หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 2995 , 01:55:18 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน พันธุ์สังหยด โหวตเรื่องนี้

ต้นธารคนวรรณกรรมอีสาน : ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต

อีสานฤาแล้งวรรณกรรม คำนี้น่าจะเป็นจริงและปรากฏชัดเจนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหากสืบสานเรื่องราวความเป็นมาของวรรณกรรมอีสานนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล นับตั้งแต่การจารคำสอนในทางพุทธศาสนาลงในใบลานเพื่อการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในโลกแห่งธรรมในวัดวาอารามทั่วไป

นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านจากหนังสือผูกใบลานเพื่อนำไปอ่านคบงันในงานสำคัญต่าง ๆ ในวิถีสังคมของชาวอีสาน ตลอดทั้งการคิดค้นคำในสุภาษิต  คำผญา ที่เป็นคำสอนและคติเตือนใจสำหรับชาวอีสาน ถ้อยคำเหล่านั้นล้วนแต่กลั่นกรองมาจากแนวคิด และจินตนาการที่ปราดเปรื่องของนักคิด นักเขียน และปราชญ์ชาวอีสานที่ได้เล่าขานเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบัน

แต่ที่ถือเป็นสุดยอดแห่งจินตนาการของปราชญ์อีสานที่สามารถเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยสวยงามมาเป็นท่วงทำนองประกอบการร่ายรำ ประโคมด้วยดนตรีพื้นบ้านนั่นคือหมอลำนั่นเอง และถือเป็นมิติหนึ่งของวรรณกรรมอีสานเพื่อตอบสนองความสนุกสนานและความรื่นรมย์ของสังคมอีสานเรื่อยมา

เช่นเดียวกันงานด้านวรรณกรรมที่เป็นเรื่องสั้นและนวนิยายของกลุ่มนักเขียนอีสานนับแต่ยุคก่อนและหลังปี  พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา นับเป็นยุคของเผด็จการที่กีดกั่นเสรีภาพของนักคิด นักเขียน ที่ถูกจองจำเสรีภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งก็หลบภัยไปยังต่างประเทศหรือใช้ชีวิตในเขตป่า

      

กล่าวได้ว่านักคิด นักเขียน อีสานในยุคนี้ต่างมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐในยุคนั้นคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นจุดหมายสำคัญ ส่วนหนึ่งก็ใช้ชีวิตนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ในหนังสือที่มีชื่อเสียงในส่วนกลาง ส่วนหนึ่งก็เป็นนักสู้อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นผู้แทนราษฎร์ในระดับจังหวัดที่เข้ามามีบทบาทระดับประเทศถึงขั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจเผด็จการและจบชีวิตอันรุ่งโรจน์ทางการเมือง เหลือเพียงตำนานเล่าขานและความทรงจำทางการเมือง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากรณีความตายของนายเตียง ศิริขันธ์ นายครองจันดาวงศ์ จากสกลนคร รวมทั้งกรณีการลอบยิงรัฐมนตรีอีสานนามจำลอง ดาวเรือง นายถวิล อุดล และนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ดังสะท้านวงการเมืองไทยในยุคนั้น

นายเปลื้อง วรรณศรี นักสู้เพื่ออุดมการณ์จากจังหวัดสุรินทร์

หันมาดูทัพหน้านักเขียนอีสานที่ยืนแกร่งในวงการนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ในอดีต ส่วนหนึ่งต่างเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในเมืองหลวง นับแต่เปลื้อง วรรณศรี จากสุรินทร์ผู้ร่วมขบวนการและถูกจับกุมในข้อหา  “กบฏสันติภาพ 10 พฤศจิกายน”  หลังได้รับอิสรภาพได้ไปใช้ชีวิตที่เมืองจีนจนเสียชีวิตเมื่อปี 2539  เช่นเดียวกันกับนักคิด นักเขียนจากจังหวัดเดียวกันนามนเรศ นโรปกรณ์ เจ้าของสำนวน “สาวเอยจะบอกให้” รวมทั้งฉัตร บุญยศิริชัย เจ้าของนามปากกา “ศักดิ์ สุริยา” “อ้อย อัฉริยะกร”  และ “ดาวไสว ไพจิตร” และ “จารึก ชมภูพล” เจ้าของเรื่องสั้น “ปลาซิวตัวสุดท้ายในทุ่งกุลา” อันเลืองลั่น ต่างได้รับชะตากรรมที่ไม่แตกต่างกัน

     

ส่วนทวี เกตะวันดี เจ้าของนามปากกา “รมย์ รติวัน” เจ้าของฉายา “นักรบผู้ขาดเหรียญ” จากเมืองเลย ซึ่งเป็นเด็กวัดรุ่นเดียวกันกับนเรศ นโรปกรณ์ และเวทย์ บูรณะ ต่างบรรจงเขียนงานที่เป็นเสียงสะท้อนแทนผู้ยากไร้ ผู้เอารักเอาเปรียบในสังคม เห็นได้จากงานเขียนในชุด “ปุยนุ่นและดวงดาว”  “ก่อนตะวันจะสิ้นแสง” “เสียงแคนและเปียโน” “หยัดอยู่สู้โลกพาลา” “นายพันใต้ดิน”   เป็นต้น

      

ทนายทองใบ ทองเปาว์ ทนายแมกไซไซ จากมหาสารคาม เจ้าของนามปากกา ศรีสารคาม, ธิดา ประชารัตน์, ปรีชา ยิ่งเจริญ, รังสรรค์ ภพไพบูลย์, ทวน น้ำปาว รังสรรค์๕งานเขียน งานต่อสู้เพื่อมนุษยชนจนถึงห้วงสุดท้ายของวาระชีวิต

ทัพหน้านักเขียนอีสานในยุคนี้เห็นจะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2535 นามคำสิงห์ ศรีนอก เจ้าของนามปากกา “ลาว คำหอม”  ผลิตงานเขียนเรื่องสั้นชุด “ฟ้าบ่กั่น” ได้อย่างถึงจิตวิญญาณของคนอีสานได้อย่างถึงแก่นผ่านงานเขียนอันทรงคุณค่าจนเป็นแบบอย่างของนักเขียนอีสานในยุคต่อมา

          

ข้ามฟากมายังนักคิด นักเขียนอีสานในนามจำรัส ดวงธิสาร, เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ไพรัช แย้มโกสุม บรรเลงงานเขียนได้หลากหลายแนวทั้งแนวปรัชญาพื้นบ้าน ศาสนา ยังคงคุณค่าเสมอเสมอ ในขณะที่นักเขียนด้านบทกลอนกวีคงไม่น้อยหน้าประยอม ซองทอง จากนครพนม  ทวีสุข ทองถาวร จากอุดรธานี และอำพล สุวรรณธาดา จากมหาสารคาม

      

ส่วนนักเขียนนิยายในแนวบู๊ล้างผลาญใช้ฉากในอีสานเป็นหลักปรากฏงานนักเขียนชื่อดัง เพชร สถาบัน, บรรเลง นักบุญทรงกรด, สมิงจ้าวท่า, สิงห์รถบรรทุก, อันเลืองลั่น รวมทั้งโอสถ จันทนพ,และสยุมภู ทศพล ต่างบรรเลงเพลงบู๊เพลงปืนดังสะท้านไปถึงเรื่องราวนักรบรับจ้างจากต่างแดน

      

แต่หากเป็นนักเขียนแนวอาชญากรรมสืบสวนในวงการตำรวจนาม พ.ต.อ. วสิษฐ์ เดชกุญชร เจ้าของนามปากกา โก้ บางกอก, เขียนนิยายแนวอดุมคติ เช่น ดงเย็น, จันทร์หอม, ล.ว. สุดท้าย ส่วนนิยายแนวสืบสวนเลือดข้นจนถึงใจผ่านนิยายหลากหลายเรื่องราว อาทิ สันติบาล, เลือดเข้าตา, สารวัตรเถื่อน, แม่ลาวเลือด, เบี้ยล่าง, บ่วงบาศ, พรหมแดน เป็นต้น

ตอนต่อไป  : นักเขียนอีสานในยุคแสวงหา : เราจะฝ่าข้ามไป

หมายเหตุ : งานเขียนชุดนี้เป็นการรำลึกถึงการก้าวเข้าสู่สามทศวรรษกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูล ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2525  ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ได้ต่อเติมเพื่อความสมบูรณ์ครับ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 04.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip

เคยอ่าน สุดสงวน ของประยอม ซองทอง หยัดอยู่สู้โลกพาลา และก่อนตะวันขึ้นของ นักรบผู้ขาดเหรียญ..ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 21.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

หายไปนานเลยนะครับคิดถึงกันนะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ไหปลาแดก วันที่ : 15/02/2011 เวลา : 23.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plardeakdee

เคยอ่าน"ก่อนตะวันจะขึ้น"นานแล้ว ถ้าจำไม่ผิดอ่านอยู่ที่บ้านซับแดง(หมู่บ้านเคียวเกี่ยวดาว)

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ธรรมทัพบูรพา วันที่ : 15/02/2011 เวลา : 08.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thum
http://www.oknation.net/blog/sirachat  "งานกวี ที่รัก"

ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Ae^ วันที่ : 15/02/2011 เวลา : 08.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

ยังไม่เคยอ่านเลยสักเล่ม น่าสนใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 15/02/2011 เวลา : 07.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด[email protected]


สองเรื่องสุดท้ายนะ.
เล่มโปรดจ่า...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          [ Add to my favorite ] [ X ]