• ธมกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 227
  • จำนวนผู้ชม : 605880
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 1434 , 13:01:48 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โรงเรียนกวีรุ่นที่ ๑๐
ปักหมุดรอยทางหนึ่งทศวรรษ ปลุกตื่นสู่ทศวรรษที่สอง
-----------------------------
การเดินทางเพื่อให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลเพิ่มขึ้น มิได้สำคัญเท่ากับว่าเดินอย่างไร เดินเพื่ออะไร และผลของการได้เดินเป็นอย่างไรนั่นต่างหาก ข้าพเจ้าเชื่อว่าผลของการเดินทางที่สำคัญของคนใช้ชีวิตก็คือความหมายของ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่าควรแก่การมีชีวืตเพื่อเดินทางนั่นเอง

โครงการ โรงเรียนกวีรุ่นที่ ๑๐
เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุ ๑๕-๙๐ ปี เข้าร่วมเรียนรู้
ระหว่าง ๓-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
------------------------------------------
หลักสูตรของการเดินทางภายนอกและภายใน...ปลุกตื่นความเปลี่ยนแปลง พร้อมเดินไปกับคุณ...

๑.ปรัชญาและกระบวนทัศน์ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาวกวีจากการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ความงามในจิต วิญญาณของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับการเรียนรู้ อ่านหนังสืออ่านชีวิต เขียนหนังสือเขียนชีวิต สัมผัสพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีประณีตจิต เข้าถึงคุณค่าของการมีชีวิต มีความสุขกับการขัดเกลาและสร้างสรรค์ ด้วย ‘จริยปัญญา’ ที่ก่อให้เกิดศานติดุลยธรรม
๒.กิจกรรมที่จะได้ใช้เวลาในชีวิตร่วมกัน : ตื่นรับอรุณพร้อมร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. // เดินทุ่งอ่านอารมณ์สนทนาท่ามกลางบรรยากาศหยาดน้ำค้างสร้างแรงบันดาลใจ // สัมผัสธรรมชาติเชื่อมโยงจิตสมาธิและมิติความคิด สดับฟังเสียงธรรมชาติ ดนตรี และภาษา // อ่านบทกวีและวรรณกรรมสร้างสรรค์บรรสานกับการอ่านชีวิต // ฝึกปฏิบัติการเขียนบทกวีอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตและจิตภาวะ // เรียนรู้จากวิทยากร แลกเปลี่ยนวิธีคิดและเขียนบทกวีสร้างสรรค์ ฝึกแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาบทกวี // ฝึกเข้าเงียบเพื่ออยู่กับตนเองและการอ่านคิดเขียนที่ลุ่มลึก // -เส้นทางการนำเสนอและเผยแพร่บทกวี // ชมภาพยนตร์เพื่อเสวนาเชิงปรัชญาชีวิต // เที่ยวชุมชนเรียนรู้วิถีชาวบ้าน // สำแดงบทกวีลายมือและบทกวีลีลาอัตลักษณ์ // คัดสรรและจัดทำรวมเล่มบทกวี // เรียนรู้ดูแลบ้านภายนอกและบ้านภายใน // ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีศานติเสรี
๓.ข้อปฏิบัติ : งดอบายมุขและปิดสัญญาณสื่อสารทุกชนิด // แต่งกายเหมาะงามและเรียบง่าย (นุ่งยาวและใส่รองเท้าแตะ) // มีสมุดบันทึกและย่ามสำหรับใส่เครื่องเขียน สะดวกแก่การเดินทาง // เตรียมของใช้ส่วนตัว (ไฟฉาย, สบู่, ยาสีฟัน, น้ำหอมกันยุง ฯลฯ)
-----------------------------
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. อายุ ๑๕-๙๐ ปี
๒. มีความรักและมุ่งมั่นที่จะอ่านและเขียนบทกวี
๓. มีพื้นฐานในการเขียนร้อยกรองอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. เคยอ่านบทกวีร่วมสมัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม
* จำนวนที่รับ ๑๐ คน อาจรับเกินหรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดได้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม
------------------------------
การสมัคร
...การสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้เขียนจดหมายแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการโดยบอกเล่าประวัติ ประสบการการอ่านบทกวี พื้นฐานการเขียนร้อยกรอง แนบตัวอย่างผลงานประมาณ ๓-๕ ชิ้นงาน และแจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์, e-mail หรือ facebook ที่ติดต่อกลับได้สะดวก สงจดหมายถึง ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือส่งทาง e-mail : [email protected] ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-----------------------------
ประกาศผล
...ผลการพิจารณารับเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จะแจ้งกลับทางโทรศัพท์หรือ e-mail (ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ที่แนบมา) รวมทั้งการแจ้งข่าวทางเฟซบุ๊กของ Siwakarn Patoommasoot ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-----------------------------
การเดินทาง
...ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางถึงทุ่งสักอาศรม รายงานตัวเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ของวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตลอดหลักสูตรถึงคืนวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเดินทางกลับหลังอาหารเช้าวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
-----------------------------

คณะวิทยากรค่ายโรงเรียนกวีรุ่นที่ ๑๐

๑. วิทยากรประจำหลักสูตร - ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ร่วมด้วย ประมวล มณีโรจน์
๒. วิทยากรพิเศษ – ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
๓. วิทยากรรับเชิญ (ปีนี้) – ไพวรินทร์ ขาวงาม, โชคชัย บัณฑิต

-----------------------------

* ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
งานครบรอบหนึ่งทศวรรษโรงเรียนกวี

@ ฟังการเสวนาเรื่อง 'อำนาจปลายปากกา'
โดย คำสิงห์ ศรีนอก และ ชมัยภร แสงกระจ่าง
@ ปาฐกถาเรื่อง 'บทกวีกับการเมือง'
โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์
@ การสำแดงบทกวีและลำนำชีวิต
เบิกโรงโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ร่วมด้วย ท่านจันทร์, ธีรภาพ โลหิตกุล, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, พรชัย แสนยะมูล, สุธีร์ พุ่มกุมาร, ลำภา มัคศรีพงษ์, พจนาถ พจนาพิทักษ์, เสรี ทัศนศิลป์, พินิจ นิลรัตน์, สัจภูมิ ละออ, วงเดือน ทองเจียว, ยุทธ์ โตอดิเทพย์, อนันต์ คู่มณี, ชูชาติ ครุฑใจกล้า และหนุ่มสาวโรงเรียนกวี..
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< ตุลาคม 2015 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]