• ธมกร
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2008-02-27
 • จำนวนเรื่อง : 227
 • จำนวนผู้ชม : 606280
 • ส่ง msg :
 • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 2130 , 06:33:41 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน มะอึก โหวตเรื่องนี้

กก.ตชด.๓๒ ปักธง 'อ่านออกเขียนได้'

ผลการติดตามนิเทศและประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน ตชด.สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ตาม "โครการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรา ชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา" โดยใช้หลักสูตรทุ่งสักอาศรม และการสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ระยะต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกครูและโรงเรียนต้นแบบ ได้ผลสรุปดังนี้

๑.ครูอนุบาลต้นแบบ
๑.๑ ครูอนุบาลต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
นางวิไลรัตน์ เพชรภัทรพงศ์ โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ส.ต.อ.หญิงชลธิชา พงศ์รัตนปรีดา โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๑.๒ ครูอนุบาลว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
นางสาวณัฐณิชา แซ่มี่ โรงเรียน ตชด.บ้านดอยล้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๒.ครู ป.๑ ต้นแบบ
๒.๑ ครู ป.๑ ต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมี มาตรฐาน “ดีเยี่ยม” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) ได้แก่
จ.ส.ต.สิรวิชญ์ อุดวัน โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ส.ต.ท.หญิงศุลี ปันน้อย โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๒.๒ ครู ป.๑ ว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
ส.ต.ท.หญิงวิราภรณ์ เตรียมพิชิต โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ด.ต.หญิงดาริกา ปัญญาเตรียม โรงเรียนสังวาลวิท ๘ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

๓.ครูอาสาต้นแบบ
๓.๑ ครูอาสาต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมี มาตรฐาน “ดี-ดีมาก” (มาตรฐาน "ดี" ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และมาตรฐาน "ดีมาก" ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
ด.ต.สราวุธ สร้อยจิต (ดีมาก) โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน
ด.ต.หญิงรุจิรา อินสมบัติ (ดีมาก) โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ด.ต.อติเทพ สง่าแรง (ดี) โรงเรียนสังวาลวิท ๘ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
จ.ส.ต.ยุทธนา เสริมสุขเมฆ (ดี) โรงเรียน ตชด.สมถวิลจินตมัย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
จ.ส.ต.หญิงโสภา ศรีสุข (ดี) โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย

๔.โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) ที่สามารถบริหารกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาให้ผู้เรียนอ่านออกเขียน ได้อย่างมีมาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน (โดยครูใหญ่ : ร.ต.ต.อารมณ์ มาลัย และคณะครูผู้สนับสนุน)
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา (โดยครูใหญ่ : ร.ต.อ.อารี ทุนอินทร์ และคณะครูผู้สนับสนุน)

๕.หน่วยงานต้นแบบ
หน่วยงานต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) สามารถบริหารกำกับหลักวิชาการติดตามนิเทศและประเมินผล กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
กก.ตชด.๓๒ (โดยคณะผู้บริหารและฝ่ายวิชาการติดตามนิเทศและประเมินผล : พ.ต.ท.ปรีชา วังจินา, ร.ต.ต.ครรชิต พูนวิเชียร, ด.ต.สมอน ธิรินทอง, ด.ต.สงวน กาติ๊บ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)

คณะวิทยากรและผู้สนับสนุนโครงการที่ร่วมติดตามนิเทศและประเมินผลประกอบด้วย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ นางสาวในดวงตา ปทุมสูติ จากทุ่งสักอาศรม สุพรรณบุรี, คุณอภิษฎา ศศิประภา และคณะผู้แทนมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ถึงวันนี้เด็กๆ ชาวดอยบนที่สูงหลากหลายชนเผ่าฟังและพูดภาษาชนเผ่ามาแต่อ้อนแต่ออก สามารถฝึกฝนภาษาไทยกระทั่งอ่านออกเขียนได้อย่างน่าทึ่ง แล้วเด็กๆ ที่ฟังและพูดไทยมาแต่กำเนิดในพื้นที่ราบทั่วทุกภูมิภาค จะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต่อไปอีกกี่มากน้อยและเนิ่นนานปานใดหนอ?

------------------------------
ครูกานท์ : ทุ่งสักอาศรม
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
รูปภาพ : กก.ตชด.๓๒ ปักธง 'อ่านออกเขียนได้'

ผลการติดตามนิเทศและประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน ตชด.สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ตามหลักสูตรทุ่งสักอาศรม และการสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ระยะต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกครูและโรงเรียนต้นแบบ ได้ผลสรุปดังนี้

๑.ครูอนุบาลต้นแบบ
๑.๑ ครูอนุบาลต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดีมาก” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ได้แก่
นางวิไลรัตน์ เพชรภัทรพงศ์ โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
สตอ.หญิงชลธิชา พงศ์รัตนปรีดา โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๑.๒ ครูอนุบาลว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้เรียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
นางสาวณัฐณิชา แซ่มี่ โรงเรียน ตชด.บ้านดอยล้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๒.ครู ป.๑ ต้นแบบ
๒.๑ ครู ป.๑ ต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน “ดีเยี่ยม” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) ได้แก่
จ.ส.ต.อชิรวิชญ์ อุดวัน โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ส.ต.ท.ศุลี ปันน้อย โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ อ.แม่จริม จ.น่าน

๒.๒ ครู ป.๑ ว่าที่ต้นแบบ (รอการพัฒนาเติมเต็ม) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้มาตรฐาน “ดี” (มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ได้แก่
สตท.หญิงวิราภรณ์ เตรียมพิชิต โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ดต.หญิงดาริกา ปัญญาเตรียม โรงเรียนสังวาลวิท ๘ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

๓.ครูอาสาต้นแบบ
๓.๑ ครูอาสาต้นแบบ (ยังรอพัฒนาเพิ่มเติมอีกบางกรณี) ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีมาตรฐาน “ดี-ดีมาก” (มาตรฐาน
 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< กุมภาพันธ์ 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  [ Add to my favorite ] [ X ]