นครึ่งชั่วโมงก็ได้

หลังจากสวดมนต์ทำสมาธิแล้วควรแผ่เมตตาเพราะบทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งแผ่เมตตาให้ศัตรู เท่ากับสร้างจิตให้มีเมตตาทำให้จิตใจอ่อนโยน รู้จักให้อภัย สร้างกุศลในทางที่ดี

 

อานิสงส์และคุณประโยชน์ของการสวดมนต์

๑.เชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระธรรมคำสอนและคุณความดีของพระสงฆ์สาวกขณะสวดมนต์

๒.ทำให้จิตใจสงบ ปราศจาก รัก โลภ โกรธ หลง เพราะขณะสวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลส

๓. มีจิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทนเพราะขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อกับบทสวด และต้องใช้ความอดทนเอาชนะการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

๔.มีปัญญารู้แจ้งเห็นสัจธรรมในชีวิต

๕.สั่งสมบุญบารมี หลับสบายไม่ฝันร้าย

๖.มีจิตใจอ่อนโยนเมตตาเพราะการแผ่เมตตาหลังจากการสวดมนต์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะทำให้ความโกรธเบาบางลง

๗.เป็นสิริมงคลให้กับตนเองเพราะการสวดมนต์เป็นการทำความดีทั้งทางกาย วาจา ใจ

๘.เทวดารักษาคุ้มครอง

๙.ทำให้เกิดปัญญาเพราะถ้าสวดมนต์พร้อมบทสวดและคำแปลจะทำให้รู้เข้าถึงความหมายในบทสวดนั้น

๑o. การสวดมนต์ทำให้ผู้สวดมีความสงบ สุขที่ใจ ส่งผลให้เป็นคนมีหน้าตา ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร

๑๑.ทำให้ครอบครัวและคนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างสุขสงบ

๑๒.เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่งเพราะการสวดมนต์มีการยกมือ พนมมือหรือ การก้มกราบ รวมทั้งการเปล่งเสียงสวดมนต์ยังทำให้ปอดขยาย ระบบทางเดินหายใจดี สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

๑๓.การสวดมนต์เป็นหมู่คณะต้องมีความพร้อมเพรียงกันในกิจกรรมการสวดมนต์เท่ากับเป็นการสร้างระเบียบวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ

๑๔.ประโยชน์ของการสวดมนต์ยังทำให้อัตราของการหายใจลดลง ร่างกายใช้ออกซิเจนพร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ทำให้เป็นผลดีต่อปอดและเมื่ออัตราการเต้นหัวใจลดลงเป็นผลดีกับหัวใจ[๒]

 

ประวัติชมรมสวดมนต์วันเสาร์

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๖โดยพระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโล[๓] เกิดขึ้นเนื่องจากท่านได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นชาวพุทธในสิงคโปร์มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระศาสนาได้มีกิจกรรมสวดมนต์โดยมีชาวพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ชาวสิงคโปร์ ชาวพุทธเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้นโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เข้าร่วมเท่านั้น เมื่อพระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโลเดินทางกลับวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์มีความตั้งใจที่ก่อตั้งชมรมสวดมนต์เพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าและที่วัดเองก็มีการสอนกรรมฐานอยู่แล้ว จึงได้ปรึกษาที่จะก่อตั้งชมรมสวดมนต์วันเสาร์กับบุคคล ๕ ท่าน แล้วจัดทำสปอร์ตโฆษณา ป้ายโปสเตอร์ ออกรายการวิทยุชักชวนผู้สนใจมาร่วมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว ใช้เวลา ๔ เดือน จึงเริ่มกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๒ คน ซึ่งผู้สนใจส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมมิใช่กลุ่มญาติโยมที่มาทำบุญวัดพระแก้ว ภายหลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงมาเป็นกลุ่มศรัทธาวัดพระแก้ว เมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์

 

ผลงานการวิจัยของการทำวัตร-สวดมนต์ของวัดพระแก้ว

จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบการทำวัตร-สวดมนต์ของชุมชนวัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยดร.ฤทธิชัย แกมนาคและพระครูวิมลศิลปกิจ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากการสุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์จำนวน ๑๒o คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้เข้าร่วมการทำวัตร-สวดมนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง ๓๖ – ๔๕ ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ รับราชการ และธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า๕ครั้ง โดยมีผู้แนะนำหรือชักชวนกันมาเป็นแบบครอบครัว ๑-๒ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมทำวัตรสวดมนต์ส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาในพระศาสนาและสวดมนต์อยู่แล้วเพราะทำให้จิตใจสงบ ที่เลือกทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้วเพราะครอบครัวผูกพันกับวัด รวมทั้งวัดอยู่ใกล้บ้านอีกด้วย ส่วนด้านอาคารสถานที่ ศาสนพิธี วิธีการสอนรวมถึงทัศนคติและอานิสงส์ของการสวดมนต์ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมาก

ผลที่คิดว่าจะได้รับจากการทำวัดสวดมนต์ส่วนใหญ่พบว่าทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ด้านข้อเสนอแนะ อยากมีสถานที่กว้างขวางกว่านี้ เพื่อบรรจุคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะวันสำคัญทางพระศาสนาจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการและอยากให้กำหนดการสวดมนต์เพิ่มขึ้นประมาณ ๒-๓ ครั้ง ต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมให้เยอะกว่านี้ ไม่ต้องใช้ภาษาบาลี และกิจกรรมการเล่านิทานธรรมบทบางครั้งยากเกินไป

จากงานวิจัยเรื่องความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจากใบอธิษฐานจิตมงคลชีวิต เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญกับวัดพระแก้ว จำนวน๓๖๑ คน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง๒๑-๓๕ ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี จากใบอธิษฐานจิตมงคลชีวิตพบว่าความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจะคาดหวังให้สมหวังในรัก รองลงมา เป็นเรื่องให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีคู่ครองและมิตรที่ดี สมปรารถนาทุกประการ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เดินทางปลอดภัย ฉลาดเรียงเก่ง ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอให้สอบได้ ขอให้ถูกหวย ขอให้ลูกหลานเป็นคนดี ขอให้ปลดหนี้ได้ ส่วนที่ตอบเป็นอันดับสุดท้ายคือการขอให้ประเทศไทยมีความสุข

สังเกตได้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องความคาดหวังให้ตัวเองมีความสุขก่อนเป็นอันแรก ก่อนที่จะคิดถึงคนรอบข้าง

จากงานวิจัยเรื่องความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจากใบอธิษฐานจิต ปี พ.ศ.๒๕๕o ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญกับวัดพระแก้ว จำนวน ๔๐๐คนผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี สถานะสมรส มีอาชีพรับจ้าง มีการศึกษาระดับปวส.,อนุปริญญา จากใบอธิษฐานจิตมงคลชีวิตพบว่าความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจะคาดหวังขอให้สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ รองลงมาเป็นเรื่องขอให้มีความสุข สมหวัง มีทรัพย์สินเงินทอง  สมหวังในหน้าที่การงาน สมหวังในความรัก ขอให้ครอบครัวมีความสุข มีปัญญาฉลาดหลักแหลม

โดยพบว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องการทำบุญมากกว่าเพศชายและคาดหวังในเรื่องของตนเองมากกว่าผู้อื่น

และจากผลงานวิจัยเรื่อง เจตคติการสวดมนต์ของพุทธศาสนิกชนในสังคมปัจจุบัน; กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชน วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๑๒ คน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง ๔๖ – ๕๕ ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ รับจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง ๕ ครั้ง โดยได้รับข้อมูลข่าวสารการทำวัตร-สวดมนต์จากการมีผู้แนะนำ/ชักชวน จำนวนบุคคลในครอบครัวที่เข้าร่วมทำวัตร-สวดมนต์ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละ ๑ คน

พุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้วส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการสวดมนต์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชนโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการสวดมนต์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในระดับสูงสุดได้แก่การสวดมนต์คือ การพรรณนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและการสวดมนต์เป็นการเจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ด้านผลสัมฤทธิ์ของการสวดมนต์ที่มีต่อการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนโดยรวมเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการสวดมนต์ที่มีต่อการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนอยู่ระดับเห็นด้วยมากเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในระดับสูงสุดได้แก่ทำให้เข้าใจถึงการสวดมนต์การพรรณนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและมีความศรัทธาในการเจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังการสวดมนต์มากยิ่งขึ้นและพุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้วมีทัศนคติเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พุทธศาสนิกชนมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และถ้าหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวัดอื่นที่นอกเหนือจากวัดพระแก้ว พุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้วส่วนใหญ่พร้อมจะเข้าร่วมด้วยความยินดีและตั้งใจจะนำหลักธรรมที่ได้รับจากทำวัตรสวดมนต์ ไปเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ต่อไปอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพุทธศาสนิกชน ที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว โดยรวม มีดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรรมสวดมนต์ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า การทำวัตรสวดมนต์ ทำให้สวดมนต์ได้และเข้าใจบทสวดมนต์ รองลงมาการสวดมนต์เป็นการรักษาพุทธศาสนา ทำให้เกิดความสงบร่มเย็น จิตใจมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีสติ มีมนุษย์สัมพันธ์รู้จักให้อภัยกัน ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข เกิดความสามัคคี เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นว่าสวรรค์มีจริงและการสวดมนต์สามารถช่วยไล่ผี ได้

ส่วนข้อเสนอแนะ อยากให้ทุกวัดจัดกิจกรรมแบบนี้ และอยากให้มีการสวดมนต์แบบนี้ตลอดไป

 

สรุป

การสวดมนต์เป็นการรำลึกถึงพระธรรมคำสอนคุณความดีของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกถ้าเราสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิใช้สติพิจารณาจนเกิดความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ต่อหลักพระธรรมคำสอนประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์คือการสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะโอกาสที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั้นมีโอกาส๕ ประการด้วยกันคือ การฟังธรรม เมื่อแสดงธรรม เมือสาธยายธรรมคือการสวดมนต์ เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรมในขณะนั้นและสุดท้ายคือ การเจริญวิปัสสนาญาณ[๔]

นอกจากนี้ การสวดมนต์ยังเป็นการบ่มเพาะสั่งสมกุศลเข้าดวงจิต จะทำให้มีสมาธิ สุขภาพกาย สุขภาพใจเป็นสุขและยังสามารถรักษาโรคได้ เห็นได้จากผลการวิจัยของกรมแพทย์แผนไทยพบว่าการสวดมนต์ช่วยบำบัดโรคได้หลังพบว่าการสวดมนต์ร่วมกับการทำสมาธิ๖ปี ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานลดระดับน้ำตาล ความดันโลหิต เครียด นอนไม่หลับ ปวดหัว ไมแกรน[๕]และจากการทดลองของ น.พ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ ผู้ทำโครงการหัวใจใหม่ ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงราย ระบุว่างานวิจัยแบ่งเป็นกลุ่มคือกลุ่มควบคุมทดลองกับกลุ่มปกติจำนวน ๓๙๓ คน กลุ่มผู้ป่วยปกติธรรมกับกลุ่มที่สอดแทรกวิธีการรักษาโดยการนำบทสวดมนต์ทั้งมีผู้สวดให้หรือให้สวดเองพบว่ากลุ่มที่มีการสวดมนต์อาการโรคหัวใจดีขึ้นเพื่อเทียบกับผู้ป่วยประเภทเดียวกันที่ได้รับการรักษาแต่ยาเท่านั้น[๖].

 


[๑] จากหนังสืออมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังษี

[๒] จากหนังสือ พุทธฤทธิ์ พิชิตภัย สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่มา;Suadmonetwork.com

[๓] ปัจจุบันคือ พระครูสุธีสุตสุนทร

[๔] จากหนังสืออมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังษี

[๕] ASTVผู้จัดการออนไลน์ ๑กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๔;๔o
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]