• ธมกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 227
  • จำนวนผู้ชม : 610773
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 1409 , 08:20:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๗
โดยวิธีพิจารณาและความเห็นร่วมของ ครูกานท์ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) กับ ครูไวท์ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.วัชระ กิจจารักษ์ (นครศรีธรรมราช)        
๒.พลธรรม์ จันทร์คำ (สมุทรปราการ)
๓.มนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ (นครราชสีมา)
๔.สายัณห์ โพธิ์ศรีทอง (กาญจนบุรี)
๕.พจน์ กริชไกรวรรณ (พระนครศรีอยุธยา)
๖.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (บุรีรัมย์)
๗.สากล โกรัมย์ (บุรีรัมย์)
๘.รสสุคนธ์ สารทอง (ศรีสะเกษ)
๙.ธัญลักษณ์ กรมสุริยศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร)
๑๐.ธีรธรรม วงศ์สา (มหาสารคาม)
๑๑.ภัสรา อุดาการ (อุตรดิตถ์)
๑๒.ทิวากร ถาวรผล (สระแก้ว)
.......................................
ตั้งใจไว้เพียงสิบ
แต่ก็หยิบมาสิบสอง
รักพี่เสียดายน้อง
จึง ‘ให้ทาง’ มิลังเล
...
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อ ๑๒ คนจาก ๑๘ คนที่แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้

หัวใจสำคัญของการ ‘ให้ทาง’ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการก็ดังที่เคยบอกกล่าวแล้วแหละครับว่า จะดูที่ความมุ่งมั่นในทางกวี ดูวิธีคิด และดูพื้นฐานในทางกาพย์กลอน โดยดูจากจดหมาย ข้อมูลชีวิต และผลงานที่แนบประกอบ รวมทั้งบางรายก็สามารถดูเพิ่มเติมได้จากข้อมูลและความเคลื่อนไหวในหน้าสื่อ ออนไลน์ ในสังคม และในชีวิตวิถีของบุคคลนั้นๆ เท่าที่พบเจอและรู้จัก

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ
๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
๓.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล [email protected]

...
ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๒ คนกรุณายืนยันตอบรับการเข้าร่วมโครงการทางโทรศัพท์หรือแจ้งทางอีเมลโดยด่วน

แล้วพบกันนะครับ
รูปภาพ : ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๗ 
โดยวิธีพิจารณาและความเห็นร่วมของ ครูกานท์ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) กับ ครูไวท์ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.วัชระ กิจจารักษ์ (นครศรีธรรมราช)
๒.พลธรรม์ จันทร์คำ (สมุทรปราการ)
๓.มนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ (นครราชสีมา)
๔.สายัณห์ โพธิ์ศรีทอง (กาญจนบุรี)
๕.พจน์ กริชไกรวรรณ (พระนครศรีอยุธยา)
๖.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (บุรีรัมย์)
๗.สากล โกรัมย์ (บุรีรัมย์)
๘.รสสุคนธ์ สารทอง (ศรีสะเกษ)
๙.ธัญลักษณ์ กรมสุริยศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร)
๑๐.ธีรธรรม วงศ์สา (มหาสารคาม)
๑๑.ภัสรา อุดาการ (อุตรดิตถ์)
๑๒.ทิวากร ถาวรผล (สระแก้ว)
.......................................
ตั้งใจไว้เพียงสิบ
แต่ก็หยิบมาสิบสอง
รักพี่เสียดายน้อง
จึง ‘ให้ทาง’ มิลังเล
...
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อ ๑๒ คนจาก ๑๘ คนที่แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ 

หัวใจสำคัญของการ ‘ให้ทาง’ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการก็ดังที่เคยบอกกล่าวแล้วแหละครับว่า จะดูที่ความมุ่งมั่นในทางกวี ดูวิธีคิด และดูพื้นฐานในทางกาพย์กลอน โดยดูจากจดหมาย ข้อมูลชีวิต และผลงานที่แนบประกอบ รวมทั้งบางรายก็สามารถดูเพิ่มเติมได้จากข้อมูลและความเคลื่อนไหวในหน้าสื่อออนไลน์ ในสังคม และในชีวิตวิถีของบุคคลนั้นๆ เท่าที่พบเจอและรู้จัก

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
	๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
	๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ 
	๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
	๓.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
	๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
	๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล tungsakasome@yahoo.com

...
ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๒ คนกรุณายืนยันตอบรับการเข้าร่วมโครงการทางโทรศัพท์หรือแจ้งทางอีเมลโดยด่วน

แล้วพบกันนะครับแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< ตุลาคม 2012 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]