• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 575
  • จำนวนผู้ชม : 314243
  • ส่ง msg :
  • โหวต 738 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://www.oknation.net/blog/natcha2
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 1319 , 15:07:35 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สำรวจฟ้า โหวตเรื่องนี้

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

 
 

การมีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตาม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยตลอด

เป็นโอกาสให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงได้เห็นความเป็นอยู่ และรับรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของราษฎรไทย นำมาสู่แนวพระราชดำริที่จะช่วยเพิ่มรายได้แก่ประชาชนให้เพียงพอแก่การยังชีพ


 

ทรงเล็งเห็นว่าชาวบ้านที่มีฝีมือด้านงานหัตถกรรม จนสามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมช่วยครอบครัวได้ ทรงจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกอบรมศิลปาชีพ” ขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักจิตรลดา

ทรงจัดส่งครูออกไปฝึกสอนราษฎร เป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้ดียิ่งขึ้น ครั้นเมื่อราษฎรมีความชำนาญในการผลิตแล้ว ผลงานที่ผลิตออกมาก็จะทรงรับซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์


 

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2523 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริจัดสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งองคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ดำเนินการสรรหาที่ดินที่เหมาะสม

ในการนี้ นายธานินทร์ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกราบบังคมทูลเสนอที่ดินที่ได้พระราชทานไว้


 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2527

ทรงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างดูแลรักษา ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในการผลิตงานศิลปาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ ส.ป.ก.ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ” ดำเนินงานด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ


 

ตลอดจนฝึกทักษะงานช่างฝีมือ โดยได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้ง 72 จังหวัด รับสมัครและคัดเลือกยุวเกษตรกร บุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือผู้สนใจ และผู้ยากไร้ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดหลักสูตร

ปัจจุบัน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปแล้ว จำนวน 90 รุ่น มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมศิลปาชีพกว่า 11,967 ราย โดยการฝึกอบรมศิลปาชีพสาขาต่างๆ รวม 31 แผนกช่าง

จากการติดตามผลพบว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมศิลปาชีพจำนวนไม่น้อย ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จ สามารถมีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี บางรายพัฒนาตนเองสู่การมีกิจการเป็นของตนเอง


 
"ภาวิทย์ ห่านเทศ" นักเรียนรุ่นที่ 82 แผนกประติมากรรม
 

นายภาวิทย์ ห่านเทศ นักเรียนรุ่นที่ 82 แผนก ประติมากรรม กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่า มาเรียนที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เพราะต้องการมีความรู้และหาประสบการณ์ด้านศิลปะที่ชื่นชอบ ได้แก่ การปั้น แกะสลัก งานหล่อ

ปัจจุบันภาวิทย์ประกอบอาชีพทำงานด้านศิลปะด้วยการปั้นและแกะสลักหล่อพระพุทธรูป อยู่ที่วัดไชยสิทธาวาส - วัดบางคู้ (วัดใหม่) จ.ปทุมธานี


 
ผลงานของ "ภาวิทย์" ผลผลิตจาก "ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ"

“ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา
มาประกอบอาชีพตามที่ได้ตั้งใจไว้ และมีความสุขกับงานที่ผมรัก”


 
"สุสดา มุ่งสวัสดิ์"
ครูศิลปาชีพ ประจำแผนกช่างบาติก ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
 

ด้าน นางสุสดา มุ่งสวัสดิ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปี 2541 แผนกช่างบาติก และปัจจุบันได้ประกอบอาชีพครูศิลปาชีพ ประจำแผนกช่างบาติก ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เล่าถึงความประทับใจว่า

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ได้ให้การฝึกหัดพัฒนาฝีมือให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีอาชีพ โดยเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป และยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมต่างๆ สู่คนรุ่นหลัง

 

 
ผลงานของ "ครูสุสดา"

 

 

"ถ้าไม่มีทั้งสองพระองค์ท่าน
ชีวิตดิฉันก็คงไม่มีวันนี้ ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองและพ่อแม่ได้"


 

 

 
 
"ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
 
 
ขอบคุณ MGR Online
สิริสวัสดิ์ภุมวารค่ะอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 13/08/2019 เวลา : 16.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ท่าน PT คะ

ของสวยงามทั้งนั้นค่ะ ๕ ปีก่อนได้ไปชม ได้ของสวยงามมาสมใจ
ขอบพระคุณมากนะคะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 1 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 13/08/2019 เวลา : 16.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

น่าไปเดินชมมาก ยิ่งมีพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินยิ่งเพิ่มความน่าชม ของมีค่าของแผ่นดินทั้งนั้น

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2019 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]