*/
 • ยี่สิบแปดกันยา
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2017-01-03
 • จำนวนเรื่อง : 154
 • จำนวนผู้ชม : 100281
 • จำนวนผู้โหวต : 4
 • ส่ง msg :
 • โหวต 4 คน
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564
Posted by ยี่สิบแปดกันยา , ผู้อ่าน : 359 , 09:40:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)” หนึ่งใน “บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  หรือ ซีพี” ได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนตามเป้าปี 2030 ลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในองค์กร

“ทรู คอร์ปอเรชั่น” เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรรายเดียวในประเทศ ที่มีเป้าหมายในการสร้างความมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี True Sustainability Goals เป็นพันธกิจเพื่อส่งต่อความเชื่อดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

 

ภายใต้หลักการ “3H’s” คือ“HEART-HEALTH-HOME” ซึ่งบูรณาการมาจากทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสากล 10 ประการของสหประชาชาติ ไปจนถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง  17 ประการ ตลอดปี 2563 จนถึงปัจจุบัน “ทรู” ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในหมวด Home ซึ่งกำหนดไว้ 4 เป้าหมาย ได้แก่

1. การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10% ลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้  ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มทรูมีการปล่อยก๊าซเรือยกระจกต่อรายได้ (Scope 1 และ2 ) จำนวน 417,508 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ดังนั้น จึงได้มีโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยิน อาทิ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ 10.58% 

 • "ทรู"ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมวดHome

ภาพรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงไตรมาส3 มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมทั้งสิ้น 3,745 แห่ง สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 12,853 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเดินหน้าขยายการติดตั้งต่อเนื่อง  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ 167 ล้านแผนจาก Truee-bill&E-Tax สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยได้ 1,762 tonCO2e  เป็นต้น

2.การบริหารจัดการน้ำ10% ลดการใช้น้ำต่อรายได้  ได้มีการลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อรายได้ 28.44%

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

 

 3.การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 6 ล้านตัน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และแชร์ผ่าน We Grow Application  โดย ปัจจุบัน มียอดการปลูกต้นไม้กว่า 6,078,495 ต้น บันทึกและแชร์ผ่าน WE GROW ช่วยดูดซับคาร์บอนได้ถึง 3 แสนตัน รองรับ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และเยอรมัน 

4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความผิดชอบ100%  ซึ่งคู่ค้า 100% ได้ผ่านการประเมินตนเองบนระบบออนไลน์ (Online Supplier’s self-Assessment) ว่ามีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น

นอกจากนั้น ได้มีการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) ทั้งการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงระบบพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งสถานีฐาน สถานีชุมสาย และสำนักงาน เปลี่ยนมาใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง SMS หรือ e-mail และที่น่าสนใจ คือ การนำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจการลงทุนตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ

 

 • ชวนทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนั้น “กลู่มทรู” เล็งเห็นว่า ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน จะขับเคลื่อนเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้  จึงได้มุ่งสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยโลก ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

เริ่มจากกลุ่มลูกค้า มีการพัฒนา TRUE VWORLD โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์จากทรู นําความพร้อมองค์รวมของกลุ่มทรู ในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ผสานจุดเด่นโซลูชั่นทั้งที่ใช้ในองค์กรและให้บริการแก่ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจร่วม ตั้งแต่การทํางานด้วย VWORK จัดการประชุม คลังข้อมูล และรายงานการปฏิบัติงานรายวัน VLEARN แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ใช้จัดการเรียนการสอนพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง และ VLIVE ดูแลการใช้ชีวิตคุณภาพอย่างไร้ขีดจํากัดทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ ออนไลน์

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

ต่อมา ในกลุ่มพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานคำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การบรรจุในเอกสาร Employee Code of Conduct หรือจัดกิจกรรมทรูอาสา สร้างจิตสำนึกเรื่องการประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และการใช้พลังงาน จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านนช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น True Connect, HR Care Center, Call Center และสื่อสารเชิงรุก อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสื่อความรู้ หลักสูตรการอบรม กิจกรรมตอบคำถาม และกําหนดให้การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นBMS/KPI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน

ขณะที่ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า ให้ปฎิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุในเอกสารคุณธรรมและข้อพึงปฎิบัติงานสำหรับคู่ค้า Supplier Code of Conduct และกำหนดให้คู่ค้าทุกรายต้องผ่านการประเมินตนเองบนระบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกับ กลุ่มชุมชนและสังคม มีการส่งเสริมชุมชนปลูกต้นไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิก และความร่วมมือองค์กรภายนอก เช่น สมาชิก UN Global Compact(2015) สมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายสมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย  และสมาชิก TCFD สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมภาคธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ที่สำคัญ กลุ่มทรู ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้ 100% โดยลดปริมาณ E-WASTE  ที่นำไปฝังกลบให้กลายเป็นศูนย์ นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำหรือทำให้ย่อยสลายได้ และใช้พลังงานทางเลือก ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยลง รวมถึงจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม อนาคต กลุ่มทรู ยังมีแนวทางดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง เช่น ขยายการติดตั้งโซล่าร์ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการคาดว่าจะติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,481 site กำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 27,000 MWh ลด GHG ได้ราว 13,000 tonCO2 ร่วมกับพันธมิตรจัดหาและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น ซื้อเครดิตใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates (RECs) ตามมาตรฐาน International REC (I-REC) มาชดเชยการปล่อย และโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ผ่าน We Grow Application เครื่องมือสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่

เป้าหมายในการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2030 จะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ หากองค์กรไม่ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสมดุลทางธรรมชาติที่สูญเสียไปอย่างไม่วันหวนกลับ และหากขาดการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ฉะนั้น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย “กลุ่มทรู” จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ลูกหลานไทยได้มีโลกสวยงามคงอยู่ตลอดไป


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน