นาฏกรรมหุบเขา
บันทึกลมหายใจและบางขณะจิตของหิ่งห้อยตัวหนึ่ง

อัลบั้มรูปภาพ ( 11 อัลบั้ม )

มสาวาสา ( 5 ภาพ)

ววว ( 1 ภาพ)

วสันตฤดู ( 10 ภาพ)

คน ( 18 ภาพ)