*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 803
  • จำนวนผู้ชม : 2572753
  • จำนวนผู้โหวต : 690
  • ส่ง msg :
  • โหวต 690 คน
<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 1809 , 22:55:33 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

                 

                     เด็กเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน

                  โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกิจกรรมที่ดีในการะหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าฮาลา-บาลา ของเยาวชนในตำบล โดยครั้งแรกจัดขึ้นในสมัยที่ พ.ต.ท.พิทักษ์ เอียดแก้ว เป็น ผบ.กองร้อย ตชด.ที่ 445 และนายอับดุลรอนิง ลงซา เป็นประธานกรรมการบริหารองค์หารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงในปี พ.ศ. 2545 จัดค่ายเยาวชนในรูปแบบลูกเสือชาวบ้าน ฝึกวินัย ฝึกภาวะผู้นำ และความสัมพันธ์ระหว่างในหมู่เยาวชน รวมไปถึงกับเจ้าหน้าที่ อบต.อัยเยอร์เวงและ ตชด.ที่ 445


เริ่มแรก ปี พ.ศ. 2544

 จากวันนั้น..ยังไม่เคยลืม  


                   จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 ได้เชิญ “สำนักหัวใจเดียว” องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและประชาชน ในด้านการสืบสานอนุรักษ์สิงดีงามไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงทรัพยากรอันมีค่าในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงแง่มุมที่แตกต่างจากสิ่งที่เห็นในสื่อหลักที่ผูกขาดการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ขณะนั้น

อ.เกริ่น เขียนชื่น วิทยกร เท็คนิคการถ่ายภาพ คนที่ 2


                    โดย“สำนักหัวใจเดียว” ภายใต้การนำของ นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ นักเขียนรางสีสันอวอร์ด จะรับผิดชอบโดยการนำ ช่างภาพฝีมือดี ช่างถ่ายและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และอาจารย์ศิลปะ สอนวาดรูป ปรับเปลี่ยนสาระโครงการฯ โดยเพิ่มหลักสูตรที่น่าดึงดูดสำหรับเยาวชน สามารถจุดประกายให้เยาวชนมีหลักคิด ทัศนคติที่ดี ในการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรท้องถิ่น เสมือนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่ในสังคม หลักสูตร“ทักษะการเขียน การถ่ายภาพเบื้องต้นและศิลปะการวาดภาพธรรมชาติ”จึงเป็นคำตอบโจทย์ที่ดีที่สุด ในการปรับโครงการเยาวชนอนุรักษ์ป่าฮาลา เป็น โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า โดยยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเสริมเยาวชนให้รู้รักสามัคคี และวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม คือ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการเขียน การถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน สำหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นนักเขียน หรือสื่อมวลชลที่ดีในอนาคต


เทศบาลเมืองเบตง เฌอบูโด และ พี่ๆตชด. มาช่วยเราทุกปี


                      นอกจากนี้ เรายังได้รับความอนุเคราะห์จากกองการศึกษาเทศบาลเบตง สำหรับวิทยากรสันทนาการ มืออาชีพ ที่มีความสามารถในการละลายพฤติกรรม ช่วยเยาวชนในการปรับตัว ลดความกดดัน ของเยาวชนเมื่อเข้ามาในค่าย เพราะเด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดทักษะประสบการณ์ ขาดโอกาสทำให้ มิกล้าแสดงออก

เหนื่อย แต่สนุก ได้ความรู้


                      โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯอยู่เสมอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญ คือ จิตสำนึกในการรักษ์ป่า ความรู้สึกอยากจะรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงจำนวนเยาวชนมีความสนใจ ความต้องการที่จะเข้าไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ ของป่าฮาลา-บาลามากขึ้นทุกปี


อ.ย่อง ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ กับ ซูไฮมี มีนา เยาวชนรุ่นที่ 2 มาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟัง


                      ในอนาคต หลักสูตรคาดว่าจะได้การบรรจุเพิ่มเติม คือ ความรู้เกี่ยวกับพฤกษาศาสตร์ พรรณไม้ในท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้นักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านในการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรขึ้น รวมไปถึงการขยายโครงการฯไปถึงบุคคล เยาวชนนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการขยายแนวคิด เมล็ดที่ดีในสังคม ให้ยิ่งกว้างขึ้นไป อันจะเป็นพลังในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าฮาลา-บาลา หรือป่าอนุรักษ์ใดๆ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

อ.ตู่ วิทยกร สอน ศิลปะ ต่อจาก อ.สุไลมาน ยาโม และ อ.สุกรี ประเสริฐดำ


                      โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า ประจำปี 2562 ในครั้งล่าสุด เรายังคงมีทีมงานวิทยากรฝีมือดี จิตใจเยี่ยม มาร่วมงาน เด็กและเยาวชน ภายในตำบลอัยเยอร์เวง อายุ 12-15 เข้าร่วมจำนวน 55 คน พี่เลี้ยงวิทยากร รวม 40 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 18- 21 เมษายน 2562 โดยการอบรมแบ่งเป็นการอบรมสัมมนาในห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 445 อำเภอเบตง เป็นเวลา 1 วัน และเดินทางไป ณ หน่วยอนุรักษ์สวนป่าพระปรมาภิไธย ที่ 2 (ปากคลองฮาลา) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ...ศณีรา รายงาน.


 อ.ไคโร กับการสอนศิลปะ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Chaoying วันที่ : 26/07/2019 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เป็นวิธีหนึ่ง ที่ทำให้เยาวชนรักผืนป่า

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/07/2019 เวลา : 23.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน