*/
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559
Posted by สำนักข่าวนครแม่สอด , ผู้อ่าน : 712 , 06:38:14 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข่าวประจำวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2559

อาสาสมัครกู้ภัยชายแดนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก รวมพลังทำความดีสอนวิชากู้ชีพพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนตามแนวชายแดน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                 ที่อาคารหอประชุมโรงเรียน อรุณเมธา ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนบนภูเขาสูงติดแนวชายแดนไทย-เมียนมาร สมาชิกอาสาสมัครกู้ภัยพายัพและทีมแพทย์สนามจากโรงพยาบาลอำเภอพบพระ ได้รวมพลังจัดโครงการ ทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน จัดฝึกสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติภัยต่างๆ และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนกว่า 100 คน ที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ถวายเป็นพระราชการกุศล โดยมี นายอดุลย์ เกตุสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณเมธา ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม ก่อนเริ่มการฝึกอบรม ทีมอาสาสมัครคณะครูและนักเรียน ต่างพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                ด้านนาย อำนาจ แสนใจ รองประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพายัพ กล่าวว่าวันนี้อาสาสมัครกู้ภัยกว่า 30 คน ซึ่งทำงานด้วยใจและไม่มีค่าตอบแทน โดยอาสากู้ภัยและทีมแพทย์สนาม ได้ตั้งใจทำโครงการทำความดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน โดยทำการจัดฝึกสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ในถิ่นห่างไกลตามแนวชายแดน ซึ่งแต่ละปีมีเด็กนักเรียนและประชาชนที่ประสบอุบัติภัยต่างๆ ได้สูญเสียทั้งร่างกายและเสียชีวิตจากการไม่ได้รับการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ก่อนจะถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลยังความสูญเสียที่ประเมินค่ามิได้ โดยโครงการนี้จะจัดฝึกอบรบให้ครบทุกโรงเรียนและทุกพื้นที่แนวชายแดนอำเภอพบพระ ตลอดทั้งปีนี้

////////////////////////////////////////////////////////เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว

รพ.แม่สอด จัดอบรมศิลปะป้องกันตัวจากภัยร้าย

                     ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมศิลปะป้องกันตัวจากภัยร้าย โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับ Wacoal Sport  วาโค้ว จัดโครงการ “Wacoal We Care By Atthayooth”แอทเทยูธ ศิลปะป้องกันตัวจากภัยร้าย โดยพันเอกหญิงกนกวรรณ ศรีไชยะ (ครูตุ่น) และคณะฯ เพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการป้องกันตัว เทคนิคเบื้องต้นในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขัน กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอด รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น คือภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

                   นายแพทย์สมชาย มีศิริ ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า สังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ คนในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดเมตตา เมื่อเกิดความอยากมีอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อก็กระทำทุจริต ลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราวดังที่เป็นข่าวอยู่เสมอ ทั้งจากข่าวสารที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงตามโซเชียลมิเดีย เฟสบุ้ค ไลน์ สังคมปัจจุบันจึงไร้ความมีน้ำใจ มนุษย์ชอบหมกมุ่นในกามคุณเป็นที่รวมสิ่งยั่วยุทางเพศ สิ่งมอมเมาในรูปแบบการพนัน เสพสิ่งเสพติด เมื่อสังคมไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นนี้ จึงหมกมุ่นจนถอนตัวไม่ขึ้น ภัยต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราจึงมีมากมาย

นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ภัยสังคมในปัจจุบันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การรู้จักวิธีป้องกันตัว ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือความคิด ก็จะเป็นการลดปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรมได้ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดมีการปฏิบัติงานกันตลอด 24 ชั่วโมง ในการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานหรือจากที่ทำงานกลับไปบ้าน ล้วนแต่มีภัยอยู่รอบตัว หากได้เรียนรู้เทคนิคการป้องกันตัวจากภัยร้าย จะทำให้ได้แนวคิดพื้นฐาน นำเอาสิ่งใกล้ตัวมาใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัว หรือแม้แต่มือเปล่าของเราเองก็เป็นสิ่งสำคัญในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่อันตรายได้ แน่นอนว่าหากเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ย่อมช่วยเหลือหรือปกป้องผู้อื่นจากภัยร้ายได้เช่นกัน

//////////////////

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดอรบมข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่

ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มอบหมายหน้าที่ให้นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศการเรียกบรรจุในครั้งนี้โดยมีคณะครูที่ได้รับการบรรจุใหม่จำนวนทั้งสิ้น 68 ราย ใน 15 กลุ่มวิชาเอก

สำหรับบรรยากาศในการเรียกบรรจุครั้งนี้ประกอบไปด้วย การปฐมนิเทศให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่  โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาท ข้อคิดในการปฏิบัติตนในการรับราชการพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและมอบนโยบายด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จากนั้นครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ทำการเลือกสถานศึกษา กรอกแฟ้มเอกสารประวัติข้าราชการเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานการเข้ารับราชการ และทำการเลือกสถานศึกษาที่จะไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้ง 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากต่อไป

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยการนำของนางไพเราะ  กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มจากเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหวพระ  จากนั้น นางไพเราะ  กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวคำถวายอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ /////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเปิดฟ้าส่องจันทร์ ในคืนวันลอยกระทง

            ที่บริเวณสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นายพเราะ  กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม เปิดฟ้าส่องจันทร์ ในคืนวันลอยกระทงอันเป็นปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง ใกล้โลกของเรามากที่สุด ในรอบ 70 ปี โดยสถานศึกษาได้เชิญชวนนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมกิจรรมดูดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี Super Full Moon 2559 ในคืนดวงจันทร์จะปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี ที่ระยะห่าง 356,511 กิโลเมตร ทำให้คืนดังกล่าวจะสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย หรือที่มักเรียกกันว่า Super Full Moon โดยจะสามารถสังเกตการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกได้ด้วยตาเปล่า ทางทิศตะวันออก หลังดวงอาทิตย์ตก ตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป ทางสถานศึกษาประกาศได้เชิญประชาชน นักเรียนที่สนใจในกิจกรรมดูดวงจันทร์ในค่ำคืนวันนี้และทางโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นโรงเรียนเครือข่าย ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นอย่างสูงที่ได้มอบอุปกรณ์มาใช้ในส่วนเรื่องการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น

นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้รับกล้องโทรทรรศ โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว ให้กับ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสื่ออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทาง//////////////////////////////

ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์  นันทะศิริ

บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด

            หลายหน่วยงานและสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดต่างจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559 ไม่ว่าจะเป็นทางวัดมณีไพรสณฑ์ วัดชุมพลคีรี ชุมชนดอนไชย อีกทั้งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆก็มีการนำกระทงใบตอง กระทงขนมปัง กระทงโฟมมาวางจำหน่ายเพื่อให้ผู้ที่สนในและอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทงได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงในคืนของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง โดยในปีนี้ทางส่วนราชการให้งดการจุดพลุ ประทัดและโคมลอย เนื่องจากเป็นช่วงของการไว้ทุกข์

พิธีลอยกระทงแต่เดิมเป็นพิธีลอยโคมของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์คือ พระอิศวร พระนารายณ์และพระพรหมบนสวรรค์ ต่อมาศาสนาพุทธได้เข้ามาแทนที่ จึงเปลี่ยนเป็นพิธีลอยโคมเพื่อบูชาพระธาตุเกษแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมานที ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงได้คิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นลอยน้ำเป็นคนแรก เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้เป็นเยี่ยงอย่าง และจัดให้มีประเพณีลอยกระทงขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประจำทุกปี พิธีลอยกระทงในปัจจุบันจึงมีทั้งลอยโคมเพื่อบูชาพระธาตุเกษแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมามหานที///////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

เกิดเหตุเด็กหญิงน้อยใจผู้ปกครองห้ามเที่ยวลอยกระทงกินยาฆ่าหญ้าฆ่าตัวตาย

            ร.ต.อ.ทรงวัฒน์ คันทะมูล ร้อยเวร สภ.แม่สอด จ.ตาก ไปตรวจสอบคนกินยาฆ่าหญ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่สอด ผู้เสียชีวิต เด็กหญิง เอ นามสมมุติ อายุ 14 ปี ราษฎร ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โดยมี บิดายืนดูด้วยความเสียใจและเตรียมรับศพกลับบ้าน  ทั้งนี้เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ขณะที่เด็กหญิง เอ กำลังจะออกจากบ้านเพื่อไปลอยกระทงในหมู่บ้านกับเพื่อนๆ แต่ถูกมารดาว่ากล่าวตักเตือนว่าไม่ช่วยทำงานบ้านเอาแต่เที่ยว ทำให้เด็กหญิง เอ น้อยใจเดินเข้าไปในห้องสักพักได้ยินเสียงดิ้นโครมครามในห้อง ต่างก็วิ่งเข้าไปดูพบเด็กหญิง เอ นอนดิ้นน้ำลายฟูมปาก ใกล้กันพบขวดยาฆ่าหญ้าตกอยู่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลพบพระ แต่มีอาการหนักจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่สอด และได้เสียชีวิตในช่วงเช้าที่ผ่านมา////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน