• นรอง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-10-28
  • จำนวนเรื่อง : 164
  • จำนวนผู้ชม : 660426
  • ส่ง msg :
  • โหวต 296 คน
NRONG
มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ ในแต่ละวัน เพื่อทุกวันจะได้เป็นวันแห่งความสุขของเรา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/nrong
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555
Posted by นรอง , ผู้อ่าน : 3234 , 11:14:52 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว , ชบาตานี และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
๘๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555  เวลา 14.00 น.
นายแผน
  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการ  อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555”

ร่วมด้วย แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ นายสุริยา  แข็งการ คณะกรรมการชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง  มีสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง และผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศร่วมอุปสมบท จำนวน 83คน

กำหนดจัดพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555  ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ เดินทางไปปฏิบัติธรรม วันที่ 5 - 13 สิงหาคม 2555
ณ วัดบัวงามพระอารามหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


 

 

 
   นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า เนื่องในปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555  

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับตั้งแต่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2499  ประเทศไทยนับว่า โชคดีอย่างยิ่ง ด้วยพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนงานบริการโลหิตและการบริจาคโลหิตมาโดยตลอด ทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิต ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนานหลายปี  ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดมา

  จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ จะได้จัดโครงการเชิญชวนให้ผู้บริจาคโลหิต ร่วมแสดงความจงรักภักดีและ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในโครงการ “ อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล   สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555”   ทั้งนี้  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร  1ไตร เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้บริจาคโลหิต และครอบครัวที่เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่

ประกอบกับปีนี้  เป็นปีสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก   เพราะเป็นปีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600  ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นการร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและนับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

    พญ.สร้อยสอางค์   พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
กล่าวว่า การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เป็นโครงการที่สืบสานความสำเร็จต่อจากโครงการ
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย
  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม  2550  จำนวน 81 รูป เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2550
ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   ซึ่งการอุปสมบทในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา 12 สิงหาคม 2555  และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นสมาชิก
ชมรมผู้บริจาคโลหิต
100 ครั้ง  และ เป็นผู้บริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปเป็น
หลักในการดำเนินชีวิตได้อย่าง ถูกต้อง เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน
 เพื่อธำรงความ
รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
  ในขณะนี้มีผู้บริจาคโลหิตที่มีจิตศรัทธา และเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นผู้อุปสมบทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมอุปสมบทแล้วจำนวน
  83  คน  ซึ่งเพิ่มจากจำนวนเดิมที่กำหนดไว้ คือ 81 คน    


         
     นายสุริยา  แข็งการ  คณะกรรมการชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
กล่าวเพิ่มเติมว่า
  สำหรับพิธีการอุปสมบทในครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555  จัดให้มีพิธีปลงผมนาค และเทศน์สอนนาค ณ วัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร  

และในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555   ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นพิธีอุปสมบท โดยประธานในพิธี เลขาธิการสภากาชาดไทย จะอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำนาคแห่รอบพระอุโบสถ     จากนั้นจะเป็นพิธีถวายสักการะ โดยประธานในพิธี อ่านคำถวายสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และมอบผ้าไตรให้แก่นาคที่ร่วมอุปสมบท พิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้  ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้การอุปสมบทแก่ผู้บริจาคโลหิต

  ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จพระนวกะทั้ง 83 รูป จะเดินไปปฏิบัติธรรม  วัดบัวงามพระอารามหลวง   อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 สิงหาคม 2555 อย่างน้อยเป็นเวลา   9 วัน


 

 

ข้อมูลข่าวและภาพจากเว็บไซต์ สภากาชาดไทย

http://www.redcross.or.th/node/20167

 

 

กำหนดการ  จัดงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

*****************

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555

      เวลา  13.00 น.   -  ผู้ที่สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท
                                พร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ
      เวลา  13.30 น.   -  ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดพิธี
      เวลา  14.00 น.   -  ทำพิธีปลงผมนาคแต่งชุดนาค
      เวลา  15.30 น.   -  นาค พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
                              -  ประธานสงฆ์ให้ศีล ทุกคนสมาทานศีล พร้อมกัน
                              -  แสดงพระธรรมเทศนาสอนนาค
                              -  พระสงฆ์อนุโมทนาบนธรรมาสน์
                              -  ประธานพิธีกรวดน้ำ รับพร
                              -  ประธานพิธีถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
                              -  เสร็จพิธี
                              -  รับประทานอาหารเย็น
      เวลา 17.30 น.    -  เดินทางไปพักที่วัดสามพระยา

 

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555

     เวลา  07.30 น.   -  นาค พร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ
     เวลา  08.00 น.   -  เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธี
                                เดินทางมาถึงบริเวณจัดพิธี
     เวลา  08.30 น.   -  ประธานในพิธี อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน
                                ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                                นำนาคแห่รอบพระอุโบสถ
                             -  นาค วันทาเสมา
                             -  นายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง ประธานจัดงาน
                                กล่าวรายงานฯ    
                             -  ประธานในพิธี ลุกจากที่นั่งไปที่ด้านหน้าโต๊ะหมู่
                                ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
                             -  ทุกคนในที่ประชุมนั้น ยืนขึ้น
                             -  ประธานในพิธี ถวายความเคารพแล้วเปิดฝากรวย
                                ที่ครอบกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ หน้าพระบรม
                                ฉายาลักษณ์ วางไว้ด้านข้าง ถอยออกมา
                                ถวายความเคารพพร้อมกัน ดุริยางค์บรรเลงเพลง
                                สรรเสริญพระบารมี  จบแล้ว ถวายความเคารพ
                                อีกครั้งหนึ่ง       
                            -  ประธานในพิธี มอบผ้าไตรให้นาค

     เวลา  09.30 น.   -  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
                               ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
                               เดินทางมาถึงพระอุโบสถวัดสระเกศ
                            -  กราบพระประธาน
                            -  นั่ง ณ อาสนะ
                            -  ประธานในพิธี อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของ
                               สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                               ถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ พัดรองและพานธูปเทียนแพ
                               ตามลำดับ
                            - เจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้การบรรพชาอุปสมบท ภาคเช้า

    เวลา 11.00 น.    - พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล

    เวลา 12.30 น.    - เจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้การบรรพชาอุปสมบท ภาคบ่าย
                           - เจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวสัมโนทนียกถา
                           - พระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนา
                           - ประธานในพิธี กรวดน้ำ และรับพร จบแล้ว
                           - พระนวกะ ทั้ง 81 รูป ถ่ายภาพหมู่
                           - ประธานในพิธี ถวายพัดรองในวโรกาสมหามงคล
                             เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และย่ามแก่พระนวกะ
                             ทั้ง 81 รูป
                           - พระนวกะ ทั้ง 81 รูป เดินทางไปปฏิบัติธรรม
                             ณ วัดบัวงาม  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 


 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
นรอง วันที่ : 02/08/2012 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

สวัสดีค่ะพี่หม่อง..ขอบคุณมากค่ะ วันนี้คงต้องพาเด็กๆ ไปวัดใช่มั๊ยคะ รอชมบรรยากาศนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
นรอง วันที่ : 02/08/2012 เวลา : 19.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

สวัสดีค่ะคุณรัต..ตอนนี้กายและใจแข็งแรง(กว่าเดิม)แล้วค่ะ ขอคุณพระคุ้มครองคุณแม่และครอบครัวคุณรัตด้วยนะคะ..ขอบคุณค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นรอง วันที่ : 02/08/2012 เวลา : 19.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

สวัสดีค่ะพี่สาวชบา..เข้าพรรษาปีที่แล้วออกต่างจังหวัด แต่ปีนี้ได้ทำบุญอยู่ที่เมืองกรุงค่ะ..ขออนุโมทนาบุญกับพี่สาวและคุณยายทุกท่านด้วยนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 02/08/2012 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ชื่นชมกับกิจกรรมที่ดี ซึ่งครอบครัวคุณนรองได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต และการบวชอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

แวะมาทักทายและ..ขออนุโมทนา งานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะ..คุณนรอง และขอให้บุญกุศล..จงช่วยให้คุณนรองและครอบครัว..ประสบแต่ความสุขยิ่ง..ยิ่ง ขึ้นไปนะคะ...
ตอนนี้สบายดี..และใจสบายแล้วชะมะคะ..

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ชบาตานี วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

พี่สาวมาขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ส่วนตัวพี่สาวเอง พรุ่งนี้จะนำคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านไปถวายเทียนที่วัดที่มีความเจริญน้อยๆ จำนวน 7 วัดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นรอง วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 14.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

สวัสดีค่ะพี่ชาลี..สาธุค่ะ
นรองสบายดีค่ะ แต่ช่วงนี้มีหลายกิจกรรมมากทำให้ห่างหายไปบ้าง แต่วันเสาร์-อาทิตย์นี้จะนำบุญและภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะ..ขอบคุณค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
BlueHill วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 14.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

อนุโทนาสาธุด้วยครับคุณนรอง

สบายดีนะครัีบ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นรอง วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 11.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

สวัสดีค่ะอาจารย์สมโชค ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล นับเป็นความภาคภูมิและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ..ขอบคุณค่ะอาจารย์..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นรอง วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

สวัสดีค่ะคุณชายฯ...บริจาคโลหิตกำลังสะสมให้ครบร้อยครั้งค่ะ แต่ด้วยความตั้งใจและคุณสมบัติตรงตามที่สภากาชาดต้องการก็เลยได้รับโอกาสนี้..นับเป็นความโชคดีมากๆ ขอบคุณคุณชายฯ ด้วยนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ขออนุโมทนา งานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555...ตอนบ่าย ๆ วันนี้จะเดินทางไปที่คลังโลหิต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อบริจาคเกล็ดเลือด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ชายสามหยด วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 11.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

ร่วมบริจาคโลหิต ถึง 100 ครั้งได้บุญกุศลอย่างแรงครับ
แล้วยังร่วมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ยิ่งน่ายกย่องสรรเสริญจริงๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นรอง วันที่ : 01/08/2012 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong


ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสเป็น ๑ ใน ๘๑

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ชายทะเลบางน้ำจืด หลังสวน

ชายทะเลบางน้ำจืด หลังสวน

View All
<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]