พ่อข้าวปั้น
ไม่มีจุดกึ่งกลางระหว่างความดีกับความชั่ว

อัลบั้มรูปภาพ ( 2 อัลบั้ม )

ภาพจากการเดินทางหนึ่งเดือน
( 10 ภาพ)
When I was young
( 10 ภาพ)