• ธมกร
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2008-02-27
 • จำนวนเรื่อง : 227
 • จำนวนผู้ชม : 605528
 • ส่ง msg :
 • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันเสาร์ ที่ 22 มีนาคม 2557
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 1364 , 11:19:19 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗

...ตามที่ทุ่งสักอาศรมได้แจ้งข่าวการรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๙) ระหว่าง ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้
๑.พระมหาวิษณุ ตะคุ (นครปฐม)
๒.คุณลาวัลย์ โกสิวาร (กรุงเทพมหานคร)
๓.คุณนพรัตน์ รองหมื่น (นครราชสีมา)
๔.คุณวัชรินทร์ สุขโยธิน (...)
๕.คุณธนวรรณ พรหมมา (อุทัยธานี)
๖.คุณอดุลย์ คนแรง (พระนครศรีอยุธยา)
๗.ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ (แม่ฮ่องสอน)
๘.คุณมลิวัลย์ อุ่นจาย (แม่ฮ่องสอน)
๙.คุณปฏิภัทธ์ มิตรอวยพร (แม่ฮ่องสอน)
๑๐.คุณยุวรรณดา เครือวงค์ปัญญา (แม่ฮ่องสอน)
๑๑.ผอ.สำนัก อุกระโทก (สระแก้ว)
๑๒.คุณรัศมี หงส์ทอง (สระแก้ว)
๑๓.คุณบุญนา ตรีวิเศษ (สระแก้ว)
๑๔.คุณพรจิต ยศปัญญา (เพชรบูรณ์)
๑๕.คุณพรรณิภา ภิยะคำ (ตาก)
๑๖.คุณโสภณ สุขช่วย (บุรีรัมย์)
๑๗.ผอ.มานพ ทองนวล (สุพรรณบุรี)
๑๘.คุณวีรยา เดชบุญ  (อุบลราชธานี)

จากรายชื่อดังกล่าว หากชื่อของท่านใดตกหล่นไป เช่นจดหมายยังเดินทางมาไม่ถึงทุ่งสักอาศรม หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ท่านสามารถโทรศัพท์ติดตามสอบถามได้ที่หมายเลข 081-9956016

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรมและรายงานตัวภายในเวลา 9.00-12.00 น. ของวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ จากนั้นเข้าร่วมเรียนรู้ตลอดโครงการถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา 15.00 น. (ผู้ที่กลับไม่ทันในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ อาจพักที่ศูนย์ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นก็ได้)

สิ่งที่ควรเตรียม
๑.ข้อเตรียมการปฏิบัติ
เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๑.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๑.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ
๑.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๒.ข้อเตรียมใจร่วมกิจกรรม
๒.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๒.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๒.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข
------------------------------
ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม 35 หมู่ 13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 โทร. 081-9956016 (ดูแผนที่)

หมายเหตุ
ผู้มีราชื่อข้างต้นท่านใดรับทราบแล้ว กรุณาแจ้งการรับทราบในช่องความคิดเห็นด้วยนะครับ
 
รูปภาพ : ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗

...ตามที่ทุ่งสักอาศรมได้แจ้งข่าวการรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๙) ระหว่าง ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้
๑.พระมหาวิษณุ ตะคุ (นครปฐม)
๒.คุณลาวัลย์ โกสิวาร (กรุงเทพมหานคร)
๓.คุณนพรัตน์  รองหมื่น (นครราชสีมา) 
๔.คุณวัชรินทร์  สุขโยธิน (...)
๕.คุณธนวรรณ พรหมมา (อุทัยธานี) 
๖.คุณอดุลย์ คนแรง (พระนครศรีอยุธยา) 
๗.ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ (แม่ฮ่องสอน)
๘.คุณมลิวัลย์ อุ่นจาย (แม่ฮ่องสอน)
๙.คุณปฏิภัทธ์ มิตรอวยพร (แม่ฮ่องสอน)
๑๐.คุณยุวรรณดา เครือวงค์ปัญญา (แม่ฮ่องสอน)
๑๑.ผอ.สำนัก อุกระโทก (สระแก้ว)
๑๒.คุณรัศมี หงส์ทอง (สระแก้ว)
๑๓.คุณบุญนา ตรีวิเศษ (สระแก้ว)
๑๔.คุณพรจิต ยศปัญญา (เพชรบูรณ์)
๑๕.คุณพรรณิภา ภิยะคำ (ตาก)
๑๖.คุณโสภณ สุขช่วย (บุรีรัมย์)
๑๗.ผอ.มานพ ทองนวล (สุพรรณบุรี)

จากรายชื่อดังกล่าว หากชื่อของท่านใดตกหล่นไป เช่นจดหมายยังเดินทางมาไม่ถึงทุ่งสักอาศรม หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ท่านสามารถโทรศัพท์ติดตามสอบถามได้ที่หมายเลข 081-9956016 

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรมและรายงานตัวภายในเวลา 9.00-12.00 น. ของวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ จากนั้นเข้าร่วมเรียนรู้ตลอดโครงการถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา 15.00 น. (ผู้ที่กลับไม่ทันในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ อาจพักที่ศูนย์ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นก็ได้)

สิ่งที่ควรเตรียม
๑.ข้อเตรียมการปฏิบัติ
เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๑.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๑.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ 
๑.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๒.ข้อเตรียมใจร่วมกิจกรรม
๒.๑ ตื่นนอน ๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๒.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๒.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข
------------------------------
ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม 35 หมู่ 13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 โทร. 081-9956016 (ดูแผนที่) 

หมายเหตุ
ผู้มีราชื่อข้างต้นท่านใดรับทราบแล้ว กรุณาแจ้งการรับทราบในช่องความคิดเห็นด้วยนะครับแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< มีนาคม 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]