• ไกด์พงษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected] Tel. 081-8429142 ID Line : hs1dgb
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 491
  • จำนวนผู้ชม : 1366377
  • ส่ง msg :
  • โหวต 301 คน
ไกด์อิสระภายในประเทศ (Domestic)..................หัวหน้าทัวร์ เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน, กัมพูชา, ลาว กรุณาติดต่อ 081-842-9142
เที่ยวเมืองไทยไปได้ ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ อยากรู้จักเมืองไทย ข้อมูลเมืองไทย อยากได้ไกด์พาเที่ยว เวียดนาม, มาเลย์เซีย, พม่า, ลาว, เขมร บอกผม จะจัดให้ครับ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/guidepong
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2553
Posted by ไกด์พงษ์ , ผู้อ่าน : 8281 , 14:12:19 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)

อำเภอห้วยผึ้ง (Amphoe Huai Phueng)

 

เมืองสามอ่าง โปงลางโบราณ ผักหวานภูสวย

ลำห้วยน้ำใส พริกเผ็ดถึงใจ บุญบั้งไฟตระการตา

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอห้วยผึ้ง :

บริเวณหมู่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง นับแต่ก่อนมีสภาพเป็นป่าดงดิบอยู่ชายเขตดงแม่เผด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีน้ำไหลผ่านตลอด ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกกน่อง ภูผีโห่กุสันชัยและภูแฝก ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ส่วนนี้เป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่ามีฝูงผึ้งมาทำรังที่ต้นไม้มากมาย ทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้มีอาชีพตีผึ้ง เพื่อนำน้ำผึ้งไปขายเป็นที่รู้จักกันทั่วไป แต่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากบริเวณนี้อยู่กึ่งกลางอำเภอสมเด็จกับอำเภอกุฉินารายณ์ จึงทำให้เป็นที่พักของคนเดินทางไปมา ต่อมาบริเวณนี้มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ จาก  2-3 ครอบครัว ก็เป็นหลายร้อยครอบครัวในปัจจุบัน ปี 2502 ชาวบ้านเหล่านี้ได้ช่วยกันทำนบห้วยผึ้งและอพยพมาอยู่เป็นหมู่บ้านให้และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า " บ้านห้วยผึ้ง " โดยอาศัยลำน้ำที่ไหลผ่านเป็น สัญญลักษณ์ ปี 2505 จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ได้มาตรวจราชการที่ตำบลนาคู อำเภอเขาวง ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นของราษฎรตำบลนาคู ตำบลภูเล่นช้าง และตำบลกุดสิม อำเภอเขาวงว่า ที่ไม่มีเส้นทางคมนาคมไปสู่ตัวเมือง จึงได้มีบัญชาให้สร้างถนนจากบ้านห้วยผึ้ง ไปสู่บ้านนาคู ขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองกุฉิมนารายณ์ขึ้น จึงทำให้มีการสร้างทางไปสู่หมู่บ้านต่างๆ ใกล้เคียง นำความเจริญมาสู่หมู่บ้านห้วยผึ้งตามลำดับ จากความพยายามของหมู่บ้านที่จะขอจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่บ้านห้วยผึ้งจนในที่สุดทางราชการก็ได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอห้วยผึ้ง เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ.2524 โดยมีเขตการปกครองรวม 4 ตำบล คือ ตำบลไค้นุ่น ตำบลคำบง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง และตำบลหนองอีบุตร หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอ รวม 3 ปี 15 วัน จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอน 83 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2533

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอห้วยผึ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ อำเภอสมเด็จ และ อำเภอภูพาน (จังหวัดสกลนคร)

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อำเภอนาคู

ทิศใต้                 ติดต่อกับ อำเภอกุฉินารายณ์ และ อำเภอนามน

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอนามน และ อำเภอสมเด็จ

พื้นที่ : 256.832ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 30,642 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 119.30 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอห้วยผึ้ง  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 52 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170   

โทรศัพท์ : 043-869259     โทรสาร : 043-869259

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ (อ้อย,มันสำปะหลัง)  

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง พริก 

3.ธนาคารมี 1 แห่ง ได้แก่

ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ โทร. 043-869028

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง ห้วยฝาและห้วยสะทด

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอหนองห้วยผึ้ง

วัดภูศรีชมชื่น (วัดภูผีโห่) Phu Si Chomchuen Temple

    ที่ตั้ง ถนนสายบ้านหนองแสง-บ้านห้วยฝา

 

อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง (Huai Phung Reservoir)

ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองแสง ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ตลอดจนเป็ยวัตถุดิบในการผลิตน้ำปะปา และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อีกด้วย นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำให้ธรรมชาติมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเช่น สัตว์บางชนิด ผู้คนบางส่วนเป็นต้น

 

อ่างเก็บน้ำห้วยฝา (Huai Fa Reservoir)

ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยฝา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตร์น้ำ บริเวณอ่างมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

 

อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด (Huai Sa Thot Reservoir)

ตั้งห่างจาก อำเภอ  1 กิโลเมตร  บริเวณบ้านปลาขาว ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาอ่างเก็บน้ำที่กล่าวมาข้างต้น ประโยชน์ส่วนใหญ่ ใช้ในการเกษาตร เพาะพันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดและทำการประมง ใช้ในการอุปโภค เช่นการผลิตน้ำปะปา

ดังนั้นคำขวัญของอำเภอที่ว่าเมืองสามอ่าง มาจาก อำเภอห้วยผึ้งมีอ่างเก็บน้ำอยู่สามแห่ง นั่นเอง

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2010 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]