• มุสิกะตะวัน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2007-02-15
 • จำนวนเรื่อง : 547
 • จำนวนผู้ชม : 543199
 • ส่ง msg :
 • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/mataharee
วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2550
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 858 , 11:41:44 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอเชิญร่วมงาน

 

“ ร ว ม พ ล ค น กิ น ป ล า ”

 

ระหว่างวันที่   7 – 9 ธันวาคม 2550 

  สวนสันติไชยปราการ   ถนนพระอาทิพย์ กรุงเทพฯ

 

 

ร่วมค้นพบ ค ว า ม จ ริ ง ...จากบทเรียน ...

 

ที่ แ ล ก ด้ ว ย ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง ท รั พ ย า กร และ  วิ ถี ชี วิ ต

 

ของ  “ชาวประมงพื้นบ้าน”

 

ที่พวกเขา...พยายามสะท้อนบอกกับสังคมไทยมาโดยตลอด....

 

แต่....ณ  วันนี้

 

ปัญหาของการต้องอยู่  ต้องกิน  เพื่อชีวิตแบบพอเพียง...ยังคงอยู่ 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง....ยังคงมากขึ้น..

และจะมากขึ้นต่อๆไป

 

 และ....ปัญหาได้ “ข ยั บ ”   เข้าใกล้ตัวเรา...เรื่อยๆ..

 

 

คุณ..   “คนกรุงเทพฯ”......รู้ตัวหรือไม่ ???

 

 

 

 

แล้วคุณจะรู้ว่า

ปัญหานี้.....ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณ

เรื่องจริงจาก.............คนหาปลา

 

"กุ้ง หอย ปู ปลา"     เป็นอาหารโปรตีนราคาถูกที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศโซนร้อน และมีลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วย แม่น้ำลำธาร กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ในขณะที่พื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศติดอยู่กับทะเล มีชายฝั่งรวมกันทั้งอันดามันและอ่าวไทย ซึ่งมีความยาวประมาณ 2,614 กิโลเมตร มีพื้นที่ 22 จังหวัดที่ติดพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทุกจังหวัดมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทางการประมงทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทำให้สังคมไทยไม่เคยขาดแคลนอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่หลากหลาย ทั้งจากแหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำกร่อยจากทะเลสาบ และทะเลนอกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

 


รุ่งเช้าลาดหอยเสียบชายหาดจะนะ จ.สงขลา


เด็กๆ ที่ อ.จะนะ วางอวนหน้าบ้านก็ได้ปลามากินแล้ว


ก้ามกรามค่ะ


ปล่อยกลับทะเลค่ะ เพราะมันกำลังวางไข่ค่ะ

ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ล้มเหลว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยไม่ได้รับการปกป้อง ดูแลหรือฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย เป็นแหล่งทิ้งสิ่งปฏิกูล ป่าชายเลนถูกทำลาย ทำให้เกิดปรากฎการณ์อันกระทบต่อแหล่งอาหาร โดยเฉพาะ กุ้ง หอย ปู ปลา อันเป็นอาหารโปรตีนหลักของสังคมไทยลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของผู้คนในสังคม ในขณะที่ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารทะเลอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก


ชาวประมงต้องช่วยเหลือกัน ทำประมงคนเดียวไม่ไหว


วางอวนครั้งเดียวได้แบบนี้


ช่วยกันหน่อย


ราชินีทะเลสาบสงขลา (ปลามิลังหรือปลาดุกทะเล)

หากเราพิจารณาเฉพาะการจับสัตว์น้ำในอ่าวไทยเราจะพบว่าพันธุ์สัตว์น้ำในอ่าวไทยลดจำนวนลงเรื่อยๆ จากการลดลงของพันธ์สัตว์น้ำในทะเล นอกเหนือจากการกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพทางการประมงแล้ว

ในส่วนของผู้บริโภคก็ต้องเปลี่ยนจากอาหารโปรตีนจากธรรมชาติไปรับประทาอาหารโปรตีนมือสองเช่นไก่เนื้อ กุ้ง ปลา จากการเพาะเลี้ยง ที่ใช้เวลาเลี้ยงระยะสั้นๆ ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและยาปฏิชีวนะที่หลากหลาย ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้นทุกวัน


ชาวประมงเป็นเจ้านายตัวเอง


เป็นอาชีพของชุมชน ไม่มีใครเป็นเจ้าของทะเล


ปลากระบอก


ได้ปลามาก็ต้องช่วยกันทั้งครอบครัว เพื่อนบ้านก็มาช่วยด้วยได้รับแบ่งปลาไปกิน เป็นการตอบแทน

บรรจง นะแส ผู้อำนวยการโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้ เป็นคนหนึ่งที่ทำงานกับชาวประมงมานานกล่าว่า "มองในแง่ทางวิชาการ ที่นักวิชาการทางการประมงมักพูดกันก็คือ ประชากรเราเพิ่มขึ้น การบริโภคมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีทางการประมงมากเกินไป ทำให้เราจับพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมากเกินกำลังผลิตของธรรมชาติที่เรียกว่า Over Fishing ซึ่งผมก็มองว่าถูกเพียงส่วนหนึ่ง

ประเด็นสำคัญผมมองว่า ประเทศของเราขาดการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรามีทรัพยากรมาก หลายหลายชนิด แต่เราล้มเหลวในเรื่องการบริหารจัดการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างทั้งทางการเมือง และมาตรการทางกฎหมาย ที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการจัดการ ส่วนใหญ่การเมืองตกอยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มทุน ที่หากินกับทรัพยากรของชาติทะเลไทยวันนี้ เต็มไปด้วยเครื่องมือลำลายล้าง อย่างอวนรุน อวนลาก เรือปั่นไฟ เรือคราดหอยลาย ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ประเทศพัฒนาทั้งหลายเลิกใช้หมดแล้ว


ปลาหมึกหอมตัวน่ารักมากว่าน่ากิน


ปลาหมึกหอมติดอวนสามชั้นแบบนี้


มากันทั้งฝูง


ปลาเกาตัวนี้ราคาดีครับ

เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ลำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างมโหพาฬ สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้อาชีพประมงชายฝั่งหลายแสนครอบครัวต้องลำบากยากจน แต่นักการเมืองบ้านเราส่วนหนึ่ง เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานปลาป่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานน้ำปลา เครื่องมืออวนรุน อวนลาก เรือปั่นไฟ เรือคราดหอยลาย เป็นเครื่องจักรสำคัญในการหาวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานของพวกเขา
คนส่วนใหญ่อย่างชาวประมงจะอดอยาก จะตกงาน หมดอาชีพไม่ใช่ประเด็นที่นักการเมือง หรือกลุ่มทุนในบ้านเราให้ความสนใจมากนัก

ผมเชื่อในต้นทุนในศักยภาพของทรัพยากร โดยเฉพาะประสบการณ์ในการทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านมากกว่า 20 ปี ผมพบว่าบางพื้นที่เราแค่หาหนทางหยุดเครื่องมือทำลายล้าง เช่น ไม่ให้มีอวนลาก อวนรุนเรือคราดหอยเข้ามาในพื้นที่แค่ 3 เดือน พันธุ์สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีให้จับเหลือเฟือ

บางพื้นที่ทำเขตอนุรักษ์ทำปะการังเทียมแค่ 4-5 เดือน หมู่บ้านก็จะอยู่ได้ด้วยอาชีพทำการประมง เพราะอาหารทะเลสดๆ ขนาดที่โตเต็มวัยราคาสูงตลอด


หมึกหอมสดๆ จากทะเลเดินทางไปถึงผู้บริโภค


บรรยากาศยามเช้า ในหมู่บ้านประมงทั่วไป


หมึกกล้วยงามๆ

 

 

ทางออกในแง่ของชุมชนก็คือ ความร่วมมือกันฟื้นฟู ซึ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงมาก เพราะต้องต่อสู้กับอินธิพลท้องถิ่นอิทธิพลของนายทุนเจ้าของโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาป่น

ทางสมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิเพื่อผู้ผู้บริโภค คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ จึงเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดให้มีโครงการรวมพลคนกินปลาขึ้น เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงต้นทุนเดิมของสังคมไทย โดยเฉพาะต้นทุนอาหารโปรตีนจำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ที่มีอยู่ในสังคม เพื่อนำเสนอสถานการณ์ ปัญหา และทางออกเพื่อให้ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำได้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

 

และ....เพื่อการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง

ในการร่วมมือกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำทะเลและชายฝั่งของประเทศ      และเพื่อให้ผู้บริโภคและชาวประมงพื้นบ้านได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

 

 

การ   “  รวมพลคนกินปลา”     จึงจำเป็น ต้องเกิดขึ้น    และ  กำหนดให้มีใน

   

 “ ร ว ม พ ล ค น กิ น ป ล า ”

ระหว่างวันที่   7 – 9 ธันวาคม 2550 

  สวนสันติไชยปราการ   ถนนพระอาทิพย์ กรุงเทพฯ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

 

7 ธันวาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13.00-14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14.30–16.30 น. 
 
 
 
 

 

16.30-20.00 น. 

 

นำเสนอสถานการณ์ปัญหาของทรัพยากรชายฝั่ง และชุมชนประมงพื้นบ้าน

 • ผศ.ดร.จารุณี  เชี่ยววารีสัจจะ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คุณสะมะแอ เจะมูดอ เลขาฯสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน ภาคใต้

 • คุณนิทัศน์ แก้วศรี ประธานสมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา

 • คุณอาหลี ชาญน้ำ ที่ปรึกษาสมาคมประมงพื้นบ้าน จังหวัดกระบี่

ดำเนินรายการโดยคุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี 

นำเสนองานวิจัย “หมู่บ้านคนตกปลา” โดย

 • คุณพิกุล  สิทธิประเสริฐกุล

 • คุณนูรุดดีน โตะตาหยง

 • ตัวแทนชาวบ้านปาตาบาระ  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ชนะสงคราม 

นิทรรศการ / วีดีโอวิถีประมงพื้นบ้าน 

 

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

 

8 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

8.30–12.00น. 
 
 

 

 

 

13.00 –18.00 น.

 

 

 

ทัศนะผู้บริโภคต่ออาหารทะเลโดย  คุณสารี อ๋องสมหวัง

 • ตัวแทนผู้บริโภค

 • ตัวแทนผู้บริโภค

ดำเนินรายการโดย คุณวัชระ ทิพย์ทอง ผู้ประสานโครงการเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูล

 

 • สาธิตการทำอาหารทะเล จากกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้าน

 • กลุ่มผู้บริโภคพบชาวประมงพื้นบ้าน

 • เปิดตลาดสินค้าประมงพื้นบ้าน

 

 

9 ธันวาคม 2550

 

9.00-12.00 น.

 

ตลาดนัดคนกินปลาพบคนจับปลา

 • บูดู ปลาอินทรีย์เค็ม จาก จังหวัดปัตตานี

 • ปลากระบอกเค็ม จากทะเลสาบสงขลา

 • ปลาแห้งหลากชนิดจากทะเลอันดามัน

 • ปลาส้มจากชมรมประมงพื้นบ้าน จังหวัดสตูล

 • กุ้งเสียบ จากชมรมประมงพื้นบ้านอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 • ชมการปรุงอาหารทะเลหลากหลายชนิดจากเครือข่ายแม่บ้านสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้

ขอขอบคุณองค์กรร่วมจัด

1.สมาคมรักษ์ทะเลไทย  เลขที่ 57/219-220 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง     จ.สงขลา

2.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 อ.เมือง จ.นนทบุรี

3.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโลหิตสุข ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

4.สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ เลขที่ 8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง 92000 

5.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เลขที่ 86 ซอยลาดพร้าว 110 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
กวิศุภา วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 00.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khienkhao
  เขียนข้าว  : จุลสารออนไลน์บน Blog รายสะดวก : กลุ่มเขียนข้าว

สวัสดียามเที่ยงคร้า

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สายล่อฟ้า วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 00.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/theerapongbh

ดูน่าสนใจดีครับ...

แต่สงสัยต้องทำกินเองแน่เลย...

ไม่ว่างช่วงนั้นซะด้วย...


ความคิดเห็นที่ 19 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 22.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

อยู่ไกลแค่หนึ่งบินลัดฟ้า
แต่ว่าแม่สีไฟไม่ได้หยุดเลยค่ะ

มีพรุ่งนี้หยุดกับเขาวันหนึ่ง
ต้องพยายามบังคับตัวเองให้หยุดได้จริง ๆค่ะ

ไว้รอหาเก็บภาพบรรยากาศแถวนี้
หรือเว็บไทย NGO มั้งคะ

เอาใจช่วยคนทำงานในพื้นที่ค่ะ
ไกลทะเลมาทุกที แต่ก็ตามข่าวถ้ามีโอกาส

ขอบคุณที่ส่งข่าวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
วัชรากร วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 19.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/watcharakorn

ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะก่อน....จะไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ก้อนหินรูปหมู วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piglet22

อนุรักษ์ด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะ

มีความสุขมั่กๆนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
mylife วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 18.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mae23

ขอบคุณค่ะ

แต่คงไม่ได้ไป

ติดงาน

น่าเสียดาย

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
กิต วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 17.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เสือจุ่น วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tigerjun
สู่ฝัน กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ติดตามข่าวได้ที่ Bangkok Bicycle Campaign

เสียดาย เริ่มงานบ่ายวันศุกร์ ต้องไปทำงานต่างจังหวัด กลับมางานก็เลิกแล้ว

รบกวนคุณช่วยเขียนบอกเล่าให้ฟังหน่อยละกันนะครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ธมลวรรณ วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tamonwan


คุณมุสิกะตะวัน
มารายงานตัว ไปอบรมนานกว่าสิบวัน..มาอ่านเรื่องดีๆแล้วค่ะ
แม้ไม่ได้ไปงานนี้ ขอร่วมอนุรักษ์และจะทานอาหารประเภทนี้มากขึ้น จากที่ก็มากอยู่แล้ว เพราะชอบโดยเฉพาะปลาค่ะ

ปัญหาใกล้ตัว หวังว่าต้นทุนเดิมที่บ้านเรามีอยู่ จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นไปอีกค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 15.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/guide007
ฉันถอดเสื้อสีแล้ว!!!! คุยกับฉันได้ไหมเพื่อนมนุษย์!!!!

ถ้าไม่เหตุสุดวิสัยใดๆ
แน่ใจว่า ผมต้องไป่ครับพี่ใหญ่
ไม่รู้เจ้า คนไทบ้าน
รู้หรือยัง
สวัสดีตอนบ่ายครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง

แม้ไม่ได้ไปร่วมงานก็ขอร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยด้วยคนค่ะ
เพราะว่าชอบกินอาหารทะเล เลยต้องช่วยอนุรักษ์ไว้กินเองนานๆ จ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ทิพย์อาภา วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rpa


ปัญหาเกิดจากการไม่รักษา...สมดุล

เมื่อรู้ว่าเป็นปัญหา นำมาถก กันบ้างก็ดี

ขอเป็นกำลังใจ นะคะ

และขออภัยที่ไปร่วมงานมิได้...เพราะอยู่ไกล จังเลย


ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สเนล วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SNAIL
ใครรีบ  ไปก่อน 

ดิฉานจะไปในวันใดวันหนึ่ง เพราะดิฉานหิวปลาทะเล
และดิฉานจะไปฉวยโอกาสโฆษณาประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเผ่าชนคนทะเล ซึ่งจะจัดในวันที่ 14 ธค.สถานที่เดียวกันนั่นแล...พี่น้อง

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แพรจารุ วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 12.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/parjaru
มาช่วยกันไล่เซฟรอนออกจากทะเล

ถ้าไม่พบเราแสดงว่าไม่ได้ไป ขอจงนำ กุ้งเสียบ
กับปลากระบอกเค็ม มาฝากด้วยคนที่อยู่เมืองเหนือด้วย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
auguzzy วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 12.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

ปัญหาที่ไม่เคยคิดแก้กัน

จนท. ชาวบ้าน นายทุน พอกัน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee


เอาหัวใจไปจ๊ะ ไปตามความฝันและดวงใจเรียกหา เหมือนอ้ายไพทูรย์ งั๊ย

แฮะๆๆ ล้อเล่น นะพี่ยาย ผมขึ้นไปประชุม สนง.ที่่ กทม.อยู่แล้ว เลย ร่วมงานนี้ไปด้วย ครับ แล้วพบนะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เจ้าชายเย็นชา วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aiem

อยากไปครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee


ขอขอบคุณ องค์กรร่วมจัดทั้งข้อมูลและรูปภาพครับ

เรียนเชิญทุกท่านนะครับ พบปะพูดคุยกัน ผมจะแวะไปเย็นๆ วันที่ ๗ ธันวา แล้วเจอกันนะครับ ผมอัพกำหนดการให้แล้ว ขอบคุณหนักๆ เจ้า

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

ศุกร์นี้

เพื่อนกลุ่มใหญ่นัดเจอ

แล้วพบกันที่ถนนพระอาทิตย์นะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แพรจารุ วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/parjaru
มาช่วยกันไล่เซฟรอนออกจากทะเล

น่าไปจังเลย

เจ้าของบล็อกไปด้วยหรือเปล่าและไปอย่างไรล่ะ เอาเครื่องบินส่วนตัวไปหรือเปล่า จะได้ไปด้วย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนเลวที่แสนดี วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natentertain
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม

น่าสนใจค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All