• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 575
  • จำนวนผู้ชม : 314926
  • ส่ง msg :
  • โหวต 738 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://www.oknation.net/blog/natcha2
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 1119 , 15:43:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน แม่หมี , สิงห์นอกระบบ และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สืบสานสัมพันธ์มิตรภาพ 2 ศาสนา

วันนี้ (21 พ.ย.2562) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน เสด็จพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสรับเสด็จ ความว่า ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และเสด็จมาทรงเยี่ยมอาตมภาพในวาระนี้

นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้น ราบรื่น และงดงาม เป็นเวลาเนิ่นนานนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

เมื่อ 35 ปีล่วงมาแล้ว ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เฉพาะพระพักตร์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถแห่งนี้ สมเด็จพระอุปัชฌายะของอาตมภาพ คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ได้เสด็จลงทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก ที่ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จมาทรงเยี่ยมประมุขแห่งพุทธจักรไทย ณ ราชอาณาจักรไทย

ภาพเหตุการณ์ในวันนั้น ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของอาตมภาพ ผู้มีโอกาสได้เฝ้าอยู่ในการดังกล่าวด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงปราศรัยกัน ทรงแสดงพระอัธยาศัยอันงามต่อกัน บนพื้นฐานแห่งพระเมตตาจิตอย่างแท้จริง ในฐานะนักบุญผู้ประเสริฐแห่งสองศาสนา ซึ่งมุ่งหมายจะแผ่ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ไปสู่ทุกชีวิตอย่างไม่มีประมาณ เป็นอุดมการณ์ร่วมกัน

 


ขอถวายพระพรให้ทรงทราบว่า ใต้ฐานพระพุทธอังคีรส ยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 13 เมื่อพุทธศักราช 2440, เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 11 เมื่อพุทธศักราช 2477

อีกทั้งเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 เมื่อพุทธศักราช 2503 และทรงเคยรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อพุทธศักราช 2527

ณ สถานที่แห่งนี้ จึงเป็นมงคลสถานสำหรับการพบกันของเราทั้งสอง ด้วยส่วนแห่งพระวรกายของทุกๆ พระองค์ ยังคงประดิษฐานเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพ ซึ่งได้ทรงสร้างสรรค์ไว้นับแต่อดีตสมัย หากแต่ละพระองค์มีพระญาณวิถีใดที่จะทรงหยั่งทราบ คงจะทรงโสมนัสพระราชหฤทัยไม่น้อย ที่ได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญงอกงามแห่งทางพระราชไมตรี เป็นภาพอันน่าประทับใจอีกครั้งในวันนี้ 

การเสด็จมาครั้งนี้ของมหาบพิตร จึงไม่ใช่การมาของมิตรใหม่ หากแต่เป็นการมาเยือนของมิตรแท้อันเก่าแก่ของคนไทย ระยะทางที่ห่างไกลกันหาใช่อุปสรรคของความสนิทสนมกลมเกลียวกัน

 

ขอบคุณ Thai PMS NEWS

 

ต่อจากนี้ เป็นข่าวจาก TNN 16 ต่อจากข่าวบนนี้ค่ะ

 

"สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า "ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง" " ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง"

บัดนี้ มหาบพิตร ทรงพระอุสาหะตรากตรำพระวรกายบนหนทางแสนไกล เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และมาทรงเยี่ยมอาตมภาพด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยมิตรภาพถึงที่นี่ อาตมภาพขอสนองน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยมิตรภาพนั้นๆ ตอบถวายเป็นหลายเท่าทวีคูณ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตาธรรมซึ่งมหาบพิตรทรงเจริญมั่นอยู่ในพระหฤทัยและด้วยศุภผลแห่งกุศลเหตุ คือความไม่ประทุษร้ายมิตร ขอมหาบพิตรทรงสถิตสถาพรเป็นปูชนียฐานอันประเสริฐของศาสนิกบริษัทและทรงพระเจริญในสมณคุณ ค้ำจุนให้ทรงผ่องแผ้วผ่านพ้นภัยพิบัติทั้งปวง สมตามพระพุทธานุศาสนี ดังอาตมภาพอัญเชิญมาอ้าง เป็นสัจจวาจาข้างต้นนี้ทุกประการ

ขอถวายพระพร"

 

สาธุ สาธุ สาธุ

 

ขอบคุณ TNN 16

สวัสดิ์สิริชีววารค่ะ

 

พระฉายาจาก แนวหน้า

ขอมาจากบล็อกคุณลุง "นายยั้งคิด" ด้วยขอบพระคุณค่ะ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธุ สาธุ สาธุ

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
vinitvadee วันที่ : 24/11/2019 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

8

พี่อ้อมขา

เป็นความงดงามในพระราชจริยวัตรทุกพระองค์ เห็นแล้วตื้นตัน ปีติสุขค่ะพี่อ้อมขา

วันนั้นวันดี วันที่พี่อ้อมไม่เป็นอะไร อย่าเป็นอีกเลยนะคะ
น้องเป็นห่วงเสมอค่ะ

พี่อ้อม เป็นผู้ไม่ประมาท หาช่องทางเตรียมไว้พร้อมสรรพ
ขอเพียงแต่ เตรียมพร้อมไว้เฉยๆ นะคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 7 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 24/11/2019 เวลา : 14.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

พระจริยวัตรงดงามกันทุกองค์

วันที่ 21 ลุ้นมากๆว่าอย่าป่วยๆ เพราะถ้ามีอะไรฉุกเฉิน เข้าเซนต์หลุยส์ไม่ได้แน่นอน แม่ชีบอกให้ไปรพ.อื่น

สาทร สีลม คลองเตยเขาบอกรถจะติด คิดแผนสองถ้าป่วยจะไปรพ.ไหนดี แถมวันนั้น มีแผ่นดินไหว เราอยู่บนพื้นราบ ไม่รู้เรื่อง นึกว่าความดันขึ้น หรือน้ำตาลต่ำ โชคดีหมีน้อยโทรมาบอก แม่เป็นอะไรหรือเปล่า แผ่นดินไหว ที่ทำงานหมีน้อย ไฟแกว่งไปมา ตกลงเวียนหัวเพราะแผ่นดินไหว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
vinitvadee วันที่ : 22/11/2019 เวลา : 18.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณ น้าสิงห์ค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
vinitvadee วันที่ : 22/11/2019 เวลา : 18.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณ คุณหมอวัลลภมากค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 4 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 21/11/2019 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอกราบนมัสการ
สมเด็จพระสังฆราช
และ คณะสงฆ์
ด้วย ความเคารพอย่างสูง


ขอแสดงความเคารพ
แด่
ท่านพระสันตปาปา
และ
คณะ
ด้วย ความเคารพ

ขอให้ ชาวพุทธ ชาวคริสต์
ทั่วโลก
และ
ชาวไทย
ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ....

ความคิดเห็นที่ 3 wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 21/11/2019 เวลา : 17.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

แชร์ต่อๆกันไปครับ

ความคิดเห็นที่ 2 wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 21/11/2019 เวลา : 16.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ท่าน PT คะ

ดิฉันและแม่ ซาบซึ้งใจมากค่ะ
นำมาลงไว้ เพื่อเป็นมหาสิริมงคลอันอุดมยิ่ง

ขอบพระคุณมากนะคะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 1 wullopp , vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สำรวจฟ้า วันที่ : 21/11/2019 เวลา : 16.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

พระดำรัสของพระสังฆราชซาบซึ้งกินใจมาก ใครที่ได้อ่านและได้รับฟังก็ประทับใจ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]