*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 803
  • จำนวนผู้ชม : 2610152
  • จำนวนผู้โหวต : 690
  • ส่ง msg :
  • โหวต 690 คน
<< มีนาคม 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 4850 , 11:22:22 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน oปณิธานoธาราo , KBD_1 และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

               

               มีเพื่อนๆหลายคน สงสัยว่าทำไม ผู้เขียน ถึงไปเกี่ยวดอง กับคอนเสิร์ต ของน้าหงา คาราวาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งมีบล็อกเกอร์ปราณชลี เจ้าสำนักหัวใจเดียวกันเป็นหัวเรือใหญ่ และ ทำไมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึง เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 


ปกหนังสือ ที่ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตสามารถรับได้หน้างาน


               ผู้เขียนจึงขอนำโครงการ ที่ศณีรา เขียนด้วยใจ เพื่อนำเสนอ มหาวิทลัยเวสเทิร์น สถาบันการศึกษาที่ศณีรา เป็นนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นการต่อยอดร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา กับองค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้ อันเป็นบ้านเกิดและถิ่นอาศัยผู้เขียน และเป็นพื้นที่ปัญหาของประเทศ
               ทั้งนี้ผู้เขียนอยากบอกเล่า บอกต่อถึงวิญญูชน ผู้อยากเห็นสังคมสวยงาม หากบ่ายวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2555 หากท่านไม่ติดภารกิจ หรือกำลังตัดสินใจทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย โปรดสละเวลาอ่าน เนื้อหาโครงการ ที่ฝากมากับบทความนี้ แล้วท่า่นจะเข้าใจว่าทำไมท่านต้องไปชมคอนเสิร์ต กม.63 หงา คาราวาน......  
หลักการและเหตุผล
                ปัจจุบันเป็นที่ทราบว่า สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤต  เยาวชน ในพื้นที่มีสถิติติดยาเสพติดสูง สาเหตุเพราะขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีในชุมชนหมู่บ้าน ด้วยวัยที่เสี่ยง อยากรู้อยากทดลอง จำทำให้เยาวชนจำนวนไม่น้อย หลงไปมั่วสุมสิ่งเสพติด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่มีคุณค่า สำหรับการองรับการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง  ที่ทำให้การดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในพื้นที่ อันเนื่องจากความยากจน ความอ่อนด้อยทางสังคม เป็นช่องว่างทำให้ชุมชนอ่อนแอ ถูกชักจูงให้เป็นแนวร่วมในการก่อความไม่สงบโดยง่าย  จึงจำเป็นต้องหากิจกรรม ที่มีคุณค่าสร้างปัญญา และทัศนคติที่ดีในเยาวชน  
                ‘สำนักหัวใจเดียวกัน’ เป็นการรวมกลุ่มของผู้คนในแวดวงนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม ศิลปิน สื่อมวลชน  นิสิต ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงมือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เชิงสังคมดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อเป็นหนึ่งในองคาพยพที่จะร่วมคลี่คลายปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้ ผ่านการมี 'ส่วนร่วม' ของประชาชน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สำนักหัวใจเดียวกันได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถเป็นสื่อกลางหรือเป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้คนพื้นที่ชายแดนใต้กับคนนอกพื้นที่ ให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันและอาทร สะท้อนข้อเท็จจริงและเรื่องราวแง่งามต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง ที่สำคัญ คือ การจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน กระทั่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดกระแสตื่นตัวมากขึ้นด้านการอ่าน-เขียน การถ่ายภาพ การสื่อข่าว ความสนใจในแวดวงศิลปะ ดนตรี รวมถึงการผลิตสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภท อีกทั้งได้ถ่ายทอดเพาะพันธุ์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมดีๆต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกของสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นดั่งในอดีตที่ผ่านมา
        หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ของสำนักหัวใจเดียวกัน เป็นกลุ่มเยาวชน กลุ่มหนึ่งที่อาสาสมัครมาร่วมลงมือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ ‘บ้านเกิด’ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีสมาชิก ‘สำนักหัวใจเดียวกัน’ เป็นเพียงพี่เลี้ยงที่ปรึกษา คอยดูแลประคับประคองให้ความช่วยเหลืออยู่ห่างๆ โดยภารกิจแรกที่เริ่มเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนมีบทบาทสำคัญร่วมคิด ลงมือดำเนินงาน และบริหารจัดการทั้งระบบ คืองาน ‘ปัตตานียิ้ม’  ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงาน การพิเคราะห์สถานการณ์โดยรวม จึงนำไปสู่แนวคิดร่วมมือจัดตั้งกลุ่มเยาวชนนาม ‘เฌอบูโด’ ภายใต้นิยาม “เมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นแกนกลางดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับองค์กรหรือเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ดำเนินภารกิจครอบคลุมทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การกระตุ้นจิตสำนึกดีๆ เชิงสังคม ฯลฯ
             มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการเรียนการสอนมุ่งการสร้างเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตทุกคน ทุกระดับปริญญา ให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่จะได้จากสถานการณ์จริง ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนและประสบการณ์ตรงเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยวิธีการใช้ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินค่าในแต่ละประเด็นความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวาง และลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น
              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้สมบูรณ์ คณะกรรมการนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 จึงร่วมกับสำนักพิมพ์ 'บางนรา สำนักพิมพ์', ร้านหนังสือเคล็ดไทย และร้านแซ็กโซโฟน อนุสาวรีย์ชัยฯจัดคอนเสิร์ต หงา คาราวาน โดยรายได้ส่วนหนึ่งหนึ่งนำไปมอบแก่กลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ที่ต้องการให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี ทำงานเพื่อสังคม ซึ่งหลังจากจบสิ้นโครงการแล้ว นิสิตจะต้องนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการจัดการงานของโครงการนำเสนอรายงานอภิปราย สรุปการศึกษา และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
               ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อประโยชน์ของนิสิต และของสาธารณชนต่อไป


วัตถุประสงค์   
             การตัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
o นิสิตมีโอกาสร่วมงานกับองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิด
o นิสิตมีโอกาสประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสังคมในกว้าง
o นิสิตได้มีโอกาสทำงานกลุ่ม สร้างความสนิท สามัคคีในหมู่คณะ
o เพื่อหาทุนมอบแก่โอกาสให้กลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ อันเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนโอกาสในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
o นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำซีเอสอาร์ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรภาคเอกชน
o มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีภาพลักษณ์ที่ดี กว้างขวาง และหลากหลายมากขึ้น
o นิสิตมีความสามัคคีกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
 คณะกรรมการนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ทุกคน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
o อาจารย์ จำนวน 1  คน
o นิสิตจำนวน 23 คน
o เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตวัชรพล จำนวน 1 คน
              (รายชื่อในเอกสารแนบ)
ระยะเวลาดำเนินการ
 วันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ ร้านเซ็กโซโฟน อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดในเอกสารแนบท้าย)
งบประมาณ
• งบประมาณสนับสนุน
 - งบประมาณในการจัดซื้อบัตรคอนเสิร์ตและหนังสือ จำนวน 100 หน่วย
    (หนึ่งหน่วย ประกอบด้วยบัตรคอนเสิร์ต และหนังสือ) 
 - สำนักพิมพ์ 'บางนรา สำนักพิมพ์' รับผิดชอบ 250 หน่วย
• งบประมาณรายจ่าย
 - ค่าใช้จ่ายบัตรคอนเสิร์ต และหนังสือ รวมราคา  555 บาท (รับไปจำหน่าย)
ดัชนีชี้วัด
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของภาคประชาชน
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในการทำงานเพื่อสังคม
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต
- ร้อยละของรายได้ที่สามารถนำไปมอบแก่เยาวชนในสามจังหวัดฯ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ


            


กำหนดการวันงาน คร่าวๆ ดังนี้

                14.00 เปิดรับบัตรพร้อมหนังสือ กม.63 เข้างาน (บริเวณโต๊ะหน้าร้าน)
                15.00 เปิดประตูให้เข้างาน
                16.00 เปิดตัวหนังสือ
                17.00 งานแสดงดนตรี จนถึงเวลา 19.00 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ศณีรา วันที่ : 31/03/2012 เวลา : 09.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
Thaihippy

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ศณีรา วันที่ : 31/03/2012 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 7
น้ำทะเล

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ศณีรา วันที่ : 31/03/2012 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 6
keya อืม..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ศณีรา วันที่ : 31/03/2012 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 5
BlueHill ครับพี่ชาลี

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Thaihippy วันที่ : 31/03/2012 เวลา : 09.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

...อยากไปมากกกกกกก แต่เหมือนว่าติดอยู่ที่ กม.62

นายเม็ดฝุ่น เองครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พิชช่า วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lovelearnlife

ศิลปินในหัวใจ....ประชาธิปไตยที่แท้จริงยุค 2516

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 18.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

เห็นชาเขียวแล้ววววววววววววววววววววววว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
keya วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keya

โอนเงินไปเดือนนึงแล้ว มีแต่สัญญาใจ พอไปถึงหน้างานจะจำนู๋ได้มั้ยเอ่ย 55++

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
BlueHill วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผมติดงาน HB ลูกสาว ไม่สามารถไปร่วมงานและพบปะพี่ ๆ น้ิอง ๆ ได้ครับ แต่ผมให้บัตรแก่นักข่าวไปแทน ยังไำงก็วานกลับมาช่วยเขียนชมให้บ้างนิ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศณีรา วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 13.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 3
KBD_1 อืม..ปีนี้ 64 แล้วครับ นั่นเป็นบันทึก กม.63

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
KBD_1 วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kbd
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้

อ่าน "ความบ้ามาเยือน" ของลุงหงา ยังไม่จบเลย... หรืออ่านแล้ว อ่านอีกได้

ข้าพเจ้าเข้าใกล้หลักสี่ ลุงหงา ไปไกลถึง กม.63 แล้วรึนี่

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ศณีรา วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 13.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/03/2012 เวลา : 12.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

นั่นสิ อยากรู้เหมือนกัน ว่าทำไมคุณต้องไปชมคอนเสิร์ต กม.63 หงา คาราวาน......

งั้นต้องไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน