• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2020-07-24
  • จำนวนเรื่อง : 183
  • จำนวนผู้ชม : 59222
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newsreportblogger
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 268 , 17:13:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"กรมวิชาการเกษตร"เตรียมประกาศผลประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2565 วันที่ 15 ก.ค.นี้ ลุ้นแข่งขันโค้งสุดท้ายสุดเข้มข้น กรรมการมุ่งคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟอะราบิกา-โรบัสตาคุณภาพดีทั้งกลิ่นและรสชาติชั้นเลิศ ผู้ชนะรับถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล พร้อมนำกาแฟคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกไปจัดแสดงให้ชิมในงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดันกาแฟอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีกาแฟระดับโลก

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2564 กรมวิชาการเกษตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์

 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ ดำเนินการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย โดยในปี 2565 กรมวิชาการเกษตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านอีกครั้งในการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติกาแฟจนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ

 

อีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสวน การผลิตกาแฟตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต ถือเป็นการยกระดับคุณภาพกาแฟไทยให้มีอัตลักษณ์ของกาแฟเฉพาะถิ่น คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย

 

ในปี 2564-2565 มีแนวโน้มจากสถานการณ์การผลิตกาแฟของไทยลดลง เนื้อที่โดยรวมทั้งประเทศ 217,745 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.73 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 21,223 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.52 แบ่งเป็นกาแฟอะราบิกา 44% และกาแฟโรบัสตา 56% ซึ่งมีการนำเข้าในปี 2564

 

 

 

 

แยกเป็นเมล็ดกาแฟดิบ 59,649.73 ตัน กาแฟคั่ว 4,817.11 ตัน กาแฟสำเร็จรูป 2,161 ตัน กาแฟสำเร็จรูปผสม 23,647.09 ตัน การส่งออกเมล็ดกาแฟ 376.65 ตัน กาแฟคั่ว 229.50 ตัน กาแฟสำเร็จรูป 7,449.66 ตัน กาแฟสำเร็จรูปผสม 6,801.19 ตัน โดยกรมวิชาการเกษตรเล็งเห็นว่ากาแฟไทยต้องได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟผลิตกาแฟคุณภาพดีอย่างครบวงจร และมีอัตลักษณ์กาแฟเฉพาะถิ่นที่สามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานกาแฟไทยสู่เวทีกาแฟสากลระดับโลกต่อไป

 

การจัดงานในปี 2565 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้สนับสนุนการจัดการประกวดฯ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟให้การสนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ การประชาสัมพันธ์การประกวดและผู้ชนะเลิศ การประมูลสิ่งประกวดที่ชนะเลิศ 1-10 อันดับ

 

รวมถึงการจัดโรดโชว์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์กาแฟไทยสู่กาแฟคุณภาพดีระดับโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีการประกาศผลรางวัลสิ่งประกวดที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และจัดให้มีพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

พร้อมเงินรางวัลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมโนโวเทล สำหรับรางวัลและประกาศนียบัตรในปีนี้ ได้แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 มี 4 รางวัล ได้แก่ สิ่งประกวดที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล

 

ทั้งนี้ได้แก่ สิ่งประกวดที่มีคะแนนรองลงมาจากรางวัลที่ 1 ในแต่ละประเภท พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 4 รางวัล ได้แก่ สิ่งประกวดที่มีคะแนนรองลงมาจากรางวัลที่ 2 ในแต่ละประเภท พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

 

รวมถึงสิ่งประกวดทุกประเภทที่เข้าทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัส (cup Tasting) จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิชาการเกษตร แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ได้รับรางวัลตามมาตรฐานการตัดสินของสมาพันธ์กาแฟโลก (Specialty Coffee Association : SCA) คือ ประกาศนียบัตรเหรียญทอง ประเภทคุณภาพกาแฟระดับโดดเด่น (Outstanding) ระดับคะแนน 90 – 100

 

 

 

 

ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน ประเภทคุณภาพกาแฟระดับยอดเยี่ยม (Excellent) ระดับคะแนน 85 – 89.99 และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ประเภทคุณภาพกาแฟระดับดีมาก (Very Good) ระดับคะแนน 80 – 84.99 ความพิเศษของการประกวดครั้งนี้ คือ ผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

 

อีกทั้งกาแฟของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท จะได้รับสิทธิพิเศษในการนำผลิตภัณฑ์กาแฟไปประชาสัมพันธ์ร่วมจัดแสดงให้ชิมในงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์กาแฟอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีกาแฟระดับโลก

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2022 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]