เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คำหยาด-เพียงความเคลื่อนไหว
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551
เขียนแผ่นดินลาว_หลวงน้ำทา
เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ชุด เขียนแผ่นดินลาว ๏ หลวงน้ำทา ๏
Post by เนาวรัตน์_พงษ์ไพบูลย์ : 18.28 น. | แสดงความคิดเห็น


" คลิ้ก play เพื่อเริ่มดู clip "

คอมเมนต์ถูกปิด หรือ คอมเมนต์ได้เฉพาะสมาชิก