• ธมกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 227
  • จำนวนผู้ชม : 611064
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 1431 , 23:22:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ชบาตานี , แม่มดเดือนMarch โหวตเรื่องนี้

@ ข้ อ มู ล หั ว ใ จ

๑.สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
...๑.๑ รัฐบาลประชานิยม : มอมเมาบริโภคนิยม กระทำการทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้ประชาชนใช้จ่ายเกินฐานะ ขาดสติและปัญญาที่จะพิจารณาใคร่ครวญ ไม่รู้จักประมาณ มิอาจหักห้ามใจที่จะดำเนินชีวิตในความพอเหมาะพอ ดี กระทั่งก่อให้เกิดหนี้สินรุงรัง เมื่อเศรษฐกิจบีบรัด การหาทางออกในสถานการณ์ของการเอาตัวรอดย่อมผลักดันให้แก่งแย่ง เบียดเบียน เบียดบัง ฉ้อฉล ใช้กลอุบาย ขาดศีลขาดธรรม เกิดปัญหาสังคมตามมามิรู้จบ...
...๑.๒ รัฐบาลเผด็จการ : ทั้งเผด็จการทหาร เผด็จการประชาธิปไตย และรวมทั้งเผด็จการประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง - เผด็จการไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดของผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์ปุถุชน ย่อมต้องมีมุมมืดทางสติปัญญาและพฤติกรรมในการทำงาน และไม่อาจตัดขาดจากความมีพวกพ้อง ฟากข้างของรสนิยมหรือความเชื่อ ที่สุดก็หนีไม่พ้นฉันทาคติและอคติ ยิ่งมีอำนาจที่สามารถใช้ได้โดยอำเภอใจก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและ ประชาชน...
...๑.๓ การใช้อำนาจกฎหมู่ทุกรูปแบบ : ทั้งที่เป็นกฎหมู่แบบมือเปล่า กฎหมู่ที่ใช้อาวุธ กฎหมู่ที่ใช้กลเล่ห์กลลวงต่างๆ และแม้กฎหมู่ที่ใช้กฎกติกาอย่างอยุติธรรมนานาประการ - หมู่ชนพวกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางเสื่อมแก่สังคมไม่สิ้นสุด อีกทั้งจะนำพาสังคมให้หลงผิด หลงเชื่อ ตกจมไปกับอารมณ์โหมกระแส ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายและทำร้ายกันได้ตั้งแต่ระดับทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นก่อจลาจลและสงคราม กลางเมืองเลยทีเดียว...

๒.สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ
...๒.๑ รัฐบาลที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขอันยั่งยืน
...๒.๒ ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓.สิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถกระทำได้
...๓.๑ กระทำต่อตนเอง : แสวงหาความรู้ ความคิด ทิศทาง และวิธีการสร้างสรรค์คุณค่าของการใช้ชีวิต ขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ขณะเดียวกันกับการก้าวเดินไปบนเส้นทางของการพัฒนาชีวิตจากจิตวิญญาณภายใน...
...๓.๒ กระทำต่อบุคคลและสังคม : กระทำต่อบุคคลและสังคมในทำนองเดียวกันกับที่กระทำต่อตนเอง โดยเน้นกิจกรรมด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมเท่าที่คนทำงานเล็กๆ คนหนึ่งจะสามารถกระทำได้...

...ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการศึกษา การเรียนรู้ การขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำในสิ่งที่ "ใช่" ต่อวิถีอันยั่งยืน และการพัฒนาอย่างมีดุลยธรรมจริงแท้เท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชีวิตและสังคมได้ โดยเฉพาะปัญหาของ "สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ" ข้างต้นเป็นสำคัญ...

...ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอ "ทางเลือก" ทางการศึกษาที่ได้เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้เรื่อง "โรงเรียนแห่งชีวิต" ซึ่งประกอบด้วย
...* ฝึกความประณีตจิต
...* ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
...* ฝึกทบทวนขัดเกลา
...* ฝึกเข้าถึงคุณค่า
...* นำพาสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน

...สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวข้างต้นนี้ จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากมิได้ลงมือทำ ทั้งตัวข้าพเจ้าเองและบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาในสิ่งเดียวกัน และทั้งนี้จะต้องกระทำอย่างตั้งใจ อดทน พากเพียร สุขุม รอบคอบ อีกทั้งจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยอันสบพ้องกับระยะเวลาอันเหมาะสม และโดยความร่วมแรงร่วมใจของ "เมธีชน" อย่างไม่ย่อท้อ...
 
ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๒๑มกราคม๒๕๕๗
 
รูปภาพ : @ ข้ อ มู ล หั ว ใ จ

๑.สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
...๑.๑ รัฐบาลประชานิยม : มอมเมาบริโภคนิยม กระทำการทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้ประชาชนใช้จ่ายเกินฐานะ ขาดสติและปัญญาที่จะพิจารณาใคร่ครวญ ไม่รู้จักประมาณ มิอาจหักห้ามใจที่จะดำเนินชีวิตในความพอเหมาะพอดี กระทั่งก่อให้เกิดหนี้สินรุงรัง เมื่อเศรษฐกิจบีบรัด การหาทางออกในสถานการณ์ของการเอาตัวรอดย่อมผลักดันให้แก่งแย่ง เบียดเบียน เบียดบัง ฉ้อฉล ใช้กลอุบาย ขาดศีลขาดธรรม เกิดปัญหาสังคมตามมามิรู้จบ...
...๑.๒ รัฐบาลเผด็จการ : ทั้งเผด็จการทหาร เผด็จการประชาธิปไตย และรวมทั้งเผด็จการประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง - เผด็จการไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดของผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์ปุถุชน ย่อมต้องมีมุมมืดทางสติปัญญาและพฤติกรรมในการทำงาน และไม่อาจตัดขาดจากความมีพวกพ้อง ฟากข้างของรสนิยมหรือความเชื่อ ที่สุดก็หนีไม่พ้นฉันทาคติและอคติ ยิ่งมีอำนาจที่สามารถใช้ได้โดยอำเภอใจก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชน...
...๑.๓ การใช้อำนาจกฎหมู่ทุกรูปแบบ : ทั้งที่เป็นกฎหมู่แบบมือเปล่า กฎหมู่ที่ใช้อาวุธ กฎหมู่ที่ใช้กลเล่ห์กลลวงต่างๆ และแม้กฎหมู่ที่ใช้กฎกติกาอย่างอยุติธรรมนานาประการ - หมู่ชนพวกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางเสื่อมแก่สังคมไม่สิ้นสุด อีกทั้งจะนำพาสังคมให้หลงผิด หลงเชื่อ ตกจมไปกับอารมณ์โหมกระแส ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายและทำร้ายกันได้ตั้งแต่ระดับทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นก่อจลาจลและสงครามกลางเมืองเลยทีเดียว...

๒.สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ
...๒.๑ รัฐบาลที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขอันยั่งยืน
...๒.๒ ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓.สิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถกระทำได้
...๓.๑ กระทำต่อตนเอง : แสวงหาความรู้ ความคิด ทิศทาง และวิธีการสร้างสรรค์คุณค่าของการใช้ชีวิต ขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ขณะเดียวกันกับการก้าวเดินไปบนเส้นทางของการพัฒนาชีวิตจากจิตวิญญาณภายใน...
...๓.๒ กระทำต่อบุคคลและสังคม : กระทำต่อบุคคลและสังคมในทำนองเดียวกันกับที่กระทำต่อตนเอง โดยเน้นกิจกรรมด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมเท่าที่คนทำงานเล็กๆ คนหนึ่งจะสามารถกระทำได้...

...ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการศึกษา การเรียนรู้ การขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำในสิ่งที่ "ใช่" ต่อวิถีอันยั่งยืน และการพัฒนาอย่างมีดุลยธรรมจริงแท้เท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชีวิตและสังคมได้ โดยเฉพาะปัญหาของ "สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ" ข้างต้นเป็นสำคัญ...

...ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอ "ทางเลือก" ทางการศึกษาที่ได้เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้เรื่อง "โรงเรียนแห่งชีวิต" ซึ่งประกอบด้วย
...* ฝึกความประณีตจิต
...* ฝึกพิจารณาใคร่ครวญ
...* ฝึกทบทวนขัดเกลา
...* ฝึกเข้าถึงคุณค่า
...* นำพาสุขวิถีหนึ่งเดียวกัน

...สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวข้างต้นนี้ จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากมิได้ลงมือทำ ทั้งตัวข้าพเจ้าเองและบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาในสิ่งเดียวกัน และทั้งนี้จะต้องกระทำอย่างตั้งใจ อดทน พากเพียร สุขุม รอบคอบ อีกทั้งจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยอันสบพ้องกับระยะเวลาอันเหมาะสม และโดยความร่วมแรงร่วมใจของ "เมธีชน" อย่างไม่ย่อท้อ...แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< มกราคม 2014 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]