• ธมกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 227
  • จำนวนผู้ชม : 619391
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2551
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 7127 , 17:10:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

...

กิจกรรมโครงการ ๑

ค่ายรักการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสร้างสรรค์

โรงเรียนบ้านหนองแหน และ โรงเรียนบ้านหนองขาม

อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  

โดย ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม

.

 .

 "

เพียงครูยอมเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการเล่นกับชีวิต ความรู้สึกนึกคิด และความงอกงามแห่งความสุขในดวงใจของเด็กๆ  ครูก็จะได้พบความมหัศจรยย์มากมายในลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ของคุณครู  เหมือนที่หลายครั้งผมได้พบ และได้พลอยมีความสุขไปกับรอยยิ้มในดวงตาของพวกเขา  ทุกครั้งที่สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความไร้กำแพง จัดวางพื้นที่เกียรติยศทางปัญญา พร้อมกับการกระตุ้นพลังชีวิตชีวา  เด็กๆ ก็พร้อมเปิดประตูเผยตัวตนของพวกเขาเริงร่าและโลดแล่นไปกับกิจกรรมการเรียนรู้  ที่ท้าทายศักยภาพ  ...นี่คือความหมายที่ครูผู้เดินเข้าไปในโลกวัยเยาว์จะไม่ผิดหวัง

.

ทุ่งสักอาศรมได้จัดทำค่าย รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนอยู่เป็นประจำ  และมักได้พบว่าเด็กๆ และเยาวชนต่างมีความสุขในกระบวนการเรียนรู้แบบค่ายแตกต่างจากการเรียนรู้ในระบบห้องเรียนเป็นอย่างมาก    เมื่อพวกเขามีความสุขก็จะส่งผลให้มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้  มีความใส่ใจ  และมีความพากเพียรกระทำกิจกรรมมากขึ้น   ยิ่งถ้ากิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้พวกเขานั้นมีความสนุกสนาน ท้าทาย และมีอิสระเชิงสร้างสรรค์ด้วยแล้ว  ก็จะยิ่งได้พบกับความงอกงามที่พวกเขาจะแสดงออก  ทั้งการคิด พูด และเขียน

.

. 

เมื่อ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมานี้ ทุ่งสักอาศรม ก็ได้รับการติดต่อประสานงานจาก ผอ.ประคอง รัศมีแก้ว ให้ไปจัดค่ายลักษณะดังกล่าวให้แก่เด็กนักเรียน ชั้น ป.๕-๖ โรงเรียนบ้านหนองแหน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองขาม  อ.หนองหญ้าไซ  จ.สุพรรณบุรี  เป็นค่าย ๒ วัน ๑ คืน มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การชวนกันอ่านกาพย์กลอน ชวนกันร้องเพลง-ท่องอาขยาน ชวนกันคิด ชวนกันถามตอบ ชวนกันเขียน และชวนกันวาดภาพ โดยจัดกิจกรรมทั้งในห้องประชุม ร่มไม้ชายคา สนามกีฬา และอาณาบริเวณรอบๆ โรงเรียนในชนบทที่ธรรมชาติเป็นใจให้พลังชีวิต  ดังมีภาพและตัวอย่างผลงานของพวกเขามาฝากให้ชมและอ่านกันในโพสต์ต่อไปนี้แล้วครับ

"

.

ข้อสังเกตสำคัญสำหรับครูก็คือ  การเปิดโอกาสให้เด็กๆ สร้างสรรค์  ครูจะต้องก้าวข้ามเรื่องหยุมหยิม เช่น คำผิด ลายมือสกปรก และรูปแบบที่ไม่ถูกต้องต่างๆ  ปล่อยให้พวกเขาสบายใจกับการคิด เขียน และวาด  ให้เกิดพัฒนาการทีละน้อยๆ  ไม่ควรรีบร้อน  แต่ไม่หยุดนิ่ง  กระทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา...

.

เด็กๆ ทุกคนที่เขียนเรื่องและวาดรูปออกมาจากจิตใจอันเป็นอิสระล้วนสะท้อนอะไรๆ บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของพวกเขา  ครูไม่ควรพิจารณาที่คุณภาพของงานของพวกเขาเท่านั้น  หากแต่ควรพิจารณาถึงความสุข ความทุกข์ ความตั้งใจ ความเพียรพยายาม ความคิดฝัน สภาวะอารมณ์รู้สึกนึกคิด  รวมถึงปมชีวิต และเด็นปัญหาที่ซุกซ่อนในการเรียนรู้ไปในขณะเดียวกันด้วย  ทั้งนี้ต้องกระทำโดยไม่ให้เด็กๆ รู้ตัว  และต้องเก็บข้อมูลสังเกตเหล่านั้นเพียงเพื่อรู้จักเด็กเข้าใจเด็ก  เพื่อที่จะได้จัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทปัจจัยของเด็กๆ แต่ละคน

.

 

........................................................................

.

กิจกรรมโครงการ ๒

ทุ่งสักอาศรมสัญจรเป็นวิทยาทาน 

“แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฯ” 

ภาคกลาง-ภาคตะวันออก 

๑๗-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

สพท.ในเส้นทางจองด่วน!

.

สืบเนื่องจากภารกิจศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรมซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาเรียนรู้

เชิงอุดมคติ กระบวนการเรียนรู้แบบ “ชีวิตเป็นศูนย์กลาง” [Life Center] 

สร้างเสริมทักษะ และผัสสะแห่ง “ปัญญาธรรม” และกิจกรรมโครงการสัญจร

เป็นวิทยาทานการศึกษาสำหรับครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุ คลากร

ทางการศึกษาที่ผ่านมา ดังที่ได้เคยนำเสนอรายงานบางโครงการผ่านทางเว็บนี้

ไปแล้ว  โดยเฉพาะโครงการสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่พบว่าเด็กไทยวันนี้มีภาวะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก (ดูรายละเอียด

ใน "สี่เดือนอ่านออกเขียนได้แล้วที่อุทัยธานีฯ") ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้

และพัฒนาการของเด็กโดยตรง  นั่นก็คือเมื่อเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กระบวน

การเรียนรู้วิชาอื่นๆ ก็มืดบอดและบกพร่อง  ยิ่งเมื่อเด็กไม่รักการอ่าน  โลกแห่งการ

เรียนรู้ก็จำกัดและคับแคบ  ในที่สุดเมื่อเด็กคิดไม่เป็นการเรียนรู้ก็ไม่สามารถนำไป

สู่การปฏิบัติและการใช้ชีวิตอย่างมีศักยภาพได้

.

ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรมจึงได้จัดทำโครงการอบรม “สัญจรเป็นวิทยาทาน” แก้

ปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๒ ปีเศษ  ในรูปแบบโครงการต่างๆ  

โอกาสนี้ได้จัดทำโครงการ “สี่เดือนอ่านออกเขียนได้และปลูกใจรักการอ่าน” สัญจรเป็นวิทยาทานการศึกษาสำหรับครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและสังกัดขึ้น สำหรับครูภาษาไทย ผู้บริหารสถาน

ศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและสังกัด ในพื้นที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑  โดยมี “ครูกานท์” 

หรือ ผศ. ศิวกานท์ ปทุมสูติ เป็นวิทยากร  เพื่อให้ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถาน

ศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเรียนรู้  กระบวนการและวิธีการ

ในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และไม่รักการอ่าน  ที่จะสามารถนำ

ไปปฏิบัติการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแท้จริงต่อไป

ลำดับเส้นทางสัญจร  สุพรรณบุรี,ชัยนาท,ลพบุรี,สระบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว,ปราจีนบุรี,นครนายก

กำหนดการ / เนื้อหา

๑๗ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

๐๘.๐๐    ผู้เข้าอบรมเดินทางถึงที่ประชุม / ลงทะเบียน

๐๘.๓๐    พิธีเปิด (มีหรือไม่มีก็ได้  ถ้ามี,เน้นเรียบง่ายและกระชับ) 

๐๙.๐๐    นำเสนอ PowerPoint เรื่อง “ที่มาของโครงการ”

๐๙.๑๕    บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่อง “การอ่าน การคิด และการวิเคราะห์เหตุ

               แห่งปัญหา”

๑๐.๐๐    พัก / อาหารว่าง (ถ้ามี)

๑๐.๑๕    บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่อง “วิธีสอนแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน

              ไม่ได้”

๑๒.๐๐    พัก / อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐    บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่อง “การปลูกฝังความรักการอ่านและการ

              คิด”

๑๔.๔๕   พัก / อาหารว่าง (ถ้ามี)

๑๕.๐๐    บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่อง “การวางแผนแก้ปัญหาทั้งระบบเพื่อเด็ก

               อ่านออกเขียนได้ภายในสี่เดือน” (เรื่องนี้มีความสำคัญต่อผู้บริหาร

               โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบมาก)

๑๖.๐๐    อภิปรายซักถาม

๑๖.๓๐    ปิดการอบรม / เดินทางกลับ

หมายเหตุ  เนื้อหาอาจปรับเปลี่ยนได้บ้างตามความเหมาะสม

ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่    นางสาวในดวงตา ปทุมสูติ  เลขานุการศูนย์เรียนรู้

ทุ่งสักอาศรม ๓๕  หมู่ที่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐  โทร. ๐๘๑–๗๕๗๘๘๕๔, ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖

****************************

:::  เพลงเรามีทาง  :::  คำร้อง-ทำนอง  ศิวกานท์ ปทุมสูติ  :::  ดนตรี  ศักดิ์สิริ มีสมสืบ  :::  ขับร้อง  ในดวงตา ปทุมสูติ  :::
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ธี_คำภรณ์ วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangdoremon
ชีวิตคือการเรียนรู้ อยู่เพื่อเรียนรู้ชีวิต: กลุ่มเขียนข้าว

ทำงานเพื่อลูกหลานเพื่อสังคม
ฝึกอบรมเยาวชนคนของชาติ
ให้เติบโตจนภายภาคหน้าเป็นนักปราชญ์
ให้ฉลาดรู้แก้รู้ช่วยแผ่นดิน


......อุดมการณ์ที่หนักแน่นเพื่อสังคม....
.....ขอชื่นชมความดีด้วยใจจริง...


.........ธี คำภรณ์...........

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พ่อตี๋ วันที่ : 25/07/2008 เวลา : 16.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/familytrip


เข้ามาหาคนทำงานแบบเดียวกันครับ เมื่อต้นเดือน ก.ค. ผมไปทำค่ายเด็กรักห้องสมุดที่หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

เด็กๆชอบกันมาก และขอให้เรามาจัดอีก

นี่คืองานเล็กๆที่ใครๆก็ทำได้ ผมมีเขียนบทความด้วย ไปดูกันได้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chalee วันที่ : 07/07/2008 เวลา : 13.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

เรียนครูกานท์

แวะมาชื่นชมชม และซึมซับกิจกรรมอันงดงามเพื่อเยาวชนไทยค่ะ

ด้วยความเคารพ
"ชาลี"

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
rakmananya วันที่ : 04/07/2008 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

,มุ่งมั่น หมั่นเพียร

สอนหนูเขียน หนูอ่าน

เป็นดอกไม้ เบ่งบาน

บนลานแผ่นดินทอง.

.............

ให้กำลังใจแทนครับ

แก่แล้ว....เข้าเรียนด้วยไม่ไหว...

................

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ว.แหวนลงยา วันที่ : 04/07/2008 เวลา : 12.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wachira89

ขออนุญาตนำแนวคิดไปเผยแพร่ให้ น้องๆที่เป้น ครู นะครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ธมกร วันที่ : 04/07/2008 เวลา : 08.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krugarn

ขอความมีกำลังใจไฟชีวิต ดำรงอยู่อย่างศักดิ์สิทธิ์ในคุณเยี่ยม ทองน้อย เช่นเดียวกันครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 04/07/2008 เวลา : 05.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

ขอบคุณอาจารย์ที่ยังมีไฟ จุดเทียนส่องฉายสู่เยาวชน
รักอ่านรักเขียนเรียนรู้ทุกคน คือการเริ่มต้นแห่งจินตนาการเสรี.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ธมกร วันที่ : 03/07/2008 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krugarn

ขอบคุณแทนเด็กๆ ครับ


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
officemom วันที่ : 03/07/2008 เวลา : 17.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/officemom
officemom ชอบเล่าเรื่องสนุกๆ 

จะเอาไปแนะนำที่โรงเรียนลูกๆ ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]