หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2553
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 4411 , 00:24:18 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน พันธุ์สังหยด , อณูทิพย์ธารทอง โหวตเรื่องนี้

มิตรภาพต่างวัยบนเส้นทางสายขอนแก่น – หลวงพระบาง (๓)

.

.

หมอกยามเช้าแห่งเดือนธันวาคมยังคงลอยอ้อยอิ่งเหนือลำน้ำโขง ลำน้ำแห่งความศรัทธาของผู้คนสองฟากฝั่ง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ให้มั่นคงและยั่งยืน เหมือนหนึ่งสายธารแห่งมิตรภาพต้อนรับสู่ดินแดนจำปางาม 

ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ต่างแสวงหาสิ่งที่ต้องการ การเดินทางท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงแนวคิดจินตนาการให้คงอยู่กับเราตลอดไป  ด้วยระยะทาง 25 กิโลเมตร กับเวลาไม่ถึง 20 นาที จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว พาคณะเราเดินทางถึงตัวเมืองเวียงจันทน์ในวันที่การจราจรไม่เร่งรีบ

เวียงจันทน์ในวันนี้เหมือนสาวสมัยใหม่ที่แต่งแต้มสีสันงดงามแต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นพื้นถิ่น ทั้งอาคารบ้านพักอาศัยถูกออกแบบด้วยรูปทรงสมัยใหม่ตามริมถนนสายสำคัญภายในตัวเมือง เช่นเดียวกับวิถีวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้แทรกเข้ามาในวิถีชีวิตประจำวันของชาวลาวภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่น

ถนนภายในนครเวียงจันทน์ มีอาคารสมัยใหม่ขึ้นแทรกอยู่เป็นระยะ

ลาว : ชาติพันธุ์และการดำรงอยู่

มาถึงเวียงจันทน์ก่อนจะเลาะเลียบถึงหลวงพระบาง ใคร่กล่าวถึงความเป็นมาของชาติพันธุ์ดินแดนแห่งน้ำใจงามสักเล็กน้อย ก่อนจะเดินทางต่อไปครับ

ลาวหรือ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’ Democratic Republic)” ที่เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตางรางกิโลเมตร  มีประชากรทั้งสิ้น 7 ล้านคน แบ่งเขตพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือลาวเหนือ และลาวใต้

ลาวเหนือ ครอบคลุมพื้นที่แขวงหลวงพระบาง อุดมไช  หลวงน้ำทา หัวพัน เชียงขวาง เวียงจันทน์ ไชยบุรี พงสาลี บ่อแก้ว เขตการปกครองพิเศษไชยสมบูรณ์ และเขตการปกครองพิเศษนครเวียงจันทน์ (กำแพงนครเวียงจันทน์) เป็นศูนย์กลางปกครองประเทศ   

ลาวใต้มีเมืองสำคัญ คือ จำปาสัก สะหวันเขต สาละวัน เซกอง บอลิคำไซ คำม่วน และอัตตะปือ 

ลาวมีชนเผ่าอาศัยอยู่ในประเทศมากกว่า 49 ชนเผ่า จึงแบ่งพื้นที่ตามลักษณะของชนเผ่าและความสูงของถิ่นอาศัยเป็น 3 กลุ่ม คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง

กลุ่มลาวลุ่ม  ประกอบด้วย ชนเผ่าลาว พวน ลื้อ ผู้ไท ไทดำ ไทแดง ยวน ลักษณะของบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่มีพื้นสูง ปลูกอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่าง ๆ ในลาว นับถือศาสนาพุทธ กินข้าวเหนียว มีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม ค้าขาย โดยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นภาษาราชการของลาวในปัจจุบัน

 กลุ่มลาวเทิง ประกอบด้วย ชนเผ่าขมุ ละเวน ตรี ยะเหิน ตะโอย อะลัก มีถิ่นฐานอยู่ตามที่ราบสูงและเขตภูดอยตามเขตที่ราบสูงทั่วประเทศ  นับถือผี ประกอบอาชีพทำไร่ ล่าสัตว์ เก็บของผ้าป่า ใช้ภาษาตระกูลมอญ-เขมรในการสื่อสาร

กลุ่มลาวสูง เป็นกลุ่มชนที่มีมากกว่าเผ่าอื่น ใช้ภาษาแตกต่างกัน ประกอบด้วย ม้ง และเย้า นอกจากนั้นยังมีเผ่าแลนแตน ข่า บิลู รวมทั้งเผ่าพูน้อย ก้อ มูเซอ โลโล กุ่ย อาศัยอยู่ในเขตลาวเหนือตั้งแขวงพงสาลีถึงแขวงคำม่วน

 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 ทำให้ลาวปิดประเทศมานานกว่า 16 ปี จนในปี 2534 จึงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความมีน้ำใจไมตรีที่ดีคือมนต์เสน่ห์ที่ชวนให้นักท่องเทียวจากทุกมุมโลกต่างถวิลหาเสมอเมื่อได้มาเยือนแผ่นดินลาว

การเดินทางสู่เมืองลาวในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้หลายเส้นทาง ทั้งทางเครื่องบิน รถประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว ผ่านบริษัทท่องเที่ยว และเดินทางทางเรือ แล้วแต่ท่านจะสะดวกและจำนวนเงินในกระเป๋าของท่าน แต่ละเส้นทางนั้นก็ให้บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป

 

ทางเข้าสนามบินนานาชาติวัดไต นครเวียงจันทน์

การเดินทางโดยเครื่องบินนั้นลาวมีสนามบินภายในประเทศ 2 แห่ง คือ สนามบินนานาชาติวัดไตที่นครหลวงเวียงจันทน์ และสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง มีสายการบินที่ให้บริการ คือ สายการบินลาว สายการบินไทย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถนั่งรถไฟหรือรถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ มาลงที่หนองคาย จากนั้นจึงนั่งรถโดยสารประจำทางจากหนองคายถึงเวียงจันทน์ นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นและขอนแก่นมุ่งตรงถึงเวียงจันทน์ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นจึงต่อรถโดยสารประจำทางไปยังหัวเมืองภายในลาว

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยขอหนังสืออนุญาตใช้รถยนต์ระหว่างประเทศ และต้องเสียภาษีนำรถยนต์เข้าประเทศ แต่วิธีนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะต้องขับรถชิดขวา อาจทำให้ไม่เคยชินกับระบบจราจรภายในประเทศ แต่สำหรับมือเซียนแล้วอาจบอกว่าเรื่องธรรมดา

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาเที่ยวลาวอาจใช้บริการทัวร์ภายในประเทศ ไม่ต้องกังวลเรื่องการประสานงาน การเดินทาง ที่พัก และอาหารการกิน แต่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการเที่ยวชมสถานที่ในแต่ละแห่งเพราะเดินทางเป็นหมู่คณะ

ส่วนท่านที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำโขง อาจใช้บริการทางเรือจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ข้ามแม่น้ำโขงมาขึ้นเรือต่อที่เมืองห้วยทราย นั่งเรือตามลำน้ำโขงแล้วพักค้างคืนที่เมืองปากแบ่ง 1 คืน แล้วจึงเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับ

.

ถนนหมายเลข 13 : เลาะเลียบลำโขงถึงหลวงพระบาง

ผมได้กล่าวถึงลักษณะชาติพันธุ์ของลาวและการเดินทางมาเยือนอย่างย่อ ๆ ก่อนที่จะเดินทางไปตามเส้นทางมิตรภาพต่างวัยจากขอนแก่นถึงหลวงพระบาง ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับ มีคณะลูกทัวร์หลายท่านติดตามอ่าน แล้วก็บอกว่าไปข้างหน้าไว ๆ เด้อ โดยเฉพาะครูวีระ สุดสังข์ บอกว่าเมื่อไหร่จะนำภาพหล่อ ๆ มาลงบ้าง

 

ในตอนนี้ผมและคณะยังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว เมืองหน้าด่านสู่การท่องเที่ยวในเขตลาวเหนือ เวียงจันทน์ในวันนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ตามหน้าร้านจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือร้านขายเครื่องมือสื่อสารมักจะมีภาพโฆษณาและข้อความที่สื่อความหมายอย่างชัดเจน บางครั้งเห็นเพียงรูปภาพก็เดาออกแล้วว่าเป็นสินค้าประเภทใด แต่ป้ายที่ชาวลาวภาคภูมิใจเป็นที่สุดเห็นจะเป็นป้ายฉลองชัยของการก้าวเข้าสู่ปีที่ 450 นครหลวงเวียงจันทน์ ทั้งเป็นขนาดใหญ่ตามรายทางและธงทิวที่ประดับตามเสาไฟฟ้าทั่วไปในเมือง

.

จากเวียงจันทน์รถของเราจอดรับสัมภาระและเครื่องใช้จำเป็นที่นอกตัวเมือง จากนั้นจึงออกเดินทางไปตามเส้นทางหมายเลข 13 (เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง) ในขณะที่ฝ่ายบริการได้เสิร์ฟอาหารเช้าที่เรียกว่า “ข้าวจี่” หรือขนมปังฝรั่งเศส เป็นขนมปังผ่าซีกสอดไส้ด้วยเนื้อ ผัก แตงกวา น่ารับประทานมากครับ ถือว่าเป็นต้นตำหรับอย่างแท้จริง  

.

ข้าวจี่ลาว อาหารเช้าที่วิเศษที่สุด

.

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับอาหารประเภทนี้ตามตลาดเช้าและตลาดมืด (ตลาดค่ำ) ทั้งในเมืองลาวและตามจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง เช่น หนองคาย นครพนม มุกดาหาร หรืออุบลราชธานี อาหารเหล่านี้น่าจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินของฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่มีอิทธิพลในแถบนี้

แวะเติมพลังก่อนออกเดินทางจากเวียงจันทน์

รถออกนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ “คุณตีบ” ไกด์สาวได้เล่าถึงความเป็นมาของถนนสายหมายเลข 13 หรือที่ชาวลาวเรียกว่า “ทางลดแห่งชาดหมายเลก 13”  ชื่อย่อว่า ท.13 เป็นถนนสายสำคัญที่ก่อสร้างโดยฝรั่งเศสในยุคที่เข้ามาครอบครองอินโดจีน

เส้นทางของถนนหมายเลข 13 จะเริ่มจากเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียตนาม ตัดผ่านเข้าสู่กัมพูชาเข้าสู่ลาวแขวงจำปาสักในเขตลาวใต้  เลาะเลียบลำน้ำโขงมาถึงเวียงจันทน์ ผ่านเส้นทางเลี้ยวลดของขุนเขากว่า 4000 โค้ง ก่อนจะถึงเมืองหลวงพระบาง  ในบางเวลาชาวลาวเรียกถนนสายนี้ว่า “เส้นทางสายอาณานิคมที่ 13” อาจเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำก็เป็นได้  

 ถนนสายหมายเลข 13 ช่วงจากเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางมีความยาว 388 กิโลเมตร ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อความสะดวกสำหรับการขนส่งโดยรถยนต์ภายในประเทศ ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางภายในประเทศจากเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางประมาณ 10 – 12 ชั่วโมง

 

คณะเราเดินทางเข้าสู่เขตนอกเมืองซึ่งมีหมู่บ้านตามรายทางสลับกับป่าภูเขา และที่ราบลุ่มสำหรับปลูกข้าว บางแห่งยังอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยว บางแห่งกำลังนวดข้าวแบบดั่งเดิมโดยใช้แรงงานในครอบครัว บางแห่งก็นวดข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สังเกตได้จากมีกองฟางอยู่เป็นระยะ บางแห่งกำลังเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชผักสวนครัวอย่างขะมักเขม้น

ตามรายทางมองเห็นนักเรียนถีบรถจักรยานหรือ “รถถีบ” ไปโรงเรียนกันเป็นคณะทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย สังเกตได้ว่านักเรียนหญิงจะไว้ผมยาว นุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ส่วนนักเรียนชายจะนุ่งกางเกงขายาวสีดำ เสื้อสีขาว  

.

โรงเรียนประจำหมู่บ้าน

.

ภายในบริเวณโรงเรียนจะมีเสาธงอยู่หน้าอาคารเรียน มีรั้วรอบขอบชิดบ่งบอกถึงบริเวณโรงเรียนที่เป็นเอกเทศ บางแห่งรั้วโรงเรียนจะทำด้วยไม้ไผ่นำมาสานเป็นแผ่นแล้วมัดต่อกันเป็นแนวยาวดูแปลกตาดี ส่วนบ้านพักอาศัยสองข้างทางจะปลูกสร้างจากไม้เป็นหลัก บางหลังก็สร้างด้วยปูน บางหลังก็จะนำไม้ไผ่มาสานเป็นฝาบ้านส่วนหลังคามุงด้วยหญ้าคาดูแปลกตาและน่ารักดี บ้านเหล่านี้ต่างมีรูปทรงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของลาวอย่างชัดเจน

.

เมืองโพนโฮง : เพียงครั้งหนึ่งบ่ลืมหลง

ออกจากเวียงจันทน์ราว 70 กิโลเมตร เราเดินทางถึงจุดพักรถโดยสารประจำทางเมืองโพนโฮง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมือง ตลอดทั้งบ้านเช่ารายวันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนที่นี่  ลักษณะของบ้านพักอาศัยและบ้านเช่าที่เมืองโพนโฮงมีรูปทรงสมัยใหม่ที่คงเอกลักษณ์ของลาวแบบดั่งเดิมของลาว ร้านขายจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารยังคงมีอยู่ทั่วไปในหัวเมืองต่าง ๆ ของลาว  บ่งบอกถึงการใช้เครื่องสื่อสารยังคงจำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวลาว

จากจุดพักรถเมืองโพนโฮงจะมีทางแยกด้านซ้ายมือเข้าไปอีก 30 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของเขื่อนน้ำงึม  แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญของลาว เพื่อให้บริการทั้งในประเทศและสำหรับประเทศไทยด้วย เหนือเขื่อนน้ำงึมขึ้นจะเป็นบ่อนคาสิโนสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบ หรือจะมาพักผ่อนที่นี้ก็จะมีบริการที่พักได้เช่นเดียวกัน

บริเวณเขื่อนน้ำงึม

มาถึงเมืองโพนโฮง ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่ามีบทเพลงเกี่ยวกับเมืองโพนโฮง ซึ่งขับร้องโดย ก.วิเศษ นักร้องชื่อดังของลาวในอดีต บทเพลงนั้นมีชื่อว่า “สาวโพนโฮง”  ซึ่งผู้แต่ประทับใจความงามของสาวเมืองโพนโฮงจึงได้จินตนาการออกมาเป็นบทเพลงไว้ดังนี้

.

เพียงครั้งหนึ่งที่ข้าได้เห็น

สนใจบ่เว้นได้เห็นสาวเมืองโพนโฮง

น้องงามโสภาคงสร้างบุญมาจึงนำยู้ส่ง 

ถ้าเปรียบเบิ่งแล้วดังหงส์

นางงามสูงส่งวงพักตร์น่าซม

เพียงครั้งหนึ่งที่ข้าได้ไป

ซาบซึ้งตรึงใจฤทัยของข้าซื่นซม

อยากจะมาอยู่อยากเป็นเนื้อคู่ซื่นซูภิรมย์  

บุญอ้ายสร้างมาบ่สมจึงหลงงัวงมเพียงน้องคนงาม

โอน้ำใจสาวเมืองโพนโฮง
แสนงามเลิศแล้วสูงส่งองอาจพร้อมวัฒนธรรม
น้องสร้างบุญมาทำผลากุศลมากล้ำ
ซาตินี้น้องจึงงามขำสวยงามเลิศล้ำยิ่งกว่าจันทรา

เพียงครั้งหนึ่งบ่ขอลืมหลง 

คิดว่าอ้ายคงได้ฮับความฮักกรุณา 

หากน้องปราณีบ่ขอหน่ายหนี ฮักน้องเท่าฟ้า

จะเซิดซูบูซาถ้าน้องแก้วตาฮักข้าเถิดเอย

.

.

ก.วิเศษ นักร้องชื่อดังของลาวในอดีต

.

สำหรับ ก.วิเศษ นั้นเกิดที่บ้านสีไค ใกล้กับสนามบินวัดไต นครเวียงจันทน์ เคยรับราชการทหารในวัยหนุ่มก่อนจะลาออกในปี 2510 เพื่อประกอบอาชีพเป็นนักร้องในร้านอาหารที่นครเวียงจันทน์ จากนั้นจึงได้เป็นนักร้องวงทหาร “ราบอากาศวังเวียง ” เมืองวังเวียง มีเพลงที่ได้รับความนิยมในอดีตคือ “ไทดำรำพัน” นั่นเอง

ความโด่งดังของ ก.วิเศษ ทำให้มีโอกาสมาร่วมวงกับวงดนตรีกังวาลไพร ลูกเพชร ที่เมืองไทย และร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง “รักเธอเสมอ”  โดยการสร้างของชรินทร์ นันทนาคร

นอกจากเพลง “สาวโพนโฮง” แล้ว ก.วิเศษ ยังได้ขับร้องเพลงที่กล่าวถึงเมืองที่สำคัญของลาวอีกหลายเพลง เช่น   “หนาวหมอก” “หลวงพระบางเมืองงาม” “วังเวียงฝังใจ” “ปากเซแดนงาม” “ธรรมชาติเมืองสุ่ย” “บ้านแม้ว”  “เชียงขวางแดนงาม”  หลังเกิดการปฏิวัติในลาวเมื่อปี 2518 ก.วิเศษได้ใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน

บทเพลงเหล่านี้ยังมีมนต์ขลังแห่งอดีตเสมอ และบทเพลงนั้นยังเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในแต่ละประเทศ ขับกล่อมผู้ฟังให้จินตนาการตามเนื้อหาที่ผู้ประพันธ์ได้สรรแต่งขึ้นมา เช่นเดียวกับเพลงสาวโพนโฮงที่ผมเคยฟังเมื่อหลายปีก่อน มาบัดนี้ก็ยังไพเราะเช่นเดิม ยิ่งได้มาเยือนถิ่นที่เป็นต้นกำเนิดของเพลงรักแบบชาวบ้านแล้วประทับใจยิ่ง พยายามมองสาวโพนโฮงคนนั้นอยู่หนใดหนอ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 04/01/2011 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา


ซำบายดีบ่อ้ายเจนฯ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 30/12/2010 เวลา : 22.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

หายไปนานแต่ยังคิดถึงกันนะครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 28/12/2010 เวลา : 18.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip

ได้รับความรู้บางเรื่องที่ไท่เคยรู้มาก่อน ..สาวเมืพงโพนโองนอกจากฟังจากนิค นิรนามแล้ว ก็ได้มาฟังจากแผ่นของ ก.วิเศษ ระหว่างการเดินทาง รสชาติ คล้าย ก.วงิเศษ ไม่ว่าจะเป็นไทดำรำพัน...รายงานชิ้นนี้ได้กลิ่นอายอดีตไม่น้อยทีเดียว..โหวตครับ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Sea-Sand-n-Star วันที่ : 26/12/2010 เวลา : 14.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sea-sand-n-star
บ้านหลังแรก "ก็เพราะหัวใจรักการเดินทาง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเติมฝันให้นักเดินทางผู้ร่วมความฝันเดียวกัน" >>>ขอเชิญเยี่ยม>>> บ้านหลังใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง สังคมดี"   http://www.oknation.net/blog/ssns2

มาเที่ยวเขื่อนน้ำงึมค่ะ
เคยได้ยินแต่ชื่อ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เช่นนั้นเอง วันที่ : 26/12/2010 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kbd
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้


เขื่อนน้ำงึมน้ำลดลงไปเยอะเลยนะคะ นี่เป็นภาพเมื่อเดือนสิงหาคม ๕๓ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 26/12/2010 เวลา : 07.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

สวัสดีปีใหม่ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]