*/
  • katiya
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-04-21
  • จำนวนเรื่อง : 196
  • จำนวนผู้ชม : 350109
  • จำนวนผู้โหวต : 44
  • ส่ง msg :
  • โหวต 44 คน
เยาวชนของประชาชาติ

ยาซีน หัวใจของอัลกุรอาน

View All
<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2553
Posted by katiya , ผู้อ่าน : 3815 , 15:37:54 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะไทย  ออกเยี่ยมโครงการ พบประพูดคุยกับ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่ง โครงการมีรายละเอียดดังนีั้้้

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน หัวฝาย อ.ฝาง เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นายยงยุทธ    ยาณะ          เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน   3500700650296

ที่อยู่  13 หมู่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110

                                ที่ทำงาน 113 ม. 3 มัสยิดอัสสอาดะฮ์ บ้านหัวฝาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์  089-5590031  โทรสาร  053-451466

ระยะเวลาดำเนินงาน   เดือน ตุลาคม 2553 ถึง เดือน มิถุนายน 2554

งบประมาณที่ขอจาก แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

 ชุมชนมุสลิมในเขตอำเภอฝางมีอยู่ 4 ชุมชน

1. ชุมชนมุสลิมบ้านยาง มี 60 ครอบครัว

2. ชุมชนมุสลิมดอยอ่างขาง มี 13 ครอบครัว

3. ชุมชนมุสลิมบ้านเวียงฝาง มี 25 ครอบครัว

4. ชุมชนมุสลิมบ้านใหม่หัวฝาย มี 30 ครอบครัว

ซึ่งปัจจุบันการดำรงชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมจากอดีตมาก ผู้คนส่วนใหญ่ยึดติดค่านิยมในการบริโภคสื่อ เช่น สื่อโฆษณา การใช้ชีวิตเป็นแบบหรูหรา ฟุ่มเฟือย ชอบความสะดวกสบาย นิยมวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตวิญญาณ

เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ติดเกมส์ ชอบใช้จ่ายซื้อของกินของใช้ที่มีราคาแพง ชอบเข้าห้างสรรพสินค้า รักสนุก ชอบการตัดสินด้วยการแข่งขัน ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม ขาดคุณธรรม จริยธรรมและห่างไกลศาสนา


ด้านการวางตัวของเด็กและเยาวชน กิริยาท่าทางไม่นอบน้อม ไม่สุภาพ ไม่เคารพผู้ใหญ่เหมือนเช่นอดีตกาล

ด้านครอบครัว ก็ขาดความใกล้ชิดสนิทสนมกันภายในครอบครัว สมาชิกทุกคนต่างมีกิจกรรมของแต่ละคน ไม่ชอบทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

สังคมปัจจุบันทำงานแข่งกับเวลา ผู้นำครอบครัวต้องรับภาระทางเศรษฐกิจ รายจ่ายมากกว่ารายรับ การดูแลสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ลูกหลานขาดความใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อแม่ ความรักความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยถอยลงไปทุกที เกิดช่องว่างทำให้คนในชุมชนตกเป็นทาสของอบายมุข กินเหล้า เล่นการพนัน เสพยาเสพติด ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/เอดส์ และเป็นปัญหาและภาระของสังคม เรื่องการอุปโภค บริโภค เป็นไปแบบรีบเร่ง อาหารจานด่วน ได้รับสารอาหารไม่ครบห้าหมู่ สุขลักษณะการประกอบอาหารที่อาศัยเวลาน้อยที่สุดก็อิ่มได้ ชอบซื้ออาหารสำเร็จรูป สารเคมี สิ่งปลอมปน อาหารเป็นพิษ มักจะมากับอาหารที่บริโภคเข้าไป จนเกิดการสะสม ตกค้างของสารพิษในร่างกาย มีผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงไปโดยไม่รู้ตัว

สภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวเกิดเป็นมลพิษ การทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ ลำคลอง เกิดการเน่าเหม็น 

การใช้ถุงยางพลาสติกและภาชนะที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน การไม่แยกขยะก่อนทิ้ง เหล่านี้เป็นปัญหาที่ทุกคนในชุมชนต้องได้รับผลกระทบ

 สิ่งที่แกนนำในชุมชนมองเห็นและต้องการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีช่องทางให้กับสังคม

 ชุมชนร่วมมองเห็นปัญหาของตนเอง ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันตามแนวทางแบบพอเพียง ตามพระราชดำรัสของในหลวง

 ชุมชนมีการดูแลห่วงใยกัน ช่วยกันทำให้ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดการเปลี่ยนแปลง ลดการพึ่งพาจากภายนอก

 มองเห็นศักยภาพของชุมชน และร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ โดยเริ่มจากครอบครัว สร้างสุขภาพจิตที่ดี สร้างสุขภาพกายที่ดี และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

���F�����` �ากอดีตมาก ผู้คนส่วนใหญ่ยึดติดค่านิยมในการบริโภคสื่อ เช่น สื่อโฆษณา การใช้ชีวิตเป็นแบบหรูหรา ฟุ่มเฟือย ชอบความสะดวกสบาย นิยมวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตวิญญาณ

เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ติดเกมส์ ชอบใช้จ่ายซื้อของกินของใช้ที่มีราคาแพง ชอบเข้าห้างสรรพสินค้า รักสนุก ชอบการตัดสินด้วยการแข่งขัน ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม ขาดคุณธรรม จริยธรรมและห่างไกลศาสนา


กลยุทธ์

1. สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดความรู้กับคนในชุมชนมุสลิมโดยบูรณาการ หลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลาม

2. ส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในชุมชน แล้วร่วมกันดูแลและแก้ไขโดยชุมชน

3. ส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน เกิดการเรียนรู้ และตระหนักมีส่วนร่วม การดูแลแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

4. การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ทำชุมชนต้นแบบนำร่องโครงการแล้วขยายผลต่อไปยังชุมชนอื่น

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ชุมชนมีวิธีคิด มีความรู้ และมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาในอดีต การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ถ่ายทอดประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับการใช้ศาสนธรรมในการดำรงชีวิต

2. เพื่อให้ชุมชนมีแนวคิด จิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบชุมชน ลด ละ เลิก อบายมุข ดูแลป้องกันภัยยาเสพติด ให้ความรัก ความห่วงใย ดูแลคนในครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการ

3. เพื่อให้ความรู้ กระบวนการคิด ทำ เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริโภค อุปโภคที่ถูกสุขลักษณะ การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ชุมชนมุสลิมมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง นำหลักศาสนธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

2. เป็นชุมชนมุสลิมปลอดยาเสพติด มีทีมเยี่ยมบ้าน ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้พิการ เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆได้

3. มีกลุ่มเยาวชนมุสลิมทำงานเพื่อชุมชน คอยให้การดูแลช่วยเหลืองานชุมชนแบบต่อเนื่อง คนในชุมชนมีสุขภาวะดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชนมุสลิมบ้านใหม่หัวฝายมีความพอใจ มีความสุขในชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง รู้จักการพึ่งตนเอง มีความรัก ดูแลห่วงใยกันภายในชุมชน ดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา

2. เป็นชุมชนที่ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาเยาวชน ชุมชนได้ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการได้รับการดูแลช่วยเหลือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. เกิดความภาคภูมิใจกับเยาวชนที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมทำงานช่วยเหลือชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดี สืบทอดเจตนารมณ์อันดีงามนี้สืบต่อไปความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ

 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนและขยายผล

1. พื้นที่ชุมชนมุสลิมเห็นความสำคัญและนำไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต

2. ชุมชนมุสลิมบ้านใหม่หัวฝายเป็นต้นแบบ นำร่องโครงการและเผยแพร่ไปสู่ชุมชนอื่น


วันที่ 5  ตุลาคม 2553

1. เวทีวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน
1. จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆร่วมกันในชุมชน

 - ครอบครัว

 - สิ่งแวดล้อม

 - สุขภาพ

 - ยาเสพติด

 - HIV / เอดส์

นำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาวิเคราะห์ร่มกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

2. การหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วิทยากร 4 คน ผู้เข้าร่วม 40 คน รวม 44 คน

- ผู้นำศาสนา

- ผู้นำชุมชน

- แกนนำอาสาสมัคร

- ผู้ปกครอง

- องค์กรต่างๆในชุมชน


. จัดเวทีสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมในชุมชนบ้านใหม่หัวฝาย เป็นพื้นที่นำร่อง โครงการผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

. ให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้รู้และมีประสบการณ์ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน

 มัสยิดอัสสอาดะฮ์

. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

. มีการสอดแทรกศาสนธรรมกับการดำรงชีวิตประจำวัน

ทำร่วมกับองค์กรต่างๆ

- องค์กรศาสนา คณะกรรมการมัสยิด

- ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน มัสยิดอัสสอาดะฮ์

- องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา

- เครือข่ายศาสนาทำงานด้านเอดส์

- สถานีอนามัย บ้านท่าหัด

- องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน