• ธมกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 227
  • จำนวนผู้ชม : 611824
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 2148 , 16:06:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน BlueHill , ni_gul โหวตเรื่องนี้

การเตรียม ทั ก ษ ะ ภ า ษ า ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล
ด้วย "วิถีธรรมชาติ" : ทุ่งสักอาศรม
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

'ทุ่งสักอาศรม' ขอยืนยันการใช้ "วิถีธรรมชาติ" เตรียมความพร้อมทักษะภาษาเด็กอนุบาลว่า 'ได้ผลดีที่สุด' ไม่ว่าจะใช้กับเด็กที่พูดภาษากลาง ภาษาถิ่น หรือเด็กที่พูดภาษาชนเผ่าก็ตาม ทั้งนี้โดยได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้ว โดยให้ครู หรือแม่พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กเป็นผู้นำพาเด็กฝึกปฏิบัติกิจกรรมชีวิตและทักษะต่อไปนี้

๑) นำฝึกเปล่งคำที่เป็นชื่อนามสิ่งต่างๆ รอบตัว ซ้ำๆ คำละ ๓-๔ ครั้ง โดยฝึกให้เด็กฟังเสียงผู้นำฝึกที่พูดชัดอักขระ สังเกตรูปปากขณะเปล่ง สังเกตการใช้ริมฝีปาก ลิ้น ฟัน เพดาน การออกเสียง หรืออาจวาดรูปให้เด็กดูการใช้ลิ้นกับอวัยวะการออกเสียงภายในปากเพื่อช่วยให้ เด็กรู้ที่เกิดเสียงนั้นด้วยก็จะได้ผลเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น คำที่นำเปล่งทุกคำจะต้องให้เด็กเห็นของสิ่งนั้น เช่น หมวดที่เกี่ยวกับพืชได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ โคนไม้ ยอดไม้ รากไม้ เปลือก เมล็ด ฯลฯ หรือหมวดที่เกี่ยวกับร่างกายได้แก่ หัว ผม โคนผม ปลายผม รูหู ใบหู คิ้ว ตา ลูกตา ตาดำ ตาขาว ขนตา ขี้ตา จมูก รูจมูก ขนจมูก ปาก ริมฝีปาก ฟัน เหงือก แก้ม คาง หน้าผาก คอ ท้ายทอย บ่า ไหล่ หลัง อก แขน ข้อศอก มือ นิ้ว ฯลฯ หากคำนั้นมองไม่เห็นภาพก็ให้เห็นกิริยาอาการ หรือได้สัมผัสต่างๆ เช่นดมกลิ่น ชิมรส หรือลูบคลำสัมผัส รู้สึกร้อนเย็น เป็นต้น ทั้งนี้ให้เน้นการเปล่งเสียงให้ชัดเจนทุกเสียงอักขระจากคำต่างๆ ไม่น้อยกว่าระดับชั้นอนุบาลละ ๕,๐๐๐ คำ

๒) หลังจากเด็กเปล่งคำและรู้ความหมายจากการดูและสัมผัสต่างๆ มากพอประมาณ ให้เริ่มฝึกนำเปล่งประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวันจากคำที่เปล่งแล้ว เช่น กินข้าว ร้องเพลง วิ่งเล่น ดื่มน้ำ ครูพูด เด็กถาม ไก่ขัน พ่อขับรถ แม่หุงข้าว เด็กๆ เต้นรำ ฯลฯ โดยกระทำการนำฝึกไปพร้อมๆ กับการฝึกเปล่งคำ ให้มีปริมาณครอบคลุมการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับวัยของเด็ก

๓) เพื่อให้การเปล่งเสียงและการพูดสนุกรื่นรมย์ในอีกท่วงทำนองหนึ่ง ให้ผู้นำฝึกฟังเพลงกล่อมเกลาอารมณ์ สร้างเสริมสมาธิ ความอ่อนโยน และสุนทรียภาพในจิตใจ ชวนเด็กท่องบทอาขยานหรือร้อยกรองง่ายๆ ร้องเพลง และแสดงท่าทางหรือเล่นรำเต้นประกอบไปด้วย ซึ่งกิจกรรมท่องอาขยานและร้องเพลงนี้จะช่วยฝึกความสามารถในการออกเสียงให้ ชัดคำและชัดอักขระมากยิ่งขึ้น

๔) ชวนเด็กฝึกฟังนิทาน ฟังเรื่องเล่า และชวนพูดถามตอบ เป็นการฝึกใช้ภาษาในชีวิตให้มีทักษะสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมจินตนาการ การคิดเชื่อมโยง และคิดสร้างสรรค์ตามวัย อีกทั้งจะเป็นต้นธารการปลูกรักการอ่านที่ดียิ่ง ซึ่งในแต่ละชั้นปีของเด็กอนุบาลควรได้ฟังนิทานและเรื่องเล่าที่ดีที่เหมาะ กับวัยไม่น้อยกว่า ๕๐ เรื่อง

๕) ชวนเด็กฝึกเปล่งเสียงท่องพยัญชนะ ก – ฮ และสระทั้ง ๓๒ สระจากแผนภูมิพยัญชนะและสระที่อาจมีรูปประกอบจูงใจช่วยจำ อาจชวนกันขับร้องเป็นเพลงและแสดงท่าทางเต้นรำด้วยก็ได้ จากนั้นอาจเพิ่มการเปล่งเสียงจากแผนภูมิรูปวรรณยุกต์และตัวเลข ให้เกิดทักษะจดจำได้ตามวัยและความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

๖) จากนั้นนำฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้ออื่นๆ ที่จำเป็นต่อพัฒนาการการใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายตามวัย ฝึกการจับดินสอให้ถูกวิธีด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง โดยควรฝึกใช้มือขวา เด็กที่ถนัดซ้ายครูจะต้องค่อยๆ ประคับประคองและให้กำลังใจเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็ฝึกวางระยะสายตาให้ห่างจากปลายดินสอก่อนเขียนทุกครั้ง ระยะที่เหมาะสมระหว่างปลายดินสอกับตาของเด็กคือระยะประมาณ ๑ ฟุต

๗) เมื่อฝึกปรับระยะสายตาเรียบร้อยแล้วให้ชวนเด็กฝึกเขียนเส้นลีลาต่างๆ บนกระดาษไร้เส้น ซึ่งจะได้ผลดีกว่ากระดาษที่มีเส้น จะทำให้เด็กมีพัฒนาการเชื่อมั่นตนเองเร็วขึ้น เขียนลีลาต่างๆ ทุกทิศทุกทางของลีลาเส้นแต่ละชนิด กระทั่งเด็กเกิดความชำนาญ ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นรอบวงกลม เส้นหยัก เส้นประ เส้นจุด ฯลฯ สลับกับการวาดรูประบายสีอย่างมีประณีตจิตและมีพัฒนาการที่ดีของเด็กแต่ละคน เน้นให้เด็กมีทักษะการเขียนเส้นที่สมบูรณ์ก่อนการเขียนตัวอักษร จากสถิติที่พบก่อนเด็กคนหนึ่งจะมีความพร้อมทักษะที่จะฝึกเขียนอักษรตัวแรก เด็กคนหนึ่งควรได้ฝึกเขียนเส้นคนละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แผ่นกระดาษขนาดเอสี่

๘) เมื่อเด็กฝึกเขียนเส้นและวาดรูปอย่างมีความสุขกระทั่งมีทักษะเพียงพอแล้ว ครูสามารถนำพาเด็กฝึกเขียนพยัญชนะ ก – ฮ สระทั้ง ๓๒ สระ วรรณยุกต์ทั้ง ๔ รูป และตัวเลข ๐-๙ ได้ตามลำดับ โดยคำนึงถึงการฝึกจากอักษรที่เขียนง่าย ปานกลาง และยากตามพัฒนาการที่เด็กสามารถทำได้จริง มีข้อควรรู้ว่าเด็กจะเขียนและจำพยัญชนะได้ดีโดยฝึกเขียนอักวันละตัวเท่านั้น เช่น ถ้าแรกเริ่มฝึกเขียน ก ก็ให้ฝึกเขียน ก ตัวเดียวในกระดาษ เขียนทั้ง ก ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เขียน ก ให้เต็มทั้งหน้ากระดาษ เขียนเต็มแผ่นที่หนึ่งแล้วก็เขียนแผ่นที่สอง สาม สี่ พรุ่งนี้จึงค่อยนำพาฝึกเขียน ข ต่อไป แต่ถ้าฝึกวันละหลายตัวเด็กจะสับสนและจดจำไม่ได้ สิ่งสำคัญในการเขียนอักษรคือ ครูจะต้องเริ่มต้นเขียน 'ตัวแบบ' ให้เด็กดูอย่างถูกวิธีและถูกทิศทางของการเขียนอักษรแต่ละตัวด้วย (ขั้นฝึกทักษะการเขียนอักษรนี้ ควรฝึกในระดับอนุบาล ๒ หรืออนุบาล ๓ จะสอดคล้องกับพัฒนาการของวัยที่ดียิ่ง)

...ฝึกเตรียมทักษะด้านภาษาระดับอนุบาลเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว ยังไม่ต้องฝึกอ่านและเขียนคำแต่ประการใด เพราะว่าเมื่อขึ้นชั้น ป.๑ ครู ป.๑ ก็จะนำฝึกอ่านเขียนตามลำดับทักษะเอง ไม่ควรเร่งพัฒนาการของเด็ก เพราะการกระทำหรือนำฝึกในสิ่งที่เกินวัยจะเป็นเหตุพัฒนาการชะงักงันได้! จะเป็นโทษแก่เด็กมากกว่าเป็นผลดี! มิหนำซ้ำยังทำให้ครูอนุบาลไม่มีเวลาฝึกเตรียมทักษะต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นให้สมบูรณ์ได้อีกด้วย สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการดีเป็นกรณีพิเศษและมีความพร้อมพอที่จะเขียนชื่อตน เองหรือคำง่ายๆ เช่น พ่อและแม่บ้างเมื่อผ่านการฝึกเขียนตัวอักษรได้แล้ว ก็อาจอนุโลมให้ทำได้ แต่ทั้งนี้เด็กจะต้องมีความสุขที่จะทำเช่นนั้น

นี่คือวิถีแห่งการฝึกฝนและหล่อหลอมพัฒนาการด้านทักษะภาให้แก่เด็กอย่างเป็น "วิถีธรรมชาติ" ที่ได้ผลดีที่สุด และพิสูจน์ได้

ทุ่งสักอาศรม
๗.๓.๒๕๕๘
ภาพประกอบ ด.ญ.สีน้ำ : ภูษิตา ปทุมสูติ บ้านศิลปะ 'ต้นสี' เชียงใหม่

'การเตรียม ทั ก ษ ะ ภ า ษ า ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล
ด้วย

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< มีนาคม 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]