*/
  • ManInTheWind
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 13
  • จำนวนผู้ชม : 93663
  • จำนวนผู้โหวต : 67
  • ส่ง msg :
  • โหวต 67 คน
วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557
Posted by ManInTheWind , ผู้อ่าน : 2343 , 12:39:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน [email protected] โหวตเรื่องนี้

สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ผู้จุดประกายริเริ่มแนวคิดการสร้างวัดสุวรรณภูมิขึ้น ณ บริเวณใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยมองเห็นประโยชน์และอานิสงส์ต่างมากมายในการสร้างวัดสุวรรณภูมิขึ้นมา
การสร้างวัดสุวรรณภูมิ ว่า....ควรมีการสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว แต่ด้วยเหตุมีการย้ายวัดและยุบวัดหลายแห่งออกจากเขตพื้นที่ในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ......

วัตถุประสงค์หลัก ๆ ในการสร้างวัดสุวรรณภูมิดังนี้

๑. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาและร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้จะเดินทางไกล ด้านเสนาสนะ ภัตตาหาร (อาคันตุกภัตร – คมิกภัตร) รวมถึงด้านพาหนะรับ – ส่ง จากสนามบิน
๓. เพื่อเป็นสถานที่รับสังกัดดูแลพระสงฆ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในกรณีกลับเมืองไทยแล้วไม่มีวัดสังกัดเป็นหลักแหล่ง และสังกัดพระสงฆ์นานาชาติง่ายต่อการควบคุมดูแล
๔. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม ติดต่อ ประสานงานพระสงฆ์สายต่างประเทศก่อนการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ส่งเสริมงานส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย
๕. เพื่อเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการ ผลงานการ ปฏิบัติหน้าที่ประกาศพระศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และอำนวยความสะดวกพระภิกษุ สามเณร ผู้เดินทางไปต่างประเทศปีละกว่าหมื่นรูป
๖. เพื่อรองรับการเปิดประเทศเข้าสู่ระดับ AEC. ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สนับสนุนส่งเสริมงานคณะสงฆ์มหาถรสมาคม, งานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก
๗. เพื่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเท่าขนาดจริง ให้เป็นสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิ สู่ แผ่นดินสุวรรณภูมิ


เจดีย์พุทธคยา คือสื่อศรัทธาอันต่อเนื่องมาจากสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งแต่สมัยหลังพุทธปรินิพพาน ๒๐๐ กว่าปี พระองค์คือ เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ได้สร้างถาวรวัตถุ เจดีย์ น้อยใหญ่ มากมายทั่วทั้งชมพูทวีป นับจำนวนได้ถึง ๘๔๐๐๐ แห่ง ปัจจุบันสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากอดีตคือ เจดีย์พุทธคยา เป็นถาวรวัตถุค่อนข้างสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นในแผ่นดินพุทธภูมิ ส่วนที่เหลือนอกนั้นถูกทำลายบ้าง ผุพังไปตามกาลเวลาบ้าง ถูกทอดทิ้งเพราะไม่ได้รับการดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์บ้าง จากเจดีย์ ๘๔๐๐๐ องค์จึงเหลือให้เห็นเพียงเจดีย์พุทธคยาเท่านั้น

สนามบินสุวรรณภูมิ คือ ประตูสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ( The Gateway of Suvarnabhumi) ฉะนั้นสิ่งที่จักยังความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ก็คือการสร้างสัญญลักษณ์บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้รับจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ คือ เจดีย์พุทธคยา
สุวรรณภูมิแดนสยามประเทศนามว่าไทย ให้ทุกท่านตระหนักว่า เรามีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันได้ ก็ด้วยพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าของแผ่นดินสยามทุก ๆ พระองค์ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์  “…..การสร้างวัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี จะสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองขนาดเท่าของจริง ให้โดดเด่น เป็นสง่า งดงาม สัญญลักษณ์สื่อที่บอกได้ในทันทีว่า นี่คือแผ่นดินสุวรรณภูมิ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ความภาคภูมิใจของไทย แสดงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้ปรากฎ ในยามแรกเห็นเมื่อเหยียบย่างเข้าเขตสุวรรณภูมิ...... มาบัดนี้ถึงวาระแห่งมหาศรัทธาวโรกาส ๒๖๐๐ปี การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย จักนำสัญญลักษณ์หนึ่งเดียวที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิคือเจดีย์พุทธคยา ณ แดนตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลับสู่สุวรรณภูมิแดนสยามอีกครั้งด้วยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนไทยผู้ได้ไปแสวงบุญไหว้พระ ณ แผ่นดินพุทธสังเวชนียสถานอินเดีย – เนปาล
การสร้างวัดสุวรรณภูมิ จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย –เนปาล

 บนแผ่นดินถิ่นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา มีเจตนาแน่วแน่หนึ่งเดียวคือการนำสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ ให้ปรากฏยามแรกเห็นเมื่อเข้ามาสู่ประตูแห่งสุวรรณภูมิ ต่อยอดแห่งศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราช ถึงยอดแห่งศรัทธของบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยที่ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  

ไม่พียงแต่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเพียงสมบัติของชาวไทยเท่านั้น แต่ยังรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นสมบัติของชาวโลก คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดุจแสงทองส่องทางความหวังแห่งสันติภาพให้แก่มนุษย์ผู้อยู่บนโลกใบนี้ท่ามกลางเหตุทะเลาะความขัดแย้งกันที่รุนแรง การก่อการร้าย การเบียดเบียนกัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยอย่างที่ปรากฏเห็นทั่วไปบนโลกใบนี้.....

 

            พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์)
                  โฆษกพระธรรมทูต -สายประเทศอินเดีย

 

 

https://www.facebook.com/watsuvarnabhumi?ref=hl


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
[email protected] วันที่ : 16/05/2015 เวลา : 23.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

สาธุ
ก้อกๆ แวะมาหาค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน