*/
  • jame30
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2016-11-30
  • จำนวนเรื่อง : 1
  • จำนวนผู้ชม : 4724
  • จำนวนผู้โหวต : 1
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
<< ธันวาคม 2016 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559
Posted by jame30 , ผู้อ่าน : 2836 , 10:12:47 น.  
หมวด : ต่างจังหวัด

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน february26 , ลูกเสือหมายเลข9 และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

    บ้านน้ำน้อย : การหายไปของหมู่บ้านชาวนาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

               บ้านน้ำน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหาดใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 30 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ  มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและเป็นที่ราบทุ่งนา พื้นที่ลาดเชิงเขา

ลักษณะทางภูมิประเทศ (ภาพดาวเทียมจาก google)

 

               การตั้งถิ่นฐาน  ชาวบ้านบ้านน้ำน้อย เล่าว่าบ้านน้ำน้อย อาจจะมีราษฎรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏคือ  พระพุทธรูปทองคำล้วน พระพุทธรูปที่พบมีที่มาที่ไปคือ มีพระรูปหนึ่งได้นิมิตร ว่ามีเทวดาองค์หนึ่ง มาบอกว่า จะมีพระพุทธรูปทองคำแท้ผุดขึ้นเหนือผิวน้ำ บริเวณในลำคลองน้ำน้อยข้างวัดน้ำน้อยนอก จากนั้นพระภิกษุรูปดังกล่าว ท่านก็ ได้เดินทางไปยังสถานที่ ที่เทวดาท่านหนึ่งได้บอก   เมื่อไปถึงก็ได้เห็นเศียรพระพุทธรูปลอยโผล่ผิวน้ำขึ้นมาเป็นเวลาสั้น ๆ และกลับจมหายไปในน้ำอีก (สัมภาษณ์นางอารีย์  กาญชนะ  49/1 หมู่ 2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ) 

             วันต่อมาขณะพระรูปนั้นจำวัดอยู่ เทวดาได้นิมิตรว่า ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก ชาวบ้านในสมัยนั้นได้นำ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้   โยนลงในน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกพม่าจะนำทองคำไป  และเทวดาจึงบอกให้สร้างเจดีย์และพระประธานองค์ใหม่ทับ พระพุทธรูปทองคำไว้ บริเวณริมคลองบ้านน้ำน้อย ชาวบ้านจึงร่วมมือกันสร้างวิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร (วิหารน้ำน้อย)  อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน

วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร (วิหารน้ำน้อย ในปัจจุบัน) 
     

                     นามบ้านถิ่นฐาน เดิมบ้านน้อยมีชื่อเรียกว่า “บ้านน้ำย้อย” เพราะมี  น้ำย้อยมาจากรากของต้นทุเรียนอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดลำธารเล็กๆไหลผ่านตัดหมู่บ้านลงไปยังลำคลอง  ต่อมาทางราชการได้ชื่อใหม่ว่า “บ้านน้ำน้อย “ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน (สัมภาษณ์นางอารีย์  กาญชนะ  49/1 หมู่ 2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 )         

               
               อาชีพของชาวบ้าน
เมื่อประมาณ 30-40 ปี มาแล้ว ชาวบ้านน้ำน้อยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา ทำปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังทำสวนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งยัง มีโรงสีข้าว 3 โรง ได้แก่ โรงสีข้าววัดกลาง (หมู่ 1) โรงสีข้าวบ่อสวนแตง (หมู่ 2) และโรงสีข้าวน้ำน้อยใน (หมู่ 3) นอกจากอาชีพทำนา ทำสวนชาวจีนบ้านน้ำน้อย ยังประกอบอาชีพตีเหล็ก  มีโรงตีเหล็ก ตีมีดที่บ้านตก หากในปัจจุบันโรงตีมีดได้เลิกกิจการไปเพราะ ไม่ผู้สืบทอด จนมาถึงเมื่อประมาณ (พ.ศ.2556)  นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ ได้ริเริ่มตีมีดขึ้นมาอีกครั้ง (สัมภาษณ์นางแพ  ธรรมโชติ 49/1 หมู่ 2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 )

นำเข้าเตาเผา แล้วตีเชื่อมประสาน ปั้นขึ้นทรงมีดตามแบบ

 

การตีมีดแบบสวยงามเป็นหลัก ที่เขาเรียกกันว่า “มีดเหล็กลาย” 

 

พื้นที่นาหมู่บ้านน้ำน้อย

 

               การหายไปของหมู่บ้านชาวน้ำน้อย ต่อมามีโครงการบ้านจัดสรร (หมู่บ้านชวนชื่น) ทำให้นายหน้าต่างก็กว้านซื้อที่ดินของชาวบ้าน ทำเป็นบ้านจัดสรรขึ้นมา ช่วงนั้นชาวบ้านพากันขายที่ดิน และหันไปประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง และมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หมู่บ้านชาวนา คือ โรงงานอุตสาหกรรม ปลากระป๋อง เข้ามาตั้งบริเวณใกล้ชุมชนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2534 ทำให้ชาวบ้านหันไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม กันเพิ่มมากขึ้นและผลกระทบจากการตั้งโรงงานคือโรงงานมีการปล่อยน้ำเสียลงในคลองน้ำน้อย ซึ่งส่งผลให้ปลาในลำคลองลดจำนวนลงไปมาก  มีการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านให้ไปมาหาสู่กันสะดวกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในปี (พ.ศ. 2544) ชาวนาน้ำน้อยหันมาปลูกยางพารา เพราะราคายางพาราดี  อีกทั้งยังมีการถมที่นาเพื่อสร้างบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทำให้พื้นที่นาค่อย ๆ หายไป  คนน้ำน้อยรุ่นหลัง ๆ ส่วนหนึ่งพากันออกไปทำอาชีพในสังคมสมัยใหม่ เช่น ทำงานในโรงงานอุตสหกรรม รับจ้างขับวินมอไซค์  ขายของชำตามบ้านเรือน ฯลฯ ทำให้การเป็นอยู่และความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่เช่นเดียวกับหมู่บ้านแบบสังคมเมืองทั่วไป (สัมภาษณ์นางสุดา  จำเริญนุสิต 49/1 หมู่ 2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 )

 

 

 

แพ  ธรรมโชติ (ผู้ให้สัมภาษณ์).  ธีรวัต   จำเริญนุสิต  (ผู้สัมภาษณ์).  ที่บ้านเขา

         49/1 หมู่ 2 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559.

สุดา จำเริญนุสิต (ผู้ให้สัมภาษณ์).  ธีรวัต   จำเริญนุสิต  (ผู้สัมภาษณ์).  ที่บ้านเขา                                          

         49/1 หมู่ 2 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559.

อารีย์  กาญชนะ (ผู้ให้สัมภาษณ์).  ธีรวัต   จำเริญนุสิต  (ผู้สัมภาษณ์).  ที่บ้านเขา                                            

         49/1 หมู่ 2 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
february26 วันที่ : 09/12/2016 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

ความเจริญ คืบคลานไปถึงตรงไหน วิถีชีวิต ก็จะเปลี่ยนไป....

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันญ่า วันที่ : 08/12/2016 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

น้ำน้อย ไปเป็นสวนยาง เป็นหมู่บ้านนี่เอง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
jame30 วันที่ : 08/12/2016 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jame30

ขอบคุณมากๆน่ะที่เข้ามาอ่านหรือติชมคอมเม้นของหนู

ความคิดเห็นที่ 2 jame30 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
โสตถิโสมนัส วันที่ : 08/12/2016 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bluesman
นายเอกแห้ว ณ สมหวัง

น้ำน้อยยังมีเรื่องราวอีกหลายหมู่บ้านครับ ดีใจที่ น้องๆหลายสถานการศึกษาให้ความสนใจในหมู่บ้านครับผม

ความคิดเห็นที่ 1 jame30 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 08/12/2016 เวลา : 11.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

นึกว่ามีน้ำน้อย ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน