• ธมกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 227
  • จำนวนผู้ชม : 605620
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 4342 , 14:09:46 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน แม่หมี , Thanasit และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

เรียน คุณครูที่เคารพ

จากการเดินทางสัญจรเป็นวิทยากรให้การอบรมเรียนรู้หลักสูตร “แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งบางหน่วยงานยังได้จัดโครงการให้ผมและคณะวิทยากรจากทุ่งสักอาศรมมี ส่วนร่วมติดตามนิเทศเรื่องนี้มาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 10 กว่าปี ณ ขณะนี้ผมค่อนข้างอิ่มตัว และได้พบว่าปัญหาโดยทั่วไปมิได้อยู่ที่การสอนของครูเท่านั้น หากแต่ขึ้นอยู่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญด้วย โดยเฉพาะการการบริหารจัดการที่ไม่เอาจริง ไม่ลงลึกในการเรียนรู้สาเหตุของปัญหา แม้จะได้เรียนรู้แนวทางแล้วก็มักมิได้นำพาต่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหา ไม่ติดตามกำกับนิเทศภายในตามแนวทางของโครงการอย่างจริงจัง ทั้งยังไม่ได้จัดสรรเวลาของครูและเด็กให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการแก้ ปัญหา ดังนั้น หลายแห่งที่ได้ผ่านการอบรมเรียนรู้ไปแล้ว แต่พฤติกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงให้ เป็นไปตามแนวทางโครงการอย่างครบถ้วน ก็จึงยังไม่เกิดสัมฤทธิผลในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน แต่ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ผู้บริหารและครูเอาจริง ลงลึกในการแก้ปัญหาตามแนวทางของโครงการ พร้อมทั้งปฏิบัติการการเรียนการสอนตามแบบฝึกของนวัตกรรม "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" ก็สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จภายใน ๔ เดือน หรืออย่างช้าก็ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษาเท่านั้น แม้เด็กบนดอย เด็กชนเผ่าต่างๆ ที่โรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางของโครงการก็สามารถบรรลุสัมฤทธิผลอ่านออกเขียน ได้ ๑๐๐% มาแล้ว รวมทั้งเด็กๆ ทุกภูมิภาคที่โรงเรียนกล้าเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนตามแนวทางที่เราพิสูจน์ แล้วดังกล่าว ก็ล้วนประสบความสำเร็จถ้วนหน้า แต่โรงเรียนอีกจำนวนไม่น้อยก็มัวแต่เต้นตามนโยบายและแนวทางอันพร่าเลือนของ หน่วยงานต้นสังกัด ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับการอบรมเรียนรู้จากเราไปได้อย่างเต็ม กระบวนการ ซ้ำยังมีข้ออ้างข้อจำกัดอีกนานัปการ ซึ่งตราบใดที่ยังไม่ยอมรับความจริงของปัญหาและสาเหตุที่ขัดขวางการแก้ปัญหา ก็ยากที่จะแก้ปัญหาได้จริง เด็กๆ จะยังขาดโอกาสที่จะอ่านออกเขียนได้อย่างมีทักษะสมบูรณ์ต่อไป

ด้วยความรู้สึกอิ่มตัวดังกล่าว และด้วยความปรารถนาที่จะใช้เวลาในชีวิตเพื่อ “ความมีอยู่ของชีวิตที่พึงประสงค์เป็นส่วนตน” ทั้งเพื่อการ “อ่านเขียนเรียนรู้ชีวิตและใช้ชีวิต (ที่เหลืออยู่)” อย่างจริงแท้ให้มากขึ้น ที่สุดแล้วผมก็เห็นควรปล่อยวางความตั้งใจที่หมายมุ่งต่อการแก้ปัญหา “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” นี้ลงบ้าง ปล่อยให้ครู ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ต่างมีอัตตาวิถีแห่งตนได้เรียนรู้ทุกขสัจจะของการ ความพร่าเลือนต่อการแก้ปัญหา ได้มีพื้นที่เกียรติยศแห่งการแก้ปัญหาของเขาเองตามทางเลือกของเขา ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะลดลงหรือเพิ่มขึ้น มันคงขึ้นอยู่กับความเชื่อในวิถีทางของการแก้ปัญหา ความรู้ความเข้าใจต่อมายาคติจริงลวงที่เขาทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ ผมไม่จำเป็นต้องย้ำบอกย้ำกล่าวอีกแล้วว่า บันไดทักษะ ๔ ขั้น และนวัตกรรมแบบฝึกของทุ่งสักอาศรม แม้จะได้พิสูจน์ตามวิถีทางของเราแล้วว่าปัญหาดังกล่าวแก้ได้อย่างยั่งยืนก็ ตาม ก็จะไม่ผูกมัดความเชื่อว่าจะต้องใช้วิถีทางเดียวกับเราเท่านั้น

   อย่างไรก็ตาม ผมก็เชื่อว่ายังมีคุณครูและผู้บริหารที่มีคุณภาพที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระอยู่ไม่น้อยในบ้านเมืองของเรา ผมขอเป็นกำลังใจให้เขาเหล่านั้น

  สำหรับการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต่อจากนี้ หากหน่วยงานการศึกษาใดมีความประสงค์จะจัดการอบรมเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงใจและจริงจัง ขอเป็นว่า
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าร่วมเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาตลอดหลักสูตรการอบรม
(2) ครูผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเข้าร่วมเรียนรู้ได้แก่
ครูอนุบาล ผู้ซึ่งจะต้องเรียนรู้การเตรียมทักษะความพร้อมของเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
ครู ป.๑ ผู้ซึ่งจะต้องเรียนรู้การสอนป้องกันปัญหา เพื่อให้เด็กที่จบ ป.๑ อ่านออกเขียนได้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนขึ้นชั้น ป.๒
ครูอาสา ผู้ซึ่งจะต้องสอนแก้ปัญหาเด็ก ป.๒-ม.๓ อาจเป็นครูภาษาไทยหรือครูวิชาใดๆ ก็ได้ที่มีทักษะภาษาดีและมีใจพร้อมเป็นครูอาสา ครูอาสา ๑ คนจะรับสอนแก้ปัญหาเด็กได้ไม่เกิน ๘๐ คน
(3) อาจพิจารณาหารือกันถึงความตั้งใจจริงจังเป็นสำคัญด้วย

หมายเหตุ : หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นได้ แต่ยังประสงค์จะจัดอบรม เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่จำกัดด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ได้มอบหมายให้ 'ครูก้อย' (นางสาวในดวงตา ปทุมสูติ) และคณะ ซึ่งผ่านประสบการณ์การเป็นครูอาสาและเป็นวิทยากรร่วมติดตามนิเทศโครงการนี้ มาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นวิทยากรแทน (รายละเอียดนอกจากนี้ติดต่อได้ที่ครูก้อย 081-7578854)

ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ "อ่านคิดเขียนเรียนชีวิต" อย่างประณีตจิตผ่านภาวกวี สุนทรียภาษา ธรรมชาติ และการใช้ชีวิต อย่างมีเป้าหมายร่วมกันอย่างจริงแท้ ผมยังปรารถนาแบ่งปันแก่ผู้ใฝ่เรียนรู้แม้กลุ่มเล็กๆ ไม่ย่อท้อสืบต่อไปครับ

ทุ่งสักอาศรม
26.12.2558

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุท วันที่ : 24/02/2016 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/utorn

ขอซื้อหนังสือ"เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" ของครูกานท์ 1เล่มครับ ส่งไปที่ อุทร อินเกาะช้าง โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
แม่หมี วันที่ : 28/12/2015 เวลา : 14.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

บางทีพ่อแม่เองก็อ่านหนังสือไม่ออก และไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา แบบนี้ก็ต้องปรับทัศนคติพ่อแม่ เมื่อสอนไม่ได้ก้ต้องพึ่งพาคนที่สอนได้ ต้องช่วยกันทุกด้านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แม่หมี วันที่ : 28/12/2015 เวลา : 14.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เห็นด้วยค่ะ

พ่อแม่ ผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญด้วยค่ะ อย่ามอบหน้าที่ให้ครูอย่างเดียว พ่อแม่ต้องสละเวลาดูแลลูกด้วย บางคนบอกไม่มีเวลาดูแลลูกแต่เอาเวลาไปกินเหล้า เข้าบ่อน เล่นการพนัน ฯลฯ แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ธมกร วันที่ : 27/12/2015 เวลา : 10.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krugarn

ความหมายของ 'ครูอาสา' 1 : 80 หมายความว่าครูอาสาจะต้องว่างจากภารกิจอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาอย่างเดียว โดยแบ่งเด็กที่เข้าโครงการเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 20 คน ให้มาเรียนกับครูอาสากลุ่มละ 1 ชั่วโมงต่อวันครับ ดังนั้นครูอาสา 1 คนจะทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาวันละ 4 ชั่วโมง และยังมีเวลาเหลือเพื่อการตรวจงานและเตรียมการสอนด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 2 Torko ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 26/12/2015 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

เงื่อนไขที่จะรับเป็นวิทยากรเรื่อง “แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ดังนี้
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าร่วมเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาตลอดหลักสูตรการอบรม
...ข้อแรกสุดเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Torko วันที่ : 26/12/2015 เวลา : 15.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Climate

มองดูจำนวนครูกับนักเรียนเยอะไปไหมค่ะ
ครู/ครูอาสาหนึ่งคน รับสอนเด็ก ไม่เกิน 80 คนดิฉันว่า
ครูคงสอนไม่ครอบคลุมเป็นแน่
หากเราลดจำนวเด็กต่อครูหนึ่งคน
นอกจาก เพิ่มงานให้สังคมแล้ว
ครูอาจสอนเด็กได้ทั่วถึง
จากที่เคยสอนในห้องเด็กเยอะ ๆ กับสอนเด็กจำนวนไม่เกิน 15 คน
จากประสบการณ์. สอนในห้องที่มีเด็กไม่เกิน 15 คน จะประสพผลสำเร็จกว่าค่ะ และเด็กจำนวนน้อยมีความตั้งใจมากกว่า
เพราะเมื่อเด็กไม่เข้าใจบทไหน เด็กกล้าที่จะถามและเรียนตามกันทัน
ไม่อาย ห่างเหิน กลัว เลยหอบความไม่เข้าใจกลับบ้านเหมือนเด็กที่มีจำนวนตั้ง80คน
ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< ธันวาคม 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]