*/
  • มาลีรัตน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 236
  • จำนวนผู้ชม : 635976
  • จำนวนผู้โหวต : 471
  • ส่ง msg :
  • โหวต 471 คน
<< พฤศจิกายน 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
Posted by มาลีรัตน์ , ผู้อ่าน : 2241 , 07:44:42 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน เอกสิทธ์ , ดอกซ่อนกลิ่น โหวตเรื่องนี้

โทษจำคุกอันทำให้เกิดอุทกภัย 

 

นายบัญชา สหเกียรติมนตรี อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

 เขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับกั้นทางน้ำ เพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำและป้องกันอุทกภัย รวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนบนของเขื่อนประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่า ทางน้ำล้น สำหรับให้น้ำที่สูงกว่าระดับที่ต้องการไหลผ่านมาที่ฝั่งปลายน้ำ ชนิดของเขื่อนจะจำแนกตามชนิดของวัสดุก่อสร้าง เช่น เขื่อนหิน เขื่อนดิน เขื่อนคอนกรีต เขื่อนคอนกรีตบดอัด หรือเขื่อนไม้

 

 ประโยชน์ของเขื่อนที่สำคัญคือ เพื่อกักเก็บน้ำ โดยเก็บน้ำจากช่วงฤดูน้ำหลาก และปล่อยน้ำใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภคในช่วงขาดแคลนน้ำ เขื่อนยังคงใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมฉับพลันในฤดูที่น้ำไหลหลากอีกทางหนึ่ง โดยเขื่อนจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำ ให้น้ำไหลผ่านได้เฉพาะตามปริมาณที่เหมาะสม ในปัจจุบันเขื่อนทำหน้าที่หลักคือการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งของประเทศไทยมาจากการปั่นไฟจากเขื่อน

 

 ทางน้ำล้น หรือ สปิลเวย์ (spillway) เป็นโครงสร้างอาคารชลศาสตร์ที่สำคัญของเขื่อน เป็นส่วนโครงสร้างที่มีค่าก่อสร้างสูงที่สุดในงานเขื่อน เนื่องจากก่อสร้างด้วยวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางน้ำล้นบางประเภท จะประกอบด้วยประตูน้ำบานเลื่อนที่สามารถควบคุมระดับน้ำได้ ทางน้ำล้น ใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ด้วยการระบายน้ำส่วนเกินออกมายังท้ายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตัวเขื่อน ซึ่งจะทำให้เขื่อนเกิดความเสียหาย

 

 ประเทศไทยมีเขื่อนประมาณ 35 แห่ง ที่สำคัญและรู้จักกันได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนปากมูล และเขื่อนอื่น ๆ ที่กระจายไปอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ

 

 อุทกภัยที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคม 2554 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากน้ำที่ปล่อยลงจากเขื่อนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมาก  เป็นเหตุให้ทรัพย์สินและชีวิตคนเสียหายล้มตายชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้สังคมฉงนว่า เหตุใดผู้มีอำนาจดูแลเขื่อนจึงปล่อยน้ำมหึมาเช่นนั้น 

              จนมีเจ้าของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ ในรายการมองเทศมองไทยว่า เป็นการเล่นการเมืองแบบสกปรก เอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเดิมพัน พร้อมกับสาปแช่งในการกระทำของผู้มีอำนาจ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า 

            การออกแบบเขื่อนนั้น ปกติผู้ออกแบบจะเพิ่มความมั่นคงของเขื่อนสูงกว่ามาตรฐาน 2-3 เท่า และมีการตรวจสอบทุกปี 

          ซึ่งผู้มีอำนาจดูแลบริหารเขื่อนไม่เคยรายงานว่า เขื่อนมีรอยร้าวหรือแตก การที่ปีนี้ฝนตกชุกก็ควรให้น้ำไหลออกทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์ (spillway) หาใช่ปล่อยออกมาท่วมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ

          ถ้าผู้มีอำนาจดูแลจงใจกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายถือว่า ผู้มีอำนาจดูแลบริหารเขื่อน จงใจทำละเมิดอันเป็นความผิดทั้งอาญาและแพ่ง 

 แต่ถ้าผู้บริหารเขื่อนเห็นว่า ในเขื่อนมีน้ำอยู่มากเกรงจะเป็นอันตรายต่อเขื่อนจึงรีบปล่อยน้ำ เพื่อมิให้เขื่อนเสียหายโดยไม่คำนึงถึงผลจะเกิด ถือว่าผู้บริหารเขื่อนประมาทเลินเล่อ การกระทำจึงเป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

           ปัญหาสุดท้ายมีว่า จะฟ้องที่ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

 

 (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่น ของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ง ทางปกครอง ฯลฯ

 

 การที่ผู้มีอำนาจบริหารเขื่อนจงใจ หรือประมาทเลินเล่อปล่อยน้ำออกจากเขื่อน โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายอันจะเกิดแก่ประชาชนหรือประเทศชาติ จึงเป็นการกระทำละเมิด หน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือกรมกองของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน ล้วนมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จึงต้องฟ้องคดียังศาลปกครอง

 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เกิดอุทกภัย หรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ถ้าการกระทำนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 ถ้าการกระทำผิดดังกล่าวในวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 14,000 บาท

 

 มหาอุทกภัยที่เกิดในช่วงนี้ จะเป็นการกระทำโดยจงใจให้เกิดของผู้มีอำนาจดูแลเขื่อนหรือไม่ เป็นเรื่องที่สังคมต้องวิเคราะห์และพิสูจน์ให้ได้ความจริง เพื่อนำผู้กระทำผิดมารับโทษตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

              แต่หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยวิปโยคและคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เตือน และขอร้อง ให้หยุดปล่อยน้ำ ในรายการมองเทศมองไทยในสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 แล้ว ผู้มีอำนาจดูแลเขื่อน ยังปล่อยน้ำจากเขื่อนอีก โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติและประชาชน ถือว่าเป็นการกระทำโดยเล็งเห็นผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 จึงเป็นความผิดตามมาตรา 228 ข้างต้น และขอเตือนผู้ทำลายคันกั้นน้ำของการประปาตามคลองประปาต่าง ๆ นั้นก็มีความผิดต้องจำคุกตามมาตรา 228 ด้วย


          ทั้งหมดข้างต้น คือความเห็นของอดีตท่านผู้พิพากษา ซึ่งห่วงใยบ้านเมือง เกรงว่าหากคนไทยละเลย ปล่อยทุกเรื่องให้เป็นไปตามยถากรรม ผู้มีอำนาจรับผืดชอบบ้านเมือง และหน่วยงานที่ดูแลแต่ละเรื่องแม้จะทำงานชุ่ยแค่ไหนก็จะลอยนวล ไม่มีใครกล้ายุ่ง ท่านกำชับดิฉันมาหลายรอบให้เผยแพร่ให้ได้ จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจแสดงทรรศนะตามสบายค่ะ หากใครมีช่องทางทำอะไรต่อไปก็เชิญนะคะ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
มาลีรัตน์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 07.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maleerat

เอกสิทธิ์ เชิญเลยนะคะ และขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เอกสิทธ์ วันที่ : 13/11/2011 เวลา : 02.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vasit
นายอ้วน - Study?& Learn

ขอแชร์และโหวตครับพี่

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
มาลีรัตน์ วันที่ : 12/11/2011 เวลา : 08.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maleerat

เพลงผ้า ขอบคุณค่ะที่แวะเยี่ยม ดิฉันเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเขื่อนสักเท่าใด เพียงแต่ผูอาวุโสท่านนี้ เราเคารพได้สนิทใจ ท่านเดือดร้อนใจมาก ไม่อยากปล่อยทุกอย่างไปตามยถากรรม แล้วก็เกิดการกระทำซ้ำซาก ปัดความรับผิดชอบ โยนความรับผิดชอบใส่ผู้อื่นเสมอนั้นเองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

สวัสดีค่ะ

มาอ่านหาความรู้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
มาลีรัตน์ วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 21.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maleerat

@ พี่โบเดีย ความจริงควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ข้าราชการมักจะยอมงอให้ผู้มีอำนาจ หากใครไม่ยอมงอ ยอมหัก ก็ไม่โตทางราชการค่ะ
@ อริยทัศน์ ขอบคุณนะคะที่แลกเปลี่ยนยาวๆ ท่านอดีตผู้พิพากษาท่านก็มีแนวคิดของท่าน แต่อาจเกิดความสับสนว่าจริตท่านแดง ขอเรียนว่าไม่ใช่แดงค่ะ แต่ท่านรักความถูกต้อง การติดต่อดิฉันย่อมรับประกันระดับหนึ่ง ที่สำคัญท่านไม่อยากให้ผู้มีอำนาจลอยชาย ไร้ความรับผิดชอบ ท่านบอกว่า....จนมีเจ้าของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ ในรายการมองเทศมองไทยว่า เป็นการเล่นการเมืองแบบสกปรก เอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเดิมพัน พร้อมกับสาปแช่งในการกระทำของผู้มีอำนาจ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า
การออกแบบเขื่อนนั้น ปกติผู้ออกแบบจะเพิ่มความมั่นคงของเขื่อนสูงกว่ามาตรฐาน 2-3 เท่า และมีการตรวจสอบทุกปี

ซึ่งผู้มีอำนาจดูแลบริหารเขื่อนไม่เคยรายงานว่า เขื่อนมีรอยร้าวหรือแตก การที่ปีนี้ฝนตกชุกก็ควรให้น้ำไหลออกทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์ (spillway) หาใช่ปล่อยออกมาท่วมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ

ถ้าผู้มีอำนาจดูแลจงใจกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายถือว่า ผู้มีอำนาจดูแลบริหารเขื่อน จงใจทำละเมิดอันเป็นความผิดทั้งอาญาและแพ่ง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พี่โบเดีย วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/borderline

เวลามีเหตุการณ์ใหญ่ๆรัฐมักจะต้องหาเหตุโทษโน่นนี่...
เลิกเถอะแบบจับแพะ....ข้าราชการต้องทำงานในตำแหน่งเป็นสิบๆปี..ส่วนบรรดา ส.ส. หรือรัฐมนตรี...ก็ใช่ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ยาวๆแบบข้าราชการ..ความจริงถ้าเป็นไปได้...อำนาจของข้าราชการจะต้องใหญ่กว่าพวกบรรดา ส.ส.หรือรัฐมนตรีที่เข้ามาแค่ชั่วคราว...แล้วเสือก สั่งให้ข้าราชการทำโน่น ทำนี่....พอเกิดเรื่องข้าราชการซ่วย แต่
ส.ส. และรัฐมนตรีลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย...
อยากให้ลดอำนาจ รัฐมนตรี .ส.ส. แล้วไปเพิ่มอำนาจให้ข้าราชการ...ดูซิจะมีหน้าไหนอยากเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีกันบ้าง..... ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อริยทัศน์ วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aryatasna

ด้วยความเคารพต่อคุณ @มาลีรัตน์
๑..น้ำท่วม มิได้มาจากสาเหตุเขื่อน
๒. ยิ่งกว่านั้น การบริหารน้ำในเขื่อน มีคณะกรรมการร่วม จาก ๗ หน่วยงาน เขื่อนไม่มี "อำนาจ" สั่งระบายเอง..แต่ต้องเป็นไปตามกำกับของ กรมชลประทาน (ประธานคณะกรรมการบริหารน้ำ)
๓. การเมือง เป็นเรื่องของพรรครัฐบาล (ระหว่างหลงระเริงตะบอลกับเขมร และไล่ล่าปลด ผอ.ความั่นคงและพะวงกับการตั้ง ผบ.ตร)
๔. นายกฯ ประมาท หลังจากดูบางโฉมศรี ก็โหมประโคมเป็น Model ตาม คำที่ปรึกษา PR แต่บังเอิญ เจอของจริง ยิ่งกว่า PR แต่เป็นเคราะห์กรรมคนไทย ๕๕ จังหวัด

...ข้อมูลที่เราตามติดเรื่องน้ำท่วม เราสรุปได้แนวนี้..จึงส่งมาแลกเปลี่ยนกัน...เราไม่อยากเห็นแพะ อย่าง ผู้ว่า กฟผ. อธิบดีกรมชลฯ ผู้ว่า ประปานครหลวงฯ ผบ.ทบ. ผอ. Nectec สังเวยแก่คนเสื่อแดง...
๕ เราไม่รู้เจตนาของบทความของคุณ บัญชา..แต่การสรุปว่าใครคือต้นเหตุ ก่อน น่าจะไม่ค่อยเป็นธรรม ผิดวิสัยผู้พิพากษา...แต่ถ้านิยมเสื้อแดง ก็ไม่ว่ากัน...เพราะเป็นทางจริต จริตใครก็จริตคนนั้น...

...แลกเปลี่ยนกันนะ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน