• คนริมเล
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2010-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 35
  • จำนวนผู้ชม : 116353
  • ส่ง msg :
  • โหวต 132 คน
ท่องเที่ยวแบบ Homestay มนต์เสน่ห์ของชุมชน
เรียนรู้ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามสไตล์คนปักษ์ใต้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/homestay
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556
Posted by คนริมเล , ผู้อ่าน : 3296 , 20:38:48 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 12 คน มะอึก , พญาสุขุม และอีก 10 คนโหวตเรื่องนี้

         เมื่อวันที่27 กันยายน 2556  ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 (Thailand Tourism Awards 2013) โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ผู้ประกอบการ  ผู้แทนสมาคม ชมรม ชุมชนท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมแขกผู้มีเกียรติ  และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

ขบวนเชิญรางวัลกินรีอย่างสมเกียรติ 

 

ขบวนเชิญรางวัลกินรีอย่างสมเกียรติ 

 

รางวัลกินรีบนแท่นอย่างสวยงาม

             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทุก 2 ปี ในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งตรงกับวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9 โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทรายการนำเที่ยว และประเภทนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

 ความสวยงามในห้องประชุม  

             สำหรับเกณฑ์การพิจารณากำหนดโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากหลายหน่วยงาน ซึ่งผลการตัดสิน มีผู้ประกอบการจากทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 114 รางวัล จำแนกเป็น รางวัลยอดเยี่ยม 29 รางวัล  และรางวัลดีเด่น 85 รางวัล

 “โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” เป็นโครงการที่แสดงเจตนารมณ์ของ ททท. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งจะคัดสรรผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ในสาขาต่าง ๆ ที่ยึดหลักการบริหารจัดการสินค้าท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้สังคมเว็บไซต์ออนไลน์ (Social Web) สร้างสรรค์นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งมาตรฐานคุณภาพที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อนำมาเป็นสินค้าท่องเที่ยวหลักในการส่งเสริมการ ตลาด และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าออกแบบเป็นรูปกินรี โดยศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทะผะลิน ถือเป็นเครื่องหมายประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                 สำหรับจังหวัดตรัง ครั้งนี้ได้รับสองรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยม สาขาองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทชุมชนท่องเที่ยว คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรจูด อ.สิเกา (ในฐานะกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย์) และรางวัลดีเด่น สาขาองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทภาคเอกชน คือหอการค้าจังหวัดตรัง

 

 พิธีกรในงานมอบรางวัล 

 

การเชิญรางวัลดูยิ่งใหญ่อลังการ  

 

 คุณบรรจง นฤพรเมธี

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด 

รับรางวัลกินรี ยอดเยี่ยม

 

 คุณสลิน โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง  

   รับรางวัลกินรี ดีเด่น

 

 ท่านไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าฯ จังหวัดตรังเดินทางมาแสดงความยินดี 

  

ท่านไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าฯ จังหวัดตรังถ่ายภาพกับชุมชน

  

 กลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย์กับรางวัลที่แสนความภาคภูมิใจ

  

คุณสลิน โตทับเที่ยงถ่ายภาพที่ระลึกกับบ่อหินฟาร์มสเตย์ 

 

  

ผอ.ประจวบ โมฆรัตน์ และคนริมเล ถ่ายภาพที่ระลึกกับบ่อหินฟาร์มสเตย์ 

 

คุณบรรจง นฤพรเมธี และสมาชิกบ่อหินฟาร์มสเตย์ ถ่ายภาพที่ระลึก

 

 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

  

คนริมเล และผอ.ประจวบ โมฆรัตน์ จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เดินทางมาแสดงความยินดีกับคุณบรรจงและสมาชิกถึงขอบเวทีในฐานะเครือข่าย "ฅนรักษาเล" แห่งฝั่งอันดามัน

 

 รางวัลอันทรงคุณค่าของชุมชนบ่อหิน ชาวสิเกา และชาวตรังทุกคนครับ

  

            สำหรับผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขยายผลประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดผ่านสื่อของ ททท. อาทิ แผนที่ แผ่นพับ เว็บไซต์ อนุสาร อสท. รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดและขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดโดยเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายของ ททท. การส่งเสริมผู้ได้รับรางวัลฯ ให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวและการระบุรายชื่อของผู้ได้รับรางวัลฯ พร้อมผลงาน ประเภทรางวัล ตราสัญลักษณ์ และบทความสัมภาษณ์ลงในเว็บไซต์ของ ททท. เพื่อประกาศเกียรติคุณ รวมถึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร ที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลการ ททท.

และขอฝาก โหวตลิงค์พะยูน หญ้าทะเลแห่งทะเลตรังด้วยนะครับ

 

http://www.thailandblogawards.com/entry/view/89

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
คนริมเล วันที่ : 03/10/2013 เวลา : 07.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ที่ 18-19 คุณครูแดงครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับการติดตามให้กำลังใจบทความคนริมเล ผมตั้งใจเพียงเพื่อสื่อสารเรื่องราวจากมุมเล็กๆ ให้เป็นที่รับทราบในสังคมกว้าง และโอเคเนชั่นช่วยให้เรื่องราวพะยูน หญ้าทะเล ที่ตรังเป็นที่รู้จักทราบมากขึ้น
รางวัลที่ได้รับ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุน และเป้นกำลังใจตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมกันมา พี่วิ "อิงตะวัน" เป็นอีกคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยครับ ปลูกหญ้าที่ทะเลตรังจะได้เล่าความสำเร็จให้ฟังครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ครูแดง วันที่ : 03/10/2013 เวลา : 06.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-สำหรับ ๒ รางวัลที่ชาวตรังได้รับนี้ไม่เหนือความคาดหมายนะคะเพราะ คนตรังน่ารัก ธรรมชาติตรังยังสมบูรณ์...

-คิดถึงคุณวิ"อิงตะวัน"...คงมีความสุขเพราะเธอก็มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน...ด้านการท่องเที่ยว...

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ครูแดง วันที่ : 03/10/2013 เวลา : 06.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ครูแดงให้คะแนนคนริมเลทุกวันค่ะ...
เพราะนำเรื่องดีมีประโยชน์มาให้รับรู้....

-ยินดีกับคณะทำงานทุกๆท่านอุตสาหะ พากเพียร จนได้รับความสำเร็จ....รางวัลเป็นกำลังใจค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 17 สมชัย ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนริมเล วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ที่ 13 คุณ feng_shui ขอบคุณครับ มีโอกาสขอเชิญมาเที่ยวนะครับ

ตอบ คห ที่ 14 คุณหมอสมชัย ขอบคุณคุณหมอมากครับผมที่ช่วยเชียร์ เจอกันที่สลักพระนะครับ ไปช่วยช้างแล้วเลยไปช่วยพะยูนกัน

ตอบ คห ที่ 15 คุณสิงห์นอกระบบ ขอบคุณมากครับผมที่ช่วยโหวต มีโอกาสคงได้พบเจอกันนะครับ

ตอบ คห ที่ 16 คุณพี่เหล่าซื่อสุวรรณา ขอบคุณสำหรับการช่วยโหวตพะยูนครับ เสียดายไม่ไดมาเจอกันที่งานปลูกหญ้า แต่คงได้เจอกันในโอกเาสหน้านะครับ

ความคิดเห็นที่ 16 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

กดโหวตใ้ห้บล็อกเกอร์คนริมเลเรื่องช่วยพะยูนทุกวันค่ะ ยินดีด้วยค่ะ พฤศจินี้ไปไม่ได้ ไว้จะตามไปเที่ยววันหลังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 15 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ยินดีกับชาวตรังด้วยครับ คุณคนริมเล 378ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สมชัย วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 20.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political1

กดโหวตให้อาจารย์ทุกวันครับ ไม่เคยลืม

ความคิดเห็นที่ 13 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

แจ่มมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
คนริมเล วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ที่ 10 คุณชายสามหยด ยินดีต้อนรับครับผม สู่ทะเลตรัง บ่อหินฟาร์มสเตย์ ธรรมชาตที่ยังบริสุทธิ์ครับผม

ตอบ คห ที่ 11 แม่หมี ขอบคุณมากครับ มีโอกาสต้องมาเยือนสักครั้งนะครับ

ความคิดเห็นที่ 11 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 17.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ดีใจด้วยกับรางวัลนี้

ดีใจแทนคนตรัง....ดีใจแทนคนใต้


ความคิดเห็นที่ 10 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชายสามหยด วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 16.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

ดีใจด้วยครับ กับรางวัลอันยอดเยี่ยม รู้สึกตื่นเต้น ที่ทริปตรังใกล้จะถึงนี้ จะได้ไปเห็น สถานที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ครับอาจารย์คนริมเล

ความคิดเห็นที่ 9 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนริมเล วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 16.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ ความคิดเห็นที่ 7 คุณ INDYLOVE
ขอบคุณมากครับ ต้องมาให้ได้นะครับ ยินดีต้อนรับ

ตอบ ความคิดเห็นที่ 8 พี่กำหนัน รางวัลหนักประมาณ ๓ โลครับ ปีนี้ลดลงครับเพราะหนักแล้วถือไม่ไหว ส่วนงานเลี้ยงจัดหลายรอบ เดือนพฤศจิกายน ก็ยังมีอีกครับ

ความคิดเห็นที่ 8 ลำชานบ้านบู ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 15.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ อ.คนริมเลเห้นคุยกันว่ารางวัลหนักมากต้องยกสองคนอ่ะ พอเห็นของจริงแล้ว สบายๆเลย จะได้ไปแลแล้วว่าหลังได้รางวัลพันพรือมั่งฉลองกันพันพรือมั่งหรือยกยอดไปเดือนพย.ทีเดียวเลย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
INDYLOVE วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 14.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะพี่คนริมเล....^__^"
ดีใจที่จะได้ไปเที่ยวที่นี่ค่ะ ได้รับรางวัลซะด้วย อิอิ

ความคิดเห็นที่ 6 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนริมเล วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 14.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ที่ 5 บก.ชาลี เป็นพลังเล็กๆในชุมชนที่น่าชื่นชมจริงๆ ครับ ส่วนเรื่องแข่งรถบนเกาะ เป็นบทเรียนสำหรับหลายหน่วยงานของจังหวัดตรังครับ และชุมชนต้องเข้มแข็งให้มากขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 5 BlueHill , กำหนัน และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
BlueHill วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ดีใจด้วยกับรางวัลอันทรงเกียรติครับ
ชุนชนลักษณะนี้น่าสนันสนุนมากๆ
เรื่องแข่งรถตีนโตบนเกาะลิบงเลิกไปหรือยังครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คนริมเล วันที่ : 02/10/2013 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

แล้วเจอกันงานปลูกหญ้าทะเล เดือนพฤศจิกายน ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนริมเล วันที่ : 01/10/2013 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

พี่ลำซานถ้าสะดวกขอหลังไมค์ได้มั้ยครับ อยากหารืองานปลูกหญ้าทะเลครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนริมเล วันที่ : 01/10/2013 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ที่ ๑ พี่ลำซานบ้านบู เป็นความภาคภูมิใจของชาวตรังและชาวใต้ครับผม เพราะมีชุมบนเดียวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมครับผม

ความคิดเห็นที่ 1 กำหนัน , คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 01/10/2013 เวลา : 21.37 น.

สวัสดีครับ
ขอแสดงความยินดี มายังคุณคนริมเลและทุกท่านครับ
ไชโย ...เมืองตรัง..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]