*/
  • ณัฐรดา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-24
  • จำนวนเรื่อง : 385
  • จำนวนผู้ชม : 668142
  • จำนวนผู้โหวต : 377
  • ส่ง msg :
  • โหวต 377 คน
<< สิงหาคม 2022 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1876 , 07:54:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๖)หลงตัว  ลืมตัวอนึ่ง  ความหลงที่กล่าวข้างต้น  มีลักษณะเป็นความง่วนงุนเคลิบเคลิ้มเป็นต้นนั้น  เป็นความหลงที่เป็นนิวรณ์ของจิตที่พึงระงับได้ด้วยสมาธิ  ยังมีความหลงที่สำคัญยิ่งขึ้นไปกว่า  คือ  หลงตัว  ลืมตัว  มีความอวดดีว่าตนเก่ง  ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทไม่ใช้ปัญญา  ฉะนั้น  ผู้ที่เห็นโทษของความหลงตัว  ลืมตัว  จึงควรรู้จักใช้ปัญญากับทั้งสติรักษาจิตของตนไว้ให้ดีเป็นนิตย์  มิให้ห....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 795 , 07:05:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๕)ปัญญาสูงสุดเรื่องกัมมัฏฐานสำหรับแก้นิวรณ์  เก็บจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากที่มาต่างๆ  และข้อที่ตรัสกำชับไว้ให้มีเป็นประจำในการปฏิบัติแก่นิวรณ์ทุกข้อ  หรือในการปฏิบัติกัมมัฏฐานทุกคราว  คือโยนิโสมนสิการ  แปลว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคาย  ได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาให้ทราบตระหนักแน่ถึงเหตุผลในการปฏิบัตินั้นๆ  ตามเป็นจริง  เมื่อใช้ปัญญาดังนี้  จึงจะไม่ปฏิบัติผิดทาง  ทั้งจะไม่หลงตัว  ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2700 , 15:57:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๔) อธิบายเรื่องปัญญา “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน”  นี้เป็นพระพุทธภาษิต  เพราะนรชนคือคนเรามีรัตนะคือปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นพิเศษกว่าสัตว์ร่วมโลกทั้งหลาย  จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์และสามารถอบรมปัญญาให้มากขึ้นได้ด้วย  ฉะนั้น  คนเราจึงมีความฉลาดสามารถเปลี่ยนภาวะจากความเป็นคนป่ามาเป็นคนเมือง  มีความเจริญด้วยอารยธรรม  วัฒนธรรม  มีบ้านเมือง  มีระเบียบ  การปกครอง  มีศาสนา  มีเครื่องบำรุ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1073 , 03:53:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๓)คราวนี้สมาธิในการใช้ก็มี  2  อย่างเหมือนกัน  อย่างหนึ่งก็เพื่อใช้ระงับอารมณ์  ระงับกิเลส  ที่เป็นปัจจุบัน  ดังกล่าวข้างต้น  ผู้ที่ได้ฝึกหัดทำสมาธิตามสมควรแล้วจะสามารถระงับใจได้ดี  จะไม่ลุอำนาจของอารมณ์ของกิเลสที่เป็นความรักความชังความหลงทั้งหลาย  จะสามารถสงบใจตัวเองได้  รักษาใจให้สวัสดีได้  อารมณ์และกิเลสเหล่านี้จะไม่มาเป็นอันตรายต่อการเรียน  ต่อการงาน  ต่อกฎหมาย  ต่อศีลธรร....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1153 , 12:08:50 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (๒)ต่อจากนี้จะได้กล่าวถึงสมาธิในการหัด  ก็เพราะว่าความตั้งใจให้เป็นสมาธิดังกล่าวนั้น  จำเป็นที่จะต้องมีการหัดประกอบด้วย  สมาธิที่มีอยู่ตามธรรมดาเหมือนอย่างที่ทุกคนมีอยู่ยังไม่เพียงพอ  ก็เพราะว่ากำลังใจที่ตั้งมั่นที่ยังอ่อนแอ  ยังดิ้นรนกวัดแกว่ง  กระสับกระส่ายได้ง่าย   โยกโคลงได้ง่าย  หวั่นไหวไปในอารมณ์  คือเรื่องต่างๆ  ได้ง่าย  และทุกคนจะต้องพบเรื่องราวต่างๆที่เข้าไปเป็นอารมณ์....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1479 , 08:31:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการทำสมธิเบื้องต้น (๑) คำนำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงมีพระราชดำริว่า  “หลักการทำสมาธิเบื้องต้น”  ของสมเด็จพระญาณสังวร  (สุวฑฺฒโน)  วัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างง่ายสำหรับผู้ที่มีความสนใจทั่วไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้แสดงพระราชดำรินี้พร้อมทั้งทรงอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวรให้เรียบเรียงและอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง  “ปัญญา”  “นิวรณ์และกัมมัฏฐานสำหรับแก้”  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 13351 , 07:17:10 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำนำ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงมีพระราชปรารภว่าควรจะมีหนังสือแนะแนวคำสั่งสอนในศาสนาอิสลามสำหรับพระราชทานแก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้ผู้นับถือศาสนาอิสลามและสำหรับผู้ประสงค์จะทราบทั่วไป  จึงพระราชทานพระราชดำริและโปรดเกล้าฯ  ให้คุณหญิงสมร  ภูมิณรงค์  เลขานุการจุฬาราชมนตรีเรียบเรียงเรื่อง  “ศาสนาอิสลามสอนอะไร” ตรวจทานโดยนายต่วนสุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ให้จัดพิมพ์วังสระปท....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 2368 , 08:38:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

What did the Buddha Teach?Preface Her Royal Highness Princess Sangwan Mahidol, the Princess Mother, felt that students and government officials who are studying or serving aboard ought to posses a handbook outlining the teachings of the Buddhist religion for use as a manual from which they could learn how to act in accordance with those teachings and how to explain some principles of Buddhism to fore....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 824 , 08:30:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 15(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Buddhism simultaneously teaches the worldly Dhamma or Lokasacca. This is worldly truth, a “relative reality” or conventional truth which views the material universe as it really is, i.e. an aggregate of composite factors existing in relation to certain imperfect states of consciousness such as belief in the existence of selfhoo....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 804 , 07:44:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 14(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ) According to this explanation of the Buddha, realization of the Buddha, realization of the “Dhamma” means realization of one’s own mental states, good as well as bad. No matter in what state the mind may find itself, one should realize it correctly in the light of truth. This is what is called realization of the Dhamma.It may ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1094 , 07:49:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 13(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)There is a Buddhist proverb which states that “Nibbana is Supreme Happiness”. Nibbana means elimination of desire, not only worldly desire but also desire in the sphere of Dhamma. Action not dictated by greed is action leading to Nibbana.The Buddha was once asked what was meant by saying that “Dhamma” including “Nibbana” may be....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1048 , 08:03:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 12(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Brahma-viharaBrahma-vihara or the Four Sublime States of Consciousness denote four qualities of the heart which, when developed and magnified to their fullest, lift man to the highest level of being. These qualities are:1 Metta, which means all-embracing kindness or the desire to make others happy, as opposed to hatred or desir....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 992 , 11:50:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha teach ? - 11(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Ti-Lakkhana or the Three Characteristics of ExistenceAll sankhara or phenomenal (compounded) things are subject to Anicca or impermanence, Dukkha or suffering and Anatta or non-self, which are the three characteristics of existence.Anicca or impermanence means transience. Everything that has come into existence will eventually....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1166 , 06:12:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 10(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)The Noble Eightfold Path is in reality one complete path eight component parts which may be summed up in three stages of training (sikkha) namely:Sila Sikkha or Training in Morality, which includes Right Speech, Right Action and Right Livelihood. In general this means that whatever we say or do, we must say or do in the right w....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1414 , 05:00:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 9(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)4 We should go on to realize that when our mind is restless it is because of desire. The mind then causes us to act, speak and think in consonance with its agitated state. When gratified, it may become peaceful; but only momentarily, because action dictated by a restless mind may very soon afterwords bring us intense pain and se....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 899 , 13:28:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 8(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ) 2 In saying that we comply with the dictates of our hearts, in fact, we mean that we are gratifying desire or those compelling urges of the heart. In worldly existence, it is not yet necessary to suppress desire totally because desire is the driving force that brings progress to the world and to ourselves.But desire must be und....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 845 , 08:09:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 7(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)This method of gradual teaching adopted by the Buddha is comparable to the present day method of education. We may say that the Four Noble Truths were taught at university level; pupils at lower education were taught other points of the Dhamma suitable to their understanding.Buddha would never teach the Dhamma beyond the compreh....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 828 , 05:43:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 6(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Some people believe that Buddhism is pessimistic in outlook because its teachings deal only with suffering and are of so high a standard that ordinary people are unable to practice it because it advocates extinction of desire, which is very difficult to accomplish. Since such misunderstanding exists, clarification is necessary b....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 798 , 05:18:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 5(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ) The four Noble Truths are :-1 Dukkha or suffering; which means birth, decay and death are the normal incidents of life. It also means sorrow, lamentation, pain, grief and despair which are at times experienced by our body and mind.To be separated from the pleasant, to be disappointed, or to be in contact with the unpleasant are....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 846 , 04:58:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 4(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ) Buddhism, therefore, is not intolerant. Its followers may at will associate with people of other nationalities and religions. On the contrary, it declares that respect should be paid to all those to whom respect is due and that the Dhamma should not be withheld from the knowledge of others and kept only to oneself.Whoever desir....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 835 , 04:30:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 3(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ) The focal point of worship in Buddhism is the Ti-ratana ( the Triple Gem) namely the Buddha who by himself discovered, realized and proclaimed the Dhamma, thereby establishing the Buddhist religion, the Dhamma ( Universal Truth) discovered, realized and proclaimed by the Buddha and the Sangka or community of those who hear,foll....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 861 , 07:46:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 2(กรุณาอ่านคำแปลภาษาไทยจากตอนที่ 1 – 12 ค่ะ)Eighty years before the commencement of the Buddhist Era, a great man was born into the world. He was the son of King Suddhodana and Queen Siri Maha Maya of Kapilavastu of the Sakka Country which is now within the boundaries of Napal. His name was “Siddhattha”. Thirty-five years later, Prince Siddhattha attained Supreme Enlighte....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 789 , 05:03:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

What did the Buddha Teach? – 1Preface  Her Royal Highness Princess Sangwan Mahidol, the Princess Mother, felt that students and government officials who are studying or serving aboard ought to posses a handbook outlining the teachings of the Buddhist religion for use as a manual from which they could learn how to act in accordance with those teachings and how to explain some principles of Buddhism to....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1300 , 09:38:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๑๑อริยสัจ ไตรลักษณ์ และนิพพาน “เป็นสัจธรรม” ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงสั่งสอน (ดังแสดงในปฐมเทศนาและในธรรมนิยาม) เรียกได้ว่าเป็น “ธรรมสัจจะ” สัจจะทางธรรมเป็นวิสัยที่พึงรู้ได้ด้วยปัญญาอันเป็นทางพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนา แต่ทางพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงธรรมในอีกหลักหนึ่งควบคู่กันไป คือตาม “โลกสัจจะ” คือแสดงในทางมีตน มีของตน เพราะโดยสัจจะทางธรรมที่เด็ดขาดย่อมเป็นอนัตตา แต่โดยส....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 798 , 09:20:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทางสั่งสอนอะไร – ๑๐นิพพานเป็นบรมสุขได้มีภาษิตกล่าวไว้ แปลว่า “นิพพานเป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่ง” นิพพาน คือความละตัณหา ในทางโลกและทางธรรมทั้งหมด ปฏิบัติโดยไม่มีตัณหาทั้งหมด คือการปฏิบัติถึงนิพพานได้มีผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า “ธรรม”(ตลอดถึง) “นิพพาน” ที่ว่า “เป็นสนฺทิฏฐิโก อันบุคคลเห็นเอง” นั้น อย่างไร? ได้มีพระพุทธดำรัสตอบโดยความว่าอย่างนี้ คือผู้ที่มีจิตถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงำเสียแล้ว ย่อม....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1117 , 04:41:27 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๙พรหมวิหาร ๔คือธรรมสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตใจที่ดี มี ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้๑ เมตตา ความรักที่จะให้เป็นสุข ตรงกันข้ามกับความเกลียดที่จะทำให้เป็นทุกข์ เมตตาเป็นเครื่องปลูกอัธยาศัยเมื่ออารี ทำให้มีความหนักแน่นในอารมณ์ ไม่ร้อนวู่วาม เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร ไม่เป็นศัตรู ไม่เบียดเบียนใคร แม้สัตว์เล็กเพียงไหน ให้เดือดร้อน ทรมานด้วยความเกลียด โกรธ หรือสนุกสนาน๒ กรุณา ควา....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 768 , 11:03:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๘ ไตรลักษณ์หมายถึงลักษณะที่ว่าทั่วไปแก้สังขาร คือ อนิจจะ ทุกขะ อนัตตาอนิจจะ ไม่เที่ยง คือไม่ดำรงอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ เพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดับในที่สุด ทุกๆสิ่งจึงมี หรือเป็นอะไรขึ้นมาแล้ว ก็กลับไม่มี เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ชั่วคราวเท่านั้นทุกขะ ทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเหมือนอย่างถูกบีบคั้นให้ทรุดโทรมเก่าแก่ไปอยู่เรื่อยๆ ทุกๆคน คนผู้เป็นเจ้าของสิ่งเช่นนี....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 923 , 08:49:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร - ๗มรรคมีองค์ ๘ นี้ เป็นทางเดียว แต่มีองค์ประกอบเป็น ๘ และย่อลงได้ในสิกขา (ข้อที่พึงศึกษาปฏิบัติ) คือ ศีลสิกขา สิกขาคือศีล ได้แก่ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ พูดโดยทั่วไป จะพูดจะทำอะไรก็ให้ถูกชอบ อย่าให้ผิด จะประกอบอาชีพอะไรก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังไม่มีอาชีพ เช่น เป็นนักเรียนต้องอาศัยท่านผู้ใหญ่อุปการะ ก็ให้ใช้ทรัพย์ที่ท่านให้มาตามส่วนที่ควรใช้ ไม่ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเหลวแหลก ศึ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1109 , 16:15:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๖ มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่๑ สัมมาทิษฐิ ความเห็นชอบ คือเห็นอริยสัจ ๔ หรือเห็นเหตุผลตามเป็นจริง แม้โดยประการที่ผ่อนพิจารณาลงดังกล่าวมาโดยลำดับ๒ สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ คือดำริ หรือคิดออกจากสิ่งที่ผูกพันให้เป็นทุกข์ ดำริในทางไม่พยาบาทมุ่งร้าย ดำริในทางไม่เบียดเบียน๓ สัมมาวาจา วาจาชอบ แสดงในทางเว้น คือ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียดให้แตกร้....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 914 , 08:56:24 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๕๓ แต่คนเราต้องการมีการพักผ่อน ร่างกายก็ต้องมีการพัก ต้องให้หลับ ซึ่งเป็นการพักทางร่างกาย จิตใจก็ต้องมีเวลาที่ปล่อยให้ว่าง ถ้าจิตใจยังมุ่งคิดอะไรอยู่ ไม่ปล่อยความคิดนั้นแล้วก็หลับไม่ลงผู้ที่ต้องการมีความสนุกสนานจากรูป เสียง ทั้งหลาย เช่นชอบฟังดนตรีที่ไพเราะ หากจะถูกกะเกณฑ์ให้ต้องฟังอยู่นานเกินไป เสียงดนตรีที่ไพเราะนั้นจ่อหูอยู่นานเกินไป จะก่อให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่ง จะต้อ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 992 , 19:43:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๔ ตามประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ามิได้ทรงแสดงอริยสัจแก่ใครง่ายๆ แต่ได้ทรงอบรมด้วยธรรมข้ออื่นจนผู้นั้นมีจิตใจบริสุทธิ์พอที่จะรับได้แล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจ ธรรมข้ออื่นที่ทรงอบรมอยู่เสมอสำหรับคฤหัสถ์นั้น คือ ทรงพรรณนาทาน พรรณนาศีล พรรณนาผลของทาน ศีล ที่เรียกว่าสวรรค์ (หมายถึงความสุขสมบูรณ์ต่างๆที่เกิดจากทาน ศีล แม้ในชีวิตนี้) พรรณนาโทษของกาม (สิ่งที่ผูกใจให้รักใคร่ปรารถนา) ....

อ่านต่อ

Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1346 , 08:13:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๓อริยสัจมี ๔ คือ๑ ทุกข์ ได้แก่ความเกิด ความแก่ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิต และความโศกระทม ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ซึ่งมีแก่จิตใจและร่างกายเป็นครั้งคราว ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบ ความปรารถนาไม่สมหวัง กล่าวโดยย่อก็คือ กายและใจนี้เองที่เป็นทุกข์ต่างๆ จะพูดว่า ชีวิตนี้เป็นทุกข์ต่างๆดังกล่าวก็ได้๒ สมุทัย เหตุให้เกิดทุ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 897 , 04:45:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๒ทุกคนที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนา จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม จะถือบวชก็ตาม ต้องทำกิจเบื้องต้น คือปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะ คือที่พึ่ง หรือดังที่เรียกว่านับถือเป็นพระของตน เทียบกับทางสกุล คือ นับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดา ผู้ให้กำเนิดชีวิตในทางจิตใจของตน พุทธศาสนิกชนย่อมสังคมกับผู้นับถือศาสนาอื่นได้ และย่อมแสดงความเรพต่อสิ่งเคารพในศาสนาอื่นได้ตามมารยาทที่เหมาะสม เช่นเดียวกับ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 783 , 04:34:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร – ๑เมื่อก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ได้มีมหาบุรุษท่านหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลก เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ สักกชนบท ซึ่งบัดนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาล มีพระนามว่า “สิทธัตถะ” ต่อมาอีก ๓๕ ปี พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้ธรรม ได้พระนามตามความตรัสรู้ว่า “พุทธะ” ซึ่งไทยเราเรียกว่า “พระพุทธเจ้า”พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้แก่ประชาชน จึงเกิดพระพุทธศาสนา (ค....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2552
Posted by ณัฐรดา , ผู้อ่าน : 1449 , 20:03:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หนังสือชุด “รวมธรรมะ” นี้ เป็นหนังสือธรรมที่จัดพิมพ์ขึ้นตามพระราชดำริปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะพระราชทานแนวทางการดำเนินชวิตที่สงบ เรียบง่าย แก่บุคคลทั่วไป โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นแบบปฏิบัติ ในวาระต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระหว่างปี ๒๕๑๐ – ๒๕๓๓ในวาระที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมที่ได้เคยพิมพ์ในวา....

อ่านต่อ


/1