วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เรื่องที่มีคนแสดงความคิดเห็นล่าสุด

  เรื่อง วันที่โพสต์ บล็อกเกอร์ จำนวน
หลวงตามหาบัว : สติปัฏฐาน 4 2022-06-11 12:28:49 อักษราภรณ์ 6
พระภาวนาเขมคุณ วิ. : เวลาชีวิต ใช้เพื่อสิ่งใด? 2022-05-31 11:35:42 อักษราภรณ์ 3
พระภาวนาเขมคุณ วิ. : วิธีการปฏิบัติกรรมฐาน 2022-05-14 16:06:01 อักษราภรณ์ 2
หลวงปู่ชา : หลุดพ้นด้วยปัญญา 2022-05-06 18:05:42 อักษราภรณ์ 5
อาการของเหตุ-ดูที่ผล 2022-05-06 18:05:17 อาโป 9
_การรักษาจิต 2022-05-05 14:17:41 อาโป 9
ผล_ดับ_เหตุ 2022-05-05 14:16:51 อาโป 15
คดีเขาแดงจะกระทบพรรคประชาธิปัตย์? 2022-04-16 15:34:29 shukur 1
หลวงตามหาบัว : รู้อสุภะ รู้อย่างไร 2022-04-15 21:08:49 อักษราภรณ์ 16
ภพ (๒) (ปฎิจจสมุปบาท) 2022-04-09 08:19:03 อาโป 32
นิ่งสงบ_สบดวงมาร 2022-04-06 11:03:31 อาโป 15
..วิชชา (ปัญญา) 2022-04-06 10:59:49 อาโป 5
สมมติ 2022-04-06 10:54:27 อาโป 35
เพลิง_แห่งจุดเปลี่ยน (ศรัทธา) 2022-04-01 19:07:49 อาโป 7
หลวงปู่แบน ธนากโร : ความจริงของสังขาร 2022-04-01 19:06:49 อักษราภรณ์ 5
อนตฺตา_อนัตตา 2022-03-31 18:56:21 อาโป 14
อนัตตา 2022-03-14 09:16:49 อักษราภรณ์ 9
ธัม_ธรรมดา 2022-03-13 08:45:25 อาโป 11
หลวงปู่แบน ธนากโร : สภาวะธรรม 2022-03-12 08:11:21 อักษราภรณ์ 8
สัจจธรรม (ธรรมที่เป็นจริง) 2022-03-12 08:10:41 อาโป 39
ธรรมคือสิ่งทั้งปวง เป็นอนัตตา (๗/จบเนื้อความ) 2022-03-11 06:34:39 อักษราภรณ์ 28
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 2022-03-11 06:31:27 อักษราภรณ์ 16
ปัญญา.. 2022-03-11 06:29:45 อาโป 26
_ทาง_ 2022-03-11 06:28:54 อาโป 7
สมมติ/ธรรมจักร/สัจจธรรม 2022-03-10 22:25:26 อาโป 7
_อวิชชา 2022-03-10 19:06:39 อาโป 3
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน : สายทางของวัฏวน 2022-03-10 06:47:22 อักษราภรณ์ 7
สองศาสนาอยู่ร่วมกันได้ถ้าใจหนักแน่น 2022-03-04 10:20:52 สาครงค์ 1
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ใจที่สงบถึงจะมีความสุข 2022-03-03 17:47:10 อักษราภรณ์ 5
เราทุกข์ เพราะอะไร?..ทำไมต้องทุกข์ 2022-02-25 18:46:09 น.นิรนาม 1

© Copyright 2013 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)