*/
  • คมชัดลึก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-16
  • จำนวนเรื่อง : 1057
  • จำนวนผู้ชม : 2323456
  • จำนวนผู้โหวต : 865
  • ส่ง msg :
  • โหวต 865 คน
<< เมษายน 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558
Posted by คมชัดลึก , ผู้อ่าน : 2978 , 18:14:54 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


 
                         เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริหารกิจการลูกเสือชาวบ้าน จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ให้ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ภายใต้ชื่อ “โครงการลูกเสือชาวบ้านรวมใจเฉลิมพระเกียรติ” โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา
 
                         1.ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก ที่สวนสาธารณะศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,500 คน 2.ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ที่โรงเรียนบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,750 คน 3.ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,540 คน
 
                         4.ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,980 คน 5.ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ที่สนามกีฬา กก.ตชด.42 ค่ายศรีนครินทรา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,858 คน และ 6.ชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 980 คน
 
                         พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติว่า คณะกรรมการบริหารกิจการลูกเสือชาวบ้านมีมติเมื่อปี 2556 ให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะครบรอบพระชนมายุในปี 2558
 
                         ทั้งนี้ บทบาทของลูกเสือชาวบ้านในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้นปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม ไม่เหมือนกับยุคแรกที่ก่อตั้งในปี 2514 ที่ช่วงนั้นมีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์
 
                         บทบาทของลูกเสือชาวบ้านในปัจจุบัน จะเน้นไปที่การสร้างความปรองดอง การยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขยายผลไปยังบุคคลข้างเคียง ซึ่งมองว่าปัจจุบันเรื่องการปลูกฝังอุดมการณ์ของคนในชาติเรายังไม่ค่อยชัดเจนนัก
 
                         ที่ผ่านมาบ้านเมืองของเรายังขาดการไตร่ตรองอยู่มากและมีความเชื่อในสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่น เชื่อตามที่เขาเล่ามา หรือเชื่อตามความเชื่อเดิมที่เรามีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งลูกเสือชาวบ้านเราสอนให้คนคิดและยึดถืออุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่สำคัญคือ ต้องเทิดทูนสถาบันไว้เหนือความขัดแย้งทั้งปวง
 
                         ทั้งนี้ กำเนิดลูกเสือชาวบ้านจะพบว่า เกิดขึ้นในช่วงที่มีภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ โดย พ.ต.อ.สมควร หริกุล ผกก.ตชด.เขต 4 ในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือรุ่นแรกขึ้นที่บ้านเหล่ากอหก กิ่งอ.นาแห้ว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2514
 
                         หลังจากฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรกเป็นผลสำเร็จแล้วได้ขยายผลการฝึกอบรมไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามจังหวัดแนวชายแดน ได้แก่ เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม พิษณุโลก สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยถือเอาวันที่ 9 สิงหาคม 2514 เป็นวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน
 
                         ต่อมา วันที่ 19 มีนาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 4 อ.เมือง จ.อุดรธานี และทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
                         นายวิทยา ชพานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานมวลชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเป็นไปตามหลักสูตรการฝึกอบรมของ ตชด. ใช้เวลาอบรมตามมาตรฐานคือ 5 วัน 4 คืน รุ่นหนึ่งมีประมาณ 200 คน ต่อมาได้มีการถ่ายโอนงานมายังกระทรวงศึกษาธิการในการฝึกฝนอาสาสมัครและขึ้นทะเบียนควบคุม ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ตามกลไกราชการส่วนภูมิภาคที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น “ผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัด” และนายอำเภอเป็น “ผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านอำเภอ”
 
                         ส่วนในระดับอำเภอ จะมี “ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในระดับอำเภอ” เพื่อใช้พลังมวลชนปกป้องสถาบันทุกรูปแบบ ทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยเป็นหูเป็นตาในการปกป้องสถาบัน
 
                         จะเห็นได้ว่า พลังของลูกเสือชาวบ้านมีบทบาทสูงในด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะภารกิจในการปกป้องสถาบัน และการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ แม้ว่าในวันนี้ได้ผ่านยุคสงครามเย็นมานานแล้ว
 
 
 
 
 
------------------
 
(ขยายปมร้อน : รวมพลัง 'ลูกเสือชาวบ้าน' ป้องสถาบัน : โดย...ทีมข่าวความมั่นคง http://www.komchadluek.net/detail/20150407/204307.html)


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน