• ธมกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 227
  • จำนวนผู้ชม : 611366
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2557
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 1783 , 11:12:40 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ni_gul , แม่มดเดือนMarch โหวตเรื่องนี้

@ หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต"
โดย ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม อู่ทอง สุพรรณบุรี

๑.ฝึกความประณีตจิต
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้ธรรมชาติ ชีวิต และสิ่งต่างๆ เชิงสัมผัสรู้สึก ละเอียดอ่อน ขณะเดียวกันก็จะต้องเฝ้าสังเกตระวังเหตุปัจจัยภายนอกที่จะกระทบทำลาย ความประณีตของจิตใจ เช่น วาจาที่หยาบกระด้าง ท่าทีที่ขุ่นมัวอารมณ์ การกระทำการด้วยอารมณ์ที่เศร้าหมอง ความรีบร้อน และขาดสติปัญญา หมั่นจัดให้มีโอกาสร่วมกันร้องเพลง ท่องอาขยาน สวดมนต์ และท่องบทบริกรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้งกับอารมณ์อับเอิบอาบเบิกบาน อีกทั้งร่วมกันทำงานอย่างเพลิดเพลินและมีความสุขกับงาน

๒.ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
ผ่านกิจกรรม : พิจารณาการกระทำ พฤติกรรม ท่าที ปรากฏการณ์ คำพูด ระมัดระวังถ้อยคำเพ้อเจ้อ จิตฟุ้ง นินทา ส่อเสียด ใคร่ครวญในอารมณ์ละโมบ โกรธเกลียด ริษยา และลุ่มหลง ฝึกพิจารณางานเขียน เรื่องราวที่ได้ฟัง สื่อต่างๆ สิ่งที่จะทำ กำลังทำ และหลังจากการกระทำแล้ว หมั่นพิจารณาความคิดและการกระทำของตนเองให้มากกว่าผู้อื่น ฝึกพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปของวัตถุ สิ่งของ พืช สัตว์ คน และธรรมชาติ ฝึกพิจารณาข้อมูล หลักฐาน วัตถุดิบ เหตุและผล ใคร่ครวญถึงข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้จริง และการตัดสินใจ

๓.ฝึกทบทวนขัดเกลา
ผ่านกิจกรรม : ทบทวนสิ่งที่ทำแล้วนำมาถอดบทเรียน สรุปความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดและประสบการณ์สำคัญ นำสู่การแก้ไข ปรับปรุง ขัดเกลา พัฒนา ทั้งพฤติกรรมกิจส่วนตนและส่วนรวมร่วมกับหมู่คณะ ฝึกทบทวนภาวะอารมณ์ ควาารู้สึก นำพาสร้างเสริมส่วนดีและแสวงหาวิธีขจัดขัดเกลาส่วนที่ไม่ดีไม่งาม และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ฝึกเตรียมใจให้พร้อมที่จะกระทำ หรือดำเนินการสิ่งใหม่ๆ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ที่เห็นว่าดีกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่วิถีที่ดีกว่า

๔.ฝึกเข้าถึงคุณค่า
ผ่านกิจกรรม : การพิจารณาเชิงวิเคราะห์และพิสูจน์ เพื่อการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจจริงแท้ คุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืน จาก การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การทำงาน ผลงาน ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความผิดพลาด ความบกพร่อง ความร่วมมือ อุปสรรค ปัญหา ความสุข ความภาคภูมิใจ ความมีประโยชน์...ทั้งโดยประสบการณ์ตรงและความมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น

๕.นำสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้และปฏิบัติการในชีวิตวิถีให้เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตต่อสิ่ง ต่างๆ ตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ทั้งครู นักเรียน พ่อแม่ และชุมชน ปลูกฝังนิสัยการบริโภคโภชนาการเชิงคุณภาพ เพื่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ฝึกนิสัยการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เลือกใช้ และดูแลรักษา ฝึกบริหารกาย ใจ สติ และสมาธิ ฝึกประหยัด ออม แบ่วปัน และความมีจิตสาธารณะ ฝึกลด ละ และขจัดเหตุปัจจัยมอมเมา ฝึกการเพาะปลูกและบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพกายและใจ

* ทั้งนี้ให้กำหนดบุคคลผู้มีคุณลักษณะตามหบักสูตรเป็นต้นแบบเหมาะสมตามหลัก สูตรเป็นผู้นำพาและรับผิดชอบดูแลหลักสูตร อาจเริ่มจากหนึ่งคนแล้วเพิ่มขยายจำนวนขึ้นตามลำดับก็ได้ ให้เน้นครูเป็นต้นแบบนำ สู่นักเรียน และชุมชน อย่างมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน กระทั่งเป็นกิจนิสัย โดยให้ต้นแบบผู้เป็นแกนนำหลักสูตรหมั่นจัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียนบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเติมเต็มแบะขัดเกลาตัวตน แสวงหาทิศทางพัฒนาคุณค่าอันเป็นกิจนิสัยตามหลักสูตรให้มีสุขวิถีที่สมบูรณ์ ยิ่งๆ ขึ้นไป

------------------
* หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต" ดังกล่าวข้างต้นนี้ ขณะนี้โรงเรียนวัดไทร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยการนำพาของ ผอ.มานพ ทองนวล รับที่จะนำไปดำเนินการเป็นโรงเรียนแรกแล้ว โรงเรียนอื่นๆ หากสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้เลย หรือหากต้องการปรึกษาหารือกับ "ครูกานท์" ทุ่งสักอาศรม ผู้สร้างหลักสูตร ก็สารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 081-9956016
 
รูปภาพ : @ หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต"
โดย ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม อู่ทอง สุพรรณบุรี

๑.ฝึกความประณีตจิต
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้ธรรมชาติ ชีวิต และสิ่งต่างๆ เชิงสัมผัสรู้สึก ละเอียดอ่อน ขณะเดียวกันก็จะต้องเฝ้าสังเกตระวังเหตุปัจจัยภายนอกที่จะกระทบทำลายความประณีตของจิตใจ เช่น วาจาที่หยาบกระด้าง ท่าทีที่ขุ่นมัวอารมณ์ การกระทำการด้วยอารมณ์ที่เศร้าหมอง ความรีบร้อน และขาดสติปัญญา หมั่นจัดให้มีโอกาสร่วมกันร้องเพลง ท่องอาขยาน สวดมนต์ และท่องบทบริกรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้งกับอารมณ์อับเอิบอาบเบิกบาน อีกทั้งร่วมกันทำงานอย่างเพลิดเพลินและมีความสุขกับงาน

๒.ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
ผ่านกิจกรรม : พิจารณาการกระทำ พฤติกรรม ท่าที ปรากฏการณ์ คำพูด ระมัดระวังถ้อยคำเพ้อเจ้อ จิตฟุ้ง นินทา ส่อเสียด ใคร่ครวญในอารมณ์ละโมบ โกรธเกลียด ริษยา และลุ่มหลง  ฝึกพิจารณางานเขียน เรื่องราวที่ได้ฟัง สื่อต่างๆ สิ่งที่จะทำ กำลังทำ และหลังจากการกระทำแล้ว หมั่นพิจารณาความคิดและการกระทำของตนเองให้มากกว่าผู้อื่น ฝึกพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปของวัตถุ สิ่งของ พืช สัตว์ คน และธรรมชาติ ฝึกพิจารณาข้อมูล หลักฐาน วัตถุดิบ เหตุและผล ใคร่ครวญถึงข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้จริง และการตัดสินใจ

๓.ฝึกทบทวนขัดเกลา
ผ่านกิจกรรม : ทบทวนสิ่งที่ทำแล้วนำมาถอดบทเรียน สรุปความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดและประสบการณ์สำคัญ นำสู่การแก้ไข ปรับปรุง ขัดเกลา พัฒนา ทั้งพฤติกรรมกิจส่วนตนและส่วนรวมร่วมกับหมู่คณะ ฝึกทบทวนภาวะอารมณ์ ควาารู้สึก นำพาสร้างเสริมส่วนดีและแสวงหาวิธีขจัดขัดเกลาส่วนที่ไม่ดีไม่งาม และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ฝึกเตรียมใจให้พร้อมที่จะกระทำ หรือดำเนินการสิ่งใหม่ๆ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ที่เห็นว่าดีกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่วิถีที่ดีกว่า

๔.ฝึกเข้าถึงคุณค่า
ผ่านกิจกรรม : การพิจารณาเชิงวิเคราะห์และพิสูจน์ เพื่อการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจจริงแท้ คุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืน จาก การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การทำงาน ผลงาน ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความผิดพลาด ความบกพร่อง ความร่วมมือ อุปสรรค ปัญหา ความสุข ความภาคภูมิใจ ความมีประโยชน์...ทั้งโดยประสบการณ์ตรงและความมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น

๕.นำสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน
ผ่านกิจกรรม : เรียนรู้และปฏิบัติการในชีวิตวิถีให้เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตต่อสิ่งต่างๆ ตามข้อ ๑,๒,๓,๔ ทั้งครู นักเรียน พ่อแม่ และชุมชน ปลูกฝังนิสัยการบริโภคโภชนาการเชิงคุณภาพ เพื่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ฝึกนิสัยการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เลือกใช้ และดูแลรักษา ฝึกบริหารกาย ใจ สติ และสมาธิ ฝึกประหยัด ออม แบ่วปัน และความมีจิตสาธารณะ ฝึกลด ละ และขจัดเหตุปัจจัยมอมเมา ฝึกการเพาะปลูกและบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพกายและใจ

* ทั้งนี้ให้กำหนดบุคคลผู้มีคุณลักษณะตามหบักสูตรเป็นต้นแบบเหมาะสมตามหลักสูตรเป็นผู้นำพาและรับผิดชอบดูแลหลักสูตร อาจเริ่มจากหนึ่งคนแล้วเพิ่มขยายจำนวนขึ้นตามลำดับก็ได้ ให้เน้นครูเป็นต้นแบบนำ สู่นักเรียน และชุมชน อย่างมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน กระทั่งเป็นกิจนิสัย โดยให้ต้นแบบผู้เป็นแกนนำหลักสูตรหมั่นจัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียนบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเติมเต็มแบะขัดเกลาตัวตน แสวงหาทิศทางพัฒนาคุณค่าอันเป็นกิจนิสัยตามหลักสูตรให้มีสุขวิถีที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

------------------
* หลักสูตร "โรงเรียนแห่งชีวิต" ดังกล่าวข้างต้นนี้ ขณะนี้โรงเรียนวัดไทร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยการนำพาของ ผอ.มานพ ทองนวล รับที่จะนำไปดำเนินการเป็นโรงเรียนแรกแล้ว โรงเรียนอื่นๆ หากสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้เลย หรือหากต้องการปรึกษาหารือกับ "ครูกานท์" ทุ่งสักอาศรม ผู้สร้างหลักสูตร ก็สารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 081-9956016แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< มกราคม 2014 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]