*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 25
  • จำนวนผู้ชม : 102529
  • จำนวนผู้โหวต : 46
  • ส่ง msg :
  • โหวต 46 คน
<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 5117 , 09:14:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

  ปกติแล้ว ต้นเรื่องของพระคาถา มักกล่าวถึงสถานที่ว่า พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเชตวัน  กรุงสาวัตถี อารามที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย แต่ต้นเรื่องของพระคาถา “อิธ  โสจติ  เปจฺจ  โสจติ” ที่ตรัสในเรื่องจุนทสูกริกะ หรือ คนฆ่าสุกรเลี้ยงชีพชื่อจุนทะนี้ เล่าว่าตรัสขณะที่ประทับอยู่ในเวฬุวัน อารามแห่งแรกในพุทธศาสนา ก่อนจะไปถึงนิทาน หรือ ต้นเรื่องอันเป็นที่มาของพระคาถา อยากเล่าเรื่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2187 , 10:10:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้บวชราหุลเป็นสามเณร โปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลแล้ว อรรถกถาเล่าว่า ก็เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ตามที่ทรงรับปฏิญญากับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไว้ และเมื่อพระเชตวันสร้างเสร็จ ก็ทรงจำพรรษาในพระวิหารนั้น พระนันทะนั้น ด้วยความคิดถึงนางชนบทกัลยาณีจึงไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ ท่านบอกกับเพื่อนภิกษุว่าตนจะลาสิกขาจน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความเป็นไปนั้น จึงทรงถามพระนันทะ เมื่อทราบว่าเป็นความจร....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2102 , 10:31:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน

ความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุโสดาบันขณะประทับยืนฟังพระธรรมเทศนาแล้วทรงรับบาตรจากพระพุทธเจ้าแล้วนิมนต์ให้เข้าไปในราชนิเวศน์  พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอัครสาวกและเหล่าภิกษุ จึงได้เข้าไปรับภัตตาหารในราชนิเวศน์นั้นเอง  หลังจากที่ฉันเสร็จแล้ว ได้เสด็จไปเยี่ยมพระนางยโสธราถึงปราสาทของพระนางเพราะความที่พระนางไม่สามารถดำเนินมารับเสด็จได้ พระนางยโสธรานั้น เป็นหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามีมาก....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2288 , 18:53:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ความเดิมในตอนที่แล้ว หลังจากที่ฝนโบกขรพรรษตกลงมา หลังจากที่ตรัสเวสสันดรชาดกแล้ว เหล่าพระญาติก็พากันหลีกกลับ ไม่มีใครสักคนที่ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเพื่อรับภัตในวันรุ่งขึ้น ซึ่งแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่ได้นิมนต์ค่ะ เพราะคิดว่า  “บุตรของเรา ไม่มาสู่เรือน จะไปไหน” ครั้นพอกลับไปถึงราชมณเฑียร ก็รับสั่งให้มีการปูอาสนะ เตรียมภัตตาหารไว้สำหรับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์  อรรถกถาจารย์บรรยายว่า โปรด....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1781 , 10:50:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน

เรื่องพระนันทเถระนี้ ตรัสเล่าขณะประทับในพระเชตวัน เนื้อเรื่องยาวเชียวค่ะ  ดังนั้น พอมีการแปลความที่อรรถกถาจารย์จะเริ่มเล่าเรื่อง จึงขึ้นต้นว่า  “ความพิสดารว่า” (บาลีคือ บทว่า "หิ" ) เป็นที่รู้กันค่ะ ว่าถ้าในคำแปลเริ่มเรื่องด้วยคำนี้เมื่อไร เรื่องราวยาวมากจะตามมาเมื่อนั้น หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมวินัยก็มิได้เสด็จกลับไปเยี่ยมพระบิดาและพระญาติ พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้ส่งทูตไปทูลอ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 13683 , 08:58:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 13 คน

บทความโดย สมชัย      สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้า ประทับที่วัดเวฬุวัน ได้ตรัสสองคาถา ดังนี้ อสาเร  สารมติโน..............สาเร  จาสารทสฺสิโน เต  สารํ  นาธิคจฺฉนฺติ.........มิจฉาสงฺกปฺปโคจรา ฯ สารญฺจ  สารโต  ญตฺวา..... อสารญฺจ  อสารโต เต  สารํ  อธิคจฺฉนฺติ........ .สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา ฯ    ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่า ไม่เป็นสาระ    ชนเหล่านั้นมีความดำริ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 4309 , 17:24:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน

เมื่อพระศาสดาประทับในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภถึงการได้ผ้าอันสูงค่าที่มีคนนำมาจากแคว้นคันธาระมาถวายแก่พระเทวทัต ตรัสพระคาถา  อนิกฺกสาโว  เป็นต้นนี้ มีช่วงหนึ่งค่ะ พระอัคสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พร้อมด้วยพระภิกษุบริวารตนพากันจาริกจากพระเชตวันไปยังกรุงราชคฤห์ ประชาชนชาวราชคฤห์นั้นมักทำทานกันอยู่เสมอจึงพากันบำรุงพระภิกษุทั้งหลาย วันหนึ่ง พระสารีบุตรเมื่อรับภัตรและฉันเสร็จแล้ว ก็กระทำอนุโ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 4670 , 09:50:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับในป่าไม้สีเสียด เมืองเสตัพยะ ทรงปรารภถึงพระภิกษุที่ชื่อว่าจุลกาลและมหากาล จึงตรัสพระคาถาที่มีบาทหนึ่งว่า สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตํ ค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า ในเมืองเสตัพยะ มีกุฎุมพีสามพี่น้อง กุฎุมพีที่เป็นพี่ชายใหญ่ชื่อว่า มหากาล คนกลางชื่อว่า มัชฉิมกาล ส่วนคนน้องชื่อว่า จุลกาล ทั้งสามช่วยกันทำการค้าโดยที่พี่มหากาลและจุลกาลจะคุมเกวียนห้าร้อยเล่มไปสรรหาสินค้ามาให้มัชฉิมกาลขาย วันหน....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1806 , 09:22:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

คราวที่แล้วค้างเรื่องไว้ตรงที่พระพุทธเจ้าเสด็จหลีกเหล่าภิกษุในโฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ที่แตกแยกกันไปประทับอยู่พรรษาเพียงพระองค์เดียวในราวป่าที่ชื่อว่ารักขิตวัน ในป่าปาริไลยก์ ก่อนที่จะเสด็จหลีกไป ทรงประทับยืนกล่างหมู่สงฆ์แล้วตรัสพระคาถาต่างๆ พระคาถาหนึ่งความว่า ก็ชนทั้งหลายเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่า “พวกเรากำลังย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงฆ์นี้” ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัด ความหมายมั่นกัน....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1775 , 08:41:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

พระคาถานี้ พระพุทธเจ้าตรัสในกรุงสาวัตถีค่ะ ทรงปรารภถึงภิกษุในกรุงโกสัมพี จึงได้ตรัสพระคาถาที่มีบาทหนึ่งว่า ปเร  จ  น  วิชานนฺติ  นี้   มีพระภิกษุสองรูปจำวัดอยู่ในอารามที่ชื่อว่า โฆสิตาราม ในนครโกสัมพี รูปหนึ่งเป็นพระวินัยธร อีกรูปเป็นพระธรรมกถึก ทั้งสองต่างมีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร พระวินัยธร คือพระผู้ทรงจำวินัย ส่วน พระธรรมกถึก คือ พระนักเทศน์นะคะ วันหนึ่ง พระธรรมกถึกไปถ่ายทุกข์ในซุ้มน้ำ หลังจาก....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 5611 , 09:42:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

อรรถกถาอธิบายธรรมบทอันเป็นคำตรัสสั้นๆของพระพุทธเจ้าที่เหล่าพระเถระรวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งในขุททกนิกายนั้น มักขึ้นต้นด้วยประโยคที่ว่า พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนามีบาทพระคาถาที่ยกมาเป็นต้น เช่นกันค่ะ พระคาถาที่มาในเรื่องนี้ตรัสในกรุงสาวัตถี ขณะประทับที่พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภถึงหญิงหมันคนหนึ่ง ตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนาว่า น  หิ  เวเรน  เวรานิ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1883 , 05:21:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน

มาต่อเรื่องราวจากคราวก่อนกันนะคะ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า พระติสสะไม่ได้เป็นคนสอนยากเฉพาะในเวลานี้ แม้ในกาลก่อนก็เป็นบุคคลที่สั่งสอนได้ยากมาแล้ว เหล่าภิกษุจึงขอให้พระองค์ตรัสเล่า “ซึ่งเรื่องราวอันเป็นไปล่วงแล้ว” ภาษาไทยเรารับภาษาบาลีมาใช้จนกลายเป็นภาษาของเราเองไปแล้วหลายคำนะคะ อย่างส่วนที่ว่า  “ซึ่งเรื่องราวอันเป็นไปล่วงแล้ว” ก็คือบทที่ว่า “อตีตํ” หรือก็คือคำว่า ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1949 , 08:38:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ความน่าสนใจอีกแง่หนึ่งของอรรถกถาอธิบายธรรมบทเรื่องนี้คือทำให้เราทราบสภาพสังคมภิกษุในพุทธกาลได้ด้วย เรื่องนี้พระศาสดาตรัสในกรุงสาวัตถีเช่นเดียวกับเรื่องที่ผ่านมาค่ะ ทรงปรารภถึงพระเถระชื่อว่าติสสะ จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นพระคาถาด้วยบาทที่ว่า อกฺโกจฺฉิ มํ, อวธิ มํ พระเถะที่ชื่อติสสะนี้ เป็นโอรสของพระเจ้าอาของพระผู้มีพระภาค ท่านบวชในตอนแก่ เมื่อบวชก็ได้ลาภสักการะเป็นอันมาก ท่านบริโภคลาภเหล่านั้น....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1507 , 09:22:24 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

คราวที่แล้วเรื่องจบลงที่ มัฏฐกุณฑลีเทวบุตรผู้แปลงมาในรูปของมานพใช้อุบายทำให้อทินนปุพพกะพราหมณ์หายโศกได้ พราหมณ์จึงกล่าวชมมานพแปลงว่า “ท่านมารดข้าพเจ้าผู้ร้อนนักหนา ดุจมาดับไฟด้วยน้ำ ความกระวนกระวายทั้งหลายของข้าพเจ้าได้ดับแล้วท่านมาบรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าแล้ว ลูกศรคือความโศกที่เสียบใจข้าพเจ้านั้นท่านถอนออกแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้สงบเย็นแล้ว เป็นผู้ดับแล้ว มานพ ข้าพเจ้าหายโศก หยุดร้องไห้เพรา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 3439 , 09:38:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

เรื่องที่สองนี้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถานี้ในกรุงสาวัตถีเช่นกันค่ะ ตรัสเพราะทรงปรารภถึงมาณพที่ชื่อว่า มัฎฐกุณฑลี พระคาถาที่สองนี้ ขึ้นต้นด้วย มโนปุพฺพงฺคมา เหมือนพระคาถาแรก แต่ตอนท้ายของพระคาถาจบไม่เหมือนกัน เรื่องมีอยู่ว่า มีพราหมณ์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ชื่อว่า อทินนปุพพกะ ซึ่งแปลว่าผู้ไม่เคยให้ เพราะความที่ท่านเป็นคนที่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆเลยค่ะ พราหมณ์มีบุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งอยู่คนหนึ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2492 , 03:15:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

คราวที่แล้วเรื่องราวจบลงที่ระภิกษุพากันไปกล่าวโทษพระจักขุบาลต่อพระพุทธเจ้า ว่าท่านเดินจงกรมจนทำให้สัตว์มีปาณะต้องตายเป็นอันมาก ปาณ (ปา – ณะ) ในภาษาบาลีแปลว่า อายุ ชีวิต ลมหายใจ หรือ กำลัง ค่ะ อรรถกถาจารย์เล่าว่า พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามเหล่าภิกษุ “เธอทั้งหลายเห็นพระเถระนั่นยังสัตว์มีปาณะให้ตายหรือ” “ภันเต ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็น” พวกภิกษุตอบ “เธอไม่เห็นฉันใด พ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 20 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1807 , 06:27:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน

มาต่อเรื่องจากคราวที่แล้วกันนะคะ ว่าพระเถระจะเดินทางต่อไปอย่างไร ด้วยเดชของศีลของพระเถระ จึงทำให้พระแท่นของท้าวสักกะที่เคยอ่อนนุ่ม ยุบและฟูขึ้นในเวลาที่พระองค์ประทับนั่งและลุกขึ้น กลับแข็งกระด้าง เมื่อพระแท่นเป็นอย่างนั้นท้าวสักกะก็ทราบได้ทันทีค่ะ ว่ามีผู้ที่ทำให้พระองค์ต้องเคลื่อนจากวิมานไปยังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลืออีกแล้ว หลังจากที่ทรงส่องดูจนรู้เรื่องราว จึงแปลงเพศเป็นมานพแล้วเข้าไปหาพระเถระและส่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1879 , 09:28:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

คราวที่แล้วค้างเรื่องไว้ตรงที่ พระเถระจะเป็นอยู่ตลอดพรรษาด้วยอิริยาบถสาม คือนั่ง ยืน เดิน มาต่อเรื่องกันค่ะ ครั้นเมื่อพระเถระไม่ยอมนอน ครั้นเดือนหนึ่งผ่านไป ก็เกิดโรคที่นัยน์ตาของท่าน น้ำตาไหลออกจากตาท่านราวกับน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุ เช้าวันต่อมา เมื่อถึงเวลาภิกขาจาร พระภิกษุจึงไปแจ้งพระเถระว่าถึงเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาแล้ว พระเถระจึงให้ภิกษุนั้นถือบาตรของตนไป ครั้นเมื่อภิกษุเห็นน้ำตาไหลจา....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1422 , 10:14:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

ในเอนทรีที่แล้ว ได้เล่าค้างไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นอุปนิสัยในการบวชของกุฎุมพีที่ชื่อว่ามหาบาลจึงได้ทรงแสดงอนุปุพพีกถา เรามาต่อนิทานหรือต้นเรื่องของพระคาถาที่ค้างไว้กันค่ะ เมื่อมหาบาลได้ฟังธรรมแล้วก็คิดว่า “ในยามที่เราไปสู่โลกอื่น บุตรภรรยาย่อมไม่ตามไปด้วย แม้แต่รางกายนี้ก็ไปกับเราด้วยไม่ได้ ประโยชน์อะไรกับการครองเรือน” เมื่อคิดดังนี้แล้ว  “ เราจักบวช “ ท่านจึงได้ตัด....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 5339 , 09:01:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

ดังที่ได้เกริ่นนำไว้ตั้งแต่บทนำแล้วว่า พระคาถาแรกในยมกวรรคคือพระคาถาที่ขึ้นต้นด้วย “มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา” ขอยกพระคาถานั้นมาตั้งไว้ก่อนนะคะ นั่นคือ มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา.....................มโนเสฏฺฐา มโนมยา มนสา เจ  ปทุฏฺเฐน.........................ภาสติ วา  กโรติ  วา ตโต  นํ  ทุกฺขมเนฺวติ......................จกฺกํว  วหโต  ปทํ ฯ ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจประเสริฐที่สุด อันส....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2543 , 15:25:32 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 12 คน

 บทนำ เวลาที่เราดูโทรทัศน์ ช่วงปิดท้ายข่าว มักมีการยกคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการร้อยเรียงเป็นพระคาถามากล่าว พระคาถาเหล่านั้น หากเราสามารถจำได้ และนำมาสอนใจในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะหน้า เช่น เพื่อให้คลายความโกรธ คลายความเสียใจ ไม่ยึดมั่นในความสุข หรือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เตือนใจให้เหิมหาญ ไม่ย่อท้อ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ ในพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ ส....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 6046 , 15:48:09 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์ นอกจากจะป้องกันริ้วรอยให้โทรศัพท์มือถือแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายได้ด้วย หรือหากจะทำขาย ก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้เราได้ค่ะ อุปกรณ์ กระเป๋าใส่โทรศัพท์สีตามชอบ พู่กันแบนสำหรับสีอะคริลิคและสีน้ำ Pyramid รหัส 91018 เบอร์ 4  พู่กันตัดเส้น Pyramid รหัส 91014 เบอร์ 00  สีอะคริลิคของ Jo Sonja’s สี Carbon Black, Unbleached Titanium  และ Titanium White หรือสีตาม....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 10484 , 17:39:17 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลายเพ้นท์นี้ ทำได้สวยบนทุกวัสดุ และรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ       แบบที่ 1 ใช้สีอะคริลิค สีตามชอบ (ควรมีสีขาว เขียว ดำ ด้วย) พู่กันแบน pyramid รหัส 91018 เบอร์ 6 ขึ้นไป พู่กันตัดเส้น Pyramid รหัส 91014เบอร์ 00 วิธีทำ 1        ผสมสีอะคริลิคที่จะใช้เป็นสีดอกด้วยสีขาวประมาณ 50 % แล้วผสมสีเขียวลงไปสัก 2% จะได้สีดอกที่เป็นสีกลาง 2        ดอกบาน ปาดสีกลางนี้ให้เป็นรูปทรงดอก      3          ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 3856 , 20:52:00 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อการประหยัดเวลาและความงามต้องไปด้วยกัน งานนี้เป็นการทำงานอีกแบบค่ะ เป็นการปาดเพียงบางส่วนของภาพ และทิ้งรอยปาดให้หายไปกับผืนผ้า เป็นการเพ้นท์ที่ประหยัดเวลา เหมาะจะทำบนพื้นกว้างๆ แต่ข้อจำกัดคือ ต้องทำบนผ้าสีอ่อนเท่านั้น เพราะเราจะใช้สีของผ้า แทนส่วนที่เป็นแสงของภาพ ก่อนทำงาน ควรฝึกปาดก่อนเพื่อความชำนาญค่ะ เพราะการปาดลักษณะนี้ มือต้องเบา สีในพู่กันต้องพอเหมาะ ทิศทางของแนวปาดต้องสัมพันธ์กัน ภาพจึ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 8720 , 13:37:26 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผ้าเช็ดหน้าที่ใช้แทนทิชชูได้เป็นอย่างดี และใช้ได้นานหลายปี น่าจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะคะ มาเพ้นท์ผ้าเช็ดหน้าใช้กันดีมั๊ย งานนี้ชวนเด็กๆทำบ้างก็ได้ค่ะ อุปกรณ์ ผ้าเช็ดหน้าป่านมัสลินสีตามชอบ สีเพ้นท์ผ้ายี่ห้อใดก็ได้ หรือสีอะคริลิคสีตามชอบ (ควรมีสีดำ ขาว น้ำตาล และชมพูด้วย) พู่กันแบนสำหรับสีน้ำและอะคริลิคเบอร์ 2 พู่กันตัดเส้นเบอร์ 0 กระดาษ A 4 สำหรับรองหลังงาน ผ้าซับพู่กัน แก้วน้ำสำหรับล้างพู่ก....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/1