*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-16
  • จำนวนเรื่อง : 103
  • จำนวนผู้ชม : 556522
  • จำนวนผู้โหวต : 363
  • ส่ง msg :
  • โหวต 363 คน
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 8007 , 08:10:10 น.  
หมวด : นักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คงเป็นเพราะการขาดความรู้ ความเข้าใจในภาวะโลกร้อน คนส่วนใหญ่จึงยังเห็นว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัว และขาดการกระทำที่ช่วยแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

ประเทศไทยจัดเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ปี 2004 ไทยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีกรุงเทพมหานครปล่อยก๊าซเป็น 40 % ของทั้งหมด

แล้วคนไทย ให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อนมากน้อยแค่ไหน

( ธารน้ำแข็งในเปรู เมื่อปี 1978เปรียบเทียบกับปี 2000 น้ำแข็งละลายจนลดระดับลงถึง 1,100 เมตร )

โรคความจำเสื่อมอันเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนมากขึ้น การแพร่กระจายของโรคระบาดที่รวดเร็วขึ้น ความอบอ้าว น้ำท่วม พายุที่ทวีความรุนแรง ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป แผ่นดินที่ถูกกลืนด้วยผืนน้ำ จนโฉนดที่ดินเป็นเพียงเศษกระดาษ และเจ้าของที่ต้องเดือดร้อนเพราะไร้ที่อยู่อาศัย การขาดแคลนน้ำจืด การแก่งแย่งอาหารระหว่างสัตว์ป่ากับมนุษย์ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เหล่านี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องเผชิญเมื่อโลกร้อนมากขึ้น

(โรงงานปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ)

ต่างชาติให้การยอมรับว่าวิธีที่เคยใช้ในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล และเห็นว่าหลักอริยสัจ 4 ในพุทธศาสนา มีความเป็นวิทยาศาสตร์พอที่จะเป็นวิธีอันสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

1.3 การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติพุทธศาสนา

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวความคิดของสหประชาชาติที่เกิดขึ้นจากการประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ให้ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ในแผนปฏิบัติการที่ 21 ของแผนปฏิบัติการโลกไว้ว่า “ การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่บรรลุความต้องการในการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันโดยต้องไม่ทำให้ความสามารถในการที่จะบรรลุความต้องการในการดำรงชีวิตของอนุชนในอนาคตลดลง ” ( WCED,1987 และ Kirkpatrick, C., and Norman, L. ( eds.) ม 1997 : 63 – 64 ) นี้ สามารถนำมาปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการอันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางสายกลางคือ มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคแปด ได้อย่างเป็นรูปธรรม ( WCED, 1987; Kirkpatrick, C., and Norman, L. ( eds.) , 1997 : 63-64 และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ ปยฺโต), 2543)

เหล่านี้คือ ถ้อยความในหนังสือ “ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เล่ม 1 ” ที่ ดร.นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล ได้แต่งไว้เมื่อปี 2551

(ยอดเขาคิริมันจาโร ในปี 2000 สูญเสียน้ำแข็งที่ปกคลุม ลดลงจากปี 1912 ถึง 82%)

เนื่องจากอริยสัจ 4 เป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน อันก่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง ความสำนึกรับผิดชอบ และการกระทำ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

อริยสัจ 4 อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ทุกข์ คือภาวะบีบคั้นที่มนุษย์ได้รับในปัจจุบัน และจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต

สมุทัย คือ ทางดับทุกข์ ที่ผ่านมามนุษย์แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่มาสนองความต้องการ ความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเป็นอยู่คือมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากแต่การนำสิ่งดังกล่าวมาใช้ ไม่สามารถสนองความต้องการมนุษย์ทุกคนได้ มีเพียงประชากร 20 % ของโลกเท่านั้นที่ได้รับการตอบสนอง แต่อีก 80 % แค่ปัจจัยพื้นฐาน ยังไม่สามารถมีให้ครบได้ จึงเกิดความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ถ้าจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน เมื่อมนุษย์เป็นผู้ก่อ ก็ต้องแก้ที่มนุษย์ นั่นคือลดกิเลส ลดความต้องการอย่างฟุ่มเฟือยลง มาเป็นความต้องการที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น

นิโรธ การสิ้นสุดของปัญหา เป็นที่ยอมรับว่า ปัญหาโลกร้อนนั้นแก้ได้ยาก และปัจเจกชนไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ในระดับท้องถิ่น ยังพอแก้ไขได้ และยังมีความหวังว่า เมื่อมีการแก้ไขในระดับท้องถิ่น จนเกิดจิตสำนึกร่วมกัน อาจขยายวงไปสู่ระดับชาติ ระดับนานาชาติได้

มรรคมีองค์แปด หมายถึงวิธีทั้ง 8 ที่รวมเป็นหนึ่งทางในแก้ปัญหานั้นคือ

1 สัมมาทิษฐิ ความเห็นชอบ มนุษย์ต้องมีทัศนคติต่อทรัพยากรโลก การใช้ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร สาเหตุของปัญหา และการแก้ไขอย่างถูกต้อง

2 สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ มีความคิดอันถูกต้อง ในการที่จะแก้ปัญหา และไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปัญหา เช่น มีความคิดที่จะลดการใช้พลังงาน มีความคิดที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3 สัมมาวาจา เจารจาชอบ คือสื่อสารในอันที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นความจริง ในอันที่จะช่วยลด หรือแก้ปัญหา เช่น บอกแม่ค้าว่าไม่ขอรับถุงพลาสติกใส่สินค้า บอกสมาชิกในบ้านให้ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นต้น

4 สัมมากัมมันตะ การงานชอบ หรือการกระทำชอบ มีการกระทำที่ช่วยในการแก้ปัญหา และไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เช่น ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลม เพราะการผลิตน้ำเปล่าใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า เลือกอาหารสดมาปรุงรัปประทานแทนอาหารแช่แข็ง เพราะอาหารแช่แข็งใช้พลังงานในการรักษาคุณภาพอาหารมากกว่าอาหารสดถง 10 เท่า นำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากหลังรถเพื่อลดน้ำหนักบรรทุก อันเป็นการช่วยประหยัดน้ำมัน นำปิ่นโตไปใส่อาหารเมื่อจะซื้ออาหารสำเร็จรูป เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก

หรือมีการกระทำที่ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ในวงกว้าง ชักชวนลูกออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเพื่อแยกเด็กจากการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์อันช่วยประหยัดพลังงาน ชักชวนเด็กๆสังเกตธรรมชาติรอบตัว เช่น ลักษณะของใบไม้ ดอกไม้ เพื่อบ่มเพาะความรัก และหวงแหนในธรรมชาติ เหล่านี้เป็นต้น

(ตัวอย่างรูปร่างใบไม้แบบต่างๆ)

(ตัวอย่างการจัดเรียงของใบไม้)

5 สัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพชอบ ไม่ประกอบอาชีพที่มีผลต่อการลดลงของทรัพยากระรรมชาติ เช่น เผาป่าเพื่อทำไร่ คนบางกลุ่ม อาจต้องลดความต้องการในการหารายได้โดยมิชอบลง เช่นการตัดไม้ทำลายป่า

6 สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือพยายามละ ลด พฤติกรรมที่ทำร้ายโลก และพยายามเพิ่ม และรักษา พฤติกรรมในการเยียวยาโลกที่ได้ริเริ่มทำขึ้นแล้ว

7 สัมมาสติ ระลึกชอบ มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ ว่าการกระทำใดๆที่กำลังจะกระทำ หรือกระทำอยู่จะมีผลต่อโลกอย่างไร เช่น เมื่อจะออกจากห้อง ให้ระลึกว่าควรทำอะไรก่อนเดินออกจากห้องไป นั่นคือ ปิดไฟ ปิดแอร์ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

8 สัมมาสมาธิ มีสมาธิชอบ หรือตั้งมั่นชอบ มั่นใจว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่หวาดเสียวต่อคำนินทาจากสังคมที่ยังไม่เห็นความสำคัญอันเนื่องเพราะการกระทำที่ผิดแผกจากผู้อื่น อีกทั้งการมีสมาธิ จะช่วยให้จิตมีพลังเพียงพอที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำไปใช้คิดหาหนทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ปัญหาโลกร้อน เป็นปัญหาของเราทุกคน เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข เพราะมหันตภัย อาจไม่ได้มาถึงในรุ่นลูกหลานอย่างที่เราเคยได้ยิน หากเรายังบริโภคกันอย่างฟุ่มเฟือย และขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ขาดการกระทำในทางแก้ไข มหันตภัยอาจมาถึงเราไวกว่าที่เราคาดการณ์ไว้

กรุงเทพจมอยู่ใต้น้ำ แผ่นดินในจังหวัดชายทะเลสูญหายเพราะถูกน้ำทะเลท่วมถึงถาวร สินค้าเกษตรราคาสูงขึ้นเนื่องจากขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูก สิ่งเหล่านี้ เราอาจได้เห็นในรุ่นอายุเรานี้เอง

อยากเชิญทุกท่าน ช่วยกันคิดว่า เราจะสร้างพฤติกรรมลด,ละ และ ริ,รักษา กันคนละอย่างดีมั๊ยคะ เผื่อความเห็นของเราจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างได้

.............................................

อ้างอิงเรื่องและรูป

วันฟ้าใส มหันตภัยโลกร้อนฉบับเยาวชน พิมพ์ครั้งที่2  สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ 27/33 ซ.ศรีบำเพ็ญ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธทร กรุงเทพ

ดร.นงนภัส คู่วัญญู เที่ยงกมล สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ

Cristina Brodie Drawing and Painting Plants Timber Press Inc. The Haseltine Building 133 S.W.

Second Avenue
,
Suite 450
Portland, Oregon 97204-3527, U.S.A.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
อ.อัครเมธี วันที่ : 27/08/2009 เวลา : 16.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/WRITE

ขอบคุณมากนะครับที่เขียน เรื่องดี ดี มาเล่าสู่กันฟัง ยินดีเป็นกำลังใจให้ครับ
อ.อัครเมธี

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
speakout วันที่ : 26/08/2009 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/speakout

สวัสดีค่ะ คุณณัฐรดา

ทิ้งบ้านนี้เลยเหรอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 26/08/2009 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  


มาชวนมาเชิญไปเดินอินเดีย......

India here I am.......... ภาคพิเศษ :: ฉากรักจำหลักวิหาร..... Chaunsat Yogini แห่ง Devi Jagdambe บูชา "ตันตระ" คารวะ เจ้าแม่กาลี
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2009/08/26/entry-1


ความคิดเห็นที่ 31 (0)
อาจารย์วิลาสินี วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 14.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wilasinee
ของดีอาชีวะชลบุรี...ห่อหมกทะเลรวมมิตร 24/8/2011

เปลี่ยนเมนูแล้วจ้าาาา....

เปลี่ยนจากข้าว เป็น ขนมไทย...(ขนมน้ำดอกไม้)

ขนมไทยหอมๆหวานๆน่ารับประทานมากๆค่ะ

หลังอาหารเที่ยงนี้ชวนไปทานของหวานล้างปากค่ะ

แล้วแวะเข้าไปที่บ้านนะคะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 23/08/2009 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

การนำแนวอริยสัจ ๔ ไปใช้ในการแก้ปัญหาโลกร้อน
ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะปัญหาโลกร้อนก็ทำให้
เป็นทุกข์ แต่ขอให้ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเท่านั้น
อริยสัจ ๔ ก็สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ทุกชนิด

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 23/08/2009 เวลา : 00.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


สวัสดีค่ะอาจารย์

เอากุหลาบมาช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะอาจารย์..

แวะเอาขนมมาฝากค่ะ

http://www.oknation.net/blog/snowy/2009/08/17/entry-1

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
feng_shui วันที่ : 22/08/2009 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

สนใจBotanica Artซะแล้วค่ะอาจารย์


ความคิดเห็นที่ 27 (0)
จันทร์ราตรี วันที่ : 22/08/2009 เวลา : 02.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mouthmouth

สวัสดีครับพี่ตุ๊กตา (เรียกเเบบนี้ไม่คุ้นเลยเน้อครับ เมื่อเคยเรียกคุณณัฐรดาอิอิ) ช่วงนี้ พี่ตุ๊กตา พี่อ้อย พี่กี้ พี่ดิน ทำไมหายไปพร้อมๆกันเลย เงียบๆม๊าก มีเเต่เจ๊สายลมเเละคนอื่นฌพสentry กันให้ฝุ่นตลบเลย อิอิ เเอบมาเเซวเล่นนะครับ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
คุณเจม วันที่ : 21/08/2009 เวลา : 22.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/terdsak
    ไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่ง   

แวะมาเยี่ยมครับคุณณัฐรดาครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ยากันยุง วันที่ : 21/08/2009 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/newgeneration
ส่วนหนึ่งของชีวิต คือ จิตสาธารณะ


ธรรมะ..

เล่าพร้อมธรรมชาติ

ซึ้งจังเลยค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 21/08/2009 เวลา : 15.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

เมื่อวาน (20 ส.ค. 2552) เยอรมนีร้อนที่สุดในรอบปี อุณหภูมิ 36-38 องศา ทีวีหลายช่องออกข่าวกันหลายรอบ เกี่ยวกับการที่อากาศร้อนมากแบบนี้ ทําให้หิมะและธารนํ้าแข็งละลายเร็วและมากขึ้น ขอความร่วมมือให้คนช่วยกันลดสภาวะโลกร้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ

มนุษย์นี่ล่ะ คือตัวการสําคัญที่ทําให้โลกร้อน

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 21/08/2009 เวลา : 03.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

ผมว่าคนพอมีปัญญาส่วนใหญ่รู้นะว่าควรทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหา

แต่ส่วนมากไม่ลงมือทำ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 23.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

http://www.oknation.net/blog/masaya/2009/08/18/entry-1

ไปตรงนี้ค่ะพี่ตุ๊กตาเย็นดีค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 21.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)


ไม่ค่อยได้เข้าบล็อก เข้าที่ก็อ่านได้ไม่ทั่วถึงค่ะ แต่วันนี้เห็นเป็นเรื่องแนะนําที่เว็บไซท์คุณสุทธิชัย หยุ่น เลยตามมาอ่านค่ะ

ต่างชาติยอมรับวิถีพุทธของเรามานานมากแล้ว และยิ่งจะให้ความสนใจเพิ่มขึ้นทุกที มันเป็นทางแก้ปัญหาได้จริง ๆ นะคะ เพราะแก้ที่เหตุ ไม่ใช่ที่ผล

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 18.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

สวัสดีค่ะ

ป้าอิมว่า เรื่องใหญ่เกิดจากปัญหาเล็กๆ ที่ถูกมองข้ามนะคะ คุณณัฐรดา

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สาลี่หิมะ วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sabaijai
สาลี่หิมะ

ถูกใจมากค่ะ
จะชวนเพื่อน ๆ เข้ามาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
speakout วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/speakout

สวัสดีค่ะ คุณณัฐรดา

ฟ้าใสว่าทรรศนะ กับพฤติกรรมของมนุษย์แก้กันยากหน่อยค่ะ คงต้องขอปรับสิ่งเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่แล้วค่ะ เสมือน take over เลยอ่ะค่ะ .....

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ม่อย วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 07.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moy
    ปีหนึ่งได้อ่านหนังสือดีๆสัก ๓ เล่ม   กวีสักบท  ดูแลความคิดจะทำทุกวัน   

ขอลิ๊งค์และแนะนำบล๊อกของคุณณัฐรดากับผู้อ่านในบล๊อกการจัดการความรู้ ของสถาบันจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมครับ http://gotoknow.org/blog/wiratkmsr-art/289177

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
หน่อผุด วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 06.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ลดความสุขสบาย อดทนมากขึ้น ลดวิถีที่เต็มไปด้วยพิธีกรรม
ต้องเปลี่ยนความเชื่อด้วยค่ะ ซึ่งยากมากในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์

เสมือนว่า คำว่า "โลกร้อน" กลายเป็นกระแส คนตื่นตัวระยะแรก
พอผ่านไปสักพัก ทุกอย่างก็เงียบ...ทำไงให้ทุกคนตื่นอยู่ตลอด?

อรุณสวัสดิ์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
กอบธรรม วันที่ : 20/08/2009 เวลา : 05.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

อรุณสวัสดิ์ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ชาติมหาอำนาจอีกหลายชาติ เช่น อ๊อสเตรเลีย ไม่ค่อยจะสนใจครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
SriNapa วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 18.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SriNapa
สักวันความจริงมันต้องปรากฎ

คะ ...

โลกร้อน ... น่าเศร้าคะ ...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 17.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

เมื่อใคร่ครวญจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อริยสัจ 4 เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา หรืออาจกล่าวได้ว่าประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการบริหารได้ไม่ด้อยกว่า PDCA ลองดูนะครับ

ธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
จันทร์ราตรี วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mouthmouth

ถาวะโลกร้อน ปรากฏการณ ที่ทำลายโลก ร้ายเเรงยิ่งกว่าปรากฏการณ์ ธรรมชนิดอื่น มันจะเกิดขึ้นเเน่ ถ้า มนุษยชาติไม่หาทางเร่งแก้ไข

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
spyone วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 13.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก


เพียงแค่ทุกคนประหยัด..โลกจะเย็นลงนะคะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
กู่ วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 13.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

ขอบคุณค่ะ

การแก้ไขปัญหาโลกร้อน ต้องแก้ที่จิต...ใจ จริงๆค่ะ

อาจารย์สบายดีนะคะ
กู่ยังอยู่ที่ใต้ค่ะ ช่วงนี้กลับมาบ้านที่นครศรีฯ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
market วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

ร้อนค่ะ ยิ่งงานเยอะยิ่งร้อนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
tatuk วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tatuk
เรานี่แหละ ผู้ปกป้องชาติและราชบัลลังก์! 

ร้อนครับวันนี้
มันอยู่ที่จิตสำนึกที่ต้องเบิ๊ดกะโหลกกันให้หนักๆ อย่างต่อเนื่องครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
pierra วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 09.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pierra
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ...ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง

ในอนาคตอันใกล้ ภูมิภาคที่มีอากาศหนาวมีหิมะ จะกลายเป็นภูมิภาคที่มีอากาศร้อน
ส่วนภูมิภาคที่มีอากาศร้อนจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีอากาศหนาวและมีหิมะตก

ความเปลี่ยนแปลงในสภาวะของโลกเกิดขึ้นตลอดเวลา
คือเป็นกฏของไตรลักษณ์
สรรพสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เป็นทุกข์เพราะความทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง
สรรพสิ่งในโลกเป็นของว่าง ของสูญ ไม่ใช่ตัวตน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คุณเจม วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 08.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/terdsak
    ไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่ง   

คงแก้ยากครับถ้าทุกคนไม่เปลี่ยนทัศนะคติกันใหม่

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  


เชื่อว่าทุกคนรู้ค่ะ แต่ไม่ใส่ใจ และไม่สนใจเพราะเห็นว่ามันไกลตัวจริง ๆ แล้วมันอยู่แค่ปลายจมูกนี่หละค่ะ


เห้อออออออออออออออ เหนื่อยใจ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
จ๊ะโอ๋_โอเค วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao-oa

ทุกคนรู้ แต่ก็ไม่เคยใส่ใจ ที่จะช่วยกัน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
kasung วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gasung

ทุกคนรู้ว่าจะบรรเทาเบาบางปัญหานี้อย่างไร แต่ไม่มีคนจริงใจทำเลยครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 08.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ประเดิมก่อนค่ะ
ลดละ – ชักชวนผู้เผากระดาษเงินกระดาษทองสำหรับบรรพบุรุษให้ลดจำนวนกระดาษลง เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ (งานนี้เสี่ยงถูกดุ)
ริ,รักษา – สอนการวาดภาพพฤกษศาสตร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ถ้ามีสถานที่ และมีผู้สนใจมากพอ ก็พร้อมลุยค่ะ)

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น