• drdan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 552
  • จำนวนผู้ชม : 683658
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1866 คน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ขอคิดอย่างสร้างสรรค์ กับ ความรู้ ความคิด ไมตรีจิต ความดี ของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/kriengsak
วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559
Posted by drdan , ผู้อ่าน : 2128 , 16:53:03 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

D-Commerce ย่อมาจากคำว่า Decentralized Commerce เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งในลักษณะ B2B (Business-to-Business) หรือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจและธุรกิจ 

ลักษณะของ D-Commerce เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมการรวมตัวของผู้ซื้อรายย่อย เพื่อช่วยให้ผู้บริโภค ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก สามารถรวมกันซื้อสินค้าและบริการหรือวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์รายหนึ่งหรือหลายรายได้โดยตรงและในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดิม ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะรวมศูนย์ (centralized) กล่าวคือ ผู้ขายจะต้องเปิดร้านในแพลตฟอร์ม เช่น amazon, alibaba เป็นต้น และผู้ซื้อเข้าไปซื้อสินค้าจากเว็บเหล่านี้

ปัจจุบันบริษัทชื่อ BuyCo สร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มในการจัดซื้อ (buying cooperatives หรือ procurement coops) สามารถเชื่อมโยงซัพพลายเออร์กับผู้ซื้ออย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมกับทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

แพลตฟอร์มนี้ทำให้ผู้ซื้อสามารถรวมกลุ่มกันซื้อได้ในเวลาสั้นมาก และตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อ การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ การตรวจสอบ การจัดเก็บและชำระเงินนั้นเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ผ่านระบบการทำสัญญาอัจฉริยะ (smart contracts) ที่สร้างบนเทคโนโลยี Ethereum Blockchain1  

ปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่ซื้อผ่านระบบของ BuyCo สามารถทำการซื้อขายได้ถึง 25 สกุลเงิน โดย BuyCo ได้พัฒนาระบบให้สามารถแปลงสกุลเงินโดยยึดอัตราแปลกเปลี่ยนของตลาด และชำระเงินให้กับผู้ขายทั่วโลกได้ทันที ไม่ว่าจะมูลค่าเท่าใดก็ตาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

แท้จริงแล้ว การรวมกลุ่มกันซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด โดยใช้การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีตเคยมีแนวคิดทางธุรกิจในลักษณะนี้ เช่น Groupon ซึ่งเป็นการรวมกันของผู้บริโภค เพื่อซื้อสินค้าและบริการในราคาถูก เป็นการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ B2C (Business-to-Customer หรือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค) (ปัจจุบัน Groupon ในไทยปิดบริการไปแล้ว และในระดับโลกความนิยมน้อยลงไปมากเช่นกัน) 

ถึงแม้ว่า D-Commerce ของ BuyCo จะอาศัยแนวคิดเดียวกัน คือ การรวมกลุ่มกันซื้อ แต่กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เทคโนโลยีที่ใช้ และ โมเดลทางธุรกิจนั้นแตกต่างจากที่เคยมีมาในอดีต

ผมคิดว่าแนวคิดการร่วมกันซื้อและระบบ D-Commerce นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจขนาดเล็ก เพราะ ในอดีตที่โลกไม่มีเทคโนโลยีนี้ ผู้ซื้อรายย่อยมักจะต่างคนต่างซื้อวัตถุดิบ เนื่องจาก รวมตัวกันได้ยาก การจะรวมกลุ่มกันเพื่อจัดซื้อต้องใช้เวลามากและใช้กำลังคนจำนวนมากในการจัดตั้งและดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก ให้ได้ราคาถูก จึงไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) 

ธุรกิจขนาดเล็กจึงเสียเปรียบและไม่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ แต่ D-Commerce ที่ถูกพัฒนาขึ้นทำให้ธุรกิจรายเล็กสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาถูก (price) ในเงื่อนไข (term) และการบริการ (service) ที่ดี เพราะการซื้อร่วมกันทำให้ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองและเกิดการประหยัดต่อขนาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ประโยชน์จากการทำให้เกิดประสิทธิภาพในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลดกำแพงในการเข้าสู่ตลาด 

ประเทศไทยมีธุรกิจรายย่อยจำนวนมาก เห็นได้จากในปี พ.ศ.2557 จำนวนผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small) มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านราย2  ร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือโชว์ห่วย ประมาณ 250,000 ราย3  สหกรณ์ที่ยังคงดำเนินการ จำนวนประมาณ 6,800 แห่ง4  ธุรกิจเหล่านี้มีขนาดเล็ก และธุรกิจจำนวนมากต้องปิดกิจการไป เนื่องจาก ไม่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจขนาดใหญ่ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมา 

ดังนั้นผมจึงคิดว่าภาครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนการนำระบบ D-Commerce มาใช้ในประเทศไทย ส่งเสริมเอกชนไทยในการพัฒนาระบบขึ้นเอง หรือ เจรจากับเจ้าของเทคโนโลยีในการนำระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจรายย่อยของไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นต่อไปในอนาคต

รูปที่ 1 บริษัท BuyCo ผู้พัฒนา d-commerce 

BUYCO
ที่มา: http://www.the-blockchain.com/2016/02/22/dcommerce-startup-buyco-io-pioneers-collective-purchasing-through-a-blockchain/

ภาพที่ 2 ตัวอย่างจากหน้าเว็บไซต์ของ Groupon ในขณะที่ยังทำธุรกิจในไทย

mygroupon_blog_newdavich-640x353
ที่มา: http://newdavich.in.th/wp-content/uploads/2010/12/mygroupon_blog_newdavich-640x353.jpg

ภาพที่ 3 ร้านค้าย่อยขอนแก่นรวมพล 13 ตุลาฯ ต้านอบต.ศิลาชงผังเมืองฯเปิดทาง “คาร์ฟูร์”

Image
ที่มา: http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?newsid=9520000120494

 


1Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที่เก็บสถิติการทำธุรกรรม โดยตัดตัวกลาง เช่น สถาบันการเงินออกไป (เจษฎา สุขทิศ, 11 มี.ค.2559)
2สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2558). บทสรุปผู้บริหาร. สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559, จาก http://122.155.197.183/sme2015/Report/Summary
3มาดูกันว่า โค้กทำอะไรกับร้านโชว์ห่วย 2.5 แสนราย ในไทย. Positioningmag.com. สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559, จาก
 http://positioningmag.com/58365
4กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2559). จํานวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 1 มกราคม 2559. สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.cpd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3244

 

ที่มา: Mix Magazine
ISSUE 116 July 2016

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
[email protected]http://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://1.bp.blogspot.com/-EfBzo7Uk1Uo/VPYT7wcPKdI/AAAAAAAAABk/Rvon4jLk0Dk/s1600/Los-6-mejores-negocios-rentables1.jpg
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

“คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" 30.03.2552

จุดประกายความคิด พร้อมเปิดโลกทัศน์ ในมุมมองที่แตกต่าง แต่ทำได้ ในรายการวิทยุ “คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 – 06.45 น.ทาง FM 102 Working Station คลื่นคนทำงาน ดำเนินรายการโด

View All
<< กรกฎาคม 2016 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]