Modern Management Forum
ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ในรูปแบบใหม่ ทันสมัย สำหรับนักธุรกิจ นักศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newmanagement
วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555
Posted by เอกกมลเอี่ยมศรี , ผู้อ่าน : 20032 , 07:43:37 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สวัสดี ครับ

วันนี้ก็เป็นวันสุขแล้วเพราะเป็นสุดท้ายของการทำงานเป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ ที่หลายท่านเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน  วันนี้อากาศดีและอยากจะเขียนบทความเกี่ยวกับ HRD อีกสักระยะเพราะมีกลุ่มเพื่อนๆ ที่รู้จักกันอยากให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ้างก็เลยอาสาไปค้นข้อมูลและนำมาเล่าให้ฟัง เผื่อว่าจะมีประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้นำเป็นข้อสังเกต

การวิเคราะห์ระบบงาน 

การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการของการกำหนดลักษณะหรือเนื่้อหาของงานโดยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวข้องกับงาน การวิเคราะห์งานที่สมบูรณ์จะมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5 ปัจจัย ดังนี้

1) งานทีต้องการจะทำให้บรรลุผลสำเร็จ

2) กิจกรรมที่จำเป็นจะต้องทำ หรือเป็นพฤติกรรมของลักษณะงานนั้นๆ

3) อุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือที่จำเป็นจะต้องใช้

4) ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5) ลักษณะส่วนบุคคลที่่จำเป็นสำหรับทำงานนั้นๆ หรือความสนใจพิเศษที่จะต้องมี

วิธีการวิเคราะห์งาน

วิธีการวิเคราะห์งานสามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภทขั้นพื้นฐาน

(1)  วิธีการสังเกต

(2) เทคนิคการสัมภาษณ์

(3) แบบสอบถาม, รวม Checklist เกี่ยวกับงาน

วิธีการสังเกต

สังเกตกิจกรรมการทำงานและพฤติกรรมของผู้ปฎิบัติงานเป็นวิธีการวิเคราะห์งานที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระหรือร่วมกับวิธีการอื่นๆ ของการวิเคราะห์งานได้  ตัวอย่าง การวิเคราะห์งานตามข้อสังเกต 3 ข้อ อาทิ (1) การสังเกตโดยตรง  (2) การวิเคราะห์วิธีการทำงานร่วมกับเวลาในการทำงาน และศึกษาแนวทางการปฎิบัติงานนั้นๆ  (3) เทคนิคต่างๆ เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้น แม้ว่าพวกจะถูกจ้างด้วยวิธีการเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างในการทำงานด้วยวิธีการสังเกต และตั้งข้อสังเกตต่างๆ จะทำให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน

การสังเกตโดยตรง

โดยใช้การสังเกตโดยตรงด้วยการวิเคราะห์เพียงข้อสังเกตพนักงานในการปฎิบัติหน้าที่ และทำการบันทึกข้อสังเกตที่พบได้ขณะที่พวกเข้าปฎิบัติงาน  ผู้สังเกตการณ์จำเป็นะจ้องจดบันทึกข้อมูลทั่วไปหรือผลงานจากรูปแบบที่มีประเภทโครงสร้างสำหรับความคิดเห็น ทุกอย่างจะถูกตั้งข้อสังเกต  เช่น สิ่งที่ทำให้งานสำเร็จ  อุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้  สภาพแวดล้อมการทำงาน หรือ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิธีการสังเกตโดยตรงมีข้อจำกัด : เป็นข้อจำกัดบางอย่างที่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ครั้งแรกพวกจะไม่สามารถจับภาพลักษณะของงาน เช่น กระบวนการตัดสินใจ หรือ การวางแผนตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ  จะไม่สามารถสังเกตเห็น  นอกจากการสังเกตจากภายนอกจะให้ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการส่วนบุคคลสำหรับงานต่างๆ เพราะชนิดของข้อมูลนี้ยังไม่เด่นชัด และสังเกตได้อย่างง่ายดาย  ดังนั้นวิธีการสังเกตจะให้ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้จากการปฎิบัติงาน

วิธีการวิเคราะห์งาน ด้วยการสังเกตที่มีความซับซ้อนในการทำงานการวิเคราะห์วิธีการใช้เพื่ออธิบายการผลิตงานด้วยตนเองซ้ำ เช่น โรงงานหรืองานชุมนุมบรรทัด วิธีการเหล่านี้ถูกนำมาใช้โดยวิศวกรอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดอัตรามาตรฐานการผลิตที่ใช้ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง  ประเภทขอการวิเคราะห์งานด้วยวิธีการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวและการวิเคราะห์การปฎิบัติงาน ใช้การศึกษาวิธีการปฎิบัติงาน ซึ่งวิศวกรอุตสาหกรรมจะทำการสังเกตและจดบันทึกกิจกรรมของคนงานแต่ละคน ด้วยการใช้นาฬิกาจับเวลา และคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฎิบัติงานแต่ละครั้ง แต่ละกลุ่ม แต่ละแผนก ด้วยการแยกองค์ประกอบของาน และใช้กล้องถ่ายวิดีโอ ในการเก็บภาพวิธีการปฎิบัติงาน และเทคนิคในการทำงานแต่ละขั้นตอน ของแต่ละกลุ่ม แต่ละทีมงาน ของกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องปฎิบัติ   ภาพยนต์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาวิธีการที่ยอมรับได้ในการทำงานและตั้งเป็นค่ามาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานบางอย่างได้  ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการสังเกตและการบันทึกตัวอย่างของพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ตรวจสอบและตรวจับลักษณะการทำงานที่ไม่ได้ผล หรือ ผิดพลาด  วิธีการของพฤติกรรมที่ใช้ในการตัดสินใจให้เป็น "ได้ผลลัพธ์" หรือ "ไม่ได้ผลลัพธ์" ในแง่ของผลผลิตจากพฤติกรรมการปฎิบัติงาน

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้สำหรับแต่ละเหตุการณ์ "ในกรณีวิกฤติ" (1) สิ่งที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น (2) สิ่งที่พนักงานปฎิบัติขณะทำกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการทำงานที่ (มีประสิทธิภาพ) และ ขั้นตอนการทำงานที่ (ไม่มีประสิทธิภาพ)  (3) พฤติกรรมการรับรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน /ทีมงาน / แผนก/ กลุ่มงาน  (4) การตัดสินใจที่เป็นในระดับการควบคุมการทำงานของพนักงานที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ และความรับผิดชอบของพนักงานในขั้นตอนการปฎิบัติงานต่างๆ

วิธีการที่สำคัญสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากการสังเกตโดยตรงและการทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อสังเกตว่าพฤติกรรมที่ไม่ถูกบันทึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น  แต่หลังจากที่พฤติกรรมที่ได้รับการตัดสินมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ได้ผลในแง่ของผลผลิต  ซึ่งหมายความว่าคนที่ใช้วิธีการที่สังเกตเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องอธิบายพฤติกรรมในการดำเนินการย้อนหลัง หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานกิจกรรมที่มีข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ด้วยข้อมูลที่มาจากการจดบันทึกของผู้สังเกตการณ์  ซึ่งเป็นการยากมากที่จะสามารถเก็บรายละเอียดทั้งหมดด้วยการมองวิธีการปฎิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมของพนักงาน

เทคนิคการสัมภาษณ์

เทคนิคการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายระหว่างนักวิเคราะห์งาน (หรือการสัมภาษณ์อื่น) และอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ข้อมูลพื้นฐานในการปฎิบัติงาน ในลักษณะ One-to-One เรียกว่าการสัมภาษณ์รายบุคคล  แต่ถ้าเป็นการสัมภาษณ์พนักงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะเรียกว่าการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์งานรายบุคคลและแบบกลุ่ม   มักจะเป็นการสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาของพนักงานในการวิเคราะห์งาน  นอกจากนี้อาจจะเป็นการผสมระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ที่มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานแบบนี้เป็นพิเศษ  การสัมภาษณ์ลักษณะนี้จะเรียกว่า การประชุมเชิงวิชาการ  เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์หรือการอภิปรายโต้ตอบกัน ก็จะเป็นการสรุปรายละเอียดของงานที่สะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

การออกแบบการสัมภาษณ์ในลักษณะการประชุมเชิงวิชาการ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการออกแบบโครงการการจัดงานที่เป็นมาตรฐาน  กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์  กำหนดหัวข้อที่จะใช้ในการสัมภาษณ์  เชิญตัวแทนพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นๆ อย่างถ่องแท้  ผู้เชี่ยวชาญมีความเข้าในลักษณะงานนั้นๆ เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการวิเคราะห์งานลักษณะนี้มาก่อน  เป็นต้น

เทคนิคการสังเกตและการสัมภาษณ์การวิเคราะห์งานมักจะใช้ในการพัฒนาวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นของการวิเคราะห์งาน และจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า  มีการกำหนดกลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญและเป็นตัวแทนของพนักงานส่วนใหญ่  มาเล่ารายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์งาน

แบบสอบถาม, รวม Checklist เกี่ยวกับงาน

การจัดทำแบบสอบถามสามารถกรอกโดยพนักงานแต่ละบุคคล หรือ โดยนักวิเคราะห์งาน สำหรับกลุ่มของพนักงาน ด้วยการตอบแบบสอบถามที่มีความแตกต่างกันในแต่ระดับของการปฎิบัติงาน และโครงสร้างตำแหน่งของพนักงาน  แบบสอบถามที่ไม่มีโครงสร้าง ด้วยการตั้งคำถามในลักษณะเปิดกว้าง หรือ ขอคำตอบที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน

ตัวอย่างแบบสอบถามปลายเปิด 

    • อธิบายหน้าที่การทำงานของคุณ
    • อธิบายลักษณะการทำงานประจำวันของคุณ
    • คุณมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะงานที่คุณทำอยู่ หรือไม่?

รายการตรวจสอบสำหรับการวิเคราะห์งานด้วยการแบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะ : การออกแบบสอบถามจะต้องใช้การตรวจสอบเพื่อประเมินรูปแบบการปฎิบัติงาน และเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ปฎิบัติงานอยู่ประจำ  การออกแบบสอบถามควรจะมีคำถามที่เหมาะสม ง่ายแก่การเข้าใจ  คำถามชัดเจน ไม่กำกวม  ไม่ตีความได้หลายด้าน  มีความเฉพาะเจาะจง  มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำคำตอบไปใช้งานด้านการวิเคราะห์งานได้จริง

ตัวอย่างแนวคำถาม

ระบุลักษณะงาน

- ชื่องานที่ปฎิบัติ

- ที่อยู่หรือสถานที่ปฎิบัติงาน

- จำนวนเฉลี่ยของงานและความสำคัญของงานที่ปฎิบัติอยู่

งานที่ดำเนินการ 

- อะไรเป็นหน้าที่/ความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่

- วิธีการที่พนักงานปฎิบัติงานอยู่เป็นประจำ

- ทำไม พนักงานจะต้องปฎิบัติงานในลักษณะนี้

- ความถี่  ของงานที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือ เร่งด่วนในช่วงเวลาปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ ในการปฎิบัติงาน

- ระดับวุฒิการศึกษา

- ประสบการณ์ในการทำงานลักษณะนี้

- ระดับทักษะและความเชี่ยวชาญในงานที่ปฎิบัติอยู่

- ปัญหาที่พบขณะปฎิบัติงาน หรือข้อผิดพลาที่ค้นพบ

- แนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างการปฎิบัติงาน

ทักษะพิเศษ ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน 

- ความสามารถในการคำนวณคณิตศาสตร์

- ร่างการที่แข็งแรง ระดับมาตรฐาน

- บุคลิกส่วนตัวที่ดี  ภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดี โดดเด่น

ความต้องการทางกายภาพ 

- ลักษณะการทำงานแบบนี้ต้องการความอดทนสูง และใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่

- สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความเสี่ยงอันตราย ความชื้นสูง  หรือ อากาศร้อน  อากาศหนาว กว่าปกติ

- เป็นลักษณะงานที่ไม่มีใครพึงประสงค์

- ต้องทำงานในเวลากลางคืน เป็นประจำ

ความรับผิดชอบ 

- ค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์มีราคาแพงจะต้องใช้ทักษะ และความรับผิดชอบสูง

- จำเป็นจะต้องเดินทางและมีสินทรัพย์มูลค่าสูงเกี่ยวเนื่องขณะเดินทาง

- งานที่มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง

- ต้องใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเครือข่าย และสร้างพันธมิตรใหม่ๆ อย่างมาก

ฯลฯ

ข้อมูลข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของคำถามที่ใช้ในการตั้งแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง และเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาวัตถุประสงค์ ของแนวทางหลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมพนักงานให้เกิดทักษะและประสิทธภาพในการปฎิบัติงานให้สูงขึ้น  ด้วยการปิดช่องว่างของการขาดทักษะ และเทคนิคในการปฎิบัติงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และทีมงานในอนาคต ต่อไป  หน่วยงานใดๆ อยากให้ไปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์งานขององค์กรท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณ เอกกมล เอี่ยมศรี โทรศัพท์ 081 588 1532 หรือ อีเมล์ [email protected] 

สุดท้ายหวังเป็นอย่างสูงว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่านๆ ทั้งหลายบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการวิเคราะห์งานในองค์กรของท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีมีชัยชนะ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

http://eiamsri.wordpress.com
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เอกกมลเอี่ยมศรี วันที่ : 27/10/2012 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/newmanagement
เอกกมล เอียมศรีผู้เรียบเรียง www.interfinn.com

ตอบคำถามให้แล้วนะครับ ด้วยการอธิบายในอีกหน้าหนึ่งเกี่ยวกับ Job Analysis Tools

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เอกกมลเอี่ยมศรี วันที่ : 27/10/2012 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/newmanagement
เอกกมล เอียมศรีผู้เรียบเรียง www.interfinn.com

ตอบคำถามให้แล้วนะครับ ด้วยการอธิบายในอีกหน้าหนึ่งเกี่ยวกับ Job Analysis Tools

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
PhutaiKaowong วันที่ : 27/10/2012 เวลา : 08.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PhutaiKaowong


ละเอียดมากคะ ไม่ทราบว่าใช้ Evaluation Tool ของที่ไหนดีคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน