• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2020-07-24
  • จำนวนเรื่อง : 186
  • จำนวนผู้ชม : 60913
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newsreportblogger
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 390 , 14:23:57 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมก่อตั้ง สมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (สถาบันทางวิชาการ) และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมจับมือ สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จัดตั้งสมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (สถาบันทางวิชาการ) และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้ทำการประกาศจัดตั้งสมาพันธ์สถาบันฯดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ (วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีสมาพันธ์เพื่อการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศของจีน - อาเซียน" (China-ASEAN International Education Development Alliance) เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้งพร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถาบันฯดังกล่าวในครั้งนี้

 

 

 

 

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน สถาบันดังกล่าวมี สำนักงานใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกริก ( Krirk University ) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมี ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495 มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นในด้าน ศิลปะ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และทางวิชาการอื่นๆ เป็นต้น

จนถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาต่างๆไปแล้วหลายหมื่นคน และมีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักการเมือง ศิลปิน/ดารานักแสดง และบุคคลสำคัญอีกมากมาย

ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้ปลูกฝังและพัฒนาคนไทยให้เกิดความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารภาษาจีนจำนวนหลายหมื่นคน ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-จีน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และ เพื่อการยืนหยัดในยุคปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับรูปแบบวิธีการจัดการการเรียนการสอน โดยเลือกวิธีการ และ เวลา สอนที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

อีกทั้งปรับแนวทางการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/การฝึกงานของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความเหมาะสม รวมถึงเพิ่มมาตรฐานในการกำกับดูแลในด้านการเรียนการสอน เสริมสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนและงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพทางการศึกษาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ ผู้ศึกษาจะได้รับ จนได้รับการประเมินคุณภาพการสอนที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.krirk.ac.th/international-confederation-of-institutions-2022/)

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยเกริก เป็น 1 ใน สถาบันการศึกษา 83 แห่งจากทั่วโลก ที่ได้รับการจัดอันดับ Qs world university rankings หรือ การจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว และการประเมินคุณภาพการสอนระดับ 5 ดาวของ QS ( QS Stars Ratings) ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง

 

 

 

 

สมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (สถาบันทางวิชาการ) และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้นมาจากประเทศไทย ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่มีการสอนที่ครอบคลุมทุกด้าน(Comprehensive University) สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะด้าน และสถาบันวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้มีความรู้และมีเป้าหมายพัฒนา (นักพัฒนา) เป็นต้น

โดยลักษณะเด่นของสถาบันการศึกษาเหล่านี้ คือ การให้ความสําคัญกับการเปิดรับความร่วมมือแบบเปิดกว้าง มีผู้นําและทีมผู้บริหาร ทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในระดับนานาชาติ เน้นการสร้างและปลูกฝังความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนช่วยในการพัฒนาอารยธรรมของโลกให้เกิดความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีแนวคิดและมาตรการที่ทันสมัย ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้และเข้าใจในมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง

จนสามารถนำเอาความรู้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Scientific Literacy) ในที่ประชุมจัดตั้ง สมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (สถาบันทางวิชาการ) และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ยังได้ประกาศว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center – ADPC)

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแห่งประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่น ๆ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติฯคนแรก และผู้ที่ดูแลสถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียน เมื่อสิ้นสุดวาระ และศาสตราจารย์ติง เต๋อ ประธานคณะกรรมการวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการศึกษาทักษะขบวนการคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการวิชาการคนแรก

ดร.จางซู่เว่ย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการคนแรกของสมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (สถาบันทางวิชาการ) และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ได้อ่านบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งสมาพันธ์โดยกล่าวว่า ข้อเสนอในการจัดตั้งสมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (สถาบันทางวิชาการ) และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้น ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่สาธารณชน

สร้างรูปแบบการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงให้กับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ประสานงานและส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เกิดความมั่นคง ความสามัคคี และเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ “ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

อ้างอิงมาจากมุมมองของศาสตราจารย์ Zhang Qizhi นักประวัติศาสตร์และ นักปรัชญาด้านความคิดที่มีชื่อเสียงของจีน กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จะต้องมีความสัมพันธ์และรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากประวัติศาสตร์ จากการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 และยังเสนอว่าสมาชิกของสมาพันธ์สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติฯ

ที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นควรจะมีความมุ่งมั่นและเติบโตด้วยการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการนำทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ในอนาคตเกิดการพัฒนาที่กว้างขึ้น และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ความคิดวิจารณญาณและสามารถนำทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้น

เพื่อให้สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับนำมาพัฒนาและสร้างประโยชน์ความก้าวหน้าทางอารยธรรมไห้ดีขึ้น ควรมุ่งมั่นผลักดันให้รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐของประเทศตัดสินใจ เลือกใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการนำทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อทําให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาของโลกสืบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]