• dr.nakamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2015-06-11
  • จำนวนเรื่อง : 345
  • จำนวนผู้ชม : 293912
  • ส่ง msg :
  • โหวต 369 คน
ชมรมรักและศรัทธา ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-อาเซียนในโลกสมัยใหม่
Permalink : http://www.oknation.net/blog/nakamonTH
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 241 , 19:44:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

สิ่งทำให้ผู้พบเห็นได้ยินได้ฟังอันเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้ที่ได้ประสบพบเห็นได้ยินได้สัมผัสทางกาย วาจา ใจแล้วมีแต่จะสร้างความบรรเทิงเชิงเร้ากุศลเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้อยากกระทำแต่กรรมดี เป็นเหตุให้ชีวิตโชคดี มีสุขเรียกว่า  สิ่งอันประเสริฐ มีด้วยกัน ๖ ข้อดังต่อไปนี้ ๑. ทัสสนานุตตริยะ การเห็นอันยอดเยี่ยม  ๒. สวนานุตตริยะ การฟังอันยอดเยี่ยม  ๓. ลาภานุตตริยะ การได้อันยอดเยี่ยม ๔. สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันยอดเยี่ยม  ๕. ปาริจาริยานุตตริยะ การบำรุงอันยอดเยี่ยม  ๖. อนุสสตานุตตริยะ การระลึกอันยอดเยี่ยม แต่ละประเภทมีความหมายดังนี้

         ๑.ทัสสนานุตตริยะเป็นไฉน    บุคคลบางคนย่อมไปเพื่อดูช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี ของใหญ่ของเล็ก หรือสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด การเห็นนี้เป็นกิจเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ส่วนผู้ใดมีศรัทธา ความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมไปเห็นพระตถาคต การเห็นนี้ย่อมเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำให้แจ้งนิพพาน
         ๒. สวนานุตตริยะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลอง เสียงพิณ เสียงเพลงขับ หรือเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะ หรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด การฟังนี้ เป็นกิจเลว ฯลฯ ส่วนผู้ใดมีศรัทธา ความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การฟังนี้ ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลาย ฯลฯ
         ๓. ลาภานุตตริยะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนย่อมได้ลาภ คือ บุตร ภรรยา ทรัพย์ หรือลาภมากบ้าง น้อยบ้าง หรือได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด ลาภนี้ เป็นของเลว ฯลฯ ส่วนผู้ใดมีศรัทธา ความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การได้นี้ ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลาย ฯลฯ
         ๔. สิกขานุตตริยะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้าง ม้า รถ ธนู ดาบ หรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำ ย่อมศึกษาต่อมสมณะ หรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด การศึกษานี้ เป็นการศึกษาที่เลว ฯลฯ ส่วนผู้ใดมีศรัทธา ความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมศึกษาอธิศีลบ้าง อธิจิตบ้าง อธิปัญญาบ้าง ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว การศึกษานี้ ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลาย ฯลฯ
         ๕.ปาริจริยานุตตริยะเป็นอย่างไร  บุคคลบางคนย่อมบำรุงกษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดีบ้าง บำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำ บำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด การบำรุงนี้ เป็นการบำรุงที่เลว ฯลฯ ส่วนผู้ใดมีศรัทธา ความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การบำรุงนี้ ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลาย ฯลฯ
         ๖.อนุสสตานุตตริยะเป็นอย่างไร  บุคคลบางคนย่อมระลึกถึงการได้บุตร ภรรยา ทรัพย์ หรือการได้มากน้อย ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด การระลึกนี้ เป็นกิจเลว ฯลฯ ส่วนผู้ใดมีศรัทธา ความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต

 
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< พฤษภาคม 2022 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]