• Monchai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-08-07
  • จำนวนเรื่อง : 1116
  • จำนวนผู้ชม : 3523571
  • ส่ง msg :
  • โหวต 331 คน
การตลาด แบบธรรมชาติ
การสร้างแบรนด์, การตลาด, การบริหารงานขาย, Trade Marketing, Leadership, General Knowledge
Permalink : http://www.oknation.net/blog/monchai83
วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562
Posted by Monchai , ผู้อ่าน : 3738 , 12:27:17 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แผนการตลาด มี 3 ระดับ ดังนี่

1. แผนกลยุทธ์การตลาด (Strategic Market Plan - SMP)

2. แผนการตลาดประจำปี (Annual Market Plan – MP)

3. แผนปฏิบัติการทางการตลาด (Action Plan)

 

1. การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Market Plan - SMP)

ต้องระบุ ขอบเขตของธุรกิจ (Business Scope)

พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths & Weakness Analysis) ของตัวผลิตภัณฑ์ และองค์กร ก่อนที่จะเข้าตลาด

วิเคราะห์ปัจจัย ภายใน และภายนอก ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

การวิเคราะห์ทางเลือก (Alternatives) สำหรับการดำเนินธุรกิจ แล้วพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยให้เหตุผลประกอบ กับทางเลือกอื่นๆ

แล้วหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ให้ชนะคู่แข่ง (ถูกกว่า, ดีกว่า, เร็วกว่า)

โดยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีกว่าคู่แข่ง

สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

2. การวางแผนการตลาดประจำปี (Annual Market Plan – MP)

เมื่อคิดจะเขียนแผนการตลาด สิ่งที่ควรทำเบื้องต้น คือ ลงทุนเวลา ในการตอบ 10 คำถาม เพื่อพัฒนาธุรกิจ ดังนี้

 

2.1 วัตถุประสงค์ หรือ สิ่งที่ต้องการ คือ อะไร? (What do you want to achieve?)

คำถามนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเริ่มต้น ที่ต้องค้นหาให้พบ ก่อนที่จะทำข้อต่อไป

อะไร คือ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การตลาดของคุณ

วัตถุประสงค์ควรจะ SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-bound) เฉพาะเจาะจง, วัดได้, มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมาย, มีความสอดคล้องกันในองค์กร (แผนธุรกิจ หรือส่วนอื่นของธุรกิจ เช่น แผนการผลิต) และมีช่วงเวลาที่ชัดเจน

หากไม่มีเป้าหมายที่สามารถวัดได้ คุณจะไม่ทราบว่า แผนประสบความสำเร็จหรือไม่ สามารถเรียนรู้ ความสำเร็จ และความล้มเหลว

 

2.2 ใคร คือ คน ที่จะไปตอบสนองความต้องการของเขา? (Who are your Target Market ?)

พูดในภาษาการตลาด คือ  คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณ

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Identify Target Market)

เรียนรู้ความต้องการ (Need, Pain Point)

กระบวนการซื้อ (Buying Process)

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คือ การที่สามารถเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้มากที่สุด, วาดภาพของบุคคล ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน

เพราะ แต่ละตลาด (Segment) มีความต้องการที่แตกต่างกัน

หาตลาดที่เฉพาะเจาะจง (Niche Market / Target Market) ที่ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง มีคุณลักษณะพิเศษ มีเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ดีกว่าคู่แข่ง

หลีกเลี่ยง การเป็นทุกอย่าง เพื่อทุกคน หรือถูกทั้งหมด

 

2.3 คู่แข่งโดยตรง คือ ใคร และจุดขายของเขา คือ อะไร?(Who are your Direct Competitor and what are they saying?)

ทั้งอดีตและปัจจุบัน

อย่ากลัวคู่แข่ง คุณสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้

มองให้กว้างว่า คู่แข่งขันของคุณ อาจไม่เพียงแค่เป็นคู่แข่งโดยตรงในตลาดเดียวกัน ยังมีคู่แข่งทางอ้อม ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ในการแย่งชิงเงินในกระเป๋าสตางค์ ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 

2.4 ข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ คือ อะไร?(What are your Differentiation?)

ผลิตภัณฑ์ (Product) ของคุณ คือ อะไร?

มีคุณลักษณะ (Features) แตกต่างจากของผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ง อย่างไรบ้าง

 

2.5 เสนอ ดีกว่าคู่แข่ง อย่างไร?(What are your Better?)

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Benefit) ของคุณ คือ อะไร?

โปรดจำไว้ว่า หาประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการที่จะให้

หลีกเลี่ยง การให้แค่ คุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ (Feature) ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ควรแสดง สิ่งที่ดีกว่า (Advantage) และประโยชน์ (Benefit) ที่เขาจะได้รับ จากผลิตภัณฑ์ของคุณ

คือ การวางตำแหน่งตลาด (Positioning) หรือจุดขาย (Unique Selling Point - USP) ของคุณ

ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์คุณ แตกต่าง โดดด่น และสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ดีกว่าคู่แข่ง

 

2.6 ข้อความหนึ่งเดียว ที่ต้องการให้ทุกคนจำได้ คือ อะไร?(What is the one message to create Awareness?)

ข้อความนี้ เป็นข้อความหลักทางการตลาดของคุณ ที่น่าสนใจ และ เป็นที่จดจำ

อาจจะเป็นทั้งคำพูด (Slogan) และภาพ (Key Visual) ที่คุณใช้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจของคุณ

ซึ่งมาจาก และสอดคล้องกับ ตำแหน่งตลาด (Positioning)

 

2.7 อัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน หรือบุคลิกของแบรนด์ คือ อะไร?(What is the Identity / Personality of your brand?)

คิดถึงปัจจัยทุกอย่าง ทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณภาพ และคุณลักษณะขององค์กร และผลิตภัณฑ์ของคุณว่า

เมื่อกลุ่มเป้าหมาย เห็นแบรนด์ของคุณ เขามีความรู้สึกอย่างไร และมีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร

การสร้างแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียง แค่ดูที่ ชื่อ สี ตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ จุดขาย คำขวัญ เท่านั้น ยัง

รวมถึง เว็บไซต์ การแต่งกายของทีมงาน ระบบ และวิธีการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบ  นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร นโยบายบัญชีและการเงิน ฯลฯ อีกด้วย

 

2.8 กิจกรรมการตลาด อะไรบ้างที่จำเป็น เพื่อสื่อสารประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย?(What marketing activities are needed to reach the target market?)

คนส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นแผน ที่ขั้นตอนนี้

แต่กิจกรรมเหล่านี้ควรมาจากการตอบ 7 คำถามแรก

ไม่ใช่เพราะทีมงาน และหรือบริษัทโฆษณาได้นำเสนอ และพยายามที่จะโน้มน้าวคุณมาแล้ว 5 ครั้ง

แต่ไม่ได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมาย ชอบ และ ต้องการ

เลือกกิจกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย เท่านั้น

การวางแผนส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix Planning – 4Ps – 7Ps)

            การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning)

            การกำหนดราคา (Price Planning)

            การวางแผนช่องทางจัดจำหน่าย (Place Planning)

            การวางแผนการส่งเสริมตลาด (Promotion& IMC Planning)

 

2.9 มีงบประมาณเท่าไร ที่จะลงทุน เพื่อให้บรรลุแผน?(How much are you going to invest to achieve the plan?)

 งบประมาณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการ

ในวิธีบริหารธุรกิจ ควรหาวิธีที่สามารถบริหารค่าใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

การเขียนแผนการตลาดครั้งแรก อาจเป็นงานที่น่ากลัว

แต่ด้วยการใช้กระบวนการตลาดพื้นฐานนี้ อย่างน้อย เมื่อคุณนำไปปฏิบัติ วัดผล และเรียนรู้สิ่งที่ได้ผล และไม่ได้ผล ก็จะทำให้การเขียนแผนการตลาดครั้งต่อไป มีจุดอ่อนน้อยลง เรียนรู้ได้มากขึ้น และทำให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

 

2.10 แต่ละกิจกรรมการตลาด จะทำเมื่อไร?(When are you going to implement each of the marketing activities?)

คุณอาจจะต้องปรึกษากับงานส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ ที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถสนับสนุนแผนของคุณได้ เช่น ทีมงานสำนักงาน ทีมงานบริหารลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากแคมเปญ ทีมขาย ว่า

ใคร ทำกิจกรรมอะไร เมื่อไร ยอดขาย และงบประมาณเท่าไร

โดยปกติแล้ว จะกำหนดเป็นกิจกรรมการตลาดรายเดือน (Calendar Plan) และมีการเชื่อมโยงกับงานขาย, งานสนับสนุนการขาย และการวางแผนทางการเงิน

ซึ่งก็คือ

 

3. แผนปฏิบัติการทางการตลาด (Action Plan)

https://www.facebook.com/blockdit/posts/896142070763482
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]


เมื่อคุณอายุ 60 ปี คุณมีเป้าหมาย อะไร
มีเงินเก็บ มากกว่า 1 ล้านบาท
167 คน
มีตำแหน่ง เทียบเท่า หรือสูงกว่าผู้จัดการ
16 คน
เป็นที่รู้จัก ของประชาชน
13 คน
มีความสุข อยู่กับครอบครัว
541 คน
มีสุขภาพแข็งแรง
765 คน

  โหวต 1502 คน