*/
  • popladda
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2010-01-22
  • จำนวนเรื่อง : 333
  • จำนวนผู้ชม : 995664
  • จำนวนผู้โหวต : 707
  • ส่ง msg :
  • โหวต 707 คน
สงกรานต์ปี๒๕๕๕

สงกรานต์บ้านเรา

View All
<< เมษายน 2013 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556
Posted by popladda , ผู้อ่าน : 2945 , 01:28:23 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 16 คน rattiya , Payont และอีก 14 คนโหวตเรื่องนี้

             คืนนี้ได้มีโอกาสไปช่วยงานที่วัดไร่ขิงในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง  อยู่แผนกรับแลกเงินที่หน้าโบสถ์

ช่วงหนึ่งเดินออกมาบริเวณหลังโบสถ์ผู้คนมาเที่ยวกันหนาแน่นมาก  เจอภาพนี้เข้าก็เศร้าใจ  

 

ไม่เคยคิดจะให้สตางค์คนที่นั่งขอแบบนี้เลย  จำได้ว่าเคยเขียนถึงเรื่องแบบนี้ครั้งหนึ่งเมื่อตอนพาหลานไปเที่ยวงานวัดสรรเพชญ

http://www.oknation.net/blog/lamjuan/2012/02/16/entry-1

กลับมาบ้านก็นอนไม่หลับ  มานั่งเปิดกฏหมายอ่าน พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

อ่านแค่สองสามมาตราก็แทบไม่ต้องอ่านต่อแล้ว

มาตรา ๒๙ บอกว่า "ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามหมวด ๓

และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า" 

และมาตรา ๓๒ ก็บอกว่า "เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่

(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า

(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง

(๓) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจำคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง

ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท

(๔) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจ

ของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล

(๕) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม

หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็น

เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

(๖) เด็กพิการ

(๗) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก

(๘) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"

 

กฎมายบอกว่าผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า

 เด็กคนนี้ที่เห็นในภาพปรากฏให้เห็นเบื้องต้นว่า

ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เพราะยากจนตามมาตรา ๒๙ (๓)

หรือ เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจ ตาม ๒๙(๔)

หรืออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตาม ๒๙ (๕)

 

มีผู้คนพบเห็นมากมาย แต่ไม่มีใครแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เลย รวมทั้งผมด้วย

 

แต่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้เฉพาะกรณีมีผู้พบเห็นแล้วแจ้งอย่างเดียว

กฎหมายยังเขียนถึงกรณีเจ้าหน้าที่พบเห็นเองด้วยดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓ ว่า

 "ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙

หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา ๒๓

(๒) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน

ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตาม (๑) ได้

(๓) ดำเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

(๔) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ

(๕) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ

(๖) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์

(๗) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟู

หรือส่งเด็กเข้าศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว้

พูดถึงผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ของกฎหมายนี้มีใครบ้างก็ตามนี้ครับ

มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม ...

                      ไอ้หนูเอ๊ย.. เอ็งมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับการสงเคราะห์  

                       แต่เอ็งยังเล็กลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์เองไม่ได้

                       ตาก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ล่ะวะ

                       เขียนทวงสิทธิ์ให้เอ็งเอง  

ขอฝากไปถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ทุกคนช่วยดูแลให้ด้วย  

ไม่ใช่เฉพาะที่วัดไร่ขิง  วัดไหนๆในประเทศไทย  ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้  ก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินผ่านไปผ่านมากันแบบนี้ไม่ได้

ไม่ได้จริงๆนะครับ  ลงมือเถอะครับ  อย่าเกี่ยงกันเลย ลองย้อนขึ้นไปดูรูปไอ้หนูที่นอนอยู่นั่นเถอะ

น่าสงสารแค่ไหน จะปล่อยนอนตากฝุ่นที่คนเดินผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ได้อย่างไร รีบหน่อยเถอะครับ

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 popladda ถูกใจสิ่งนี้ (1)
rattiya วันที่ : 07/05/2013 เวลา : 13.56 น.

เห็นด้วยกับ BG ที่เขียนมาก็เลยไม่อยากเขียนซ้ำค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 popladda , rattiya ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Payont วันที่ : 07/05/2013 เวลา : 12.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

เจ้าหน้าที่น่าจะรู้กฎหมายนะครับ
รู้แล้ว เห็นแล้วยังเฉย ก็ต้องกระตุกกันหน่อย
อย่างที่ท่านทำนี่ก็ดีครับ
ช่วยกัน

ความคิดเห็นที่ 12 rattiya , popladda ถูกใจสิ่งนี้ (2)
หวานหวาน วันที่ : 05/05/2013 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

" ไอ้หนูเอ๊ย.. เอ็งมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับการสงเคราะห์
แต่เอ็งยังเล็กลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์เองไม่ได้
ตาก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ล่ะวะ เขียนทวงสิทธิ์ให้เอ็งเอง "

ขอบคุณแทนเด็กๆด้วยค่ะอาจารย์คุณตายูริ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 27/04/2013 เวลา : 23.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

คุณตาคะ รับหลังไมค์หน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 10 rattiya , แม่มดเดือนMarch และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
BlueHill วันที่ : 27/04/2013 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เป็นอีกกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายครับ

ความคิดเห็นที่ 9 popladda ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กรมกุชะ วันที่ : 27/04/2013 เวลา : 01.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cradm

หน่วยงานรับผิดชอบเคยบอกผม เจ้าหน้าที่มีน้อย

ความคิดเห็นที่ 8 rattiya , popladda ถูกใจสิ่งนี้ (2)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 22.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ขอทานปัจจุบันเป็นคนต่างชาติก็มาก บางคนใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ก็มี ทำงานกันเป็นเครือข่ายก็มี เลยไม่รู้ว่า ถ้าเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว อาจไม่เป็นที่พอใจของทีมงาน "ขอทาน" ก็ได้นะครับคุณตายูริ

ความคิดเห็นที่ 7 popladda ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 19.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

เป็นภาพที่เห็นแล้วอดที่จะหดหู่ไม่ได้เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 rattiya , popladda ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ก่อพงษ์ วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 17.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorbhong

ผมช่วยบ่อยครับถ้าอยู่ใกล้บ้านผมคงช่วยด้วยวิธีอื่นไม่ใช่แค่ให้ตังค์ครับ ผมชอบปลูกผักผมจะแบ่งเมล็ดผักให้ไปปลูกินปลูกขายครับ

ความคิดเห็นที่ 5 rattiya , popladda ถูกใจสิ่งนี้ (2)
มะอึก วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ผมรู้สึกบาปทุกครั้ง ที่เห็นขอทานในลักษณะนี้แล้วผมไม่ให้ตังทำทาน..

ความคิดเห็นที่ 4 popladda ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

น่าสงสารจัง

ความคิดเห็นที่ 3 rattiya , คนสองยุค2503 ถูกใจสิ่งนี้ (2)
popladda วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 07.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lamjuan

ตอบคุณแม่มดเดือนMarch ที่ถามว่า "เราเชื่อเรื่องเวรกรรมมากไปหรือเปล่าคะ"

ความเห็นของผมก็คือ เราเข้าใจเรื่องกรรมกันอย่างผิดๆ ลัทธิกรรมเก่าหรือที่คำพระท่านเรียกว่า ปุพเพกตวาท เป็นลัทธิความเชื่อที่สวนทางกับหลักการในพุทธศาสนา แต่เราก็เชื่อกันและหลงไปว่านี่หลักการในศาสนาพุทธ อย่าว่าแต่โยมไม่รู้เลย พระมากมายก็ไม่รู้แล้วสอนโยมผิดๆอีกเลยไปกันใหญ่

ไหนๆก็พูดถึงเรื่องศาสนาแล้ว ก็ขอคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เรายังไม่เข้าใจหลักการเรื่องอริยสัจสี่กันอย่างลึกซึ้ง อริยสัจสี่ก็คือ ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ทางดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์
เราเห็นเด็กคนนี้นอนแบอยู่กับขอทาน ผู้คนมากมายเดินผ่านไปผ่านมา อาจรู้สึกสลดใจบ้าง แต่เราทนกันได้ ไม่มีใครทำอะไร แต่ต่อมาอีก10 ปีเด็กคนนี้มาเป็นโจร มาขายยาเสพติด มาเป็นอะไรต่อมิอะไรที่เลวร้ายอีกมากมาย ถึงตอนนั้นเราชักทนกันไม่ได้แล้ว อธิบายตรงนี้ก็คือ ตอนที่เด็กมาเป็นโจร ตอนที่มาขายยาเสพติด ตอนที่เด็กมาทำอะไรเลวๆอีกหลายอย่างคือ ทุกข์ของสังคมเรา เราเริ่มเดือดร้อนเราถึงทนกันไม่ได้แล้ว ย้อนกลับมาดูเหตุแห่งทุกข์กันหน่อยว่าคืออะไร การที่เด็กนอนแบกะดินอยู่บนตักขอทานอย่างนั้น ผมถามหน่อยเถอะ ว่ามันจะโตขึ้นมามีคุณภาพได้อย่างไร
ถ้าเราไม่เข้าใจที่จะโยงความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์ แต่ดันไปเชื่อเรื่องลัทธิกรรมเก่า เราก็หาทางดับทุกข์ไม่ถูก เราก็ทุกข์กันต่อไปใช่ไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 2 popladda ถูกใจสิ่งนี้ (1)
toondee วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 05.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

คุณตายูริ ตำรวจเมืองไทยสายตาสั้นน่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 rattiya , popladda ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 26/04/2013 เวลา : 01.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

ในความเห็นของประชาชนคนหนึ่ง
ปัญหาของเมืองไทยไม่ได้อยู่ที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎหมายไม่ดี แต่ผู้มีหน้าที่บังคับกฎหมายไม่ทำหน้าที่ของตนเอง
เราเชื่อเรื่องเวรกรรมมากไปหรือเปล่าคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน