• insanetheater
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-03-07
  • จำนวนเรื่อง : 402
  • จำนวนผู้ชม : 730783
  • ส่ง msg :
  • โหวต 87 คน
รูปเงาแห่งเสียง
ศิลปวัฒนธรรม / สังคม-การเมือง
Permalink : http://www.oknation.net/blog/insanetheater
วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2554
Posted by insanetheater , ผู้อ่าน : 5212 , 14:03:28 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน พันธุ์สังหยด โหวตเรื่องนี้

คอลัมน์เวิ้งวิภาษ หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่  7 ตุลาคม 2554
อติภพ ภัทรเดชไพศาล

ประเทศญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 นั้น กล่าวกันว่าเป็นยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง อำนาจทั้งหมดตกอยู่ในมือโชกุน ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การติดต่อค้าขายกับประเทศจีนทำให้เกิดการถ่ายเทแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆ มากมาย

และเป็นที่มาของพุทธศาสนาแบบเซ็นที่อิงอยู่กับอำนาจรัฐ วัดเซ็นประเภทนี้จัดอยู่ในระบบ โกซาน ซึ่งเป็นระบบที่เลียนแบบมาจากเมืองจีน ซึ่งพระสงฆ์จะทำหน้าที่จัดการสอนวัฒนธรรมและพุทธศาสนาให้กับชนชั้นนักรบเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอุปถัมภ์ค้ำชู

เจ้าอาวาสในวัดเซ็นใหญ่ๆ เหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นครู ที่ปรึกษา ทูต นักธุรกิจ กวี และศิลปิน มากกว่าที่จะเป็นนักบวช พุทธศาสนาในลักษณะนี้จึงมีลักษณะที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับลักษณะทหาร-รัฐนิยมอย่างแนบแน่น (ดู เมฆบ้า ของเพิร์ล เบสเซอร์แมน สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง)

อิคคิวมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้น พระเซ็นผู้แปลกประหลาดรูปนี้อธิบายบุคลิกลักษณะของตนเองไว้ในบทกวีว่าเป็นประดุจ เคียวอุน ซึ่งแปลว่าเมฆบ้า

อิคคิวปฏิเสธการปฏิบัติธรรมแบบกระแสหลักที่เหลวไหลจอมปลอม และเคร่งครัดกับการพยายามจะเข้าให้ถึงเซ็นอย่างแท้จริง อิคคิววิพากษ์วิจารณ์สถาบันสงฆ์ในขณะนั้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการฝักใฝ่ทางโลกย์ การแบ่งลำดับชั้นของพระภิกษุ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนในการเมืองด้วย

อิคคิวเป็นพระนักอนาธิปไตยอย่างแท้จริงและไม่ใส่ใจกับขนบธรรมเนียม มีเรื่องเล่าว่าเมื่ออาจารย์ของท่านออกใบรับรองความเป็นอาจารย์เซ็น (หรือที่เรียกว่าอินคะ - ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของพระเซ็นทั่วๆ ไป) ให้ อิคคิวโยนมันทิ้งลงกับพื้นและเดินจากไปอย่างไม่แยแส

อิคคิวเร่ร่อนจาริกเป็นเวลาหลายสิบปี และตั้งสำนักเล็กๆ ในกระท่อมทรุดโทรมที่ชื่อว่า กระท่อมลาตาบอด ในอาศรมเล็กๆ นี้ ท่านเขียนบทกวีโจมตีวัดเซ็นที่ขูดรีดชาวบ้าน และยืนอยู่ข้างประชาชนผู้ยากไร้

กรณีที่ต้องนับว่าแหกคอกที่สุด ก็คือการที่อิคคิวปฏิเสธการสั่งสอนด้วยระบบวิธีคิดแบบ “เพศชาย” ของสำนักเซ็นกระแสหลักในสมัยนั้น ท่านเริ่มรับลูกศิษย์ผู้หญิงและพัฒนาหลักการ “เซ็นด้ายแดง” ขึ้นในซ่องโสเภณีและโรงเกอิชา ซึ่งนับเป็นการท้าทายต่อขนบเดิมอย่างสุดขั้ว

สาเหตุที่ทำให้ศาสนาพุทธนิกายเซ็นปรากฏพระภิกษุแบบอิคคิวได้นั้น เป็นเพราะว่านิกายเซ็นนั้นจัดอยู่ในพุทธศาสนาแบบมหายาน 

พุทธแบบมหายานมีหลักการที่แตกต่างไปจากพุทธแบบเถรวาทตรงที่เน้นการใช้เหตุผลมากกว่าการปฏิบัติ

นั่นคือการเห็นรูปแบบเป็นเรื่องรอง และเห็นปรัชญาและการคิดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ถ้าพูดอย่างคร่าวๆ อาจอธิบายได้ว่าศาสนาพุทธแบบเถรวาทนั้นเน้นที่การศึกษาเกี่ยวกับเบญจขันธ์ เน้นการท่องจำและปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ คือมุ่งไปที่เรื่องการดับทุกข์ส่วนบุคคล 

ขณะที่พุทธแบบมหายานนั้นเน้นภาพรวมของโลกทั้งหมด ยึดถือหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นแก่น และเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้มากกว่า (ดู ปรัชญามหาแสง ของ ศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร)

โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีพุทธเถรวาทเป็นแกนหลัก ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์หลักธรรมหรือวัตรปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง โดยความเข้มแข็งของพุทธเถรวาทแบบในปัจจุบันนี้มีที่มาและผูกโยงอยู่กับคติชาตินิยมที่เริ่มต้นขึ้นในราวรัชกาลที่ 5 อย่างแนบแน่น

ดังจะเห็นได้จากหลักการสอนธรรมะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกรณีคำสอนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่มุ่งเน้นไปที่ “หน้าที่” หรือข้อปฏิบัติที่ผูกติดอยู่กับสถานะความเป็นพลเมืองของรัฐ

กล่าวสั้นๆ ได้ว่าขณะที่พุทธเถรวาทสมัยก่อนหน้ามุ่งสร้าง “คนดี” แต่พุทธเถรวาทแบบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กลับมุ่งที่จะสร้าง “พลเมืองดี” (ดู พุทธศาสนาไทยในอนาคต ของพระไพศาล วิสาโล สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง)

การปกครองของคณะสงฆ์จึงเป็นไปในลักษณะเดียวกับการปกครองของรัฐ (แบบอาณานิคม) ที่มุ่งเน้นที่ความจงรักภักดีต่อชาติและไม่ส่งเสริมให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้ง

และสุดท้ายคณะสงฆ์ไทยก็กลายเป็นเพียงองค์กรหนึ่งที่มีไว้เพื่อรับใช้ชาติ ซึ่งลำพังการรับใช้ชาติก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนัก แต่ปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ว่า - คณะสงฆ์มักแยกไม่ออกว่าอะไรคือ “รัฐ” และอะไรคือ “ชาติ” 

และไม่ตระหนักว่าการรับใช้ “รัฐ” นั้นก็เป็นคนละเรื่องกับการรับใช้ “ชาติ” โดยสิ้นเชิง

ส่งผลให้เกิดวาทะอันลือลั่นของพระกิตติวุฒโฑที่ให้การสนับสนุนอาชญากรรมของรัฐอย่างเต็มตัวในเหตุการณ์ตุลาคม 2519 ว่า “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป”

อิคคิว (พ.ศ. 1937-2024)อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 09/10/2011 เวลา : 11.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

พระไม่ศึกษาพระธรรมวินัย การบอกรับสิกขาบท คือการศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า แต่ส่วนใหญ่
ตั้งลัทธิเอาเอง คิดเองเออเอง จึงห่างไกลจากมรรคผลและไม่ขลังต์ ไม่เคยเห็นพระที่ไหนขลังต์เท่าพระไทย ซึ่งมีอภิญญา วิโมกข์ ปฏิสัมภิทา เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เหมือนในพระไตรปิฏกทุกประการ
ใครจะตั้งลัทธิไหนก็ตาม ตั้งเองรับผลเอง ยิ่งตั้งลัทธิแข่งกับคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งดิ่งหัวลงนรก เพราะพระคือสาวกต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใ่ช่นับถือครูอาจารย์ทำอะไรตามอำเภอใจ ไม่ยอมศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ
โดยเฉพาะพวกเกี่ยวข้องกับการเมือง พระองค์จัดอยู่ในมหาโจร ๕ จำพวก
พวกตั้งลัทธิเอาเองก็เหมือนกัน พวกนี้ทำลายศาสนาทางอ้อม
โดยเฉพาะพวกตั้งหลักสูตรมาสอนพระแล้วให้พระทอดทิ้งตำราเก่าไปจนหมด เมื่อไม่มีใครเรียนปริยัติก็เสื่อม อายุของพุทธศาสนาจะสั้นลงไปอย่างรวดเร็ว ทุรยุคจะตามมา
ตอนนี้หลักสูตรการศึกษาใหม่ทำให้พระทิ้งบาลีไปเรียนมจร.(มันจะเลว)กันหมด จบแล้วลาสิกขาไปเป็นเขยชาวบ้าน นั่นมันหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่ไหนกัน หลักสูตรพระคือเรียนแล้วให้บวชอยู่เย็นในพุทธศาสนาได้ เป้นพระที่ดีได้ มิใช่เป็นเขยที่ดีของชาวบ้านครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

กาลเมื่อก่อนนั้นก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฟ้าเป็นแถน ผีแลคนเที่ยวไปมาหากันบ่ขาด...

Thailand Philharmonic Orchestra 10 November 2007

View All
<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]