*/
วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
Posted by สำนักข่าวนครแม่สอด , ผู้อ่าน : 860 , 23:32:00 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข่าวประจำวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง มอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับราษฎรบ้านขุนห้วยแม่สอด

ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุช พันเอกประสาน เห็นประเสริฐ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 (ฉก.ร.14) ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย ตชด.ที่ 346 อ.แม่สอด.จ.ตาก , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร กะเหรี่ยง จำนวน 100 ผืน ณ ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่สูง บริเวณชายแดนไทย=เมียนม่าร์ บนพื้นที่ภูเขาสูง อากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่อง  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกองทัพบก ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นห้วงฤดูหนาว ทำให้ประชาชนในเขตภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยหนาวมาตลอด จึงมีความห่วงใย และเห็นความสำคัญในการให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศที่ประสบภัยดังกล่าว        จึงสั่งการให้ กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองกำลังนเรศวร นำผ้าห่มกันหนาวมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับในพื้นที่ ๕ อำเภอชายแดน จังหวัดตาก เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ กองกำลังนเรศวร ได้มอบให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๑๔  เป็นหน่วยดำเนินการในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์   นันทะศิริ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จัดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

                ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด นายอุดม  งามสงวน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกัยฝึกซ้อมแผนดัลเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ให้หน่วยงานของสถานประกอบกิจการ รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยให้มีการบรรยายภาคทฤษฎี การฝึกภาคปฎิบัติ เรื่องการป้องกันและวิธีปฏิบัติตนในการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้   ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนอพยพหนีไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.  ฝึกซ้อมแผนตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)      ที่ประกอบไปด้วย การฝึกซ้อมตามแผนการจัดการอุบัติการณ์ (IMP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)  เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการเกิดภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ นอกจากจะพัฒนาระบบเพื่อรองรับภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังมีการทบทวน และฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทตามหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

เรือนจำกลางตากนำผู้ต้องขังชายน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแปรอักษรเลข ๙ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ลานเอนกประสงค์ภายในเรือนจำกลางตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางเรือนจำกลางตากได้จัดขึ้น โดยมีการแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทยและข้อความว่า ตาก จากผู้ต้องขังชายจำนวน 909 คน   กิจกรรมแปรอักษรของผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางตาก นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทยและข้อความว่า ตาก เป็นสัญลักษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรไทยทุกคน พร้อมกันนี้ผู้ต้องขังได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาและพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังเสมอมา

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

นายอำเภอพบพระเข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลพบพระในโครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

นายประสงค์หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะอาจารย์  เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพบพระ รวมทั้งยังมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยยากไร่ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลนายจิรายุ แสงนิ่มนวล อายุ 19 ปี นักเรียน ม.5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม และเป็นประธานนักเรียน ที่ถูกรถชนจนมีอาการหนัก  การเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลในครั้งนี้เป็นการทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทั้งนี้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ  กล่าวว่า จังหวัดตาก จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่อง และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

ตรวจพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้า  หมอโรงพยาบาล วอนทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลและป้องกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ได้โพสต์ลงในไลน์ภาครัฐ-เอกชน ว่าขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดในพื้นที่ อ.แม่สอด เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้จับสุนัขจรจัดที่อยู่ในโรงพยาบาลไปตรวจที่ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จากผลการตรวจพบว่าสุนัขตัวดังกล่าวมีเชื้อพิษสุนัขบ้า หากไปกัดคนหรือสุนัขด้วยกันก็จะติดเชื้อทันที

ซึ่งหมอโพสต์ว่า “เรียนพี่น้องชาวแม่สอด ช่วงนี้ให้ระวังสุนัขจรจัดให้ดีนะครับ มีสุนัขจรจัดที่พบในโรงพยาบาลแม่สอด เป็นสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วครับ จากที่พบเริ่มต้นหนึ่งราย แสดงว่ายังมีเชื้อในสุนัขอีกเป็นจำนวนมาก พวกเราคนแม่สอดคงต้องช่วยกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ปศุสัตว์ เทศบาล ตำรวจ สาธารณสุข และโรงพยาบาล สำคัญคือ พี่น้องชาวแม่สอด ควรงดให้อาหารกับสุนัขจรจัด และช่วยกันกำจัดสุนัขจรจัดโดยถูกวิธี ควรกำจัดในทุกพื้นที่ ไม่อยากให้เกี่ยงกัน ว่าพื้นที่ใคร ต้องช่วยกันเป็นทีมครับ  เราเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ไม่แก้ปัญหาพื้นฐาน เช่นขยะ สุนัขจรจัด การจราจรฯ แล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษจะไปรอดไหมครับ หวังว่าชาวแม่สอดคงจะตระหนักและช่วยกันครับ”

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท สืบสานประเพณีไทยร่วมลอยกระทง ที่ห้องอาหารชายน้ำ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

                ที่ห้องอาหารชายน้ำ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท  โดยนายสมศักดิ์  สายสวาท ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมลอยกระทง ในวันศุกร์ และเสาร์ ที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. โดยเปิดให้บริการทั้งแขกที่เข้าพัก และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมลอยกระทง ที่บริเวณริมสระน้ำ ของโรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท   และร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์หลากหลายสไตล์ หลากหลายเมนู อาทิ ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง  ยากิโซบะ ซูชิ แกส้มชะอมทอด  ข้าวเกียบปากหม้อ และอื่นๆอีกมากมาย และบุฟเฟ่ต์ซอฟดริ้ง ไม่อั้น ในราคาสบายกระเป๋า ที่ ผู้ใหญ่ 349 และ เด็ก 149  โดยหางบัตรทางโรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท  ได้นำไปจับแจกรางวัลมากมาย อาทิ บัตรเล่นฟิตเนส และว่ายน้ำ 1 เดือน บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าในการณ์นี้ด้วย สำหรับในปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งการสูญเสียของประชาชนชาวไทย ที่ยังคงโศกเศร้า โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท  จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพียง 2 วันเท่านั้น และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จะได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยและทำการแปรแถว เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน