*/
  • ลูกหลานไต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 3
  • จำนวนผู้ชม : 33872
  • จำนวนผู้โหวต : 10
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2551
Posted by ลูกหลานไต , ผู้อ่าน : 3231 , 21:13:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ใหม่สูง

ยินหลีหนำ ๆ ข้าอ้อ

เมื่อไน้เฮาเขาก็แต๋มาอุ๊บถึง

บ้านเมืองเฮาเมื่อก่อนว่ามันแป๋นมาจึอหึอ

ครับ

ก่ออื่นขอกราบสวัดดีครับ

..........เพื่อน  น้อง พี่  ป้า  น้า  อา  คุณลุง  คุณยาย   คุณพ่อ  คุณแม่  คุณครู  อาจารย์ …… 

และทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ

กระผมลูกหลานไต..ครับ..คนแม่ฮ่องสอนครับ 

วันนี้ขอนำเสนอ

ประวัติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิญรับชมได้เลยครับ

คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง


ความหมายของตราประจำจังหวัด : รูปช้างในท้องน้ำ หมายถึงการฝึกช้างป่าให้รู้จักการบังคับบัญชาในการรบ และงานด้านต่าง ๆ นับเป็นความเชี่ยวชาญของชาวเมือง มาแต่โบราณ


การปกครอง : แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่ง สหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ ห่างจากรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย กิ่งอำเภอปาง

มะผ้า


ประวัติ :

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ามโหตรประเทศผู้ครองนครเชียงใหม่ โปรดให้เจ้าแก้วเมืองมาออกไปจับช้างที่ป่าบริเวณนั้น เจ้าแก้วเมืองมาออกเดินทางจนถึงที่แห่งหนึ่งทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำปาย เห็นว่าเหมาะสมกับการตั้งบ้านเมืองจึงรวบรวมผู้คนชาวไทยใหญ่ในแถบบริเวณนั้นเข้ามาตั้งเป็น บ้านโป่งหมู เพราะมีหมูป่าลงกินโป่งชุมชุม เมื่อเจ้าแก้วเมืองมาจัดตั้งบ้านโป่งหมูเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางต่อไปทางใต้ เพื่อคล้องช้างป่าจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่ง จึงได้หยุดพักทำการคล้องช้างและตั้งคอกฝึกช้างพร้อมทั้งรวบรวมผู้คนให้มาตั้งบ้านเรือนในแถบบริเวณนี้อีก และเรียกชื่อว่า บ้านแม่ร่องสอน และเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของเมืองไทย สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ 

แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่าเมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ก็จะถูก ปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี ความสวยงามของธรรมชาติป่าเขาประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและ ป่าไม้นานาพันธุ์จนนักท่องเที่ยวเล่าขานกันอยู่เสมอว่า เปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย


สิ่งที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยว : แม้ว่าการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสะดวกขึ้นมากในปัจจุบัน แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอยู่ ที่เคยสงบเงียบ และการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายของชาวแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ฉะนั้นนอกจาก สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่มากมายทั้งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ อันเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีนับ ตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบโบราณหรือบ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยใบตองตึง ตลอดจนการแต่งกายแบบพื้นเมืองซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต คือ ชุดผู้ชาย นุ่งกางเกงคล้ายกางเกงจีนหรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว สวม เสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ภาษาที่ใช้แม้กระทั่งอาหารการกินของชาวเมือง สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมากและเดินทางกลับด้วยความประทับใจ


การเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน : แม่ฮ่องสอน ในอดีตเคยเป็นเมืองที่เร้นล้บและ แสนทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยว และ ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงาม และมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ในปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางสายนี้ช่วยย่นระยะทางเดินรถจากเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วยอาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจ เดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตาม ทางหลวงหมายเลข 1085 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง-แม่เงา ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พม่า 

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตาก 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พม่า 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ ห่างจากรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และกิ่งอำเภอปางมะผ้าครับ

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง 

บ้านยอดดอย บ้านน้ำเพียงดิน บ่อน้ำร้อนผาป่อง พระตำหนักปางตอน 

วัดจองคำ วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง พระธาตุดอยกองมู 

อนุสาวรีย์พระยา สิงหนาทราชา 

วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ น้ำตกซู่ซ่า กระเหรี่ยงคอยาว 

เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำผาป่อง 

วนอุทยานถ้ำปลา 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปาย 

โป่งน้ำร้อนท่าปาย น้ำตกแม่เย็น โป่งน้ำร้อนเมืองแปง โป่งน้ำร้อนท่าปาย 

กองแลน เจดีย์พระธาตุแม่เย็น วัดน้ำฮู วัดกลาง 

น้ำตกหมอแปง แม่น้ำปาย น้ำตกแม่เย็น โป่งน้ำร้อนท่าปาย 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอขุนยวม 

บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ 

 โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอขุนยวม

วัดต่อแพ ยอดดอยปุย น้ำตกแม่สุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่ลาน้อย 

น้ำตกดาวดึงส์ บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม หมู่บ้านละว้า 

ถ้ำแม่ฮุ 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง 

อุทยานแห่งชาติสาละวิน ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ พระธาตุจอมมอญ วัดแสนทอง 

วัดจองสูงหรือวัดอุทยารามณ์ วัดกิตติวงศ์ บ้านกะเหรียงพะมะลอ ถ้ำเง้า 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสบเมย 

หมู่บ้านสวยงามบ้านแม่ลามาหลวง แม่สามแลบ น้ำตกแม่ริด ล่องแก่งแม่เงา 

สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำ 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปางมะผ้า 

สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำ

1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1

กระดาษบัวตอง กระเทียม กล้วยอบเนย กาแฟพันธุ์อราบีก้า กาแฟสด มีด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายกะเหรี่ยง กุ๊บไต(หมวกไทยใหญ่) ขนมงาแม่ฮ่องสอน ขนมไทยใหญ่(ส่วยทะมิน,อาละหว่า,เป็งม้ง) ขนมแป๊ะงิ้ว ของที่ระลึกตุ๊กตาชาวเขา 5 แบบ ข้าวเกรียบผลไม้ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวซ้อมมือ ข้าวตังหมูหยอง ขิงผง,ขิงดอง เครื่องเงิน เครื่องจักสาน ชาจีน ชาหม่อน แชมพูสมุนไพรใบหมี่ ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน ตีดาบกะเหรี่ยง ถั่วเน่าแผ่น ถั่วแปหล่อ, ถั่วแปหยี ถั่วลิสงทรงเครื่อง ถั่วเหลืองแผ่น ทอผ้ากะเหรี่ยง น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกลาบ, พริกป่น น้ำมันงา น้ำเสาวรส น้ำเสาวรสมะขามแก้ว น้ำหมักชีวภาพ ใบชาอบแห้ง ผลไม้ดอง ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสาลี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผัก,ผลไม้ปลอดสารพิษ ผ้าทอ ผ้าทอขนแกะ ผ้าทอพื้นเมือง(ผ้าฝ้าย,ผ้าไหม) ผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง ผ้าทอมือเผ่าลั้วะ ผ้าทอย้อมสีกระเหรี่ยงสีธรรมชาติ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอลายกะเหรี่ยง ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ผ้าปักลีซอ(ศิลปประดิษฐ์) ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอลายน้ำไหล ผ้าฝ้ายพื้นเมืองสีธรรมชาติ ผ้าห่มนวม มะม่วงดอง เสื่อตองเจิ่ง เสื้อผ้าไต เสื้อผ้ามูเซอดำ หมวกกะเหรี่ยง หัตถกรรมผ้าทอ แหนม,

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 942 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และอำเภอปางมะผ้า

แหล่งที่มา :ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

สุดท้ายขอขอบคุณ

ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน  ที่ให้ข้อมูลครับ

และขอขอบคุณ

เพื่อน  น้อง พี่  ป้า  น้า  อา  คุณลุง  คุณยาย   คุณพ่อ  คุณแม่  คุณครู  อาจารย์

และทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ

ขอขอบพระคุณครับ

ลูกหลายไต

08/10/51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
daddynop วันที่ : 11/10/2008 เวลา : 02.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daddynop
    ชีวิต..บน..โลก..ทาง..ผ่าน    ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อัปสรสวรรค์ วันที่ : 09/10/2008 เวลา : 10.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aupsornsawan
<<<ที่นี่มีจดหมายวรรณกรรม>>>(เล่ม ๖ อวลดอกไม้เลือดนก) 

สวัสดีเจ้า.......

ยินดีแต้ๆ เน๊าะตี้ได้เข้ามาอ่านเรื่องของจาวไต

จะใดก็จะเข้ามาอ่านบ่อยๆ น่ะเจ้า..


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
wijarn วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wijarn
000

เคยขับรถไปท่องเที่ยวที่นั่นนานมากแล้วครับ น่าที่จะถึงสิบปีที่แล้ว เคยได้ใบที่เขาออกให้ว่าขับรถมาถึงที่นั้นด้วยครับ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่า มีความคิดอยู่ครับ ว่าจะพาลูกๆไปเที่ยวที่นั่นอีกครั้ง แต่คงต้องหาโอกาสดีๆก่อนครับ ก็คงจะไม่นานนี้แหละครับ ก่อนที่จะไม่มีแรงขับรถไปถึงครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 21.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า..พระมเหศวร รุ่น ช้างป่าต้น

อยากไปสบเมย..แล้วเลยขึ้นไปปาย..จัง...คงมีโอกาสสักวัน....

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกหลานไต วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaimaehongson


ขอบพระคุณครับ
ที่แสดงความกิดเห็นครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
aihu วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aihu
การไม่ก้าวเดิน..ย่อมไม่ถึงซึ่งความหมาย

เยือนแม่ฮ่องสอนมาแล้วสองครั้งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกหลานไต วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaimaehongson


ยินดีครับที่ได้ถ่ายทอด
ความสวยงาม
ของเมืองสามหมอก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน