• Anacarika
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2015-01-04
  • จำนวนเรื่อง : 103
  • จำนวนผู้ชม : 210450
  • ส่ง msg :
  • โหวต 25 คน
grunakorn
ความจริงต่าง ๆ บนโลกใบนี้ มักถูกซ่อนไว้ในวรรณกรรม เสมอ ๆ เพราะความจริงบางอย่าง ไม่สามารถเปิดเผยตัวมันเองได้ แค่คุณอมยิ้ม และหัวเราะ บ้าง เมื่อได้อ่านมัน ก็ถือว่าคุ้มค่าแก่งานเขียนของผมแล้ว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/grunakorn
วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558
Posted by Anacarika , ผู้อ่าน : 3374 , 18:15:33 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 12 คน นรอง , แม่มดเดือนMarch และอีก 10 คนโหวตเรื่องนี้

 

(ภาพจากแฟ้มข่าว)
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปากพนัง เพื่อรองรับผู้ป่วย


... เมื่อวันที่ 11 ม.ค.54 นายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วชิรานันตวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นประธานประกอบพิธีพราหมณ์ และประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล 


... สำหรับโรงพยาบาลปากพนังเดิมเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2471 เดิมเป็นอาคารไม้หลังคามุงจาก ใช้ชื่อว่า “สุขศาลา” ต่อมาชาวปากพนังได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบงบประมาณจัดสร้างอาคารไม้เป็นเรือนคนไข้และเรือนเจ้าหน้าที่ และเปลี่ยนชื่อจาก “สุขศาลา” เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 มีแพทย์ประจำสถานีอนามัยชั้น 1 คนแรก ชื่อ นายแพทย์ขุนนรา เวชกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วนนอก และผู้ป่วยใน จำนวน 7,990,000 บาท แต่มีมีงบประมาณถมดิน ชาวอำเภอปากพนัง จึงร่วมใจกันบริจาคเงิน จำนวน 1,300,000 บาท เป็นค่าถมดินก่อสร้างโรงพยาบาลปากพนัง จนก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ได้ทำการรักษาผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 27 ปี ทำให้สภาพโรงพยาบาลชำรุด ทรุดโทรมในหลายจุด ประกอบกับอาคารดังกล่าวคับแคบ และประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย และ ในปี พ.ศ. 2552 นายวิทยา แก้วภราดัย ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ทำการวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ และกำหนดก่อสร้างให้แล้วงเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง จำนวน 120 เตียง พร้อมมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษาผู้ป่วย และอีกประการคือ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปรักษาโรงพยาบาลระดับจังหวัดด้วย.

 

..........................................................

 

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ (ตึก 5 ชั้น) โรงพยาบาลปากพนัง

 

 

ภาพถ่ายอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากพนัง ด้านนี้ติดกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค (ริมแม่น้ำปากพนัง)

 

 

คำชี้แจงจาก รพ.ปากพนัง
อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ (ตึก 5 ชั้น)
วงเงินก่อสร้าง 80,842,000 บาท

กันยายน-ธันวาคม 2557 ดำเนินการหาผู้ประมูลรายใหม่
คาดว่าได้เริ่มก่อสร้างต่อ มกราคม 2558 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 15 เดือน
โรงพยาบาลปากพนัง


 ตรวจรับแล้ว 6 งวด 28,658,000 บาท (35.6%)
งานค้างที่เหลือ 8 งวด 51,811,000 บาท (64%)

 

(ร่าง) ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)


ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น จำนวน 1 แห่ง ตามรูปแบบแปลนเลขที่ 8708/41 ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์

 

 1. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายจ่ายหัว ตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับเป็นค่าเสื่อมก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลปากพนัง รายการค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ที่โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 8708/41 เป็นเงินงบประมาณ 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ใช้เงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาลปากพนัง 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาท) รวมเป็นทั้งสิ้น 80,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาท)

 เนื่องจากผุู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยได้เบิก - จ่ายเงินไปแล้ว 6 งวด คงเหลือเงินสำหรับจ้าง จำนวน 8 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 51,842,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางก่อสร้าง ในวงเงิน 50,990,000 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น จำนวน 1 แห่ง ตามรูปแบบแปลนเลขที่ 8708/41 ของกองแบบแผน                     กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


       2. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐในด้านส
าธารณสุขได้ทั่วถึงแบบใกล้บ้านใกล้ใจและเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบบริการ                   สาธารณสุข และสามารถให้บริการผู้ป่วยหนักและรองรับผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อย่างเพียงพอ มีความสะดวกเหมาะสม และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้รวดเร็ว

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น อาคารแบบเลขที่ 8708/41

ที่ โรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิคส์ 

 

 

มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียห้อง มองเมืองคอน 

https://www.facebook.com/groups/nakhonfocus/?ref=bookmarks

ทุกคนต่างรอคอย และคาดหวังว่า โรงพยาบาลปากพนัง จะสร้างเสร็จเร็ว ๆนี้


ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบพระคุณแหล่งข้อมูลที่อ้างถึงต่อไปนี้

https://www.facebook.com/terawat.puttisak?fref=photo

http://www.nakhonsihealth.org/

http://www.thailaemthong.com/news.php?readmore=991
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
Anacarika from mobile วันที่ : 21/04/2015 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ขอบคุณแม่มดเดือนมีนาคมครับ
พี่กำหนันหรอยจริงหยบมาคอมเมนต์เงียบๆ

ความคิดเห็นที่ 23 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 18/04/2015 เวลา : 23.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

หรอยนะรู้ยังอิอิ

ความคิดเห็นที่ 22 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

http://www.oknation.net/blog/movie-som/2015/04/16/entry-1
ขออนุญาตส่งลิงค์ของเอ็นทรี่ที่คุณ Anacarika น่าจะสนใจให้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 21 แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anacarika วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ความคิดเห็นที่ 20 แม่มดเดือน(มีนาคม)
เรื่องนี้เป็นที่ที่ใกล้ตัวผู้เขียนมาก ชนิดที่ว่าหายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียว ซึ่งผู้เขียนกระดิกตัวลำบาก คนปากพนังก็ลำบากใจสุด ๆแต่ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่รำพึงรำพัน ในฐานะนักข่าวอาสา ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว ผู้เขียนสมัครเข้ามาเป็นบล๊อกเกอร์ เพื่อนำเสนอข่าวเด่นที่ไม่เป็นข่าว ถือได้ว่า โอเคเนชั่นได้ให้โอกาสกับความจริง ซึ่งเมื่อความจริงได้นำเสนอตัวมันเอง ผู้เขียนก็หมดภาระตรงนั้น คงอยู่ในฐานะผู้รับบริการอย่างเดียว ทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจ เป็นพละกำลัง ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่ามีอานุภาพสูงส่ง หลายๆพลังรวมกัน อาจเป็นแรงสะท้อนให้สังคมหันมามองและทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่ดีจะได้ออกไป สิ่งที่ดี ๆจะได้เข้ามาครับ

ความคิดเห็นที่ 20 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

โรงพยาบาลที่ราชบุรีดีมากจนแม่มดแปลกใจว่าการสาธารณสุขของไทยก้าวหน้าไปอย่างที่คิดไม่ถึง
มารับรู้เรื่องราวของชาวปากพนังด้วยความรู้สึกว่าตัวเองคงไร้เดียงสาเกินไปในบางเรื่องราว
ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร จะส่งกำลังใจไปให้ ก็ดูจะไร้ประโยชน์ คนเอาเรื่องมาเล่านำไปใช้ทำอะไรไม่ได้
กำลังใจเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ในกรณีนี้ไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
ได้แต่รู้สึกเศร้าใจ ทำได้เพียงแค่นี้จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 19 ชบาตานี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anacarika วันที่ : 13/04/2015 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

-๑๗- ชบาตานี
เป็นคอนโดนกนางแอ่น ที่มีต้นทุนการก่อสร้างที่สูงสุดครับ

-๑๘- slowlife
ขอบคุณทึี่ช่วยกันติดตาม สังคมไทยคงน่าอยู่มากขึ้น ถ้าคนไทยช่วยกันติดตามงานประมูลของภาครัฐ เพราะประโยชน์สุขตกอยู่กับประชาชน ขอบคุณครับ เรื่อง ศูนย์การแพทย์ มวล.ยังวุ่น ๆไม่เลิกครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 18 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Slowlife from mobile วันที่ : 13/04/2015 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slow

จะคอยติดตามครับ เพราะแบบงานนี้เคยวิ่งเข้ามาที่
สำนักงานผม ให้ช่วยหาผู้รับเหมาช่วงระบบประปา
ตอนงวดงานสุดท้ายที่ได้เบิกนี่แหล่ะครับ
ครั้งนั่นผมได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ในเบื้องต้น
พบว่าผู้รับจ้างเขาเคยผ่านงานก่อสร้าง รพ.ชะอวด
ด้วย แต่ด้วยความรีบของเขาเลยไม่แน่ะนำช่างให้
นอกจากนั้นก้อมีศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์
อีกงานนึงครับ ได้ข่าวยุ่งเช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 17 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 13/04/2015 เวลา : 05.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

เห็นทีแรก เข้าใจว่าคอนโดฯนกนางแอ่นซะอีก

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Anacarika วันที่ : 12/04/2015 เวลา : 17.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

-๑๕- เจ้าหญิง
พอฉาบและทาสีก็จะดูใหม่ และสดใสสวยงามครับ

ความคิดเห็นที่ 15 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 12/04/2015 เวลา : 08.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ดูเหมือนจะสร้างมานาน ไม่เสร็จสักที เก่าน่ากลัวจัง

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Anacarika from mobile วันที่ : 12/04/2015 เวลา : 04.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ถ้าหมอลาออกกันหมดตึกทุกตึกจะร้างด้วย !!!

ความคิดเห็นที่ 13 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 11/04/2015 เวลา : 23.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ทุกอย่างต้องโปร่งใส มิฉะนั้นจะเป็นโรงพยาบาลอาถรรพ์กันต่อไป

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Anacarika วันที่ : 11/04/2015 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

-๑๐- [email protected]


-๑๑- feng_shui
ดีแน่นอนครับถ้ามีการตรวจสอบครับ

ความคิดเห็นที่ 11 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 11/04/2015 เวลา : 18.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ยังไง ก็ขอให้สร้างให้สำเร็จ เรื่อง การตรวจสอบก็คงต้องมีควบคู่กันไปดีไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 10 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
[email protected] วันที่ : 11/04/2015 เวลา : 18.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Anacarika from mobile วันที่ : 11/04/2015 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ขอบคุณ โอเคเนชั่น ซึ่งเป็นสื่อเดียวในขณะนี้ที่ให้โอกาสกับข่าวนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Anacarika วันที่ : 10/04/2015 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ความคิดเห็นที่ 6 คุณพาจร
คิดว่าคงคืบหน้าเร็ว ๆนี้ เพราะข่าวออกจะครึกโครมขนาดนี้ถ้าไม่รีบทำ คงได้อายผู้คนทั้งประเทศครับ

ความคิดเห็นที่ 7 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anacarika วันที่ : 10/04/2015 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ความคิดเห็นที่ 5 ท่าน BlueHill
ขอบพระคุณท่าน BlueHill ที่กรุณาแสดงความคิดเห็น ผู้เขียนอยากจะเขียนให้ละเอียดกว่านี้ อยากจะเข้าไปสอบถามความคืบหน้า อยากสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ สสจ. และผู้รับผิดชอบ อยากสัมภาษณ์ผู้รับเหมา อยากสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แต่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย เพราะใครที่สนใจเรื่องนี้ มักจะถูกเหมารวมว่า เป็นพวกเสื้อแดง หรือไม่ก็เป็นพวกไม่รู้ข้อมูล ส่วนพวกรู้ข้อมูลพากันนิ่งเฉย ข่าวอย่างไม่เป็นทางการ แจ้งว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ เหมือนมีพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ล่าสุดหมอ ๆ ก็ขวัญหนีดีฝ่อ ถึงขนาดแว่วว่า .."หมอจะลาออกกันทั้งโรงพยาบาล" ..ก็มีแต่ผู้รับเหมาบางท่าน ที่ออกมาเย้ยหยันว่า พวกไม่รู้อะไร ชอบเอาอะไรไปพูด แต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไร สังคมต่างพากันสนใจว่าในโรงพยาบาลมีอะไรกันหรือ โรงพยาบาลปากพนัง ต้องอาถรรพ์ แล้วใครหล่ะจะแก้อาถรรพ์นั้นได้ ถ้าไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหลัก ๆก็คงเป็น สสจ. และ ผู้บริหารโรงพยาบาลปากพนัง นั่นเอง

ความคิดเห็นที่ 6 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พาจรดอทคอม วันที่ : 10/04/2015 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pajondotcom
Pajondotcom

สงสัยยังไม่ได้ทำ..ต่อ ไอยะ

ความคิดเห็นที่ 5 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 10/04/2015 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

น่าจะสรุปไว้ในเนื้อหาด้วยนะครับว่า เรื่องไปถึงไหนแล้ว ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับผุ้ที่ไม่ได้ติดตามประเด็นนี้ จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 4 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anacarika วันที่ : 10/04/2015 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ขอบพระคุณ กองบรรณาธิการโอเคเนชั่น เป็นอย่างสูง ที่กรุณาเป็นกระบอกข่าว ให้นักข่าวอาสามือสมัครเล่น ได้ติดตามเรื่องราว การจัดสร้างโรงพยาบาลปากพนัง อย่างต่อเนื่อง และเรื่องงวดเข้ามาทุกทีแล้วครับ เพราะมีการเคลื่อนไหวบ้างแล้ว สังคมไทยยังให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนอยู่ไม่ใช่น้อย แม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ไม่ค่อยแคร์ใคร แต่สังคมไทย ก็แคร์สื่อ

ความคิดเห็นที่ 2 คุณสิงห์นอกนะครับ
ความจริงย่อมเปิดเผยตัวมันเองเสมอ เพราะผลย่อมไม่ปฏิเสธเหตุ ครับ เพราะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นตามมา เพราะสิ่งหนึ่งดับ สิ่งหนึ่งจึงดับ

ความคิดเห็นที่ 3 คุณแม่หมี
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้คนปากพนังครับ

ความคิดเห็นที่ 3 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 10/04/2015 เวลา : 12.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เอาใจช่วยให้ได้สร้างต่อจนเสร็จ

มันมีประโยชน์กว่าทิ้งร้างไว้อย่างนี้

เอาใจช่วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 10/04/2015 เวลา : 12.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกชุดน่าจะต้องตรวจสอบหมดครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Anacarika วันที่ : 09/04/2015 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ผู้เขียนชั่งใจหลายครั้ง ชั่งได้หลายกิโลฯ จะโพสต์ดีหรือไม่ดี ถ้าท่านผู้อ่านรู้สึกว่าซ้ำ ก็ดูภาพ ผ่าน ๆไปนะครับ แต่ออกตัวไว้ว่า ผู้เขียน ไม่ใช่เหลือง ไม่ใช่แดง ที่นั่นเป็นสถานที่ซึ่ง พ่อแม่และผู้เขียนเอง แวะเวียนไปใช้บริการบ่อย จึงพูดถึงกันบ่อย ๆครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน