เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คำหยาด-เพียงความเคลื่อนไหว

วีดีโอคลิป ( 9 เรื่อง )

ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด วันที่
/1
1 ส่งใจสู่ใจริมโขง
บทเพลงส่งใจสู่ใจ ขับร้องริมลำน้ำโขง ร่องรอยกาลเวลา : ศรีโคตรบูร วรรณกรรมสองฝั่งโขง พหุลักษณ์ทางสังคม ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
2009-03-03
2 รำวงริมโขง
ร่องรอยกาลเวลา : วรรณกรรมสองฝั่งโขง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
2009-02-20
3 หยัดอยู่
บทกวี "หยัดอยู่" อ่านก่อนที่ แอ๊ด คาราบาว จะร้องเพลงเดือนเพ็ญ ในคอนเสิร์ตเมดอินไทยแลนด์ สังคายนา
2009-02-09
4 แด่คนช่างฝัน...จรัล มโนเพ็ชร
คอนเสิร์ต แด่คนช่างฝัน...จรัล มโนเพ็ชร หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 กันยายน 2551
2008-09-16
5 เขียนแผ่นดินลาว_หลวงน้ำทา
เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ชุด เขียนแผ่นดินลาว ๏ หลวงน้ำทา ๏
2008-02-21
6 น้ำตาดอกไม้
น้ำตาดอกไม้
2008-01-04
7 กราบพระพี่นาง
กราบพระพี่นาง
2008-01-04
8 ส่งใจสู่ใจ
เพลงส่งใจสู่ใจ
2007-10-11
9 ทานตะวัน
เพลงทานตะวัน
2007-10-07
/1