• Monchai
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2009-08-07
 • จำนวนเรื่อง : 1116
 • จำนวนผู้ชม : 3537565
 • ส่ง msg :
 • โหวต 331 คน
การตลาด แบบธรรมชาติ
การสร้างแบรนด์, การตลาด, การบริหารงานขาย, Trade Marketing, Leadership, General Knowledge
Permalink : http://www.oknation.net/blog/monchai83
วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561
Posted by Monchai , ผู้อ่าน : 3067 , 10:34:36 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สุรศักดิ์ , แม่หมี โหวตเรื่องนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ของ องค์กร

คือ กระบวนการ (Methodology / Process) ในการกำหนดทิศทาง / ยุทธศาสตร์ ขององค์กร

เป็น เครื่องมือในการวางแผน (Planning Tool) ที่ระบุ (Identify) จุดที่สำคัญ (The key Focus Point) และแนวทาง ที่จะดำเนินการ (Implementation)

จัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) ให้เกิด ประสิทธิผล ที่ยอดเยี่ยม (Great Performance)

ให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Alignment) โดยแสดงแผนภูมิ (Flow Chart) และการปรับใช้ เป้าหมาย (Integrated + Deploy the Goal) จากผู้บริหารระดับสูง สู่ วัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย วัตถุประสงค์แต่ละแผนก วัตถุประสงค์พนักงานแต่ละคน (Every employee is clear of their role and objectives)

 

หลักการ ทำงานร่วมกัน 3 ระดับ

 1. ผู้บริหารระดับสูง (Senior Management)
 2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management)
 3. ทีมงาน (Implementation Team)

ในแต่ละระดับ มีหน้าที่ และรับผิดชอบของตัวเอง ที่ชัดเจน

1. ผู้บริหารระดับสูง

 • กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจที่ต้องบรรลุ (Mission)
 • จัดเตรียม ทรัพยากร (Objects)
 • สร้าง คุณค่าร่วมกัน (Shared Value)

2. ผู้บริหารระดับกลาง

 • การตั้งเป้าหมาย (Target / Objective Setting)
 • การปรับ + ประยุกต์แผนงานให้ถึง เป้าหมาย (Mean Deployment / Action Plan)

3. ทีมงานดำเนินงาน

 • ปฏิบัติ และให้สำเร็จตามกำหนดเวลา (Implement and Act on Schedule)
 • รายงาน ผลลัพธ์ (Report the Result)

 

http://www.person.ku.ac.th/training/training/2555/3/docTQM.pdf

 

กระบวนการ 4 ขั้นตอน

1. ผู้บริหารระดับสูง ตั้งเป้าหมาย (Mission Setting)

2. ผู้จัดการฝ่าย / แผนก ปรับเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับงาน (Deployment to Department Manager)

3. ปฏิบัติการ ผ่านแผนงาน / โครงการต่างๆ (Operationalize through Project)

4. ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน (Review Performance)

 

ประเมินผล 3 ช่วง

 1. การทบทวน รายเดือน (Monthly Review)
 2. การทบทวน รายไตรมาส (Quarter Review)
 3. ประเมินผล ประจำปี (Annual Review)

 

ปัจจัย ความสำเร็จ (Critical Success Factor)

• ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผน (Data driven - Management by Fact)

• เน้นกระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ (Focus on the Process, NOT the Result)

• ระบุ ลูกค้าภายในและภายนอก ให้ชัดเจน และจัดระดับความสำคัญ (considered top priority)

• เป้าหมาย ขององค์กร มีลำดับความสำคัญศุงที่สุด มีความเข้าใจ และใช้วางแผนงาน ในทุกหน่วยงาน ทุกระดับ (understood and deployed across all functions and within each level)

• มีแผนที่เพียงพอ ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย (Adequate tactics defined to achieve goal)

• มีการสื่อสารที่เพียงพอระหว่างทีมงาน (Communications among functions are sufficient)

• มีการทบทวน ผลลัพธ์ และการจัดการ อย่างสม่ำเสมอ (Regular management review)

 

คัวอย่าง

 

แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้งสี่ มีดังนี้

1. ผู้บริหารระดับสูง

·  แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นว่าเราต้องการคุณภาพ

·  ควรเข้าไปช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงาน และปัญหาต่างๆ

·  สร้างเกณฑ์การตัดสินใจ ให้เป็นมาตรฐานการทำงานให้กับทุกคนในบริษัท เช่น ถ้าพบของเสีย  จะทำอย่างไร อย่าทำแบบ Double Standard เมื่อวานบอกว่าใช้ได้ วันนี้บอกว่าใช้ไม่ได้

·  สร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งคุณภาพ (Quality Culture)                                                                                               

·  หาเครื่องมือให้พอเพียง และทันสมัย รวมไปถึงเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน

 

2. หัวหน้างาน

·  ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านคุณภาพ

·  ต้องเข้าใจในหน้าที่ด้านคุณภาพอย่างแท้จริง

·  ต้องแม่นงาน ที่ตนปฏิบัติ ไม่แน่ใจ อย่าตัดสินใจให้กับลูกน้อง

·  ต้องให้ความช่วยเหลือ อย่าทอดทิ้งลูกน้อง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา

·  เมื่อเกิดปัญหาคุณภาพ ต้องช่วยลูกน้อง อย่าโยนความผิดกัน เพราะครั้งต่อไป ลูกน้องอาจปกปิดปัญหาได้

 

3. ลูกน้อง หรือพนักงานผู้ปฎิบัติ

·  ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง

·  ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

·  ตรวจสอบ ความพร้อมก่อนเริ่มงาน

·  ระหว่างทำงานก็ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

·  มีสติ อยู่เสมอ เพราะสติทำให้เกิดสตางค์ เสียสติ ก็เสียสตางค์ (งานเสีย ต้อง แก้ไข หรือ Rework )

 

4. สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงาน

·  ควรเริ่มต้นการทำงานด้วยการสร้างบรรยากาศยิ้มแย้ม แจ่มใส

·  ควรทำงานเป็นทีม เพราะถ้าหากไม่มีทีม ก็จะไม่เกิดการช่วยเหลือกัน งานก็ไม่เดิน

·  ควรช่วยกันเป็นหู เป็นตา อย่าคิดว่าหน้าที่ไม่ใช่ ไม่สน ไม่ใส่ใจ

http://oknation.nationtv.tv/blog/ThongpunchangManagement/2018/10/11/entry-1

http://library.dip.go.th/multim6/edoc/16555.pdf

 

จาก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=351692788736743&id=171491530090204&__xts__%5B0%5D=68.ARDaPeEV-jddFwCk4_WC1cqnbyiJakelgJ1uLTAzg2zz1jJSeOr4muFZzybghtSDy6TBxE2HlG5UqfD1_k15rtZ_zUJoCOmoT3uzkpXk1dS6fs6uEGcvGdO-FszzsGWfPG220EZYhb7WpFKTY3fIeJf6M3h0YcIg5Z_Oiy1wGXxYJ3l0kDIeIzsr31xIrcjSDRCjFTNfkyhN8HSSqq5Ur0r6DqtEvfeifFapXIzx&__tn__=K-R

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/10/2018 เวลา : 12.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

การบริหารนี้สำคัญมาก จะต้องมีทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
ต้องรู้ตั้งแต่ระดับสูงสุด ระดับกลาง และระดับล่างสุด
เป็นหนึ่งเดียว แต่รู้ไม่เหมือนกัน แต่จะต้องมีทิศทางเดียวกัน
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันที่องค์กรวางไว้ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่หมี from mobile วันที่ : 13/10/2018 เวลา : 23.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

อ่านแล้วมีประโยชน์มากค่ะ ขออนุญาตส่งให้พ่อหมีอ่านด้วยนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2018 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]


เมื่อคุณอายุ 60 ปี คุณมีเป้าหมาย อะไร
มีเงินเก็บ มากกว่า 1 ล้านบาท
167 คน
มีตำแหน่ง เทียบเท่า หรือสูงกว่าผู้จัดการ
16 คน
เป็นที่รู้จัก ของประชาชน
13 คน
มีความสุข อยู่กับครอบครัว
541 คน
มีสุขภาพแข็งแรง
765 คน

  โหวต 1502 คน