• vinitvadee
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • วันที่สร้าง : 2017-05-07
 • จำนวนเรื่อง : 575
 • จำนวนผู้ชม : 308061
 • ส่ง msg :
 • โหวต 708 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://www.oknation.net/blog/natcha2
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 2003 , 07:00:42 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

  โดย: โรม บุนนาค
   
   
   
   
   

  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์
   
  ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ กิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
   
  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
   
  ได้ปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ ด้วยความเรียบร้อยและแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมาก จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะยกย่องให้มีเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ


   

  ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

  •วันเดือนปีเกิด - วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๘ จ.น่าน

  ประวัติด้านการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

  •ประถมศึกษา - โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
  •มัธยมศึกษา - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๔๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

  ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทางทหาร

  •สำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหาดเล็กราชวัลลภ มวก. หญิง รักษาพระองค์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  •สำเร็จการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหด ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  •สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  •สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  •สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  •สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๙๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


   

  ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษ และการบิน

  •สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ ๒๙๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การศึกษาดีเด่น
  - กระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางวัน
  - กระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวัน
  •สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)
  •ทบทวนหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)
  •ศึกษาภาควิชาการบิน ของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศไทย (กำแพงแสน) และทำการฝึกบินกับเครื่องบิน บ.ฝ.๑๖ก. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  •ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License (PPL) ณ โรงเรียนการบิน Jesenwang สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


   

  ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
  - พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉิน กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
  - พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิง กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ ๙๐๔ ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  - ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กหญิง ราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันตรี)

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  - ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันโท)

  •ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  - ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอก)

  •ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  - ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

  •ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  - ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)
  - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

  •ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
  - ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี)
  - ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
  - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  •ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน
  - ปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


   

  คำว่า “เจ้าคุณ” มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้เรียกกันโดยทั่วไปทั้งชายหญิง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า มาจากคำว่า “เจ้าประคุณ” โดยมี ๒ คำที่ใช้กันคือ “เจ้าครอก” หมายถึงเป็นเจ้าโดยกำเนิด กับ “เจ้าคุณ” เป็นเจ้าโดยคุณ

  ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาบันทึกไว้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จไปป่าล่าสัตว์ รับสั่งให้พระเจ้าลูกยาเธอ ๒ พระองค์ คือ เจ้าฟ้าเพชร ซึ่งต่อมาคือ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ กับ เจ้าฟ้าพร ต่อมาคือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ให้ถมถนนข้ามบึงแห่งหนึ่งให้เสร็จภายในคืนเดียว
   
  รุ่งเช้าดินไม่ทันแห้ง ทำให้ช้างทรงถลำติดหล่มกลางทาง ทรงกริ้วคิดว่าพระราชโอรสทั้งสองวางแผนคิดกบฏ รับสั่งให้จำขังและเฆี่ยนทุกวัน พระราชโอรสทั้งสองให้คนมาทูลเชิญ กรมพระเทพามาตย์ หรือที่เรียกกันว่า “เจ้าแม่วัดดุสิต” อัครมเหสีของพระเพทราชา ซึ่งเลี้ยงดูพระเจ้าเสือ โอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์มาแต่ยังเยาว์ ขณะนั้นทรงเป็นที่พระราชชนนีพันปีหลวง
   
  เพื่อขอพระราชทานนอภัยโทษให้ทั้ง ๒ พระองค์ เมื่อกรมพระเทพามาตย์เสด็จมาถึง พระเจ้าเสือก็รับสั่งถามว่า “เจ้าคุณขึ้นมาด้วยกิจธุระอันใด”

  ในสมัยกรุงธนบุรี มีธิดาขุนนางมอญคนหนึ่งที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เป็นภรรยาของหม่อมเจ้าองค์หนึ่ง เมื่อเสียกรุงได้อพยพลงมากรุงธนบุรีพร้อมพระเจ้าตากสิน และได้รับแต่งตั้งให้เป็น ท้าวทรงกันดาล (ทองมอญ) ข้าราชการผู้ใหญ่ดูแลฝ่ายใน เพราะรู้ขนบธรรมเนียมของราชสำนักอย่างดี เรียกกันว่า “เจ้าคุณใหญ่”

  ในรัชกาลที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่รู้จักกันดีก็คือ “เจ้าคุณนวล” ภรรยาของ เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ท่านเป็นพระน้องนางในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี และได้รับสถาปนาเป็น “เจ้าคุณพระราชพันธ์ (นวล)” นอกจากนี้ธิดาทั้ง ๓ คนของท่านยังได้รับการเรียกว่าเจ้าคุณด้วย คือ เจ้าคุณวังหลวง (นุ่น) เจ้าคุณวังหน้า (คุ้ม) และเจ้าคุณปราสาท (ต่าย)

  ต่อมาก็มีการยกย่องฝ่ายในเป็น “เจ้าคุณ” ตลอดมาทุกรัชกาล ที่รู้จักกันทั่วไปก็คือ “เจ้าคุณจอมมารดาแพ” ผู้เป็นรักแรกของ ร.๕ ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ มีพระบรมราชโองการเลื่อนบรรดาศักดิ์เจ้าคุณจอมมารดาแพขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระประยูรวงศ์”

  การแต่งตั้งฝ่ายในขึ้นเป็น “เจ้าคุณ” จึงเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบต่อมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบัน
   
   
  ขอบคุณ MGR Online
  คุณโรม บุนนาค
   
  สิริสวัสดิ์จันทรวารค่ะ
   
     อ่านความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 (0)
  vinitvadee วันที่ : 01/10/2019 เวลา : 08.02 น.
  http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

  ขอบพระคุณ คุณลุงยั้งคิดค่ะ _/\_

  แสดงความคิดเห็น


  ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
     ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
  ห้ามทำ
  - การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  - การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
  สามารถทำได้
  - เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  - การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
  OKNATION  กฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
  1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
  2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
  3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
  4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
  5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
  คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
  OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
     

  กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

  << กันยายน 2019 >>
  อา พฤ
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30            [ Add to my favorite ] [ X ]