*/
  • เขียดขาคำ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2010-04-29
  • จำนวนเรื่อง : 163
  • จำนวนผู้ชม : 625656
  • จำนวนผู้โหวต : 128
  • ส่ง msg :
  • โหวต 128 คน
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559
Posted by เขียดขาคำ , ผู้อ่าน : 1259 , 15:54:20 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

.

ย่อยร่างรัฐธรรมนูญมีชัย หัวใจอยู่ตรงนี้ ทบทวนดูให้ดี ๗ สิงหานี้ไปลงประชามติกันนะ

.

อ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม ๑๐๕ หน้า ได้ที่นี่

http://www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2016/04/cons2016.pdf

 

 

 

๘๐ กว่าปี นับตั้งแต่ ๒๔๗๕ กับคำว่าประชาธิปไตย กับคำว่า รัฐธรรมนูญ

ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด สภาพปัจจุบัน ก็เป็นดังที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี่ล่ะครับ

 

เนื้อหาทั้งหมด ๑๐๕ หน้า ๒๗๙ มาตรา ๑๖ หมวด ใช้เวลาในการอ่าน และทำความเข้าใจ คงไม่น้อย

อีกทั้ง ถ้อยคำ ศัพท์แสง ต่างๆ ก็ไม่ใช่ภาษาพูด ภาษาเขียนทั่วไป

แม้นักกฏหมายด้วยกันเอง ก็ยังถกเถียงกันไม่รู้จบ กับบางคำ บางถ้อยความ

ดังนั้น กับประชาชนทั่วไป หากไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมด ก็อย่าได้ต่อว่าต่อขานกันเลย

 

ทั้งหมด ๑๖ หมวด ประกอบด้วย

๑.บททั่วไป ๒. พระมหากษัตริย์ ๓.สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ๔. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ๕.หน้าที่ของรัฐ ๖. แนวนโยบายแห่งรัฐ ๗.รัฐสภา ๘.ครม. ๙.การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๑๐.ศาล ๑๑.ศาลรัฐธรรมนูญ ๑๒.องค์กรอิสระ ๑๓.องค์กรอัยการ ๑๔. การปกครองท้องถิ่น ๑๕. การแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญ ๑๖.การปฏิรูปประเทศ และบทเฉพาะกาล


ใครที่ไม่มีเวลาอ่านเอาซะเลย อย่างน้อยทราบว่า ทั้งหมด ๑๖ หมวดมีประมาณนี้

อาจารย์มีชัย กับกรธ.ทั้งหมด ก็คงพอจะยิ้มได้บ้างล่ะนะ

 

จาก ๑๐๕ หน้า ย่อลงมา เอาเฉพาะสาระสำคัญ เหลือ ๔๓ หน้า

ตามลิ้งค์นี้

http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=440&filename=index

 

ย่อลงไปอีก คัดเอาเฉพาะสาระสำคัญ ๑๐ ข้อ เหลือ ๘ หน้า

ตามลิ้งค์นี้

http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=441&filename=index

 

หรือจะย่อลงอีก ให้เหลือซัก ๑ หน้า ก็จะได้ประมาณนี้

๑๐ เรื่องน่ารู้ ประกอบด้วย

๑. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนไม่น้อยกว่าเดิม ทั้งยังขยายให้มีเพิ่มมากขึ้น แม้จะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาบังคับใช้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้

๒. รัฐมีหน้าที่ทำให้สิทธิเป็นจริง
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน ก็มีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิที่จำเป็น โดยที่ประชาชนไม่ต้องไปร้องขอ เพื่อบริการประชาชนและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

๓. หน้าที่ของประชาชน
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศ

๔. การเลือกตั้ง
ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ปล่อยให้คะแนนเสียงสูญเปล่า โดยจะใช้การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วนำคะแนนไปคำนวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ วิธีนี้จะทำให้ทุกคะแนนเสียงถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ ส.ส. ที่เป็นตัวแทนจากประชาชนอย่างแท้จริง

๕. ประชาชนทั่วไปเป็น ส.ว. ได้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ โดยไม่ต้องเป็นนักการเมือง เพื่อให้กฎหมายนั้นมาจากมุมมองของประชาชนหลากหลายกลุ่ม ส.ว. มี 200 คน แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ตามสภาพความรู้ความสามารถและอาชีพ

๖. ปราบโกงอย่างจริงจัง
ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อาจพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ เพราะงบประมาณแผ่นดินถูกโกงไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าไม่สามารถขจัดปัญหาทุจริต ประเทศจะไม่สามารถเดินหน้าได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการขจัดทุจริต ทั้งทุจริตการเลือกตั้งและทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

๗. ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเข้มแข็งฉับไวขึ้น

๘. รู้ล่วงหน้าใครมีสิทธิ์เป็นนายกฯ

๙. ท้องถิ่นเป็นของประชาชน

๑๐. ปฏิรูปไทยสู่อนาคต
ประกอบด้วย
ด้านกฏหมาย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการ
ด้านสาธารณสุข ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านกาารศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ


เอาล่ะ ...

๑๐๕ หน้า ๒๗๙ มาตรา ๑๖ หมวด

ย่อยแล้ว ก็ได้ตามนั้น

ส่วนใคร ที่มีเวลา มีศักยภาพ ที่จะย่อยต่อได้ ก็ยังพอมีเวลา

นับจากวันนี้ พุธ ที่ ๓ สิงหาฯ ก็เหลืออยู่อีก ๓ วันครับ


หลายคน ถึงวันนี้แล้วก็ยังลังเล ตัดสินใจไม่ได้

จะให้อ่านเนื่้อหาโดยละเอียด ก็ติดขัดหลายอย่าง

จะหันไปถามคนอื่น ก็กลัวมันจะด่า ว่า ไม่มีปัญญาอ่าน ไม่มีปัญญาคิดเอง หรือไง ??

ก็อยากจะชวนให้ โฟกัสไปที่เรื่องสำคัญๆสัก ๔ เรื่อง ๔ ประเด็น ลองพิจารณาดูครับ

๑.เนื้อหาโดยรวม

เนื้อหาโดยรวมถือว่า ดีกว่า ฉบับปี ๔๐ และ ปี ๕๐

หรืออาจกล่าวได้ว่า ดีกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับ ที่ประเทศไทย เคยมีมา (**ความเห็นส่วนตัว**)

๒.การปฏิรูปประเทศ

"มาตรา ๒๕๘ ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ ..."
ก. ด้านการเมือง
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ค. ด้านกฎหมาย
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
จ. ด้านการศึกษา
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
ช. ด้านอื่น ๆ

ร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ต้องปฏิรูปประเทศ

และการปฏิรูปตามหัวข้อทั้งหมดนี้ มีกำหนดเวลาให้รัฐบาลต้องทำให้แล้วเสร็จ


๓.ยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจง แหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่ จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้

ร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ครม. ชุดต่อๆ ไป จะต้องเขียนนโยบายและจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ให้สอดคล้องกับ "ยุทธศาสตร์ชาติ"

 

บรรดานักการเมือง นักโกงเมือง นักเลือกตั้ง พ่อค้า นายทุนทั้งหลาย

จะมาปู้ยี่ปู้ยำ งบประมาณแผ่นดิน เงินภาษีจากประชาชน ตามอำเภอใจ เหมือนในอดีต

ไม่ได้อีกแล้ว

 

๔.การแก้ไขรัฐธรมมนูญ

(มาตรา ๒๕๖)

วาระแรก
จะต้องได้เสียงจาก ส.ส. และ ส.ว. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องได้รับเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

วาระที่สาม
นอกจากต้องได้เสียงจาก ส.ส. และ ส.ว. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว
จะต้องได้เสียงจาก ส.ส.ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า 20%
รวมถึงต้องมีเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ หน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ
หรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติ ตามหน้าที่หรืออำนาจได้
ก่อนดำเนินการตาม (๗)[**ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ**]
ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

ถ้าไม่มีบทบัญญัติดังกล่าว

รัฐธรรมนูญจะดีเลิศเพียงใด รัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด

ก็สามารถดำเนินการแก้ไขใด้เพื่อประโยชน์ของพวกพ้องหรือให้เป็นอย่างไรก็ได้

ดังที่รัฐบาลและพรรคการเมืองบางพรรคเคยกระทำมาแล้ว


(ขอบคุณ ข้อมูลจากเฟสบุ๊ค Chuchart Srisaeng)


 

๗ สิงหาคมนี้ รับ หรือไม่รับ เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เป็นเรืื่องส่วนบุคคล

แต่การออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ เป็นเรื่องส่วนรวม

เป็นการแสดงฉันทามติร่วมกันของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ในการกำหนดอนาคตประเทศ

ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับ

 


 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สีเงิน วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 14.58 น.

ไม่มีโอกาสใดเท่าครั้งนี้อีกแล้ว โดนใจประชาชนพลเมืองผู้เสียภาษีจริง ๆๆๆๆๆๆ ไชโย ๆๆๆๆๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน